KWARTIERSTAAT VAN JOHAN WOBBES

 GENERATIE VII
68
Goitzen Folkerts Wobbes, zoon van Claaske Clases, geb/ged. Surhústerfean, 04.03/05.04.1795, arbeider aldaar, later dagloner te Surhuzum, soldaat op 26-jarige leeftijd garnizoen houdende te Groningen, woonde na het huwelijk te (huisnrs. 53, 35a, 33a) Opende, overleden aldaar, 17.08.1864. Gehuwd op 29.09.1814 te Surhuzum met
69
Jan(ne)ke Jans Lijnstra (Lienstra/Leenstra), dochter van Jan Klazes Lijnstra en Jantje Sijts, geboren Lucaswolde, gedoopt Marum, 27.09.1789, arbeidster, overleden Surhuzum, 21.09.1858.
In 1832 was Guitsen Folkerts Wobbes eigenaar van een huis en erf (1) met een stuk bouwland (2) te Opende, zie afbeelding. Het huis, dat niet meer bestaat, was gelegen aan de rand van een groot heidegebied in de buurt van de tegenwoordige Hemkesstraat. (hisgis.nl)
Uit dit huwelijk:
1. Jan Goitzens Wobbes, geboren Surhústerfean, 25.06.1814.
2. Klaaske Goitzens Wobbes, geboren Opende, 25.06.1816, overleden Marum, 15.11.1898. Gehuwd op 13.05.1839 te Grootegast met Lammert de Vries, geb/ged. Doezum, 13.03/15.04.1802, dagloner en koopman, overleden Opende, 20.01.1858. Zoon van Anke Ubels van der Laan en Wessel Jans. Kinderen: Auke, Gooitzen, Jantje, Grietje, Gooitske, Gerrit, Jannes, levenloos meisje, Grietje. Klaaske heeft nog een dochter voor haar huwelijk Janke Wobbes.
3. Sjoerd Goitzens Wobbes, geboren Opende, 07.10.1817, overleden aldaar, 20.12.1817.
4. Sjoerd Goitzens Wobbes, geboren Opende, 02.11.1818.
5. Jantje Goitzens Wobbes, geboren (in een ongenummerde hut op de heide) Opende, 10.12.1820, woonde te Droegeham 1855, overleden De Westereen, 11.09.1891. Gehuwd 1) op 08.01.1853 te Bûtenpost met Roel Jochums Zandstra (weduwnaar van Gertje Ates van der Veer), geboren Droegeham, 12.02.1794, arbeider, overleden aldaar, 24.01.1856. Zoon van Jochum Roels Zandstra en Aaltje Takes van Teeken. Kinderen: Taeke, Aaltje. Gehuwd 2) op 06.03.1858 te Bûtenpost met Jacob Jans van der Zwaag, geboren Rinsumageast, 18.02.1806, arbeider te Feanwâlden. Zoon van Jan Jacobs van der Zwaag en Antje Johannes van der Woude. Jantje heeft nog een dochter voor haar huwelijk Janke Wobbes.
6. Hendrik Goitzens Wobbes, geboren Opende, 05.12.1822, dagloner te Surhuzum, Grootegast 1852-1861, Surhuzum 1861-, overleden Opende, 20.01.1875. Gehuwd op 10.07.1847 te Bûtenpost met Lutske Jans Damstra, geboren Surhústerfean, 01.06.1815, overleden Opende, 13.05.1883. Dochter van Jan Sakes Damstra en Sijke Tjeerds Witteveen. Kinderen: Sijke, Janke, Guitsen.
7. Jannes Goitzens Wobbes, zie nr. 34.

70
Sytse Roels Fokkinga, zoon van Roel Fokkes Fokkinga en Tetje Jelkes Nicolai, geb/ged. Harkema-Opein, 23.02.1791/22.04.1791, arbeider te Stynsgea, overleden aldaar, 27.11.1869. Gehuwd met
71
Wipke Berends van der Heide, dochter van Berend Lammerts van der Heide en Ybeltje Ybeles Dijkstra, geb/ged. Twizel, 21.04/16.05.1790, overleden Stynsgea, 19.05.1873.

Sytze Roels Fokkinga te Harkema-Opeinde koopt in 1826 land te Augustinusga voor fl. 300,00 van Tjitske Wiegers Wiersma te Bergum (bron: Tresoar, toegangsnr. 26, inv.nr. 24017, rep.nr. 137 (25.07.1826)). Boelgoed: Sytze Roels Fokkinga te Harkema-Opeinde en anderen in 1826 (bron: Tresoar, toegangsnr. 26, inv.nr. 24017, rep.nr. 156 (03.10.1826)). In 1832 is Sytse eigenaar van een huis en weiland (1) te Roodeschuur onder Harkema-Opeinde, zie afbeelding (hisgis.nl). Volgens het Bevolkingsregister 1840 Augustinusga is Sytse arbeider en woont hij daar met zijn vrouw Wipke en zijn kinderen Tetje, Berend, Grietje, Sytske, Pieter en Sibbeltje. Sytze Roels Fokkinga te Augustinusga verkoopt in 1841 een stuk bouwland te Augustinusga voor fl. 275,00 aan Rein Oebeles Kamminga te Augustinusga (bron: Tresoar, toegangsnr. 26, inv.nr. 6020, rep.nr. 60 (22.03.1841)). Sytze Roels Fokkinga te Augustinusga koopt in 1842 samen met Sape Teekes van Teeken, Klaas Reinders Bosma, Antje Alberts Postmus, Simon IJes Luimstra en Fokke Jans Witteveen allen te Surhuisterveen een huis, enig land en heide te Surhuisterveen voor fl. 762,00 van Pieter van Veen te Buitenpost (Tresoar: toegangsnr. 26, inv.nr. 6021, rep.nr. 40 (12.02.1842)).

Uit dit huwelijk:
1. Maaike Sytses Fokkinga, geboren Stynsgea, 13.10.1814. Gehuwd op 24.12.1836 te Achtkarspelen met Pieter Hidzers Hiemstra. Zoon van Hidzer Pieters Hiemstra en Ulkjen Klazes. Kinderen: Hidzer (1839), Uilkje (1841), Wipke (1852).
2. Tetje Sytses Fokkinga, geboren Bûtenpost, 13.01.1819, overleden Stynsgea, 20.05.1890. Kind: Sytske (1853). Gehuwd op 11.05.1872 te Achtkarspelen met Harke Simmes Tilstra, geboren Droegeham, 17.08.1818, overleden Achtkarspelen, 31.05.1886. Zoon van Simme Berends Tilstra en Antje Harkes Wijma.
3. Roel Sytses Fokkinga, geboren Achtkarspelen, 28.04.1821, arbeider te Stynsgea, overleden Achtkarspelen, 17.08.1911. Jan Klazes Vonk te Bergum verkoopt in 1885 samen met Geert Postma te Twijzel en Sytze Jannes Wobbes te Surhuisterveen, een aandeel in een huis met erf en bouwland te Augustinusga voor fl. 26,00 aan Roel Sytzes Fokkinga te Augustinusga (Tresoar: toegangsnr. 26, inv.nr. 24079, rep.nr. 90 (15.06.1885)).
4. Berend Sytses Fokkinga, geboren Stynsgea, 01.11.1823, overleden Tietjerksteradeel, 30.12.1894. Gehuwd op 07.05.1864 te Achtkarspelen met Minke Reidsma, geboren Ljouwert, 01.07.1838, overleden Achtkarspelen, 10.08.1915. Dochter van Klaas Berends Reidsma en Antje Alberts Weima. Kinderen: Antje (1864), Sytze (1867), Klaas (1871), Roel (1874), Antje (1878). Berend is op 12 mei 1866 ingeschreven in het bevolkingsregister Harkema Opeinde 1860-1880 (blad 199) samen met zijn vrouw Minke Klazes Reitsma en zijn dochter Antje. Zij komen van Surhuizum. Zij wonen in huisnr. 76. Berend is arbeider en Nederlands Hervormd. Hier wordt hun zoon Sytze geboren op 24 mei 1867. Het gezin vertrekt van hieruit naar Kooten.
5. Sytske Sytses Fokkinga, zie nr. 35.
6. Grietje Sytses Fokkinga, geboren Harkema-Opein, 30.11.1826, tweeling met Sytske, overleden Kooten, 05.05.1886. Gehuwd op 08.07.1876 te Achtkarspelen met Freerk Jans van der Wal, geboren Koatstertille, [1822], koopman, overleden Achtkarspelen, 09.10.1907. Zoon van Jan Alles van der Wal en Sytske Freerks Brouwer.
7. Sibbeltje Sytses Fokkinga, geboren Stynsgea, 26.10.1831, tweeling met Pieter, overleden na 1868. Sibbeltje is op 1 december 1861 in het bevolkingsregister Surhuizum 1860-1880 (blad 49) ingeschreven. Zij woont daar in huisnr. 44 en is in dienst als dienstmeid bij Ate Siegers Zijlstra. Zij vertrekt van hieruit op 12 mei 1864 naar Augustinusga. Sibbeltje is op 13 mei 1868 in het bevolkingsregister Surhuizum 1860-1880 (blad 33) ingeschreven. Zij woont daar in huisnr. 28 en is in dienst als dienstmeid bij Alle Freerks Vaatstra en komt van Garijp. Zij vertrekt van hieruit naar Augustinusga.
8. Pieter Sytses Fokkinga, geboren Stynsgea, 26.10.1831, tweeling met Sibbeltje, overleden Tietjerksteradeel, 21.04.1906. Gehuwd op 21.05.1859 te Achtkarspelen met Baukje Jans Jongst(e), geboren Grootegast, 24.06.1836, overleden Achtkarspelen, 21.06.1899. Dochter van Jan Ubels Jongste en Trientje Euwes Zijlstra. Kinderen: Trijntje (1861), Sytze (1865), Wipke (1868), Jantje (1872), Jan (1879). Pieter is op 1 december 1861 ingeschreven in het bevolkingsregister van Surhuizum 1860-1880 (blad 107) samen met zijn vrouw Baukje Jongst en dochter Trijntje. Pieter is arbeider en Nederlands Hervormd en woont in huisnr. 93. Zoon Sytze en dochter Wipke worden hier geboren. Het gezin vertrekt van hieruit naar Harkema Opeinde. Pieter is op 12 mei 1869 ingeschreven in het bevolkingsregister van Harkema Opeinde 1860-1880 (blad 229) samen met zijn vrouw Baukje Jans Jongst en zijn kinderen Trijntje, Sijtze en Wipke. De laatste twee kinderen worden hier geboren. Zij komen van Surhuizum. Zij wonen in huisnr. 76. Pieter is arbeider en overgegaan van Nederlands Hervormd naar Christelijk Gereformeerd. Dochter Trijntje vertrekt van hieruit naar Drogeham.

72
Hendrik Sybes van Huizen, zoon van Sybe Hendriks van Huizen en Frijke Rinzes, geb/ged. Aldtsjerk, 14.09/30.10.1774, schipper woonde te Readtsjerk 1829. Gehuwd op 16.09.1798 te Oentsjerk met
73
Jitske (Jetske) Jans Kok, dochter van Jan Pieters en Hiltje Simons, geb/ged. Oentsjerk, 15.03/26.04.1778, overleden Dantumadeel, 03.08.1856.
In 1811 neemt Hendrik Sybes de familienaam Van Huizen aan. Ook voor zijn kinderen Jan (12), Sybe (10), Pieter (7), Rinze (5), Hiltje (3). (Tresoar: Maire Oenkerk, fol. 36v).
Volgens de Volkstelling van 1829 te Roodkerk woont Hendrik Sybes van Huizen in huisnr. 20. Hij woont daar samen met zijn vrouw en vier kinderen namelijk: Rinse, Kornelis, Symen en Fryke. Zijn beroep is schipper en het gezin is Protestants. (http://www.angelfire.com/vt/sneuper/1829Roodkerk.html).
Hendrik is in 1832 eigenaar van een huis met boomgaard (1) te Mûnein, zie afbeelding A, weilanden (1) en moeras (2) ten zuidoosten daarvan aan het meer Zwarte Broek, zie afbeelding B en een weiland met twee molens (1) ten zuidwesten van Gytsjerk, zie afbeelding C (hisgis.nl).

Uit dit huwelijk:
1. Jan Hendriks van Huizen, zie nr. 36.
2. Sybe Hendriks van Huizen, geb/ged. Oentsjerk, 08.12.1800/01.02.1801, winkelier, overleden 14.03.1873. Gehuwd 1) op 28.03.1829 te Tietjerksteradeel met Trijntje Hendriks de Vries. Gehuwd 2) op 20.05.1848 te Ferwerderadeel met Antje Ates van Ek, geboren 08.02.1812, overleden Ferwerderadeel, 02.09.1892. Dochter van Ate Kornelis van Ek en Tjitske Pieters Prins.
3. Pieter Hendriks van Huizen, geb/ged. Oentsjerk, 22.10/04.12.1803, overleden aldaar, 04.08.1885. Gehuwd 1) op 10.05.1828 te Tietjerksteradeel met Gertje Feyes Venema, geboren Feanwâlden, 10.07.1803. Dochter van Feye Minnes Venema en Antje Douwes. Kinderen: Feye, Hendrik. Gehuwd 2) op 24.08.1833 te Tietjerksteradeel met Itske Feyes Venema, geboren Burgum, 25.07.1793. Dochter van Feye Minnes Venema en Antje Douwes. Kind: Jitske. Gehuwd 3) op 12.07.1856 te Tietjerksteradeel met Eeke Ulbes de Boer, geboren Marrum, [1812]. Dochter van Ulbe Abes de Boer en Grietje Adams. Pieter is schutter in de Derde Kompagnie van het tweede Bataillon rustende schutterij in Friesland gemeente Ferwerderadeel in de periode 1882-1897. Hij woonde te Blija en is ontslagen uit de schutterij op 14 augustus 1897. (http://www.angelfire.com/vt/sneuper/kompagnie2.htm)
4. Rinse Hendriks van Huizen, geb/ged. Oentsjerk, 12.01/23.02.1806, ongehuwd overleden Dantumadeel, 16.02.1860.
5. Hiltje Hendriks van Huizen, geb/ged. Oentsjerk, 08.12.1807/10.01.1808, overleden Tietjerksteradeel, 10.05.1884. Kind: Kornelis (1838). Gehuwd 1) op 23.04.1836 te Tietjerksteradeel met Jan Jans Kroese, geboren Oentsjerk, [1810], overleden Tietjerksteradeel, 25.08.1836. Zoon van Jan Jans Kroese en Sybrigje Geerts. Gehuwd 2) op 04.07.1840 te Tietjerksteradeel met Jan Tjallings Zuiderveld, geboren Terhorne, [1796]. Zoon van Tjalling Dirks en Trijntje Teunes. Kinderen: Hendrik (1840), Teunis (1842), Trijntje (1846), Rinze (1849), Dirk (1852).
6. Kornelis Hendriks van Huizen, geboren [1812], overleden na 1829.
7. Symen Hendriks van Huizen, geboren 03.11.1817, overleden Dantumadeel, 14.07.1886. Gehuwd op 31.08.1848 te Dantumadeel met Teetske Arents van der Ploeg, geboren 30.12.1823, overleden 07.08.1909. Dochter van Arend Sakes van der Ploeg en Grietje Eelkes Bouma. Kinderen: Hendrik (1849), Grietje (1850), Arend (1853), Rinse (1855), Taeke (1857), Jitske (1863), Sepkje (1865). (http://www.erfskipterpdoarpen.nl/Database/f_372.html#9)
8. Fryke Hendriks van Huizen, geboren Tietjerksteradeel, 21.05.1821, overleden Tietjerksteradeel, 22.04.1877. Gehuwd op 15.07.1849 te Tietjerksteradeel met Foeke Pieters Schaafsma, geboren Holwerd, 1824]. Zoon van Pieter Foekes Schaafsma en Dieuwke Bodes Acronius. Kinderen: Pieter (1850), Hendrik (1853), Gerrit (1855), Wybe (1858).


74
Aldert Lammerts de Graaf, zoon van Lammert Douwes de Graaf en Hinke Douwes, geboren Burgum, 04.1778, kleermaker, overleden Oentsjerk, 30.11.1846. Gehuwd 2) op 10.02.1838 te Tietjerksteradeel met Joukje Aukes van der Veen, geboren [1788], overleden 25.06.1862. Gehuwd 1) (ot) 22.04.1796 en voor de kerk op 08.05.1796 te Ljouwert met
75
Nieske Klazes (Faber/Zondervan), dochter van Klaas Melles en Janke Sikkes, geb/ged. Oentsjerk, 28.04.1771/16.02.1772, overleden (huisnr. 23) Oentsjerk, 14.09.1837.
In 1811 neemt Aldert Lammerts de familienaam De Graaf aan. Ook voor zijn kinderen: Lammert (14) verblijft op dat moment in Foudgum, Janke (12), Henke (6), Klaaske (2). (Tresoar: Maire Oenkerk, fol. 28)
Aldert was in 1832 eigenaar van een huis en erf (1) te Oenkerk, zie afbeelding (hisgis.nl).
(Verwijzing: http://home.hetnet.nl/~annovanderbij/pferwerda.html)
Uit dit huwelijk:
1. Lammert Alderts de Graaf, geboren Oentsjerk, 20.02/02.04.1797, gardenier, broodbakker, koopman en schipper te Blije, overleden Ferwerderadeel, 23.03.1860. Gehuwd 1) op 17.05.1821 te Ferwerderadeel met Ytje Everts Boersma, geb/ged. Blije, 15.09/05.10.1800, overleden Ferwerderadeel, 05.04.1829. Dochter van Evert Cornelis Boersma en Jitske Jacobs Koopmans. Kinderen: Aldert, Aldert, Jitske, Nieske. Gehuwd 2) op 08.07.1830 te Ferwerderadeel met Sytske Reinders de Jong, geboren [1797], overleden 28.05.1855. Kinderen: Teunis, Teunis, Rinske. In 1832 is Lammert koopman en eigenaar van een huis en erf te Blije. (hisgis.nl) Nog nakijken (Memorie van successie 1823, toegangsnr. 42, inv.nr. 11013, dagregisternr. 133) Nog nakijken (Memorie van successie 1829, toegangsnr. 42, inv.nr. 11027, dagregisternr. 110) Nog nakijken (Memorie van successie 1860, toegangsnr. 42, inv.nr. 9008, dagregisternr. 2810)
2. Janke Alderts de Graaf, zie nr. 37.
3. Henke Alderts de Graaf, geboren Oentsjerk, 20.11.1805, overleden Ferwerderadeel, 28.12.1865. Gehuwd op 20.05.1830 te Ferwerderadeel met Bodes Eiberts Monsma, geboren Blije, 10.12.1798, overleden 23.12.1851. Zoon van Eibert Pyters en Wytske Joostens. Kinderen: Wytske, Nieske, Egbert, Aldert, Aldert, Janke, Pieter.
4. Klaaske Alderts de Graaf, geboren Oentsjerk, 07.11.1809, overleden Ferwerderadeel, 31.01.1875. Gehuwd 1) op 12.05.1831 te Ferwerderadeel met Meindert Pieters Slager, geboren Blija, 1808, overleden aldaar, 28.10.1846. Zoon van Pieter Meinderts Slager en Klaaske Gerks Bouwma. Kinderen: Pieter, Klaaske, Nieske, Eke, Janke, Jeltje, Jeltje, Jeltje. Gehuwd 2) op 25.11.1854 te Ferwerderadeel met Haerre Pieters Damsma, geboren Genum, 20.11.1807, overleden 30.03.1887. Zoon van Pieter Wybrens Damsma en Trijntje Siemens. Nog nakijken (Memorie van successie 1875, toegangsnr. 42, inv.nr. 9018, dagregisternr. 4362)
5. Klaas Alderts de Graaf, geboren Oentsjerk, 12.07.1816, ongehuwd overleden Tietjerksteradeel, 13.05.1842. (moeder is Jitske Klases volgens genlias).


76
Auke Cornelis Sikma, zoon van Cornelis Willems en Menke Jacobs, geboren Readtsjerk, gedoopt Aldtsjerk, 10.08.1749, arbeider te Oentsjerk, overleden (huisnr. 61) aldaar, 22.11.1826. Gehuwd op 2) met Sytske Jans Visser, geboren [1759], overleden Oentsjerk, 14.03.1853. Gehuwd 1) op 22.11.1772 te Aldtsjerk met
77
Janke Gerbens (van Dijk), dochter van Gerben Aetses en Johanna Johannes, gedoopt Aldtsjerk, 09.09.1753, overleden Oentsjerk, 09.1800, begraven Aldtsjerk.
In 1811 neemt Auke Cornelis de familienaam Sikma aan, ook voor zijn kinderen: Kornelis 33 jaar, Eetze 30 jaar Suawoude; Willem 20 jaar, Roodkerk; Jakob 16 jaar Suawoude; en zijn kindskinderen: (van Kornelis) Janke 7 jaar; Attje 5 jaar; Menke 3 jaar; (van Eetze) Gerben 3 jaar; Janke 5 jaar, Deuke 10 week. (Tresoar: Maire Oenkerk, fol. 34v)
In 1832 zijn de erfgenamen van Auke eigenaar van moeras (A1) en hooiland (A2) nabij Mûnein, afbeelding. (hisgis.nl)
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Aukes Sikma, geboren Feankleaster, 10.07.1778, gedoopt Aldwâld, 09.08.1778, schipper en landbouwer, overleden Tietjerksteradeel, 15.06.1853. Gehuwd 1) met Antje Liepkes, geboren Oentsjerk, 14.05.1779, overleden aldaar, 04.04.1809. Dochter van Liepke Douwes en Aatje Ludzers. Kinderen: Janke, Attje, Menke. Gehuwd 2) op 18.07.1812 te Tietjerksteradeel met Yke Ales van der Wal, geboren Veenwouden, 10.1785, overleden Tietjerksteradeel, 05.06.1875. Dochter van Ale Gaatzes van der Wal en Seike Johannes. Kinderen: Ale, Sijke, Symke, Auke, Maaike, Yke, Johannes. In 1832 is Cornelis eigenaar van een huis en erf (1) met tuin (2) te Oenkerk, zie afbeelding. Hij is in ook eigenaar van twee huizen, een boomgaard, een stuk bouwland en een stuk weiland te Mûnein, zie afbeelding. Verder bezit hij moeras (C1), hooiland (C2) en weiland (C3) nog vele landerijen in de omgeving Roodkerk en Burdaard. (hisgis.nl) Nog nakijken (Memorie van successie 1853, toegangsnr. 42, inv.nr. 6004, dagregisternr. 1138)
2. Eetze Aukes Sikma, geboren Aldtsjerk bij de Sandweg, 09.03.1781, gedoopt aldaar, 15.04.1781, overleden aan boord van een schip liggend bij huisnr. 59 te Marrum, 04.04.1861. Gehuwd voor de kerk op 08.04.1804 te Aldtsjerk met Sjoukje Jurjens van der Wal, geb/ged. Suwâld, 18.10/15.12.1782, overleden aan boord van een schip liggend bij huisnr. 27 te Nijkerk, 30.07.1854. Kinderen: Janke, Gerben, Dieuwke, Jurjen, Aukjen, Anne, Tryntje, Johanna.
3. Jacob Aukes Sikma, geb/ged. Aldtsjerk, 26.05/19.06.1785.
4. Meindert Aukes Sikma, geb/ged. Aldtsjerk, 14.11/27.12.1789.
5. Willem Aukes Sikma, zie nr. 38.
6. Jacob Aukes Sikma, geb/ged. Aldtsjerk, 11.09/10.11.1795, overleden Tietjerksteradeel, 26.10.1868. Gehuwd op 07.03.1818 te Tietjerksteradeel met Antje Tjallings de Boer, geboren [1788], overleden Tietjerksteradeel, 27.04.1860. Dochter van Tjalling Lammerts de Boer en Trijntje Geeles. Kinderen: Trijntje, Janke, Auke, Auke, Tjalling, Tjaltje, Aaltje. In 1832 is Jacob eigenaar van twee stukken moeras (1) nabij Mûnein. (hisgis.nl)

78
Auke Haijes van der Meulen, zoon van Haije Aukes en Jiefke Jans, geboren Oentsjerk, [1771], veenbaas aldaar, overleden (huisnr. 54) aldaar, 07.02.1818. Gehuwd op 23.05.1802 te Oentsjerk met
79
Yttje Sipkes van der Woude, dochter van Sipke Harkes en Jeltje Aukes, geboren Oentsjerk, [1776], overleden Dantumadeel, 23.12.1834.
In 1811 neemt Auke Hayes de familienaam Van der Meulen aan. Ook voor zijn kinderen: Haye (7), Jefke (9), Jeltje (3) (Tresoar: Mairie Oenkerk, fol. 33v).
Yttje, de weduwe van Auke Haijes van der Meulen, is in 1832 eigenaar van twee huizen (1), een boomgaard (2) en moeras (3) te Mûnein dat destijds nog aan een meer genaamd Zwarte Broek lag, zie afbeeldingen A en B. (hisgis.nl)
Uit dit huwelijk:
1. Jifke Aukes van der Meulen, zie nr. 39.
2. Haije Aukes van der Meulen, geb/ged. Oentsjerk, 25.11.1804/20.01.1805, overleden aldaar, 24.03.1821.
3. Jeltje Aukes van der Meulen, geb/ged. Oentsjerk, 28.06/07.08.1808, overleden Tietjerksteradeel, 02.11.1828. Gehuwd op 27.09.1828 te Tietjerksteradeel met Jan Dirks Blom, geboren Deinum. Zoon van Dirk Jans Blom en Aafke Renkes Nollides. Kind: Aafke.
4. Hiltje Aukes van der Meulen, geboren Oentsjerk, 04.09.1813. Gehuwd op 15.05.1837 te Dantumadeel met Gosse Folkerts Algra, geboren Oentsjerk, 18.03.1813. Zoon van Folkert Gosses Algra en Sepkje Jelmers Wiersma. Kinderen: Sepkje (1838), Ytje (1840).
5. Sipke Aukes van der Meulen, geboren Oentsjerk, 06.10.1816, overleden Dantumadeel, 07.02.1887. Gehuwd op 15.04.1853 te Dantumadeel met Jifke Rintjes van der Meulen. Kinderen: Auke (1854), levenloos kind (1856).

80
Simme Jans Huising, zoon van Jan Fransen en Sijtske Clasen, gedoopt Lagemeeden, 28.03.1733, landgebruiker op de Hoogemeeden, overleden aldaar, 03.1782. Gehuwd 2) 1780 te Lagemeeden met Anke Lammerts, gedoopt Feerwerd, 12.05.1757. Dochter van Lammert Cornelis en Luiktien Hindriks. Gehuwd 1) op 06.04.1766 te Wierum met
81
Zwaantje Gerlofs, dochter van Gerlof Teunis en Trijntje Jans, geboren Gaaikemadijk, gedoopt Wierum, 24.06.1745, overleden (in het kraambed van Klaas) Hoogemeeden, 29.02.1779.
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje Semmes Huising, geboren Hoogemeeden, 26.02.1769, overleden Midwolde, 09.07.1840. Gehuwd op 15.05.1803 met Timen Jans Enter, geboren Niekerk, 06.11.1785, barbier te Deventer, overleden aldaar, 05.06.1837. Zoon van Jan Pieters Enter en Jantje Tijmens. Trijntje had nog een voorkind, Zwaantje Cornelis, gedoopt Lagemeeden, 09.03.1794. Kinderen: Jantje, Semke, Hiltje.
2. Pieter Simmes Huising, gedoopt Oostwold, 26.12.1770, koopmansknecht, woonde in de Oosterpoortboog te Groningen. Gehuwd op 31.12.1815 te Groningen met Tubbina Velthuis, gedoopt Groningen, 20.03.1778, winkeliersvrouw. Dochter van Jacob Velthuis en Katarina Groeneboom. Zij huwde 1) met Harm Berends Kuipers.
3. Cijtske Simmes, geboren Munnikedijk Hogemeeden, gedoopt Lagemeeden, 12.03.1772.
4. Gerlof Simmes, gedoopt Lagemeeden, 07.11.1773.
5. Jan Simmes Huising, gedoopt Lagemeeden, 02.07.1775, arbeider, overleden Hoogkerk, 17.01.1848. Gehuwd op 22.05.1808 te Hoogkerk met Janna Reinders, gedoopt Noordhorn, 03.04.1785, overleden Hoogkerk, 09.02.1848. Dochter van Reinder Jenes en Lammegien Tiddens. Kinderen: Reinder, Simeon, Lambert, Pieter, Zwaantje, Pieter.
6. Klaas Simmes Huizingh, zie nr. 40.

82
Harmen Jurjens, zoon van Jurjen Harms en Meiske Harms, gedoopt Grijpskerk, 10.09.1741, arbeider, overleden op de Waard onder Grijpskerk, 29.01.1812. Gehuwd 1) op 28.04.1765 te Grijpskerk met Welmoet Reinders, afkomstig van Niezijl. [Gehuwd 2) op 09.11.1794 te Grijpskerk met Geertje Abels, afkomstig van Burum.] Gehuwd 3) op 15.05.1796 te Niehove met
83
Klare Pouwels Nové, dochter van Paulus Novée en Petronella Christiaens Winterswijk, geboren Haddingestraat Groningen, gedoopt (A-kerk) Groningen, 05.03.1758, woonde in de Kleine Leliestraat Groningen 1793, overleden (Diakoniehuis) Niehove, 14.10.1808, begraven 16.10.1808. (bij haar dood nalatende 2 kinderen).

Uit het eerste huwelijk:
1. Jurjen Harms Kuiper(s), gedoopt Grijpskerk, 31.01.1768, overwinterende schipper te Grootegast 1806. Gehuwd op 17.03.1793 te Niehove met IJlke Hindriks, gedoopt Niezijl, 17.09.1775. Dochter van Hindrik Gerrijts en Aeltje Aukes. Kinderen: Welmoet, Hindrik, Harm, Auke, Auke, Reinder, Gerrit, Eelke, Eelke, Aaltje, Jurjen.
2. Reinder Harms, gedoopt Grijpskerk, 03.02.1771.
3. Reinder Harms, gedoopt Grijpskerk, 15.11.1778.
Uit het derde huwelijk:
1. Pieterke Cornelje Harms, geboren 11.02.1797, gedoopt Grijpskerk, 26.03.1797, overleden aldaar, 27.02.1854.
2. Grietje Harms, zie nr. 41.
3. Paulus Harms, gedoopt Grijpskerk, 29.03.1801, overleden voor 1808.

84
Wiebe Hendriks Baron, zoon van Hendrik Hanses Baron en Lutske Wijbes Pool, geb/ged. Noorderdrachten, 11.07/08.09.1782, boerenknecht, koemelker, huisman, landbouwer, overleden Wilp, 26.03.1863. Gehuwd op 28.03.1812 te Drachten met
85
Antje Wietses Welling, dochter van Wietze Jans Welling en Aafke Hattums Hoekstra, geb/ged. Aldegea, 04.03/26.03.1786, arbeidster te Noorderdrachten, overleden aldaar (huisnr. 158, wijk G) aldaar, 04.08.1837.
Wiebe Hendriks Baron te Drachten verkoopt op 17.06.1819 samen met anderen, waaronder Wiemer Hattums Hoekstra te Aldegea, veldvruchten voor fl. 1988 (Tresoar: toegangsnr. 26, inv.nr. 32018, rep.nr. 1526) Hij koopt op 16.12.1819 samen met Anne Hoppes de Jong te Drachten, een huis en land te Drachten (Tresoar: toegangsnr. 26, inv.nr. 32018, rep.nr. 1596, 1606 en 1607) Op 02.11.1835 koopt hij land te Drachten van zijn broer Sint Hendriks Baron te Drachten voor fl. 160 (Tresoar: toegangsnr. 26, inv.nr. 32042, rep.nr. 3998) Hij leent op 07.12.1839 samen met zijn dochter Lutske en haar man Hendrik de Jong en zijn zoon Wietse een bedrag van fl. 200 van Sjouke Schiere te Drachten (Tresoar: toegangsnr. 26, inv.nr. 32047, rep.nr. 4432)
Wiebe Hendriks Baron is in 1832 arbeider wonende te Rottevalle, ter plaatse van de huidige Folgeralaan, recht tegenover de t-splitsing met de Goudberch. Hij bezat daar een huis met erf (1), een weiland (2), twee bouwlanden (3), een stuk heide (4) en een boomgaard (5). (hisgis.nl)
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Wiebes Baron, geboren Aldegea, 20.12.1813, overleden aldaar, 20.01.1814.
2. Lutske Wiebes Baron, geboren Aldegea, 23.01.1815, overleden Opende, 16.10.1877. Gehuwd op 18.02.1836 te Smallingerland met Hendrik de Jong, geboren Nes, 06.02.1814, arbeider, dagloner, landbouwer, overleden Opende, 07.02.1883. Zoon van Doetje Jogchums de Jong. Kinderen: Andries, Jan. Hendrik werd ingeschreven voor de Nationale Militie. Signalement: lengte: 1 el 800 st; aangezicht: rond; voorhoofd: glad; ogen: blauw; neus: spits; kin: rond; haar, wenkbrauwen: blond.
3. Wietze Wiebes Baron, geboren Aldegea, 16.10.1816, arbeider en boer, overleden De Wilp (Marum), 31.10.1887. Gehuwd op 23.05.1846 te Smallingerland met Jacobjen Lammerts Landman, geboren Rottefalle, 31.07.1814, overleden De Wilp (Marum), 11.01.1882. Dochter van Lammert Geerts Landman en Grietje Jakobs Groenewoud. Kinderen: Wiebe, Wiebe, Lammert, Antje, Grietje.
4. Aafke Wiebes Baron, geboren Aldegea, 26.12.1818, overleden Marum, 07.10.1897. Gehuwd op 18.12.1842 te Smallingerland met Jan Johannes Veenema, geboren Noorderdrachten, 28.02.1817, arbeider, overleden Marum, 01.03.1893. Zoon van Johannes Jans Veenema en Aaltje Sakes de Boer.
5. Trijntje Wiebes Baron, geboren Rottevalle, 01.01.1822, overleden Drachten, 15.10.1867. Gehuwd op 21.05.1853 te Smallingerland met Age Jans Kuperus, geboren Rottefalle, 02.03.1820, landbouwer, overleden Drachtstercompanie, 19.06.1882. Zoon van Jan Ages Kuperus en Minke Wijtzes de Jong. Kinderen: Minke, Wiebe, Jan, Wietze, Anne, doodgeboren kind.
6. Hendrik Wiebes Baron, geboren Drachten, 26.11.1824, boer, overleden aldaar, 05.03.1869. Gehuwd op 29.08.1846 te Smallingerland met Trijntje Jelles Boonstra, geboren Drachten, 08.08.1825, overleden aldaar, 26.07.1868. Dochter van Jelle Everts Boonstra en Trijntje Jacobus Pool. Kinderen: Wiebe, Trijntje, Antje, Jelle, Wytze, Jacobus, Douwe.
7. Jan Wiebes Baron, zie nr. 42.

86
Liekele Foppes de Haan, zoon van Foppe Gerrits de Haan en Lutske Berents Hofman, geboren Noorderdrachten, 18.03.1798, gedoopt Drachten, 15.04.1798, arbeider, overleden Smallingerland, 10.11.1867. Gehuwd op 15.06.1822 te Drachten met
87
Tjitske Halbes Boonstra, dochter van Halbe Hendriks en Janke J(oh)annes, geboren Oldeboorn, [1795], overleden Noorderdrachten, 19.04.1854.
Uit dit huwelijk:
1. Janke Liekeles de Haan, geboren (voor het huwelijk) Smallingerland, 26.02.1821, overleden aldaar, 16.05.1889. Gehuwd op 16.05.1846 te Smallingerland met Gjalt Aalzes Adema, geboren Smallingerland, 01.09.1817. Zoon van Aalze Gjalts Adema en Tjaltje Hendriks de Haan. Kinderen: Aalse (1847), Tjitske (1849), Liekele (1852).
2. Lutske Liekeles de Haan, geboren Smallingerland, 10.08.1823, overleden Boalsert, 15.10.1866. Gehuwd op 10.05.1845 te Smallingerland met Wiebren Jochums Postma.
3. Richtje Liekeles de Haan, zie nr. 43.
4. Foppe Liekeles de Haan, geboren Smallingerland, 19.01.1828, overleden Smallingerland, 07.03.1867. Gehuwd op 12.05.1855 te Smallingerland met Leentje Taedes Velzing, geboren Drachten, [1834]. Dochter van Taede Jans Velzing en Siemkje Lolkes van der Ploeg. Kinderen: Liekele, Siemkjen, Taede, Taede, Tjitske.
5. Antje Liekeles de Haan, geboren Smallingerland, 18.09.1829, overleden aldaar, 24.09.1829.
6. Jannes Liekeles de Haan, geboren Drachten, 14.08.1830, overleden Smallingerland, 14.03.1874. Gehuwd op 22.05.1858 te Smallingerland met Sjoukjen Wietzes Westra, geboren Nyegea, 05.06.1835, arbeidster. Dochter van Wietze Tjeerds (Westra) en Sietske Roels (Herder). Kinderen: Tjitske, Wietze, Liekele.
7. Antje Liekeles de Haan, geboren Smallingerland, 06.09.1835. Gehuwd op 29.10.1859 te Smallingerland met Pieter Goitzens Nicolai, geboren Optwizel, 13.08.1836. Zoon van Goitzen Pieters Nicolai en Fokje Jans van Dijk. Kinderen: Fokjen, Liekele, Tjitske, Trijntje, Goitzen, Jan, Janke.

88
Ebel Pieters Jager, zoon van Pieter Willems en Imke Thomas, gedoopt Middelstum, 14.07.1782, landbouwer, overleden Oostwold, 19.01.1833. Gehuwd op 08.11.1806 te Zuidwolde met
89
Grietje Ewolds de Boer, dochter van Ewold Roelfs en Geessien Kiers, geb/ged. Nieuwe Pekela, 12/17.08.1783, overleden (huisnr. 25) Oostwold, 15.11.1826.
Hindrik Jans Moes verkocht aan Ebel Pieters en Grietje Ewolds een boerenbehuizing nr. 23 benevens de vaste beklemming van 33 grasen land waarop de behuizinge is staande te Oostwold, doende jaarlijkse huure aan de Erven van Geertsema een somma van 20:-:- zijnde de quitantie van betaalde verponding van den jaare 1808 meede geexhibeerd, verders met alle lusten en lasten [...] verkocht voor somma f 2025:-:- verkoper heeft helft ontvangen rest zal voldaan worden op 1e van bloeimaand 1810. Beleden den 31 van bloeimaand 1809. (GA, RA, Inv. nr 140, LXXIIh 4.5 2723-2724 (1808-1810) (Doosnr. 1251, 1252 vermelden hetzelfde))
In 1832 is Ebel Pieters Jager, landbouwer te Oostwold, eigenaar van een erf met huis (1), 11 weilanden (2), tuin (3), weg als weiland (4) en een stuk bouwland (5), alles gelegen in de polder Meendschaar te Oostwold, zie afbeeldingen A en B. (hisgis.nl)
Uit dit huwelijk:
1. [H]Emke Ebels Jager, geb/ged. Zuidwolde, 28.01/15.02.1807, arbeidster, overleden Tolbert, 01.01.1886. Gehuwd op 22.07.1832 te Leek met Johannes Jans Pol, geb/ged. Nuis, 24.09/06.10.1810, arbeider, kramer, winkelier en dagloner, overleden Niebert, 07.11.1879. Zoon Jan Pol en Wytzke Kuipers. Kinderen: Jan, Grietje, Wijtze, Pieter.
2. Ewold Ebels Jager, zie nr. 44.
3. Pieter Ebels Jager, geboren Oostwold, 15.11.1812, bij huwelijk boerenknecht, later scheepsjager en voerman, overleden Hoogkerk, 26.09.1870. Gehuwd op 20.05.1835 te Hoogkerk met Bareltje Rijntjes Woltil, geboren Hoogkerk, 29.12.1808, gedoopt aldaar, 29.01.1809, bij huwelijk dienstmeid, overleden aldaar, 17.04.1876. Dochter van Rijntje Klaassens Woltil en Grietje Lammerts Bos. Kinderen: Grietje, Rijntje, Hilje, Jantje.
4. Jantje Ebels Jager, geboren Oostwold, 23.10.1816, overleden Westerwijtwerd, 13.08.1884. Gehuwd op 10.05.1844 te Middelstum met Dreeuwes Nannings Hoeksema, geboren Bedum, 29.03.1816, overleden Westerwijtwerd, 14.12.1859. Zoon van Nanning Dreeuwes Hoeksema en Aafke Geerts.
5. Jannes Ebels Jager, geboren Oostwold, 30.12.1818, koopman, overleden Oldekerk, 11.03.1871. Gehuwd met Ettje Jacobs Kamminga, geboren Leek, [1818], overleden Oldekerk, 11.09.1891. Kinderen: Jakob, Ebel, Geessien, Egbertje.
6. Thomas Ebels Jager, geboren Oostwold, 14.02.1822, arbeider, overleden aldaar, 02.08.1863.
7. Geesien Ebels Jager, geboren Oostwold, 07.05.1825, overleden Bedum, 01.03.1842.

90
Gerke Johannes Heringa (Faber), zoon van Johannes Pieters Heringa en Doetje Gerkes, geboren Aldtsjerk, [1781], gedoopt Nie-/Oldekerk/Faan, 14.04.1808, kuiper, wagenmaker, rijtuigmaker en houtkoper te Niekerk en Noordhorn, overleden (huisnr. 48) Niekerk, 11.05.1832. Gehuwd met
91
Roelfke Lukas Rinkema, dochter van Lukas Gerrits (Rinkema) en Hiltje Jannes Dijk, geboren Tolbert, gedoopt aldaar, 23.02.1783, overleden Niekerk, 25.02.1845.
In 1832 is Gerke Johannes Heringa, stelmaker te Niekerk, eigenaar van een huis (1) en tuin (2), in de Smidshorn, zie afbeelding. (hisgis.nl)
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Gerkes Heringa, geb/ged. Niekerk, 08.02/02.03.1806, koopman en wagenmaker, overleden Oldekerk, 16.07.1888. Gehuwd op 25.05.1839 te Oldekerk met Eltje Hendriks Oosterhof, geboren Grootegast, [1808], dienstmeid, overleden Oldekerk, 08.06.1895. Dochter van Hendrik Roelfs Oosterhoff en Sijbrigje Derks. Kinderen: Gerke, Siepke, Hendrik, Roelf, levenloos kind.
2. Hiltje Gerkes Heringa, geb/ged. Niekerk, 02.09/02.10.1808, dagloonster en kleermaakster, overleden Grootegast, 18.06.1850. Gehuwd op 09.05.1830 te Marum met Egbert Reinders van Loo, geboren Lutjegast, [1801], dienstknecht. Zoon van Reinder Alberts van Loo en Trientje Egberts. Kind: Trientje.
3. Willemina Faber, zie nr. 45.
4. Doetje Heeringa, geboren Noordhorn, 09.11.1811, koopvrouw, overleden Niezijl, 11.12.1856. tweeling met Willemina.
5. Lucas Gerkes Heringa, geboren Niekerk, 25.03.1815, wagenmaker en landbouwer, woonde te Enumatil, overleden Groningen, 18.09.1879. Gehuwd op 29.04.1841 te Leegkerk met Maria Alberts Staal, geboren Leegkerk, 15.08.1815, overleden Hoogkerk, 03.08.1871. Dochter van Albert Bierling Staal en Grietje Timens Harkema. Kinderen: Grietje (1842), Roelfke (1845), Albert (1848), Grietje (1850), Gerke (1853), Geessien (1855), Barteld (1856), Gerke (1859).
6. Pieternella Heringa, geboren Niekerk, 16.04.1818.
7. Gerrit Gerkes Heringa, geboren Niekerk, 16.05.1821, wagenmakersknecht en timmerman, overleden Kommerzijl, 05.08.1885. Gehuwd op 22.05.1850 te Grijpskerk met Sjoukje Korporaal, geboren Visvliet of Grijpskerk, 01.07.1829, arbeidster, overleden Kommerzijl, 08.02.1893. Dochter van Louwrens Jans Korporaal en Jeltje Johannes van der Laan. Kinderen: Roelfke (1852), Louwina (1853), Wilhelmina (1855), Hiltje (1856), Lourens (1858), Gerke (1866).
8. Roelfke Gerkes Heringa, geboren Niekerk, 18.08.1823, dienstmaagd, overleden Zuidhorn, 20.05.1891. Gehuwd op 17.05.1851 te Oldehove met Eppe Jannes Zuidema, geboren Noordhorn, 22.03.1827, boerenknecht, overleden Noordhorn, 14.12.1900. Zoon van Jannes Klazens Zuidema en Hendrikje Eppes Schuiling. Kinderen: Jannes.
9. Gerke Gerkes Heringa, geboren [Nie/Oldekerk, 1827], overleden Ooststellingwerf, 21.11.1887. Gehuwd op 11.05.1851 te Ooststellingwerf met Yke Gerrits Oosterhof. Kinderen: Jantje (1852), Roelfke (1853), Hiltje (1857), Margje (1871).

94
Jan Kriens Molenkamp, zoon van Crijn Yzebrands en Trientje Reinders, gedoopt Niekerk, 18.10.1772, overleden Oldekerk, [24].09.1822. Gehuwd op 01.11.1801 te Sebaldeburen met
95
Tjaartje Tjaarts (Postema), dochter van Tjaard Arends en Joukje Wybes, gedoopt Sebaldeburen, 05.03.1780, overleden Oldekerk, [25].07.1853.

Uit dit huwelijk:
1. Krijn Jans Molenkamp, geboren Sebaldeburen, 21.04.1802, dagloner, overleden Saaksum, 20.02.1870. Gehuwd op 23.08.1845 te Oldehove met Grietje Geerts Smit (Wever), geboren Ezinge, 28.03.1815. Dochter van Geert Jans Smit en Diewerke Zijtzes Rosema. Kinderen: Dieuwerke, Geert, Sijtse.
2. Arend Jans, gedoopt Niekerk, 08.01.1804.
3. Reinder Jans Molenkamp, geb/ged. Niekerk, 21.12.1805/12.01.1806, soldaat, overleden Utrecht, 13.12.1834.
4. Trijntje Jans Molenkamp, geb/ged. Niekerk, 13.11.1807/03.01.1808, dienstmeid, ongehuwd overleden Oldekerk, 29.12.1889. Kind: Geertje, Antje.
5. Jouke Jans Molenkamp, geb/ged. Niekerk, 03.bloeimaand/10.07.1810, overleden Oldekerk, 30.04.1812.
6. Josina Jans Molenkamp, geboren Niekerk, [1813], dienstmeid, overleden Grootegast, 29.04.1847. Gehuwd op 14.05.1842 te Grootegast met Sake Johannes Frieswijk, geboren [1817], boerenknecht en dagloner. Zoon van Johannes Arends Frieswijk en Jeltje Sakes Riepma. Kind: Tjaartje.
7 . Janna Jans Molenkamp, zie nr. 47.
8. Diewerke Jans Molenkamp, geboren Niekerk [1817], arbeidster, overleden Oldekerk, 29.02.1896. Gehuwd op 03.02.1854 te Oldekerk met Harm Hendriks Lipping, geboren Wierum (Aduard), [1787], arbeider, overleden Oldekerk, 12.05.1861. Zoon van Hendrik Harms Lipping en Trientje Jans. Harm is weduwnaar van Aaltje Hansens. Kinderen: levenloos geboren, Tjaartje. In 1832 is Harm koopman en eigenaar van een huis met erf (1) en tuin (2) te Niekerk, zie afbeelding. (hisgis.nl)
9. Jan Jans Molenkamp, geboren Niekerk, [1821], arbeider, overleden Oldekerk, 20.02.1869. Gehuwd op 18.04.1865 te Achtkarspelen met Korneliske Sieses Dijkstra, geboren Surhuizum, [1819]. Dochter van Sies Pieters Dijkstra en Aafke Kornelis van Duinen.
10. Anje Jans Molenkamp, geboren Niekerk, [1824], overleden Oldekerk, 11.04.1847.

96
Onbekend
97
Antje Jakobs de Jong, dochter van Jakob Harms en Tjitske Hendriks, geboren [1775], arbeidster, overleden (ongenummerd huis) Zevenhuizen, 16.12.1840.
   
In 1832 is Antje de Jong, arbeidster te Zevenhuizen, eigenaar van een huis (1), bouwland (2) en heide (3) gelegen aan de Drostinne Wijk Oostindië te Zevenhuizen, zie afbeelding. (hisgis.nl)
   

Kinderen:
1. Pieter Pieters de Jong, zie nr. 48.
2. Binne de Jong, geboren Koartsweagen, [1803]. Gehuwd op 23 juli 1838 te Opsterland met Martje (Martzen) Siegers Bijstra, geboren Beetstersweach, [1805]. Dochter van Syger Ates Bijstra en Lammechyen Annes. (Bij huwelijk kind gewettigd) Kinderen: Antje, Lamkjen, Trijntje.

98
Onbekend
99
Grietje Nutterts, dochter van Nutte(rt) Fokes de Roode en Marijke Alberts, geboren [1750], overleden (huisnr. 167, wijk C) Drachten, 26.10.1832.
   
Kinderen:
1. Bouktje Jans Roda, zie nr. 49.
[2. Wytske Louwes, geboren [1800], ongehuwd overleden Smallingerland, 18.02.1839.]

100
Hendrik Jan(ne)s Scheper, zoon van Jan Harms en Aaltien Hendriks, gedoopt Tolbert, 27.02.1763, schaapherder (scheper), overleden Oostindië (Dr), [1804]. Gehuwd op 01.05.1791 te Leek met
101
Fenje Alberts Hummel, dochter van Albert Harms Hummel en Hinderikje Jans, geboren Zevenhuizen, gedoopt Leek, 28.02.1773, overleden Zevenhuizen, 22.04.1846. Fenje huwde 2) op 26.01.1806 te Leek met Hendrik Alberts Oosting, van Haulerwijk, overleden Zevenhuizen, 11.01.1837.
Uit dit huwelijk:
1. Albert Hendriks Hummel, geboren Zevenhuizen, gedoopt Leek, 19.02.1792, boerenknecht en landbouwer, overleden Nuis, 26.11.1875. Gehuwd op 20.05.1819 te Marum met Froukje Lubbes Oosterhof, gedoopt Nuis, 17.05.1801, overleden aldaar, 08.11.1853. Dochter van Lubbe Pieters Oosterhof en Lyda Gerrits. Kinderen: Lydina, Fenje, Grietje, Lubbina, Lubbe, Hendrik, Martje. In 1832 is Albert Hendriks Hummel, landbouwer te Nuis, eigenaar van een huis met erf en tuin (1), twee weilanden (2), een bouwland (3) en hooiland (4) gelegen te Nuis, zie afbeelding. (hisgis.nl)
2. Berend Hendriks Hummel, geboren Zevenhuizen, gedoopt Leek, 30.06.1793, overleden Grootegast, 08.11.1874. Gehuwd 1) op 01.06.1815 te Grootegast met Jenke Lefferts Smid, geboren Doezum, 30.11.1794, overleden Grootegast, 15.10.1826. Dochter van Leffert Smid en Berendje Willems Stokroos. Kinderen: Berendje, Hendrik, Berendje (Berendina), Fenje, Albert. Gehuwd 2) op 23.10.1828 te Grootegast met Sjoukje Hendriks, geboren 1809/1810. Dochter van Hendrik Takes en Akke Douwes. Kind: Anke. Berend Hendriks Hummel was een loteling in de lichting 1813 mairie Oosterwolde, kwam op 24.09.1813 bij de landmacht, onderdeel onbekend; wordt in november 1813 vermist. (Tresoar: toegang 16/161) Berend diende onder Napoleon bij de Keizerlijke Franse Marine. Na de nederlaag van Napoleon op 31 maart 1814 werd hij in Brest op 21 april 1814 uit zijn dienst ontslagen. In 1832 is Berend Hendriks Hummel, dagloner te Drachten, eigenaar van een huis en erf (1) en tuin (2) te Grootegast, gelegen ter hoogte van de huidige Wilgenstraat, zie afbeelding. (hisgis.nl)
3. Alle Hendriks Hummel, zie nr. 50.
4. Hendrik Hendriks Hummel, geboren Zevenhuizen, gedoopt Leek, 27.05.1798, dagloner, overleden Nuis, 18.11.1846. Gehuwd 1) op 24.01.1822 te Grootegast met Trientje Willems Heemstra, geboren Grootegast, 26.10.1796. Dochter van Willem Fokkes Heemstra en Anje Pieters. Kinderen: Anje, Fenje, Geeske, Hendrik, Hendrik. Gehuwd 2) op 05.12.1833 te Grootegast met Sapke Willems Heemstra (zus van zijn eerste vrouw). Kinderen: Willem, Fenje, Trientje, Hendrikje, Wietske, Alberdina.
5. Keunje Hendriks Hummel, geboren Zevenhuizen, gedoopt Leek, 12.07.1801, overleden Kloosterveen, 25.12.1883. Gehuwd op 11.01.1822 te Leek met Feike Douwes Pruim, geboren Leek, 06.12.1796, arbeider, overleden Kloosterveen, 28.11.1868. Zoon van Douwe Tomas Pruim en Klaaske Jannes Veeninga. Kinderen: Fenje, Aafke.

102
Willem Jans Hummel, zoon van Jan Harms Hummeling en Lutchert Willems, geboren Zevenhuizen, gedoopt Leek, 02.05.1750, veenbaas, overleden Zevenhuizen, 02.11 of 12.1823. Gehuwd op 15.04.1787 te Leek met
103
Feike Louwes, dochter van Louwe Geerts en Jantjen Jans, geboren Zevenhuizen, gedoopt Leek, 24.07.1763, overleden [Zevenhuizen], 12.08.1804.
In Groninger Gedenkwaardigheden van A. Pathuis blz. 504 wordt Feike foutief vermeld als Feike Douwes. 1804, DEN 12 AUGUSTUS, IS FEIKE DOUWES, IN LEVEN HUISVROUW VAN W. J. HUMMEL, IN DEN HEERE GERUST IN DEN OUDERDOM VAN 40 JAREN, 4 WEKEN EN 1 DAG. TOEN WY ZAMEN ZYN VERBONDEN / IN DEN DIERBAREN EGTENSTAAT / DOCH NU HEB IK ONDERVONDEN / DAT HET BLYVEN HIER NIET GAAT / O, HOE KORT KAN HET GESCHIEN / DAT ZY MY DAAR OOK ZAL ZIEN / OCH, DAT WY IN ABRAHAMS SCHOOT / WEZEN MOGTEN NA DEN DOOD.
In Grafschriften in Stad en Lande van Jhr. Mr. J.A. Feith e.a. blz. ? worden Willem Jans Hummel en Feike Louwes vermeld. Feike wordt hier echter ook fout aangeduid als Fedke Douwes. De grafzerk ligt te Midwolde. Verder wordt het gezin vermeld in het boek "Het Drentse geslacht Hummel/Hummelen" van W.T. Vleer op blz. 63.
Willem koopt op 24.01.1803 samen met zijn broer Derk, beide woonachtig te Zevenhuizen en Roelf Geerts Bremer te Foxwolde, het buitenhuis Hoogema te Roderwolde van Hendrik Ludolf Wichers. Zij verkopen het huis Hoogema al vrij snel aan Hillebrand Bruins en Trijntie Wiltes die er in mei van dat zelfde jaar woonden. (Bos, J. e.a. red.: Huizen van Stand; Geschiedenis van de Drentse havezaten en andere herenhuizen en hun bewoners (Assen 1989))
Uit dit huwelijk:
1. Lutgertje Willems Hummel, geboren Zevenhuizen, 27.12.1788, overleden Tolbert, 19.08.1839. Gehuwd 1) op 23.08.1807 te Midwolde/Leek met Geert Roelfs Schipper, gedoopt Tolbert, 10.12.1775, landbouwer, overleden Tolbert, 14.12.1817. Zoon van Roelf Alberts en Grietje Geerts. Kinderen: Roelf (1807), Fejke (1810), Willem (1812), Grietje (1814), Ebeltje (1817). Gehuwd 2) op 27.04.1819 te Leek met Jannes Jans Snip, geboren Doezum, 01.11.1789, dienstknecht, arbeider, koopman en dagloner, overleden Nuis, 21.01.1883. Zoon van Jan Popkes en IJkje Jannes. Kinderen: Iektje (1819), Jan (1821), Grietje, Aafke, Popke, Geertje (1824).
2. Jantje Willems Hummel, gedoopt Leek, 22.11.1789, jong overleden.
3. Jantje Willems Hummel, gedoopt Leek, 17.10.1790, overleden Zevenhuizen, 11.12.1847. Gehuwd met Hilbrant Pieters van der Vinne, geboren Surhuzum, 31.03.1782, arbeider en wever, overleden Zevenhuizen, 29.08.1831. Zoon van Pieter Ubels van der Vinne en Tjipktjen Hillebrandts. Kinderen: Tjipke, Feike, Lutgertje.
4. Louwe Willems Hummel, gedoopt Leek, 12.08.1792, overleden Zevenhuizen, 01.03.1837. Gehuwd 1) op 15.06.1815 te Leek met Aaltje Fokkes Wolters, geboren [1795], overleden Zevenhuizen, 21.05.1828. Dochter van Fokke Wolters Wolters en Aaltje Jacobs. Kinderen: Willem, Fokke, Jan, Feike, Wolter, Harm. Gehuwd 2) met Wietske Remmelts van der Lande. Kinderen: Feike van der Lande, Ebeltje, Willem. In 1832 is Louwe Willems Hummel, landbouwer te Zevenhuizen, eigenaar van twee huizen met erf (1), 7 stukken bouwland (2), 10 stukken weiland (3), 2 stukken boomgaard (4), 2 stukken weg als weiland (5) en 5 stukken heide (6) gelegen te Diepswal, zie afbeelding, en nog een stuk hooiland samen met anderen te Tolbert. (hisgis.nl)
5. Geeske Willems Hummel, gedoopt Leek, 13.12.1795, overleden Zevenhuizen, 20.07.1819. Gehuwd op 31.12.1815 te Leek met Hendrik Berends Hofstee, geboren [1792], bakker te Zevenhuizen. Zoon van Berent Hendriks Hofstee en Auke Jakobs. Kinderen: Berend. Hindrik huwde 2) op 27.09.1820 te Leek met Auktje Jans Sikkinga, dienstmaagd. Dochter van Jan Andries Sikkinga en Hiltje Jans Holman. Kinderen: Aukje (1821), Hindrik (1831), Hindrik (1832).
6. Aafke Willems Hummel, zie nr. 51.
7. Feike Willems Hummel, gedoopt Leek, 11.01.1801, overleden Zevenhuizen, 02.03.1834. Gehuwd op 01.02.1834 te Leek met Jan Pieters de Boer, geboren [1797], boerenknecht en landbouwer, overleden Zevenhuizen, 29.01.1851. Zoon van Pieter Koerts de Boer en Swaantje Meertens. Kinderen: Swaantje (1824), Willem (1825), Swaantje (1829). Jan huwde 2) op 22.02.1835 te Leek met Jantje Jans Middel, geboren Zevenhuizen, dienstmeid. Dochter van Jan Gerbes Middel en Trijntje Hindriks. Kinderen: Trientje. In 1832 is Jan landbouwer en eigenaar van 3 huizen met erf (1), 5 stukken bouwland (2) en 3 stukken weiland in de Evertswijk te Zevenhuizen, zie afbeelding. (hisgis.nl)

104
Jan Jurgens Vortman (Johann Jürgen Vortmann), zoon van Johann Lampe Rudolff Vortmann en Maria Vehslage, geboren Grothe (D), 15.12.1790, arbeider en boerenknecht te Nieuw-Scheemda, overleden Midwolda, 11.06.1863. Gehuwd 2) op 22.01.1844 te Midwolda met Atje Harms Stek, geb/ged. Nieuw Scheemda/Scheemda, 29.03/05.04.1801, overleden Midwolda, 18.10.1868. Dochter van Harm Cornelis Stek en Zwaantje Hendricks. Kinderen: Cornelius. Gehuwd 1) op 12.06.1815 te Scheemda met
105
Egbertje Ludolfs Meijer, dochter van Ludolf Berents Meijer en Zwaantje Lammerts, gedoopt Westerlee, 29.04.1792, dienstmeid, overleden Wagenborgen, 28.03.1840.
Uit dit huwelijk:
1. Roelf Jans Voortman, zie nr. 52.
2. Swaantje Jans Voortman, geb/ged. Nieuw Scheemda, 18.08.1818/13.09.1818, dienstmeid en landgebruikster, overleden Haulerwijk, 20.10.1892. Gehuwd 1) op 24.05.1845 te Termunten met Harm Tonnies Hamhuis, geboren Wagenborgen, 26.01.1818, boerenknecht, overleden Weiwerd (Gr.), 17.06.1863. Zoon van Tonnies Geerts Hamhuis en Aaltje Harms Boer. Gehuwd 2) op 15.04.1865 te Delfzijl met Albertus Zandt, geboren Tjamsweer, 16.05.1815, dagloner, overleden Weiwerd (Gr.), 08.10.1878. Zoon van Jacob Lammerts Zandt en Bouwke Lammerts Tuuk.
3. Ludolf Jans Voortman, geb/ged. Scheemda, 07.09/01.10.1820, boerenknecht, overleden Westerlee, 16.02.1878. Gehuwd op 30.12.1843 te Scheemda met Gepke Jans Molanus, geb/ged. Westerlee, 07.08/19.09.1819, arbeidster, overleden aldaar, 24.09.1875. Dochter van Jan Hajes Molanus en Aaltje Bartelds van Dijk. Kinderen: Aaltje, Jan, Jan, Haijo.
4. Jurjen Jams Voortman, geb/ged. Westerlee, 20.06/03.08.1823, ambtenaar in de Nederlandse kolonie Suriname, overleden Winschoten, 30.12.1899. Gehuwd op 01.05.1867 te Winschoten met Elizabeth Kramer, geboren Winschoten, 22.05.1822, naaister, overleden aldaar, 19.07.1900. Dochter van Jan Dirks Kramer en Eltien Pieters Pothuis.
5. Johann Hinrich Jans Voortman, geboren Westerlee, 14.10.1826, dagloner, scheepsjager en arbeider, overleden Groningen, 18.09.1877. Gehuwd 1) op 01.12.1853 te Delfzijl met Trientje Jans Bergman, geboren Termunten, 14.09.1825, overleden Delfzijl, 03.04.1858. Dochter van Jan Folkerts Bergman en Weija Eenjes de Boer. Kinderen: Jan, Zwaantje, Ebbertje. Gehuwd 2) op 21.11.1858 te Delfzijl met Wemeltje Buitendam, geboren Farmsum, 03.01.1828, overleden Delfzijl, 05.06.1868. Dochter van Jan Arents Buitendam en Leentje Jans Dam. Kinderen: Leendert, Wemeltje, Egbertje, doodgeboren kind. Gehuwd 3) op 05.06.1869 te Scheemda met Geertje Tilman, geboren Nieuw Scheemda, 04.03.1824, overleden Hoogezand, 03.02.1911. Dochter van Tjalling Harms Tilman en Annechien Jacobs Blik.
6. Maria Jans Voortman, geb/ged. Westerlee, 20.04/03.10.1830, arbeidster, overleden Zevenhuizen, 21.01.1910. Gehuwd op 19.11.1852 te Midwolda met Hemmo Okkes van der Laan, geboren Midwolda, 19.11.1852, boerenknecht, overleden Groningen, 13.01.1899. Zoon van Auke Okkes van der Laan. Kinderen: Egbertje, Auke, Jantje, Jan, Gepke, Anje, Hemmo.
7. Anna Catharina Jans Voortman, geb/ged. Nieuw Scheemda/Scheemda, 17.02/02.06.1833, arbeidster, overleden Midwolda, 11.02.1894. Gehuwd op 19.06.1852 te Midwolda met Geert Gerardus Smit, geboren Midwolda, 03.02.1832, boerwerker, overleden aldaar, 28.03.1920. Zoon van Jan Egberts Smit en Aaltje Geerts Baas. Kinderen: Jan, Egbertje, Aaltje, Annechien, Antje, Klazina, Jurjen, Jan, Anna Catharina, Zwaantje, Geert, Anna Maria.
8. Lammert Jans Voortman, geb/ged. Scheemda, 06.07/01.10.1837, boerenknecht en veldwachter, overleden Woldendorp, 11.06.1929. Gehuwd op 10.09.1862 te Termunten met Martje Bos, geboren Wagenborgen, 29.12.1838, dienstmeid, overleden Woldendorp, 31.07.1921. Dochter van Klaas Klaassens Bos en Elsien Stoffers Bos. Kinderen: Klaas, Egbertje, Elsien, Stoffer, Klaas.

106
Vrieze Tjakkes de Vries, zoon van Tjakke Eltjes en Annechien Wolters Kroon, geb/ged. Muntendam, 12.08.1795/06.09.1795, arbeider en landbouwer, woonde het laatst te Veendam, overleden Korte Akkers, 22.09.1847. Gehuwd op 13.07.1817 te Zuidbroek met
107
Riena (Reine) Kornelius Venema, dochter van Cornelius Jans Venema en Janna Hendriks Veentjer, geboren Uiterburen, 29.01.1798, gedoopt Zuidwolde, 04.02.1798, dienstmeid, overleden Zuidbroek, 27.02.1845.
Uit dit huwelijk:
1. Janna Vriezes de Vries, geboren Zuidbroek, 01.12.1817, dienstmeid, overleden Veendam, 24.11.1856. Gehuwd op 26.05.1841 te Veendam met Willem Eltjes Brouwer, geb/ged. Veendam, 20.09/09.10.1808, scheepstimmerknecht, overleden aldaar, 14.07.1864. Zoon van Eltje Lutjes Brouwer en Marjen Willems de Boer. Kinderen: Eltje, Vrieze, Marchien, Reina, Annechien, Grietje. Willem Eltjes Brouwer huwde 2) op 29.01.1859 te Veendam met Swaantje de Haan, geboren Veendam. Dochter van Bronne Jakobs de Haan en Aaltje Reinders Meijer.
2. Annechien Vriezes de Vries, zie nr. 53.
3. Kornelisje Vriezes de Vries, geboren Zuidbroek, 03.06.1822, dienstmeid en arbeidster, overleden Winschoten, 21.05.1882. Gehuwd 1) op 30.11.1846 te Delfzijl met Meindert Harms van Dijk, geboren Veendam, 11.05.1777, dagloner. Zoon van Harm Meinderts en Jantje Hindriks. Gehuwd 2) op 18.01.1855 te Zuidbroek met Jan van der Molen, (weduwnaar van Jantje Meinderts Lag) geboren Winschoten, 18.05.1800, arbeider, overleden voor 1882. Zoon van Hindrik Berends en Grietje Hindriks.
4. Tjakje Vriezes de Vries, geboren Zuidbroek, 14.09.1824, dienstmeid, overleden Stadskanaal, 19.05.1904. Gehuwd op 26.05.1849 te Veendam met Johannes Koerds Smit, geboren Wildervank, [1824], scheepsjager. Zoon van Koerd Hendriks Smit en Heikien Arends Pronk.
5. Tjakko Vriezes de Vries, geboren Zuidbroek, 25.01.1827, matroos, overleden op zee van Cardiff naar Amsterdam, 24.06.1848.
6. Hindriktje Vriezes de Vries, geboren Zuidbroek, 24.12.1829. Gehuwd 1) met N.N., overleden voor 03.1865. Gehuwd 2) op 11.03.1865 te Meppel met Jan Santing, geboren Meppel, [1835]. Zoon van Jan Santing en Femmigje Jans Stummel. Kinderen: (bij huwelijk 3 kinderen gewettigd)
7. Jan Vriezes de Vries, geboren Zuidbroek, 05.05.1832, zeeman, overleden Veendam, 09.08.1884, begraven aldaar. Gehuwd op 11.12.1861 te Veendam met Ida Gerrits Strating, geboren Veendam, 01.12.1832, overleden aldaar, 23.10.1923, begraven aldaar. Dochter van Gerrit Klaassens Strating en Berendje Hendriks Grasmeijer.
8. Hendrik Vriezes de Vries, geboren Zuidbroek, 16.06.1835, schipper en arbeider, overleden Wildervank, 11.04.1877. Gehuwd op 25.12.1862 te Groningen met Maria Nienhuis, geboren Groningen, 17.11.1839, overleden na 1877. Dochter van Harmke Nienhuis.
Kinderen: Annegien, Gerhardus, Reina, Vriesiena, Tjakkina.

108
Roelf Hindriks Giezen, zoon van Hindrik Roelfs en Anje Harms, geboren Veendam, 07.08.1775, arbeider te Veendam (Schothuizen), overleden aldaar, 22.11.1853. Gehuwd op 10.02.1802 te Veendam met
109
Trijntje Jans Brouwer, dochter van Jan Engels Brouwer en Eltje Jans Brouwer, geb/ged. Veendam, 06/20.10.1776, overleden Oude Vallaat (Muntendam), 17.01.1844.
Roelf Hindriks Giezen was arbeider, volgens de overlijdensakte van zijn zoon Jan, te Scholthuizen. De oudste kinderen worden ook wel vermeld met de achternaam Brouwer. Roelf Hindriks Giezen stierf als gealimenteerde van de diakonie in het werkhuis aan de kerkstraat (voorheen kerklaan) te Veendam en behoorde daarmee tot een zeer verarmde tak van het notabele Veendamse geslacht Giezen. Trijntje Jans Brouwer kwam in 1838 voor in het bevolkingsregister van Veendam, haar man was weduwnaar bij diens overlijden. (GA, Gen. 283/2 (kwartierstaat Schaap, nrs. 92, 93))
In 1832 is R. Hindriks Giezen, arbeider te Muntendam, eigenaar van een huis met erf (1) en een tuin (2) gelegen te Drie Molens aan de Oude Verlaat, zie afbeelding. Recht tegenover de kruising met de huidige De Wijde Blik. (hisgis.nl)
Uit dit huwelijk:
1. Hindrik Roelfs Giezen Brouwer, gedoopt Veendam, 22.08.1802, blokmaker en klerk te (Westerdiep) Veendam, overleden aldaar, 10.11.1833. Gehuwd op 10.06.1829 te Veendam met Marijke Geerts Prummel, gedoopt Wildervank, 04.11.1804, overleden Veendam, 18.07.1877. Dochter van Geert Jans Prummel en Lammechien Jacobs de Jonge. Kind: Hendrik Brouwer (1834). (bron: www.hccnet.nl/j.nienhuis/kwst.htm)
2. Jan Roelfs Giezen, gedoopt Veendam, 29.10.1803, boerenknecht, overleden aldaar, 06.11.1819.
3. Roelf Roelfs Giezen, geboren Veendam, 15.12.1804, gedoopt aldaar, 06.01.1805, overleden Hoorn (NH), 12.01.1853. Gehuwd met Saartje.
4. Engel Roelfs Giezen, zie nr. 54.
5. Eltje Roelfs Giezen, geboren Veendam, 09.01.1809, overleden Groningen, 13.12.1862.
6. Harm Roelfs Giezen, geboren Veendam, 05.01.1811.
7. Annechien Roelfs Gijzen/Giezen, geboren Veendam, 02.05.1813, dienstmeid, overleden Harderwijk, 01.05.1884. Gehuwd op 13.11.1846 te Apeldoorn met Lucas Dijkgraaf, geboren Renkum, [1805]. papiervormmaker. Zoon van Hendrik Dijkgraaf en Aaltje Hendriks Retbroek.
8. Sievertje Roelfs Giezen, geboren Veendam, [1816], overleden Oude Vallaat (Muntendam), 29.11.1839.

110
Johan Hindrik Snijder (Johann Hinrich Schneider), zoon van Johann Gerdt Schneider en Maria Elisabeth Bulmans, gedoopt Osterkappeln (bisdom Munster) nabij Osnabrück, 16.09.1792, arbeider en landbouwer, overleden Ommelanderwijk, 04.03.1886. Gehuwd op 27.02.1815 te Veendam met
111
Jantje Sebes Bellinga, dochter van Sebo Jacobs en Stientje Roelfs, geb/ged. Nieuwe Pekela, 17.12.1790/02.01.1791, voor haar huwelijk dienstmeid te Veendam, overleden Ommelanderwijk, 20.11.1872.
Johan Hindrik Snijder was arbeider te Ommelanderwijk onder Veendam. Zijn roepnaam was Hindrik, gezien de volledige benaming van zijn dochter Elizabeth. In de geboorte-akten van de vijf jongste kinderen heette hij Hindrik Geerts Snijder. Jantje Sebes Bellinga was voor haar huwelijk dienstmeid te Veendam. Haar achternaam komt bij ons weten voor de eerste maal voor in de memorie van aangifte voor de successie na het overlijden van haar moeder (Nieuwe Pekela, 27.10.1825) en is, gezien de geboorte-akten van haar kinderen (waar Jantje slechts met patroniem werd vermeld), pas aantoonbaar na de invoering van de burgerlijke stand. (bron: RAG, Gen. 283/2 (kwartierstaat Schaap, nrs. 94, 95). Met vermelding van Memorie van aangifte voor de successie, kantoor Winschoten, 1825, 2e deel. (bij de huwelijksakte is de doopattest van Johann Hindrich Schneider uit Ostercappeln gevoegd))
In 1832 is Hindrik Geerts Snijder, landbouwer en arbeider te Veendam, eigenaar van een huis (1), tuin (2), gelegen aan de Noorderwijk, het huidige Noorderkwartier en twee stukken bouwland (3) en twee stukken weiland (4) gelegen te Boven-Ooster, het huidige bedrijventerrein Phoenix te Ommelanderwijk, zie afbeelding. (hisgis.nl)
Uit dit huwelijk:
1. Elizabeth Hindriks Snijder, zie nr. 55.
2. Stijntje Hindriks Snijder, geboren Ommelanderwijk, 10.04.1818, overleden Amsterdam, 18.06.1874. Gehuwd op 12.01.1846 te Veendam met Engel Jans Brouwer, geboren Wildervank, [1818], scheepsjager, schippersknecht en schipper te Wildervank. Zoon van Engel Jans Brouwer en Janna Hindriks Ekkelkamp. Kinderen: Janna, Jantje, Jan, Hendrik, Geert, Sebe Engel, Engelina.
3. Geert Hindriks Snijder, geboren Ommelanderwijk, 19.02.1821, boerenknecht later landbouwer op Numero Een te Veendam, later op Numero Dertien te Wildervank, overleden Veendam, 19.05.1881. Gehuwd 1) op 14.04.1851 te Veendam met Maria Reinders Schut, geboren Veendam, [1828]. Dochter van Reinder Zacharias Schut en Sijmentje Ebes Bakker. Kinderen: Jantje (1852), Sina (1855). Gehuwd 2) op 04.06.1860 te Hoogezand met Aeilke Schut, geboren Sappemeer, [1830]. Dochter van Keimpe Zacharias Schut en Geertje Jans van Norg. Kinderen: Hendrik (1862), Keimpe (1865), Sebo (1867).
4. Sebe Hindriks Snijder, geboren Ommelanderwijk, 29.11.1823, landbouwer, overleden aldaar, 30.10.1886, begraven aldaar. Gehuwd 1) op 19.07.1849 te Wildervank met Christina Kaspers van Greven, geboren Wildervank, [1824]. Dochter van Kasper Jans van Greven en Elizabeth Jans. Kinderen: Elizabeth, Jantje, Dievertje. Gehuwd 2) op 23.07.1857 te Wildervank met Martje Gerhards Uniken, geboren Wildervank, 20.10.1828, overleden Ommelanderwijk, 18.02.1904, begraven aldaar. Dochter van Gerhard Tjaard van Zwaneveld Uniken en Jantje Willems Smit. Kinderen: Hendrik, Elerus, Geert.
5. Frederik Hindriks Snijder, geboren Ommelanderwijk, 08.02.1827, landbouwer aldaar. Gehuwd op 26.04.1854 te Veendam met Dina Jans Bossema, geboren [1827]. Dochter van Jan Jans Bossema en Jantje Derks Pot.
6. Jacobjen Hindriks Snijder, geboren Ommelanderwijk, 08.07.1830. Gehuwd op 10.04.1854 te Veendam met Uge Jans Funekes, geboren Nieuwe Pekela, [1824], landbouwer. Zoon van Jan Uges Funekes en Grietje Jans Vegter.
7. Hinderkien Hindriks Snijder, geboren Ommelanderwijk, 29.06.1833.

112
Gerk Atzes Huisma, zoon van Atze Jans en Akke Roels, geboren Surhuzum, [1768], overleden (huisnr. 116a) Eastermar, 28.04.1841. Gehuwd op 29.05.1791 te Eastermar met
113
Engeltje Rones Bloembergen, dochter van Rones Reitzes Bloembergen en Hiltje Jans, geb/ged. Eastermar, 02.08.1765/11.08.1765, overleden aldaar, 09.06.1846.
In 1811 neemt Gerk Atzes te Oostermeer de familienaam Huisma aan. Ook voor zijn kinderen: Atze (19), Hiltje (17), Rones (15), Akke (13), Hebeltje (10), Tetje (8), Johannes (6), Auke (4) (Tresoar: Mairie Oostermeer, fol. 26v). Gerk is in 1832 eigenaar van een huis en erf (1), bouwland (2), weiland (3) en een boomgaard (4) ten noorden van Oostermeer, zie afbeelding (hisgis.nl).
Uit dit huwelijk:
1. Atze Gerks Huisma, geb/ged. Eastermar, 13.11/23.12.1792, ongehuwd overleden aldaar, 06.12.1818.
2. Hiltje Gerks Huisma, geb/ged. Eastermar, 12.06/13.07.1794, vroedvrouw, overleden aldaar, 22.12.1869. Gehuwd op 15.06.1815 te Eastermar met Sjoerd Wiegers Postma, geboren Wytfean, [1788]. Zoon van Wieger Sjoerds en Sjitske Harmens Bos. Kinderen: Gerk, Rones.
3. Rones Gerks Huisma, zie nr. 56.
4. Akke Gerks Huisma, geb/ged. Eastermar, 05/29.04.1798, dienstmeid. Gehuwd op 07.05.1825 te Tietjerksteradeel met Anne Bouwes Faber, geboren Eastermar, [1798], grofsmid. Zoon van Bouwe Annes Faber en Abeltje Tijsses. Kinderen: Abeltje, Engeltje, Tettje, Bouwe, Gerke, Sjoukjen. In 1832 is Anne eigenaar van een huis en erf (1) te Beetsterzwaag. (www.hisgis.nl)
5. Hebeltje Gerks Huisma, geb/ged. Eastermar, 03/25.10.1801, overleden aldaar, 28.01.1860. Gehuwd op 04.10.1821 te Tietjerksteradeel met Idsge Atzes van der Ploeg, geboren Aldegea, arbeider. Zoon van Atse Idsges van der Ploeg en Geertje Jans. Kinderen: Geertje, Gerk, Atze, Limke, Akke, Hiltje, Aaltje, Engeltje.
6. Tettje Gerks Huisma, geb/ged. Eastermar, 11.06/03.07.1803, ongehuwd overleden aldaar, 06.12.1823.
7. Johannes Gerks Huisma, zie nr. 58.
8. Auke Gerks Huisma, geb/ged. Eastermar, 30.09/01.10.1807, landbouwer, overleden Opsterland, 10.04.1873. Gehuwd op 28.03.1835 te Tietjerksteradeel met Ankjen Petrus Bouma, geboren [1807], overleden Opsterland, 13.06.1859. Dochter van Petrus Liebbes Bouma en Heiltje Eeuwes Rinkema. Kinderen: Minke, Gerk, Petrus, Rones, Libbe, levenloos kind, Gerk.

114
Petrus Liebbes, zoon van Liebbe Petrus Bouma en Minke Sijgers Zijlstra, geb. [1773], overleden na 1808 en vóór 05.12.1810.
115
Heiltje Eeuwes Rinkema, dochter van Eeuwe Alberts en Aukje Hedzers, geboren Niebert, [1781], renteniersvrouw (renteniersche), overleden Rottefalle, 09.04.1858. Heiltje huwde 2) Hendrik Wijbrens Wieringa, geboren Nyegea, 03.01.1786. Zoon van Wybren Minzes Wieringa en Antje Idsges van der Ploeg. Kinderen: Antje, Geeske, Wijbren.
5 december 1810: Heiltje Eeuwes, weduwe van Petrus Liebbes, boerin op 't Witveen onder Oostermeer, oud ongeveer 30 jaar, doet aangifte van diefstal van twee schapen; de restanten zijn onder Surhuisterveen gevonden - verklaring over hetzelfde door Sander Annes, arbeider bij Heiltje Eeuwes, oud 38 jaar, wonende te Rottevalle - verklaring over hetzelfde door Sytze Jans, 18 jaar, wonende als boerenknecht bij Heiltje Eeuwes. (bron: Informatieboeken Nedergerecht Tietjerksteradeel)
Heiltje Eeuwes Rinkema te Oostermeer, tevens als voogd over de minderjarige kinderen van Petrus Liebbes (Bouma), leent aan Foppe Liebbes Bouma te Knijpe fl. 930,00, Heinse Rienks van Warners, als toeziend voogd en Hendrik Wieberens Wieringa, als voogd over de minderjarige kinderen van Liebbe Petrus (Bouma) beide te Oostermeer (bron: Tresoar, toegangsnr. 26, inv.nr. 32025, rep.nr. 2247 (27.05.1823)).
In 1832 is Hendrik Wijbrens Wieringa landbouwer en samen met anderen eigenaar van een stuk weiland (1) te Oostermeer. (hisgis.nl)
Uit dit huwelijk:
1. Minke Petrus Bouma, zie nr. 57.
2. Ankjen Petrus Bouma, geboren [1807], overleden Opsterland, 13.06.1859. Gehuwd op 28.03.1835 te Tietjerksteradeel met Auke Gerks Huisma, geb/ged. Eastermar, 30.09/01.10.1807, landbouwer, overleden Opsterland, 10.04.1873. Zoon van Gerk Atzes Huisma en Engeltje Rones Bloembergen. Kinderen: Minke, Gerk, Petrus, Rones, Libbe, levenloos kind, Gerk.
3. Liebbe Petrus Bouma, geboren Eastermar, [1808], overleden Tietjerksteradeel, 28.03.1887. Gehuwd 1) op 18.03.1837 te Tietjerksteradeel met Jeltje Jans Tymmens, overleden Achtkarspelen, 13.02.1854. Kind: Limke (1838). Gehuwd 2) met Maaike Teyes de Haan, geboren Surhuzum, [1830]. Dochter van Teye Klazes de Haan en Geertje Folkerts van der Meulen. Kinderen: Petrus (1856), Teije (1858), Ankje (1863). Libbe Petrus Bouma te Rottevalle koopt in 1869 een woning, stuk bouwgrond en heide te Surhuisterveen voor fl. 2000,00 van Geert Sipkes Zijlstra te Augustinusga (Tresoar: toegangsnr. 26, inv.nr. 6050, rep.nr. 201 en 227 (08.12.1869)).
4. Pietje Petrus Bouma, geboren [1810], overleden Tietjerksteradeel, 24.06.1845.

116
Zie 112
117
Zie 113
 
118
Jurjen Wytzes Jager, zoon van Wijtze Jurjens Jager en Trijntje Jans, geboren Feanwâlden, [1772], arbeider, overleden Burgum, 03.09.1847. Gehuwd op 28.01.1798 te Burgum met
119
Jinke Alles Wiersma, dochter van Alle Jans Wiersma en Dettje Jilles, geboren Winsum (Fr), [1773], overleden Burgum, 04.02.1847.
In 1811 neemt Jurjen Wytses te Bergum de familienaam Jager aan. Ook voor zijn kinderen: Dettje (13), Wytse (10), Trijntje (7), Alle (4). (Tresoar: Mairie Bergum, fol. 9)
Uit dit huwelijk:
1. Detje Jurjens Jager, geboren Burgum, 31.07.1798, gedoopt Hurdegaryp, 26.08.1798. Gehuwd op 15.06.1820 te Tietjerksteradeel met Jan Keimpes van den Berg, geboren Rypstjerk, [1789]. Zoon van Keimpe Jans en Aaltje Alberts van den Berg. Kinderen: Keimpe, Alle, Jinke.
2. Wijtze Jurjens Jager, geboren Burgum, 15.07.1801, gedoopt Feanwâlden, 16.08.1801, overleden Gytsjerk, 07.10.1883. Gehuwd 1) op 07.05.1825 te Tietjerksteradeel met Grietje Aarnts Algra, geboren Tytsjerk, [1804]. Dochter van Aarnt Gosses Algra en Grietje Dirks Jorritsma. Kinderen: Jinke, Grietje. Volgens de volkstelling van 1829 woont het gezin van Wijtze in huisnr. 16 te Veenwouden en is Wijtze vleeschhouwer van beroep en zijn zij protestants. (http://www.angelfire.com/vt/sneuper/main.html) Gehuwd 2) op 04.08.1833 te Feanwâlden met Tjitske Jans Steensma, geboren Feanwâlden, [1810], overleden aldaar, 03.05.1875. Dochter van Jan Sipkes Steensma en Aafke Pieters van der Wal. Kinderen: Jan, Jurjen, Tjipke, Alle, Metske, Pieter, Aafke, Sipke.
3. Trijntje Jurjens Jager, zie nr. 59.
4. Janna Jurjens Jager, geboren Burgum, 13.06.1812, overleden Eastermar, 23.05.1871. Gehuwd op 30.11.1839 te Tietjerksteradeel met Jelle Rinzes Hoijenga, geboren Eastermar, 28.03.1818, overleden aldaar, 05.08.1898. Zoon van Rinze Jelles Hoijenga en Dettje Paules de Jong. Kind: Detje.
5. Sjoukje Jurjens Jager, geboren Burgum, 08.11.1815, overleden Tietjerksteradeel, 22.06.1899. Gehuwd op 14.06.1838 te Tietjerksteradeel met Bouwe Klases de Jong, geboren Eastermar, 07.10.1811, overleden aldaar, 26.06.1859. Zoon van Klaas Johannes de Jong en Foekjen Lammerts (Lamsma). Kinderen: Foekje (1839), Jurjen (1841), Lammert (1851), Jinke (1854).

120
Sjoerd Durks (alias Fox), geboren Moarrewâld of Wâlterswâld [1747], overleden Ljouwert, 01.08.1811. Gehuwd op 30.06.1776 te Feanwâlden met Grietje Poppes, gedoopt Feanwâlden, 11.12.1757. Dochter van Poppe Teijes en Geeske Roelofs. Samenwonend te Surhústerfean [sinds 1785] met
121
Antje Johannes van der Heide, dochter van Johannes Hendriks en Trijntje Jochums, geboren Surhústerfean, [1760], overleden aldaar, 26.01.1832.
 

Grietje Poppes, 36 jier, de frou fan Sjoerd Durks, nou wenjend by har heit Poppe Teijes 261-14-5-1785 (Criminele sententies Dantumadeel)
Sjoerd Durks to Surhústerfean is foar 7½ [jier] boaske oan Grietje Poppes fan Feanwâlden. Hy hat har sitte litten en him to Surhústerfean nei wenjen set. Hy seit dat hja it mei oare manlju oanlein hie. Hy libbet nou mei Antje Johannes by hwa ‘t er twa bern hat. Strang gisele 261-14-5-1785. Op [?] 1802 is er 55 jier “toegenaamd Fox”. Om ’t er dan forskate lju bistellen hat wurdt er strang gisele en 5 jier tichthús. 404-1-4-1802. (Criminele sententies Achtkarspelen)
Sjoerd Durks, 50 jier to Surhústerfean is ûntslein. Hy waerd der fan biskuldige mei syn soan Sake yn de nacht fan 3 op 4-12-1796 in skiep stellen to hawwen. Hy seit dat it net wier is 352-16-12-1796 en 354-31-3-1797. (Criminele sententies Achtkarspelen)

 
Uit het huwelijk:
1. Sake Sjoerds.
Uit deze relatie:
1. Trientje Sjoerds van der Heide, geboren [1784], ongehuwd overleden Achtkarspelen, 19.08.1859. Kind: Durk [Jans van der Wijk].
Volgens het bevolkingsregister Surhuisterveen 1840 woont Trientje (53) samen met haar broer Jan (46) en zijn vrouw Fopkje (28) en hun dochter Antje (3). Bij hen in wonen, Durk Jans van der Wijk (14), vermoedelijk haar zoon, en Antje van der Heide (23). Zij wonen naast het gezin van Johannes Sjoerds van der Heide, haar broer.
2. Jan Sjoerds van der Heide, zie nr. 60.
3. Johannes Sjoerds van der Heide, geboren Surhústerfean, 14.02.1795, voerman, overleden aldaar, 10.09.1875. Gehuwd op 25.01.1818 te Achtkarspelen met Jantje Geerts Bakker[s], geb/ged. Grootegast, 16.12.1792/13.01.1793, overleden Achtkarspelen, 24.04.1860. Dochter van Geert Doots Bakker[s] en Hendrikje Roelfs. Kinderen: Hendrikje, Sjoerd, Geert, Maria Nicola, Roelof, Antje, Janna. In 1832 is Johannes arbeider wonende te Surhuisterveen en eigenaar van een huis (1) met een stuk bouwland (2) gelegen aan de provinciegrens van Groningen en omsloten door een groot heidegebied. Tegenwoordig ligt het ergens in de buurt van de t-splitsing van De Scheiding en de Poelbuurt. (hisgis.nl) Volgens het Bevolkingsregister Surhuisterveen 1840 woont Johannes samen met zijn vrouw Jantje en vijf kinderen Hendrikje (23), Geert (18), Maria Nicola (15), Roelof (12) en Antje (10) aldaar. Zij wonen naast de broer van Johannes, Jan Sjoerds van der Heide.
4. Durk Sjoerds, geboren [1795].
Dirk Sjoerds, 15 jier, to Surhústerfean. Yn 'e nacht fan 5 op 6 july hat er mei syn heit Sjoerd Durks en syn broer Jan, fan de wid. Pieter Sjoerds dêr in himdrok mei sulveren knopen stellen as ek oare spullen. 2 jier banne. 485-28-9-1810. Mar hy komt earder werom. ½ jier tichthús en dan 2 jier banne 489-16-1-1811. (Criminele sententies Achtkarspelen)

122
Wopke Hendriks Loonstra, zoon van Hendrik Loonstra en Wytske Wopkes, geboren Surhústerfean, [1774-1778], arbeider, overleden Ljouwert, 17.07.1840. Gehuwd op 24.10.1802 te Drachten met
123
Wytske Foppes, dochter van Foppe Rengers en Janke Hendriks, van Noorderdrachten, geboren [1764-1765], overleden Surhústerfean, 16.02.1850. Wytske huwde 1) op 25.07.1790 te Dantumadeel met Riemer Loonstra, geboren Drachten, [1765]. Zoon van Tjeerd Riemers Loonstra en Tietje Johannis. Kinderen: Johannes, Janke.
In 1832 is Wopke Hendriks Loonstra arbeider en bezit een huis en erf (1) te Surhuisterveen. Dit huis stond in de bocht van de huidige Warreboslaan onder Surhuisterveen in de buurt van het toenmalige Kommiezenbos. (hisgis.nl)
Uit dit huwelijk:
1. Goitske Wopkes Loonstra (Mager), geb/ged. Surhústerfean, [1803], dagloonster, overleden Groningen, 07.06.1867. Relatie [Gehuwd 1829] met Foke Jans Jonkman, woonde te Boarnburgum, overleden voor 1852. Kinderen: Wopke, Oebele, Wietske, Froukjen, Hendrikjen, Wopkje. In 1832 is Fokke Jans Jonkman arbeider wonende te Boornbergum eigenaar van een huis (1) en een weiland (2) aldaar. (hisgis.nl) In de geboorteakte van Oebele wordt zijn moeder met de achternaam Mager vermeld. In 1851 wordt Gooitske Wopkes Loonstra te Opeinde (moet Opende zijn), weduwe van Fokke Jans Jonkman, aangeklaagd voor ‘Bedeling in een plaats voor welke een bedelaarsgesticht bestaat.’ Zij wordt vrijgesproken op 22.12.1851. (Rolboeken, inv.nr. 111, rolnr. 1876)
2. Fopkje Wopkes Loonstra, zie nr. 61.

124
Kornelis Lippes van Duinen, zoon van Lippe Folkerts van Duinen en Aafke Jans, gedoopt Niezijl, 13.11.1757, woonde te Dorp bij Dorpstertil 1790-1810, Niezijl 1812, dagloner, overleden (huisnr. 69) Lutjegast, 14.11.1832. Gehuwd op 24.05.1789 te Lutjegast met
125
Sijke Sikkes Boonstra, dochter van Zikke Zikkes en IJmke Jans, gedoopt Doezum, 16.08.176[4] of [7], dagloonster, overleden Lutjegast/Grootegast, 14.03.1847.
Op 30.04.1812 neemt Kornelis Lippes te Niezijl de familienaam Van Duinen aan. Ook voor zijn kinderen: Sikke (16), Lippe (12), Jan (8), Willem (5), Eppe (2), Aafke (22), Willemke (19), Imktje (11). (Elema, P.J.C.: Groninger Bronnen en Toegangen; naamsaanneming in Groningen, 1811-1826, Groningen 1994) Sijke wordt in de overlijdensakte vermeld als Seike Willems, 82 jaar, weduwe van Kornelis Lippes van Duinen, overleden te Grootegast op 14 maart 1847. Dochter van Willem Jans en Aafke. Ondanks dat de informatie over haar ouders niet klopt ga ik ervan uit dat het hier toch om Sijke Sikkes Boonstra gaat. Volgens de huwelijksakte van Willem Kornelis van Duinen kan Sijke Sikkes niet schrijven.
Uit dit huwelijk:
1. Aafke Kornelis, geboren op het Dorp, gedoopt Doezum, 21.03.1790.
2. Aafke Kornelis van Duinen, gedoopt Lutjegast, 06.02.1791, dienstmaagd, overleden Achtkarspelen, 24.07.1860. Gehuwd op 11.02.1813 te Grijpskerk met Sies Pieters Dijkstra, geboren Gerkesklooster, [1790], boerenknecht, woonde te Pieterzijl 1815-1816, Surhuzum 1819, overleden voor 1860. Zoon van Pieter Sijzes Dijkstra en Eva Jacobs. Kinderen: Eva (1813), Sijke (1815), Jetske (1816), Korneliske (1819), Martje (1822), Pieter (1825), levenloos kind (1831). In 1832 is Sieds Pieters Dijkstra, arbeider wonende te Surhuizum, eigenaar van een huis (1) en bouwland (2) te Surhuizum. Het ligt aan de huidige Miedweg onder Stroobos. Zijn buurman is zijn zwager Louw Folkerts Wobbes. (hisgis.nl)
3. Willemke (Willemina) Kornelis van Duinen, geboren Lutjegast, [1793/6], dienstmaagd, in 1813 te Niezijl, overleden Noordhorn, 20.02.1860. Zij heeft een zoon Jan (1813) bij een onbekende man. Gehuwd op 18.07.1825 te Grijpskerk met Jan Kornelis Barsema, geboren Grijpskerk, [1803], boerenknecht en arbeider, overleden De Waard (Grijpskerk), 16.04.1860. Zoon van Kornelis Pieters Barsema en Trijntje Sikkes Steenhuizen. Kinderen: Korneliske (1827), Kornelus (1831).
4. Sikke Kornelis van Duinen, geboren Lutjegast, [1796], timmerman te Driezum 1829, overleden Dantumadeel, 02.05.1867. Gehuwd op 02.08.1825 te Dantumadeel met Cecilia Douwes Wolda/Walda, geb/ged. Kollum, 30.10/27.11.1796, overleden aldaar, 09.06.1856. Dochter van Douwe Wiegers Walda en Antje Jakobs. Kinderen: Cornelis, Antje, Sijke, Ymkje, Cornelis, Cornelia. Volgens de Volkstelling 1829 Driesum woont Sikke met zijn gezin in huisnr. 10a te Driesum. Zijn beroep is timmerman en het gezin is protestants. (http://www.angelfire.com/vt/sneuper/1829Driesum.html)
5. Lippe Kornelis, gedoopt Lutjegast, 14.10.1798.
6. Lippe Kornelis van Duinen, geb. [1800], dagloner te Doezum 1836, overleden Dantumadeel, 31.12.1846. Gehuwd op 10.10.1841 te Dantumadeel met Ytje Sybrens Kuipers, geboren Driezum, [1804], overleden Dantumadeel, 16.06.1861. Dochter van Sybe Jans Kuipers en Rinske Siedses Wiersma. Kinderen: Kornelis, Rinskje.
7. Imktje Kornelis van Duinen, geboren Grootegast, 12.bloeimaand.1801, gedoopt Lutjegast, 02.oogstmaand.1801, dienstmaagd, overleden Opende, 29.11.1826.
8. Jan Kornelis van Duinen, geboren Dorp (bij Dorpstertil), 03.05.1804, gedoopt Lutjegast, 10.06.1804, boerenknecht te Grootegast 1836, overleden Visvliet, 03.06.1879. Gehuwd op 30.05.1836 te Grootegast met Renskje Binderts Riddersma (weduwe van Daniël Jans Kiestra), geboren Burum, 22.09.1787, landbouwerse, overleden Visvliet, 26.05.1873. Dochter van Bindert Andries Riddersma en Hiltje Tjallings Riddersma. Signalement Nationale Militie van Jan is: lengte; 3 el 1 pm 7 dm, aangezicht; rond, voorhoofd; rond, ogen; blauw, neus; ordinair, mond; ordinair, kin; rond, haar; bruin, wenkbrouwen; bruin. Jan Kornelis van Duinen te Grootegast koopt op 21.01.1850 vaste goederen te Grijpskerk tegen een koopsom van fl. 1050,00 van Klaas Repkes van der Molen te Vlisvliet. (Tresoar: NA. Toegangnr. 26, Inv.nr. 6029, rep.nr. 11) Op 31.01.,1854 maakt Jan Kornelis van Duinen, rentenier te Visvliet, zijn testament op. (Tresoar: NA. Toegangnr. 26, Inv.nr. 6033, rep.nr. 26) Op 19.12.1857 koopt Jan Kornelis van Duinen te Visvliet gehuwd met Rinskje Binderts Riddersma, 2 maal een 1/2 deel in een stuk land te Burum samen met Andries Binderts Riddersma van diverse verkopers. (Tresoar: NA. Toegangnr. 26, Inv.nr. 6038, rep.nr. 117) Op 10.12.1875 koopt Jan Kornelis van Duinen te Visvliet een huis c.a. en een huis met erf c.a. te Visvliet van Bauke Hoekstra te Visvliet voor fl. 689,00. (Tresoar: NA. Toegangnr. 26, Inv.nr. 24067, rep.nr. 203 en 218) Op 12.06.1876 koop bij processenverbaal dd 10 en 12 dec. 1875, koopsom fl. 652,00 van bauke Hoekstra te Visvliet. (Tresoar: NA. Toegangnr. 26, Inv.nr. 24067, rep.nr. 145)
9. Willem Kornelis van Duinen, geboren op het Dorp aan de vaart onder Doezum, 26.05.1807, gedoopt Doezum, 19.07.1807, boerenknecht, timmerman, tuinman te Lutjegast 1836, overleden Grootegast, 14.08.1873. Gehuwd op 05.05.1836 te Grootegast met Renskje Gabes Schuitema, geboren Grootegast, 25.04.1814, overleden aldaar, 26.09.1898. Dochter van Gabe Keimpes Schuitema en Berendje Alberts Buffenga. Kinderen: Berendje, Sijke, Kornelis, Gabe, Hiltje, Kornelis Aafke, Jemktje. Signalement Nationale Militie van Willem is: lengte; 3 el 6 pm 4 dm, aangezicht; vol, voorhoofd; rond, ogen; blauw, neus; ordinair, mond; ordinair, kin; rond, haar; donkerbruin.
10. Eppe Kornelis van Duinen, zie nr. 62.
11. Trijntje van Duinen, geboren Niezijl, 25.02.1813, dienstmeid en arbeidster, overleden Zuidhorn, 29.01.1863. Gehuwd op 31.05.1846 te Zuidhorn met Jan de Boer, geboren Zuidhorn, 29.08.1818, dienstknecht en landbouwer, overleden Grootegast, 04.11.1893. Zoon van Jakob Karsten de Boer en Anna Haaijes de Boer. Kinderen: Anna, Kornelis, Anna. Jan huwde 2) met Grietje Nicolai.

126
Taeke Jans Oldenburger, zoon van Jan Jans Oldenburger en Hiltje Teekes, geboren Opende, gedoopt 04.02.1770, arbeider woonde te Noordwijk 1809, landbouwer te Sebaldeburen 1818, Tolbert 1822, Marum -1827, overleden aldaar, 30.01.1827. Gehuwd op 25.09.1803 te Opende met
127
Luiktje Wiebes de Boer, dochter van Wybe Meines de Boer en Antje Lubbes, geboren Noordwijk, gedoopt 14.12.1781, dagloonster te Noordwijk, overleden aldaar, 11.05.1864. Luiktje huwde 2) Freerk Smit. Luiktje huwde 3) op 04.08.1831 te Marum met Friedrich Gottfried Vogel, gedoopt Crapenburg bij Cloppenburg, 08.01.1795, overleden Noordwijk, 13.03.1843.
Op 04.01.1827 verkopen Meine Wybes de Boer, landbouwer te Noordwijk, voor zich en in kwaliteit voor Antje Lubbes te Noordwijk, Grietje Wybes de Boer te Noordwijk gehuwd met Johannes de Vries, Lukje Wybes de Boer te Marum gehuwd met Teeke Jans Oldenburger, Gepke Wybes de Boer te Doezum gehuwd met Garrit Jans Renkema, Fetje Wybes de Boer te Surhuisterveen gehuwd met Louwe Lieuwes Mellema, Lubbe Wybes de Boer en Oene Wybes de Boer te Noordwijk 1/6 deel van een plaatsje land, 1/3 deel van een stuk losland en een stuk hooiland te Noordwijk voor de koopsom van fl. 500 aan Etta Arnolda, Saco en Oeno van Teyens te Beetsterzwaag. (Tresoar: NA. Toegangnr. 26, Inv.nr. 10016, rep.nr. 4)
In 1832 is de weduwe van Fekke Jans Oldenburger, wonende te Nuis, eigenaar van een huis en erf (1), tuin (2) en bouwland (3) gelegen te Lukaswolde, zie afbeelding, ter hoogte van de huidige Heideweg die destijds nog niet bestond aan het eind van de Westerweg. (hisgis.nl)
Uit dit huwelijk:
1. Wiebe Taekes Oldenburger, geb/ged. Opende, 20.03/22.04.1804, schutter en arbeider, overleden Noordwijk (Marum), 29.04.1872. Gehuwd op 05.02.1835 te Marum met Martje Yntjes van Sannen, geboren Noordwijk, 07.04.1816, arbeidster, overleden aldaar, 04.01.1890. Dochter van IJntje Jans van Sannen en Tjeetske Wijbes. Kinderen: Teeke, Jan, Teeke, IJntje, Tjietske, Wiebe, Meine, Ties, Tiese, Lubbe, Luitjen.
2. Jan Taekes Oldenburger, geboren Noordwijk, gedoopt Marum, 30.11.1806, boerenknecht, arbeider en wegwerker, overleden aldaar, 28.04.1880. Gehuwd 1) op 04.11.1837 te Grootegast met Jantje Jacobs van Zanten (weduwe van Pieter Hendriks Veenstra), geboren [1803], overleden Tolbert, 23.06.1848. Dochter van Jacob Jans van Zanten en Jantje Jans Veenekamp. Kinderen: Taeke, Martje. Gehuwd 2) op 02.11.1850 te Marum met IJkjen Wietses Hofman (weduwe van Berend Klaver), geboren Noordwijk, 06.12.1816, arbeidster, overleden aldaar, 03.07.1890. Dochter van Wietse Jans Hofman en IJkje Weits Alserda. Kind: Wietse.
3. Antje Taekes Oldenburger, zie nr. 63.
4. Hiltje Oldenburger, geboren Noordwijk, 20.10.1811, overleden Opende, 10.08.1884. Gehuwd met Dirk Haijema, geboren Visvliet, 06.09.1822, timmerman, overleden Grootegast, 30.10.1894. Zoon van Jan Dirks Haijema en Antje Dirks Smits. Kinderen: Jan (1852). Hiltje had van een onbekende man een dochter Luikje.
5. Grietje Oldenburger, geboren Noordwijk, 22.09.1814, dienstbode, overleden Sygerswâld, 16.11.1869. Gehuwd op 20.08.1838 te Marum met Hendrik Roelfs Randel, geboren Marum, 25.07.1804, arbeider, overleden De Wilp, 23.07.1871. Zoon van Roelf Jans en Trientje Eises Palsma. Hendrik had eerder een relatie met Antje Hendriks de Vries, geboren Marum, 1809.
6. Meine Oldenburger, geboren Sebaldeburen, 02.11.1818, dagloner en smid, overleden Noordwijk (Marum), 19.05.1893. Gehuwd op 03.09.1851 te Marum met Anke Wietses Hofman, geboren Noordwijk, 25.03.1819, arbeidster, overleden aldaar, 27.04.1853. Dochter van Wietse Jans Hofman en IJtje Weits Alserda. Kinderen: Luuktje. Meine Taekes Oldenburger te Noordwijk koopt samen met Tjeerd Eites Poelman op 27.07.1861 een stuk veldgrond te Noordwijk voor fl. 105,00 (Tresoar: Toegang 26, inv.nr. 6042, rep.nr. 115 en 122, 27.07.1861)
7. Lubbe Oldenburger, geboren Tolbert, 30.09.1822, dagloner, overleden Grootegast, 01.05.1878. Gehuwd op 13.11.1850 te Marum met Grietje Jacobs Haak, (weduwe van Jan Willems Oost) geboren Marum, 07.03.1819, overleden Opende, 23.05.1910. Dochter van Jacob Harmens Haak en Sapke Hendriks Wijkstra. Kinderen: Teeke, Sapke.