KWARTIERSTAAT VAN JOHAN WOBBES

 GENERATIE VIII
136
Onbekend
137
Claaske Clases (Claaske Goitzens Jongsma), dochter van Klaas Pieters en Grietje Sjoeks Jongsma, geboren Ee, 02.1768, arbeidster, overleden Surhústerfean, 09.06.1815. Gehuwd op 25.05.1795 te Surhústerfean met Folkert Jannes Wobbes, geboren Grootegast, tussen 1764-1767, arbeider, overleden (huisnr. 54) Surhústerfean, 28.01.1828. Zoon van Jannes Popkes en Grietje Folkerts. Kinderen: Jannes, Grietje, Grietje (Margaretha), Jannes. Folkert huwde 1) op 05.06.1791 te Noordhorn met Antje Louwes.
Een zoon van Claaske:
1. Goitzen Folkerts Wobbes, zie nr. 68.

 
138
Jan Klazes Lijnstra, zoon van Klaas Jans en Janneke Jans, geboren Noordwijk, gedoopt aldaar, 21.01.1748, landbouwer, woonde te Lucaswolde 1783-1796, overleden Marum, 26.01.1824. Gehuwd 2) op 28.08.1814 te Marum met Hendriktje Alles, geboren Tolbert, [1745], overleden Marum, 11.05.1830. Dochter van Alle Meinderts en Tjetske Jakobs. Gehuwd 1) (att. op 23.05.1773 naar Sebaldeburen) met
139
Jantje Sijts (Seits), dochter van Zijet Jans en Anke Roelfs, gedoopt Grootegast, 26.07.1750, landbouwersche, overleden De Linde onder Marum, 19.05.1812.
Uit dit huwelijk:
1. Zijt (Seyert) Jans Leenstra, gedoopt Grootegast, 21.11.1773, overleden Ooststellingwerf, 04.05.1829. Gehuwd. Kind: Jan (1805-1812).
2. Klaas Jans Linstra, gedoopt Grootegast, 01.09.1776, overleden Marum, 08.05.1834. Gehuwd met Jeike Geerts Nijnhuis, geboren [1776], overleden Marum, 22.11.1832. Kinderen: Eltje (1816), Jan (1818).
3. Roelf Jans Linstraa, geboren Lucaswolde, gedoopt Marum, 08.10.1780, arbeider, overleden Marum, 20.02.1823. Gehuwd op 03.04.1814 te Marum met Roelfke Jannes, weduwe van Jacob Willems Bolkema, geboren Niebert, [1775], overleden Marum, 22.10.1843. Dochter van Jannes Engberts en Klaaske Seits. In 1832 is de weduwe van Roelf jans Linstra eigenaar van een schuur met erf (1) en een weiland (2) te De Linde te Marum. (hisgis.nl)
4. Ubel Jans Linstraa, geboren Lucaswolde, gedoopt Marum, 01.06.1783, overleden Marum, 06.02.1813.
5. Jan Jans Linstraa, geboren Lucaswolde, gedoopt Marum, 12.03.1786, boerenarbeider, overleden Marum, 05.11.1846. Gehuwd op 12.06.1814 te Marum met Bregtje Roelfs Randel, geboren Marum, [1795]. Dochter van Roelf Jans Randel en Trijntje Eisses (ongehuwde ouders). Kinderen: Roelf van der Linde (1815), Jantje Linstra (1817), Jan Linstra (1819), Eise Linstra (1822), Ubel Linstra (1825), Seit Linstra (1827), Trijntje Linstra (1832), Ebbel Linstra (1835). Seit Linstra, uit De Wilp, 70-jarige man die aan een ongeneeslijke maagkwaal lijdt verhangt zich aan een boom achter zijn woning, 29 augustus 1897, Nieuwsblad van het Noorden.
6. Janneke Jans Lijnstra, zie nr. 69.
7. Hindrik Jans Lenstra, geboren Noordwijk, gedoopt Marum, 19.06.1793, overleden Marum, 29.01.1861. Gehuwd op 15.05.1814 te Marum met (boerendochter) Stijntje Kornelis Muntstra, geboren Marum (Trimunt), gedoopt aldaar, 17.11.1793. Dochter van Kornelis Siebes Muntstra en Janke Libbes. Kinderen: Kornelis, Jan (1817), Ubel (1822), Libbe (1827), Roelf (1830), Libbe (1832), Fokke (1836).
8. Geert Jans, geboren Noordwijk, gedoopt Marum, 17.06.1796.

 
140
Roel Fokkes Fokkinga, zoon van Fokke Ages en Grietje Jochums, geboren Droegeham, 22.03.1750, doet op 24-jarige leeftijd belijdenis en is gedoopt Droegeham, 02.06.1774, veldwachter en huisman te Harkema-Opein, overleden Droegeham, 11.03.1837. Gehuwd op 05.07.1772 te Droegeham met
141
Tetje Jelkes Nicolai, dochter van Jelke Meines en Maaijke Pyters Nicolai, geb/ged. Harkema-Opein 'in landen', 27.09/29.09.1754, overleden Harkema-Opein, 17.08.1830.
 
In de overlijdensakte van Roel staat dat hij is overleden op 87-jarige leeftijd en dat hij een zoon is van Fokke Ages en Sytske de verdere naam onbekend. Dit laatste moet een fout zijn want Fokke Ages is nooit met een Sytske getrouwd geweest. Als de leeftijd juist is dan moet hij in 1750 geboren zijn en zo kom ik tot de conclusie dat zijn moeder Grietje Jochums moet zijn geweest. Dit leidt er echter wel toe dat Grietje in dat jaar een drieling moet hebben gebaard. De andere twee kinderen worden gedoopt op 21 januari 1953, Roel niet. Dus dit spreekt mijn aanname tegen. Kijk je naar de vernoeming van zijn kinderen dan ligt het wel in de rede. Zijn eigen voornaam is overigens niet binnen de familie volgens vernoeming te verklaren. Het blijft daarom de vraag: wie waren zijn ouders?
Roel is in 1832 eigenaar van een huis en erf (1), weilanden (2), vergraven land (3), bouwlanden (4), boomgaarden (5) en heide (6) te Harkema-Opeinde, zie afbeeldingen A en B. (hisgis.nl)
Uit dit huwelijk:
1. Jelke Roels Fokkinga, geboren Harkema, 09.02.1774, gedoopt Droegeham, 02.06.1774, koemelker en landbouwer, overleden Stynsgea, 19.05.1842. Gehuwd op 18.07.1802 te Droegeham met Sytske Eelzes Postma (Sikkema), geb/ged. Burum, 02.11/15.12.1782, boerin, overleden Stynsgea, 29.06.1870. Dochter van Elze Elzes Postma en Antje Taekes Wiersma. Kinderen: Eelze.
Jelke is in 1832 eigenaar van een huis en erf (1), boomgaard (2), weilanden (3), een tuin (4) en bouwland (5) en een laan als bouwland (6) te Augustinusga. Verder ten zuiden te Surhuizum bezit hij nog een weiland en een stukje heide. (hisgis.nl)
2. Mayke Roels, geboren Harkema, 13.02.1776, gedoopt Droegeham, 31.03.1776.
3. Fokke Roels Fokkinga, geboren Harkema, 31.03.1778, gedoopt Droegeham, 10.05.1778, landbouwer, overleden Droegeham, 20.12.1850/1. Gehuwd 1) op 28.05.1809 te Droegeham met Antje Mekkes Nicolai, geboren Droegeham, 11.09.1773, overleden aldaar, 07.03.1822. Dochter van Mekke Roels Nicolai en Trijntje Aukes. Gehuwd 2) op 17.12.1826 te Achtkarspelen met Aafke Jarigs Schuurman, geboren Droegeham, 13.02.1801, overleden aldaar, 21.10.1875. Dochter van Jarig Jans Schuurman en Sjoukjen Berends Wierdema. Kinderen: Sjoukje (1831), Roel (1833), Jaring (1841). Fokke is in 1832 eigenaar van een huis en erf (1), weilanden (2), bouwland (3) en boomgaarden (4) te Drogeham. (hisgis.nl)
4. Meine Roels Fokkinga, geboren Harkema, 18.11.1780, gedoopt Droegeham, 06.05.1781, arbeider, overleden Surhuzum, 01.06.1859. Gehuwd op 01.06.1815 te Stynsgea met Eltje Hendriks Sietsema, geboren Gerkesklooster, 30.03.1786, overleden Surhuzum, 01.05.1865. Dochter van Hendrik Sytses Sytsma en Martje Romkes. Kinderen: Martje.
Meine is in 1832 eigenaar van een huis en erf te Harkema. (hisgis.nl)
5. Grietje Roels Fokkinga, geboren Harkema, 18.11.1780, gedoopt Droegeham, 06.05.1781, boerin, overleden Droegeham, 20.10.1847. Gehuwd op 06.06.1802 te Droegeham met Jan Binderts Kloosterman, geboren Buweklooster, 12.07.1782, woonde te Harkema-Opeinde 1803, Stynsgea 1804, Droegeham 1807-1809, overleden Buweklooster, 11.02.1863. Zoon van Bindert Jacobs Kloosterman en Antje Wytzes. Kinderen: Trijntje (1803), Antje (1804), Tetje (1807), Jitske (1809), Bindert (1815). De grafzerk van Grietje is nog te vinden in de rij van de Fokkenga's op het kerkhof van Buweklooster. (bron: PBF, S. Nicolai Pzn, Onze voorouders en hun tijd III, blz. 209) In 1832 is Jan eigenaar van twee huizen met erf (1) te Buweklooster (Drogeham) en 14 weilanden (2), 2 bouwlanden (3), 1 bos (4), 2 boomgaarden (5) en 3 vergraven landen (6). Een aantal landen ligt zuidelijker en een aantal noordelijk in de buurt van Buitenpost. (hisgis.nl)
6. Jochum Roels Fokkinga, geboren Harkema, 11.08.1784, gedoopt Droegeham, 10.10.1784, landbouwer, woonde te Surhústerfean en op het Westerzand te Sebaldeburen, overleden aldaar, 29.03.1857. Gehuwd 1) op 21.05.1807 te Surhústerfean met Hinke Tjerks Poppinga, geboren Surhústerfean, 06.09.1781, overleden Oldekerk, 09.04.1820. Dochter van Tjerk Wybrens Poppinga en Aukje Wybes Pool. Kinderen: Tetje. Gehuwd 2) op 22.03.1821/2 te Oldekerk met Martje Pieters Harkema, (weduwe van Jan Jans Bastiaans) gedoopt Sebaldeburen, 11.09.1795, overleden aldaar, 28.03.1891. Dochter van Pieter Eintjes Harkema en Jantje Garms Rinkema. Kinderen: Geeske, Pieter, Tetje, Hendrikje.
7. Pyter Roels Fokkinga, geboren Harkema, 09.01.1786, gedoopt Droegeham, 26.02.1786, arbeider, ongehuwd overleden Achtkarspelen, 17.03.1813.
8. Sibbeltje Roels Fokkinga, geboren Harkema, 22.12.1788, gedoopt Droegeham, 18.10.1789, overleden Burgum, 02.03.1865. Gehuwd op 21.08.1813 te Stynsgea met Benjamin Luitjens Rekker, geboren Garyp, 21.05.1783, arbeider, overleden Burgum, 21.05.1844. Zoon van Luitjen Wijgers Rekker en Jeltje Bouwes Bouma. Kinderen: Jeltje (1814), Tetje (1817), Fokke (1823), Tjitske (1825), Luitzen (1829). Benjamin is in 1832 eigenaar van een huis en erf te Noardburgum. (hisgis.nl)
9. Sytse Roels Fokkinga, zie nr. 70.
10. Sytske Roels Fokkinga, geboren Harkema-Opeinde, 12.09.1793, gedoopt Droegeham, 10.11.1793, overleden Harkema, 18.07.1830. Gehuwd op 30.05.1816 te Stynsgea met Kornelis Hylkes Praamstra, geboren onder Droegeham, 08.07.1793, koemelker en boer te Harkema, overleden aldaar, 09.09.1873. Zoon van Hylke Jelles Praamstra en Fokje Wybrens. Kinderen: Hylke (1817), Pieter (1818), Fokke (1823), Fokjen (1830). De vader van Kornelis, Hylke Jelles Praamstra, bezat vele huizen en landerijen in de driehoek Buitenpost, Kootstertille en Augustinusga. Kornelis en Sytske zullen vermoedelijk gewoond hebben in één van die huisjes aan het tegenwoordige Prinses Margriet Kanaal ter hoogte van het Nonnepaed en de Buitenpostervaart. (hisgis.nl) (verwijzing: http://www.van-veen.net/genealogy/WC01/WC01_404.HTM)
11. Maaike Roels Fokkinga, geboren Harkema, 02.03.1797, gedoopt Droegeham, 14.04.1797, overleden Harkema, 24.04.1813.

grafzerk Grietje
 
142
Berend Lammerts van der Heide, zoon van Lammert Jans en Ankjen Harmens, geboren Optwizel, [1760], arbeider te Buitenpost, overleden (huisnr. 78) aldaar, 22.09.1826. Gehuwd op 17.06.1781 te Twizel met
143
Ybeltje Ybeles Dijkstra, dochter van Ebele Alles en Grietje Lammerts, geboren Stynsgea, [1761], arbeidster, overleden (huisnr. 78) Buitenpost, 17.05.1826.

In 1811 neemt Beerent Lammerts te Buitenpost de familienaam Van der Heide aan. Ook voor zijn kinderen: Grietje (27) te Gerkesklooster en Wipke (20) te Augustinusga. (Tresoar: Mairie Buitenpost, folio 18) In 1832 bezit Berend Lammerts van der Heide arbeider wonende te Buitenpost een stuk vergraven land te Drogeham, hij is dan echter al 6 jaar dood, dus of het dezelfde persoon betreft is niet zeker. Het kan zijn dat de nalatenschap nog niet is afgewikkeld. (hisgis.nl)

Uit dit huwelijk:
1. Grietje Berends van der Heide, geb/ged. Twizel, 18.05/29.06.1783, overleden (huisnr. 57) Gerkesklooster, 23.11.1822. Gehuwd op 25.04.1802 te Gerkesklooster met Abele Hendriks Sikkens, geboren Gerkesklooster, 19.05.1772, gedoopt aldaar, 08.06.1772, arbeider, overleden Gerkesklooster, 08.06.1828. Zoon van Hendrik Sickes en Wybrig Cornelis. Kinderen: Renskje.
2. Wipke Berends van der Heide, zie nr. 71.

 
144
Sybe Hendriks van Huizen, zoon van Hendrik Jurjens en Janke Cornelis, geboren Oentsjerk, 20.01.1748, belijdenis en gedoopt 24.03.1782, overleden (huisnr. 24) Aldtsjerk, 04.06.1818. Gehuwd op 27.05.1770 te Aldtsjerk/Readtsjerk met
145
Frijke Rinzes, dochter van Rinse Piers en Otske Sjoerds, gedoopt Lekkum, 10 of 30.03.1748.
In 1811 neemt Sybe Hendriks te Oudkerk de familienaam Van Huizen aan. Ook voor zijn kinderen: Hendrik (37) te Oenkerk, Eedse (30) te Stiens, Kornelis (26) te Britsum, Jan (16), Lysbert (22). Ook voor zijn kindskinderen: van zijn zoon Hendrik; Jan (13), Sybe (11), Pieter (9), Rinse (7), Hiltje (5); van zijn zoon Eedse; Jan (3), Fyke (1/2); van zijn zoon Rinse; Rinse (4). (Tresoar: Mairie Oenkerk, fol. 63)
Uit dit huwelijk:
1. Rinze Sybes van Huizen, geb/ged. Aldtsjerk, 28.02/01.12.1771.
2. Hendrik Sybes van Huizen, zie nr. 72.
3. Antje Sybes van Huizen, geb/ged. Aldtsjerk, 05.07/06.09.1778.
4. Aetse (Eetse) Sybes van Huizen, geb/ged. Aldtsjerk, 18.02/24.03.1782, beurtschipper, woonde te Stiens 1818, overleden aldaar, 29.10.1826. Gehuwd 1) op 14.06.1807 te Stiens met Trijntje Jans, geb/ged. Stiens, 22.03/17.04.1785, overleden aldaar, 31.10.1814. Dochter van Jan Willems en Tjitske Gerrits. Gehuwd 2) op 06.03.1816 te Stiens met Jetske Sjoerds Stienstra, geb/ged. Stiens, 31.01/09.03.1777, arbeidster, overleden aldaar, 02.05.1861. Dochter van Sjoerd Stienstra en Grietje Rinzes. Kinderen: [Sybe], Grietje, Jan, Antje.
5. Cornelis Sybes van Huizen, geb/ged. Aldtsjerk, 11/30.04.1786, woonde te Britsum 1814, Cornjum 1822. Gehuwd op 14.05.1812 te Jelsum met Lijsbeth Abes de Vries, geboren Wirdum, [1790]. Dochter van Abe de Vries en Jissel Alberts. Kinderen: Sybe, Abe, Abe, Rinze, Abe.
6. Lijsbeth (Lysbert) Sybes van Huizen, geb/ged. Aldtsjerk, 20.05/27.06.1790, overleden Tietjerksteradeel, 08.10.1857. Gehuwd met Tjalling Oenzes Postma. Kinderen: Johannes, Antje, Sybe, Rinze. In 1832 is Tjalling, arbeider woonachtig te Oudkerk, eigenaar van twee weilanden en een stuk bouwland ten noorden van Mûnein. (hisgis.nl)
7. Jan Sybes van Huizen, geb/ged. Aldtsjerk, 19.11/20.12.1795, schoenmakersknecht te Aldtjserk, overleden Tietjerksteradeel, 11.08.1848. Gehuwd op 11.05.1822 te Tietjerksteradeel met Fokje Jacobs Wieringa, geboren Aldtsjerk, [1789]. Dochter van Jacob Jacobs Wieringa en Dieuwke Wymers. Kinderen: Dieuwke, Jacob.

 
146
Jan Pieters Kok, zoon van Pieter Sybes en Jetske Jans, gedoopt Ryptsjerk, 27.10.1737, overleden Oentsjerk, 14.09.1809. Gehuwd op 10.04.1768 te Oentsjerk met
147
Hiltje Simons, dochter van Simon Popkes en Ynske Pieters, geboren Readtsjerk, gedoopt Oentsjerk, 18.06.1746.
11 februari 1777: Symen Popkes, veenbaas onder Oenkerk, oud 55 jaar, verklaart dat hij met Sjoerd Wytses, Jan Pytters en Pytter Aukes eigenaar is van de zogenaamde "Halbe Kooy", gelegen onder Rijperkerk, met bomen en "plantagie"; heeft gemerkt dat de beplanting "van tijd tot tijd merkelijk wierden geruïneert en afgekapt en gesneden". Aangever betrapte hedenmorgen vier personen, hem onbekend; deze zijn door de aangever met behulp van de dorprechter en anderen naar het Rechthuis te Bergum gebracht - verklaring van Jan Pytters, veenbaas te Oenkerk, ongeveer 39 jaar oud - idem van Pytter Aukes, veenbaas te Oenkerk, oud 36 jaar - verklaring van Jan Alles, oud 24 jaar, wonende te Zwaagwesteinde ("Kollumerzwaagwesteinde"), thans geconfineerd; hij had wilg nodig "tot het binden van handschrobbers" en is zich van geen kwaad bewust (tekent met x) - Folkert Wybes, wonende onder Kollumerzwaagwesteinde, oud 31 à 32 jaar, thans geconfineerd, verklaart hetzelfde (tekent met x) - Tjepke Jans, 16 jaar, wonende bij zijn vader Jan Tjepkes te Kollumerzwaagwesteinde, idem (tekent met merk O) - Willem Jans, 15 jaar, wonende te Kollumerzwaagwesteinde, idem (tekent met X) - (pag. 214) missive van het Hof van Friesland d.d. 12 feb. 1777, met opdracht om de arrestanten over te brengen naar het gedemolieerde blokhuis te Leeuwarden. (bron: Informatieboeken Nedergerecht Tietjerksteradeel)
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Jans, geb/ged. 28.05.1769.
2. Pieter Jans, geb/ged. 03/26.08.1770.
3. Ynske Jans Kok, geb/ged. Oentsjerk, 14.03/18.04.1773, overleden Ryptsjerk, 21.12.1853. Gehuwd op 17.05.1795 te Oentsjerk met Jacob Uilkes Riedstra, van Oentsjerk, geboren 1765, landbouwer en veenbaas, overleden Ryptsjerk, 13.10.1845. Zoon van Uilke Rymmers en Janke Aukes. Kinderen: Hiltje, Jan, Janke (1812). 5 april 1808: Jacob Uilkes, schuiteschipper, oud 44 jaar, wonende te Rijperkerk, verklaart dat uit zijn schip, liggende op het Nieuwland, diverse goederen zijn gestolen; 5 augustus 1809: Jacob Uilkes, veenbaas te Rijperkerk, 45 jaar oud, doet aangifte van inbraak en diefstal van diverse goederen, o.a. een zilveren beugel gemerkt J.J., een bijbel met haken, schoengespen gemerkt H.J., een broekgesp gemerkt J.U., etc. - verklaring over hetzelfde door Ynske Jans, 35 jaar, vrouw van vorige aangever. (bron: Informatieboeken Nedergerecht Tietjerksteradeel) In 1832 is Jacob eigenaar van een huis te Ryptsjerk. Verspreid in zijn omgeving bezit hij nog drie rietlanden, drie hooilanden en een stuk water. (hisgis.nl)
4. Symen Jans Kok, geb/ged. Oentsjerk, 06.08/03.09.1775, veenbaas, overleden Tietjerksteradeel, 13.09.1835. Gehuwd met Joukje Aukes van der Veen. Kind: Hiltje (1810). In 1811 neemt Siemen Jans te Oenkerk de familienaam Kok aan. Ook voor zijn kind: Hiltje (1). (Tresoar: Mairie Oenkerk, fol. 35) In 1832 is Symen eigenaar van een huis te Mûnein. Verder bezit hij een weiland en een stuk rietland ten noordoosten van Mûnein. (hisgis.nl)
5. Jetske Jans Kok, zie nr. 73.
6. Janke Jans, geb/ged. 11.04/04.05.1780.
7. Janke Jans Kok, geb/ged. 17.01/03.03.1782, overleden Tietjerksteradeel, 16.02.1858. (weduwe)
8. Antje Jans Kok, geb/ged. 27.11.1784/09.01.1785, overleden Tietjerksteradeel, 10.06.1860. Gehuwd met Jelle Jochums Bosma, geboren [1770], overleden Tietjerksteradeel, 11.03.1837. Kind: Jochum (1807).
9. Yttje Jans Kok, geb/ged. 23.02/15.04.1787, overleden Tietjerksteradeel, 07.02.1865. Gehuwd met Pieter Jochums Bosma, geboren Hurdegaryp, 11.07.1783, overleden Tietjerksteradeel, 08.11.1845. Zoon van Jochum Jelles Bosma en Hinke Aukes. Kinderen: Jan (1810), Jochum (1815), Hiltje (1818), Cornelis (1820), Pietertje (1823), Ymkje (1827).
10. Pietertje Jans Kok, geb/ged. Oentsjerk, 12.03/10.04.1791, overleden Tietjerksteradeel, 23.02.1819. Gehuwd 1) op 21.11.1812 te Tietjerksteradeel met Koert Hendriks van der Heide, overleden Tietjerksteradeel, 09.03.1869. Kinderen: Lijsbet, Jan, Hendrik, Pybe. In 1811 treedt W.S. Nieuwenhuis op als voogd voor Pietertje (20) te Birdaard en neemt voor haar de familienaam Kok aan. (Tresoar: Mairie Oenkerk, fol. 57v)

 
148
Lammert Douwes de Graaf, zoon van Douwe Alderts en Trijntje Lammerts, geboren Burgum, [1746], arbeider, overleden (huisnr. 222) aldaar, 20.04.1816. Ondertrouw op 15.04.1769 te Hallum en gehuwd op 14.05.1769 te Burgum met
149
Hinke Douwes, dochter van Douwe Willems en Antje Foockes, gedoopt Burgum, 13.06.1734, overleden Burgum, 17.10.1783.

21 maart 1800: Sjouke Andries, huisman te Suameer, oud 64 jaar, verklaart nader (zie pag. 95) dat het mei aanstaande 25 jaar geleden is dat hij huurder werd van zijn bewoonde zate en landen, destijds eigendom van wijlen H.W. van Altena, in leven grietman van Tietjerksteradeel, waaronder ook behoort een "boschje" en een poel, gelegen ten zuiden van de Suameerder weg; dat gedurende die tijd genoemd bosje tweemaal is gekapt door H.W. van Altena of diens erven en dat het hout tot profijt van de eigenaren is verkocht; dat hij deponent nu sinds een jaar deze zate als eigenaar bewoont en gebruikt en dus eigenaar is van het bosje en de poel, zoals ook uitdrukkelijk in de koopakte staat vermeld; dat niettegenstaande dit het hout door Lieppe Jans is gekapt en afgevoerd - Lammert Douwes, arbeider te Bergum, oud 52 jaar, verklaart dat voor ongeveer 30 jaar de grietman H.W. van Altena het hout uit het bosje heeft verkocht, het hout is destijds door getuige en zijn wijlen vader gekapt; verklaart voorts dat de erven Altena het hout voor ongeveer negen jaar hebben verkocht aan Wisse Harmens, destijds wonende te Bergum; het was gekapt door hem getuige en Geert Meints te Suameer - verklaring van Geert Meints, arbeider te Suameer, oud 51 jaar. (bron: Informatieboeken Nedergerecht Tietjerksteradeel)
Lammert Douwes wonende te Bergum neemt op 27.12.1811 de familienaam De Graaf aan. Ook voor kinderen: Douwe (38), Antie (40), Aldert (35), Foke (33); en voor zijn kindskinderen; Kest (2) kind van Antje, Lammert (14), Janke (12), Klaske (4), Hinke (2) kinderen van Aldert, Hinke (3) kind van Foke. Lammert Douwes verklaart niet te kunnen schrijven. (Naamsaanneming Bergum deel 1 folio 33 verso) Volgens het diaconierekeningboek van de Hervormde gemeente Bergum is Hinke overleden op 17.10.1783 en is zij in leven gehuwd met Lammert. De tekst luidt: ‘[ontvang uit de bekken op ’t kerkhof op de begraffenis van] Lammerts Hinke’ Ontvangen 0-6-10 wegens collecte.
Op 09.05.1816 wordt boelgoed verkocht door de erven van Lammert Douwes de Graaf voor fl. 22. (Tresoar: NA, toegangsnr. 26, inv.nr. 14004, rep.nr. 501)

Uit dit huwelijk:
1. Antje Lammerts de Graaf, geboren [1769], bij huwelijk afkomstig van Burgum, overleden (gealimenteerde huisnr. 16) Rottefalle, 15.01.1826. Gehuwd op 03.01.1808 te Burgum met Freerk Karstens (Kerstes) Adema, bij huwelijk afkomstig van Sumar, weduwnaar van Sybrich Gerbens, overleden Rottefalle, 10.11.1836. Zoon van Karst Freerks en Hylkjen Freerks. Kinderen: Karst (Kest) Freerks Idema, Henrietta Freerks Adema.
Op 14.02.1812 neemt Freerk Karstes te Rottevalle wonende in huisnr. 20 de familienaam Adema aan voor zijn kinderen: Hielkjen (19), Wikkjen (17), Gerben (13) en Karst (3) (Naamsaanneming Oudega, folio 22).
2. Douwe Lammerts de Graaf, geboren [1773], woonde te Huzum, [tapper], overleden [Kollum, 30.07.1839]. Gehuwd (att. 19.01.1806 te Huzum, ot 11/12.01.1806 te Ljouwert) op 27.01.1806 in de Galileërkerk te Ljouwert met Trijntje Jouwerts Jouwersma, geboren Nijkerk, 16.11.1776, overleden Kollum, 22.10.1830. Dochter van Jouwert Eelkes Jouwersma en Trijntje Berends van Reenen. Kinderen: Hinke, Jouwert, Lambertus.
3. Aldert Lammerts de Graaf, zie nr. 74.
4. Fok(k)e Lammerts de Graaf, geboren Burgum, [1778], overleden Tietjerksteradeel, 11.12.1848. Gehuwd 1) op 17.06.1804 te Burgum met Grietje Alberts, afkomstig van Oentsjerk. Kind: Hinke. Gehuwd 2) op 22.03.1817 te Tietjerksteradeel met Antje Jans Kats, geboren 21.01.1790, gedoopt Burgum, 27.02.1791, overleden Tietjerksteradeel, 19.05.1848. Dochter van Jan Jans Kats en Beitske Klazes. Kinderen: Lammert, Jan, Beitske.

 
150
Klaas Melles, zoon van Melle Dirks en Sytske Teunis, gedoopt Feanwâlden, 28.06.1744. Gehuwd voor de kerk op 15.02.1767 te Oentsjerk met
151
Janke Sikkes, dochter van Sikke Gerbens en Nieske Johannes, gedoopt Gytsjerk, 08.07.1742.
   
Uit dit huwelijk:
1. Melle Klazes de Vries, geboren Oentsjerk, gedoopt aldaar, 21.08.1767, overleden Ferwerderadeel, 14.05.1832. Gehuwd 1) met Dieuke Everts. Kind: Jeltje. 1796. Gehuwd 2) op 05.12.1813 te Hallum met Janke Pieters Ebbings/Ebbens, geboren Ferwerd, [1773], overleden Ferwerderadeel, 10.03.1836. Dochter van Pieter Doyes en Froukje Ekes. Kind: Klaas 1816.
2. Nieske Klazes (Faber/Zondervan), zie nr. 75.

 
152
Cornelis Willems, zoon van Willem Aukes en Tietje Cornelis Sicma, geboren Gytsjerk, [1720], boer, wonende te Readtsjerk 1747-1764, overleden aldaar, 19.10.1807. Gehuwd op 13.03.1740 te Oentsjerk met
153
Menke Jacobs, dochter van Jacob Annes en Antje Doeckes, geboren [1720], overleden na 1765.
Cornelis Willems wordt in 1749 aangeslagen voor: 54-19-0. Hij is boer te Roodkerk en heeft 'beesten verlooren'. Zijn gezin bestaat uit 5 volwassenen en 4 kinderen. (Tresoar: Quotisatie 1749, Dantumadeel, fol. 100)
(Verwijzing: http://www.erfskipterpdoarpen.nl/Database/f_35f.html#0)
(Verwijzing: http://home.wanadoo.nl/schuurman.family/Parenteel-van-Jacob-Schuurman.htm#147) Volgens deze site zijn alle kinderen in Oudkerk gedoopt behalve de eerste.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Cornelis, gedoopt Oentsjerk, 18.12.1740, overleden aldaar, 14.12.1816.
2. Tijtje Cornelis, gedoopt Readtsjerk, 15.09.1743.
3. Antie Cornelis, gedoopt Readtsjerk, 12.09.1745.
4. Jacob Cornelis Sikma, gedoopt Readtsjerk, 07.05.1747, overleden Dantumadeel, 28.12.1824. Gehuwd op 06.12.1772 te Aldtsjerk met Hiltje Gerks, geboren [1747], overleden Dantumadeel, 29.07.1828. Dochter van Gerk Sjoerds en Tjitske Pieters. Kinderen: Menke, Cornelis, Gerk, Sjoerd, Willem, Jan, Anne, Jacob.
5. Auke Cornelis Sikma, zie nr. 76.
6. Auckjen (Akke) Cornelis, gedoopt Readtsjerk, 06.06.1751, overleden Aldtsjerk, 12.11.1831.
7. Romke Cornelis, gedoopt Readtsjerk, 29.10.1752.
8. Symke Cornelis, gedoopt Readtsjerk, 24.08.1755.
9. Geert Cornelis, gedoopt Readtsjerk, 21.08.1757, overleden Aldtsjerk, 18.12.1834. Gehuwd.
10. Grietje Cornelis Sikma, gedoopt Readtsjerk, 30.12.1758, overleden aldaar, 27.03.1835. Gehuwd op 13.05.1781 te Aldtsjerk met Sije Gerbens Sikma, geboren Rinsumageest, 03.11.1755, overleden Readtsjerk voor 1811. Zoon van Gerben Binnes en Trijntje Sijes. Kinderen: Trijntje, Minke, Antje Gerben, Tietje, Eelkje, Cornelis, Binne, Willem, Jacob, Reinier.
11. Eelkje Cornelis, geb/ged. Readtsjerk, 16.02/15.03.1761.
12. Isaäc Cornelis, geb/ged. Readtsjerk, 27.10/14.11.1762.
13. Antje Cornelis, gedoopt Readtsjerk, 24.02.1764.

 
154
Gerben Aetses, zoon van Aetse Diddes en Gelske Jelckes, gedoopt Aldtsjerk, 23.01.1724, meijer te Aldtsjerk, overleden [1782]. Gehuwd met
155
Johanna Johannes, dochter van Johannes Meinerts en Janke Gerrits, geb/ged. Gytsjerk, 1727/09.09.1729, overleden Aldtsjerk, 1789.
Gerben Aetses is meijer van de boerderij nr. 24 te Oudkerk. Eigenaar van de boerderij is W. van Viersen. Het geheel is ongeveer 30 hectare groot, en is wat nu Klaas Douwesweg 2 is. (bron: E. van Dijk te Doetinchem (nakomeling van Eetse Gerbens))
(Verwijzing: http://www.fennema.ca/fennema-family-relatives/88/8576.htm)
Uit dit huwelijk:
1. Gelske Gerbens, gedoopt Aldtsjerk, 09.04.1752, overleden Ferwerderadeel, 14.02.1817. Gehuwd op 02.05.1779 te Aldtsjerk met Tjibbe Melles, boer te Hallum en Marrum, overleden voor 1817. Kinderen: Gerben, Gerben, Martjen, Johanna, Jeltje.
2. Janke Gerbens (van Dijk), zie nr. 77.
3. Johannes Gerbens, gedoopt Aldtsjerk, 09.05.1755.
4. Eetse Gerbens van Dijk, gedoopt Aldtsjerk, 16.01.1757, huisman, overleden aldaar, 13.10.1826. Gehuwd op 01.07.1781 te Aldtsjerk met Okje Feikes van der Klinse, gedoopt Aldtsjerk, 05.07.1761, overleden aldaar, 20.05.1819. Dochter van Feike Gerrits en Tjitske Jelles. Kinderen: Feike, Gerben, Lijnda. In 1811 neemt Eetze Gerbens te Oudkerk de familienaam Van Dijk aan. Ook voor zijn kinderen: Gerben (20), Feijke (26), Lijnda (?). En voor zijn kindskinderen: van Feijke; Eetze (2), Okjen (1/2). (Tresoar: Mairie Oenkerk, fol. 16)
5. Meindert Gerbens, gedoopt Aldtsjerk, 18.12.1757.
6. Meindert Gerbens, gedoopt Aldtsjerk, 13.05.1759.
7. Hincke Gerbens van Dijk, gedoopt Aldtsjerk, 03.09.1761, overleden Aldwâld, 23.01.1826. Gehuwd voor de kerk op 22.05.1791 te Aldtsjerk met Oene Willems Bottema, geboren Aldtsjerk, 28.03.1762, overleden Metslawier, 24.10.1824. Zoon van Willem Jacobs Bottema en Willemke Oenes. Kinderen: Johanna, Willemke. (Verwijzing: http://home.zonnet.nl/karelvdwal/oenewillems.htm)
8. Jeltje Gerbens, gedoopt Aldtsjerk, 24.01.1763.
9. Meindert Gerbens, gedoopt Aldtsjerk, 27.09.1765.
10. Meindert Gerbens, gedoopt Aldtsjerk, 29.10.1766.

 
156
Haije Aukes, zoon van Auke Hayes en Aaltje Wybes, gedoopt Oentsjerk, 06.03.1735. Gehuwd op 11.05.1766 te [Oentsjerk] met
157
Jiefke Jans, dochter van Jan Piebes en Maayke Rintjes, van Readtsjerk, gedoopt Oentsjerk, 09.11.1749, overleden 18.12.1811.
 
De zonen van Haije bezitten samen een groot deel van Mûnein. Reintje is in 1832 eigenaar van een huis met tuin (a1). Piebe is eigenaar van drie huizen (b1), weilanden (b2), een molen (b3), bouwland (b4), een tuin (b5) en moeras (b6). Auke's weduwe is eigenaar van twee huizen (c1), moeras (c6) en een boomgaard (c7), zie afbeeldingen A en B en C (hisgis.nl).
 

Uit dit huwelijk:
1.Jan Hayes van der Meulen, geboren [1768], ongehuwd overleden Tietjerksteradeel, 23.11.1823.
2. Auke Haijes van der Meulen, zie nr. 78.
3. Piebe Haijes van der Meulen, geboren [1776], veenbaas, ongehuwd overleden Tietjerksteradeel, 16.02.1848.
4. Aaltje Haijes van der Meulen, geboren [1778], overleden Tietjerksteradeel, 20.07.1848. Gehuwd.
5. Sjoerd Haijes van der Meulen, geboren [1784], overleden Tietjerksteradeel, 05.10.1849. Gehuwd met Akke Sapes van der Woude, geboren Readtsjerk, 05.10.1787, gedoopt Readtsjerk/Aldtsjerk, 21.10.1787, overleden Tietjerksteradeel, 05.09.1850. Dochter van Sape Sjoerds en Eelkjen Cornelis. Kind: Jifke (1822).
6. Rintje Hayes van der Meulen, geboren [1788], overleden Tietjerksteradeel, 07.09.1856. Gehuwd op 02.09.1810 te Oentsjerk met Symke Tjipkes Douma, afkomstig van Oentsjerk, geboren [1790], overleden Tietjerksteradeel, 12.10.1863. Kinderen: Haye, Tjipke, Jifke, Jan, Janke, Aaltje.

 
158
Sipke Harkes, afkomstig van Oentsjerk, schipper. Gehuwd op 29.12.1748 te Oen-/Gytsjerk/Wijns met
159
Jeltje Aukes, afkomstig van Oentsjerk.
   
Sipke Harkes wordt in 1749 aangeslagen voor: 14-9-0. Hij is schipper te Oenkerk en ‘wint de cost’. Zijn gezin bestaat uit 2 volwassenen. (Tresoar: Quotisatie 1749, Tietjerksteradeel, fol. 15).
   
Uit dit huwelijk:
1. Antje Sipkes van der Woude, geboren Oentsjerk, [1762], overleden aldaar, 27.11.1838. Gehuwd op 20.05.1787 te Oentsjerk met Pieter Rykeles van der Veen, weduwnaar van Marijke Klases, geb/ged. Oentsjerk, 06.04.1755/08.01.1758, arbeider, overleden aldaar, 15.04.1833. Kinderen: Hyke (1791), Sipkje (1798), Rykele (1800).
2. Klaas Sipkes van der Woude, geboren [1770], overleden Tietjerksteradeel/Het Bildt, 06.09.1826. Gehuwd op 22.07.1792 te Oentsjerk met Lijsbeth Geerts, afkomstig van Oentsjerk, overleden voor 1826. Kind: Geert (1792).
3. Yttje Sipkes van der Woude, zie nr. 79.

 
160
Jan Fransen, zoon van Frans Simmes en Eetske Jansen, geboren Doezum, gedoopt aldaar, 02.10.1698. Gehuwd op 08.10.1729 te Oostwold met
161
Sijtske Clasen, dochter van Claas Clasen en Jantjen Geerts, gedoopt Zuidwolde, 09.09.1703. Sijtske huwde 2) op 21.12.1738 met Jan Pieters, van Den Ham. Kinderen: Afke, Klaes, Pieter, Pieter, Pieter.

In het doopboek van Grootegast staat vermeld dat Jan in Doezum is gedoopt vanwege ziekte van de predikant van Grootegast. Zijn ouders staan vermeld met de namen Hans Simmes en Sietske Jansen.

Uit dit huwelijk:
1. Semme Jans, gedoopt Oostwold, 31.12.1730.
2. Semme Jans Huising, zie nr. 80.
3. Claas Jans, gedoopt Oostwold/Hoge-/Lagemeeden, [13.09.1733].

 
162
Gerlof Teunis, zoon van Tonnis Jansen en Anje Tijmens, gedoopt Niekerk, 09.10.1701, woonde op Gaaikemadijk. Gehuwd 1) op 02.06.1732 te Niekerk met Swaantje Gerlofs, gedoopt Den Ham, 21.08.1701. Dochter van Gerlof Jans en Geertien Hindriks. Zij was eerder gehuwd geweest op 13 mei 1725 te Den Ham met Evert Jacobs, van Den Ham. Gehuwd 2) op 12.08.1742 te Zuidhorn met
163
Trijntje Jans, afkomstig van Dorkwerd.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan Gerlofs, geboren Niekerk, gedoopt Nie-/Oldekerk/Faan, 10.05.1733, te Fransum. Gehuwd op 11.03.1764 te Wierum/Dorkwerd met Nijsina [Gesina] Holst, afkomstig van Oosterwijtwerd. Dochter van Otto Andries Holst en Hendrika Gerhards Froon. Kinderen: Rita Zwaane, Hindrik, Otte Holst, Degina, Gerlof Jans Froom, Hinderik.
2. Antie Gerlofs, gedoopt Nie-/Oldekerk/Faan, 13.07.1736.
Uit een akte d.d. 29 oktober 1767 blijkt dat Antie 'meerderjarig egter wegens innocentie onder curatoren gestelt' is. Curatoren zijn Job Roelfs te Nijkerk en Reinder Jans als voogd. Zij hebben het beheer over het vermogen van Antie. Iedere 4 jaar moeten zij een rekening aan het gericht van Oosterdeel Langewold ter examinatie overhandigen. Bij Antie hebben Jan Freerks en Beertie Wiegers ehelieden te Nijkerk een lening uitstaan, welke door brouwer Sevensteren te Groningen als borg is gesteld. Ook Jan Gerlofs en Nijsina Holst ehelieden te Fransum hebben een lening bij Antie uitstaan. Voor hen staat O. Horst, predikant te Nijkerk, borg. (bron: RAG. RA Westerkwartier, Toegangsnr. 735, Inv. nr. 7 (29-10-1767)).
Uit het tweede huwelijk:
1. Tonnis Gerlofs, gedoopt Zuidhorn, 12.05.1743. Gehuwd op 12.08.1770 te Feerwerd met Stijntje Hindriks, afkomstig van Feerwerd. Kinderen: Trijntje, Gerlof, Jantjen.
2. Zwaantje Gerlofs, zie nr. 81.
3. Jantje Gerlofs, geboren Gaaikemadijk, gedoopt Wierum, 23.04.1747. Gehuwd op 27.04.1766 te Wierum met Jan Claessen, gedoopt Noorddijk, 13.09.1739. Zoon van Claas Wlters en Liefke Jans. Kinderen: Claas, Trienje, Gerlof Jans Balk, Lieske, Jan, Mattje, Hindrik, Jilje Jans Balk, Zwaantjen, Jantjen. [Gehuwd 2) op 16-05-1802 te Ezinge met Klaas Pieters, afkomstig van Eelde. Gehuwd 3) op 08.06.1806 te Ezinge met Jacobus Stevens, afkomstig van Oldehove.]
4. ? Gerlofs, gedoopt Wierum, 19.10.1749.
5. Hindrik Gerlofs, gedoopt Wierum, 13.08.1752.
6. Jan Gerlofs, gedoopt Wierum, 14.04.1754.
7. Hinderik Gerlofs van Zijl, gedoopt Wierum, 07.03.1756, woonde te Garnwerd. Gehuwd op 12.05.1782 te Feerwerd met Itje Ites (Bos), geboren Ezinge, 09.02.1764, gedoopt Feerwerd, 26.02.1764, overleden Winsum, 09.01.1821. Dochter van Ite Cornelis en Jantjen Fransens. Kinderen: Gerlof Hindriks van Zijl, Ite Cornelis van Zijl, Jantje Hindriks van Zijl, Jan Hindriks van Zijl, Trijnje, Hindrik van Zijl, Korneliske, Cornelis Hindriks Zijlema, Corneliske Hindriks van Zijl. Itje huwde 2) in 1807 te Onderdendam met Evert Jacobs. Itje huwde 3) op 12.03.1813 te Winsum met Focke Geerts Valkum, geboren Uithuizermeeden, landbouwer (gebruiker) op Valkum onder Bellingeweer, overleden Wetsinge (Adorp), 09.10.1825. Zoon van Geert Berends Bos en Grietie Fockes.
8. Grietje Gerlofs, gedoopt Wierum, 02.07.1758.
9. Jilje Gerlofs, gedoopt Wierum, 26.04.1761.

 
164
Jurjen Harms, van Lienen in het graafschap Tekelenborgh. Gehuwd op 11.06.1735 te Oldehove met
165
Meiske Harms, van Aduard.
Uit dit huwelijk:
1. Grietie Jurjens, gedoopt Grijpskerk, 28.[04].1738.
2. Lysbet Jurjens, gedoopt Grijpskerk, 03.05.1739.
3. Harmen Jurjens, zie nr. 82.

166
Paulus Novée, zoon van Hector Frederick Nové en Maria Nanninga, geboren (Kattenhage) Groningen, gedoopt (Martinikerk) Groningen, 20.03.1733, wonende aldaar in het burgerweeshuis 1753-1757, in de Haddingestrate 1758, Nieuwe Ebbinge straat 1761, Nieuw stad 1763 en te Saaksum 1765-1788, burger van de stad Groningen en schoolmeester te Saaksum, overleden aldaar, kort voor 06.10.1788. Gehuwd op 18.05.1757 te (A-kerk) Groningen met
167
Petronella Christiaens Winterswijk, dochter van Christiaen Jacobs en Claartje Jans, geboren (Nieuwstad) Groningen, gedoopt (Grote kerk) Groningen, 28.10.1735. 
Paulus Novée werd na het overlijden van beide ouders in het vroege voorjaar van 1753 in het Burgerweeshuis opgenomen. Hij deed in maart 1757 belijdenis en op 04.04.1757 bedankte hij de opzieners van het huis voor de weldaden aan hem bewezen; nog in dezelfde maand ging hij in ondertrouw. Zijn eerste kinderen werden in de stad geboren; op 10.05.1765 werd hij, als zijnde beroepen tot schoolmeester van Zaaxum, aldaar met attestatie aangenomen. (P.J.C. Elema, Genealogie Nové In: Gruoninga 38 (1993), blz. 173-177.) Paulus Hector Nove (schoolmeester) was in 1765 en 1769 lidmaat te Saaksum. hij was daar in 1765 'beroepen' tot schoolmeester.
Uit dit huwelijk:
1. Klare Pouwels Nové, zie nr. 83.
2. Maria Nové, geboren Nieuwe Ebbingestraat Groningen, gedoopt (Nieuwe kerk) aldaar, 10.05.1761.
3. Christiaan Nové, geboren Nieuw stad, gedoopt (Nieuwe kerk) Groningen, 07.12.1762.
4. Hector Nové, geboren Saaksum, gedoopt (Martinikerk) Groningen, 02.03.1766, schoolmeester te Niehove, in 1812 en 1832 arbeider te Niezijl, overleden huisnr. 25 Niezijl, 26.09.1832. Gehuwd op 06.12.1795 te Niehove met Diewke Bolhuis, gedoopt Doezum, 25.04.1773, overleden huisnr. 25 Niezijl, 05.02.1836. Dochter van Bolhuis Jans en Trijntje Jans. Kinderen: Petronella, Bollus, Trijntje, Frans, Petronella, Frans, Tietje, [Pieterke of is dit Petronella]. Op 30.04.1812 neemt Hector Paulus Nove te Niezijl de familienaam Nove aan. Ook voor zijn kinderen: Bolhuis (13) te onder Niehove, Trientje (10) te Oldehove, Petronella (5), Tietje (6 weken).
(Elema, P.J.C.: Groninger Bronnen en Toegangen; naamsaanneming in Groningen, 1811-1826. Groningen 1994)
5. Maria Poulus Novius, geboren Saaksum, [1766], overleden huisnr. 21 Aduard, 23.01.1828. Gehuwd met Jan Simons Reitzema, geboren Zuidhorn, [1763], tuinman, overleden huisnr. 21 Aduard, 06.11.1825. Zoon van Simon Gosses Reitzema en Siberig Martens. N.B.: Maria kan ook het tweede kind zijn!
6. Hermannus Nové, geboren Saaksum, gedoopt (A-kerk) Groningen, 15.06.1768.
7. Francoiza Johanna Cornelia Nové, geb/ged. Saaksum, 14/24.05.1770.
8. Franciscus Johannes Cornelius Nové, geboren Saaksum, gedoopt (A-kerk) Groningen, 30.09.1772, koopman, overleden (Vischmarkt C 204) Groningen, 26.03.1823. Gehuwd op 24.07.1803 te Groningen met Jantje Pieters, geboren Muntendam, 13.10.1769, gedoopt Zuidbroek, 22.10.1769, overleden Groningen, 03.09.1835. Dochter van Pieter Arends en Elsje Jans.
9. Christianus Harmannus Nové, geb/ged. Saaksum, 07/13.10.1776.
 
168
Hendrik Hanses Baron, zoon van Hans Jans Baron en Bontje Sints, geb/ged. Drachten, 05.07/06.08.1758, koopman, veenbaas, boer, overleden Noorderdrachten, 11.01.1848. Gehuwd op 13.02.1780 te Drachten met 
169
Lutske Wijbes Pool, dochter van Wybe Jacobus Pool en Antje Jans de Haas, geboren Noorderdrachten, 25.05.1758, gedoopt Drachten, 03.07.1767, overleden Noorderdrachten, 29.03.1846.
In 1811 neemt Hendrik Hanzes te Noorderdrachten 194 de familienaam Baron aan. Ook voor zijn kinderen: Wiebe (29), Hans (27) te Lippenhuizen, Jan (25), Pieter (22) te Zevenhuizen, Bontje (19), Zint (14). En voor zijn kindskinderen: van Hans; Hendrik (8 maanden) vgl Pietersma, W.P. (Mairie Drachten, deel 1, fol. 115). Hendrik is in 1832 eigenaar van drie huizen met erven (1), weilanden (2), bouwland (3), twee laantjes (reed) als bouwland (4), boomgaard (5) en bos (6) te Noorderdrachten, zie afbeeldingen A en B (hisgis.nl).
Uit dit huwelijk:
1. Bontje Hendriks, geboren Noorderdrachten, 04.07.1780.
2. Wiebe Hendriks Baron, zie nr. 84.
3. Hans Hendriks Baron, geboren Wijnjeterp, 19.08.1784, landbouwer, bijker en boer, woonde te Lippenhuzen, Noorderdrachten en Makkinga, overleden Drachten, 23.08.1868. Gehuwd 1) op 24.06.1810 te Drachten met Grietje Sytzes Lindeboom, geboren Zuiderdrachten, 06.10.1780, overleden Noorderdrachten, 12.09.1851. Dochter van Sytze Gooitzens Lindeboom en Haaitske Jans. Kinderen: Hendrik, Sytze, Sint, Haytske, Lutske, Sint. Gehuwd 2) op 22.12.1854 te Smallingerland met Baukje Anes de Vries, geboren Tzummarum 05.11.1827, dienstmeid en winkliersche, overleden Drachten, 03.04.1899. Dochter van Ane Hayes de Vries en Pietje Sybes Sybesma. Kinderen: Ane, Lutske.
4. Jan Hendriks Baron, geboren Noorderdrachten, 20.12.1786, boerenknecht en landbouwer, overleden Marum, 29.09.1820. Gehuwd op 22.04.1815 te Smallingerland met Tjipkjen Sietzes van der Sluis, geboren Noorderdrachten, 25.03.1792, overleden Opeinde, 03.05.1828. Dochter van Sietze Jans van der Sluis en Durkjen Louwerenzes. Tjipkjen huwde later op 19.08.1821 te Marum met Marten Wieberens Bruinsma, geboren Rottefalle, [1784], overleden Ureterp, 17.04.1847. Zoon van Wybren Tjebbes en Ybeltje Pieters. Kinderen: Hendrik, Durkjen, Lutske.
5. Pieter Hendriks Baron, geboren Noorderdrachten, 15.05.1789, grofsmid, koopman, visser en arbeider, overleden Drachten, 23.05.1855. Gehuwd op 19.03.1817 te Smallingerland (gescheiden aldaar 15.05.1844) met Trijntje Wietzes Welling, geboren Aldegea, 08.02.1798, arbeidster, overleden Garijp, 02.10.1870. Dochter van Wietze Jans Welling en Aafke Hattums. Kinderen: Lutske, Lutske, Jan, Aafke. Pieter is een loteling in 1809 voor het leger van Napoleon, onderdeel onbekend. Hij verbleef in Zevenhuizen. In 1813 wordt hij als vermist opgegeven. (Tresoar toegang 16/161 mairie Drachten; Raf Drachten, dl. 1 fol. 115 2) Pieter bezit in 1832 een huis en erf (1), schuur (2) en moestuin (3) te Oudega. Evenals zijn schoonvader bezit hij heide (2 stukken) ten noorden van Oudega. (hisgis.nl)
6. Bontje Hendriks Baron, geboren Noorderdrachten, 28.08.1792, overleden Drachten, 18.11.1875. Gehuwd op 31.07.1811 te Drachten met Wouter Pieters Pietersma, geboren Noorderdrachten, 27.05.1787, gedoopt Drachten, 04.03.1792, arbeider, turfsteker, koemelker en boer, overleden Drachten, 09.06.1871. Zoon van Pieter Wouters Pietersma en Baukje Sierds. Kinderen: Pieter, Lutske, Hendrik, Jan, Bauke, Jan, Baukje, Wiebe, Sibbeltje.
7. Sint Hendriks Baron, geboren Noorderdrachten, 28.04.1796, landbouwer, overleden Drachten, 10.09.1875. Gehuwd op 04.03.1820 te Smallingerland met Froukjen Aukes van der Meer, geboren Eastermar, 22.12.1800, overleden Smallingerland, 17.08.1888. Dochter van Auke Oedses van der Meer en Wytske Popkes Vriezema. Kinderen: Sietske, Lutske, Auke, Wietske, Wietske, Bontje, Hendrik, Oeds, Jan, Popke, Wiebe.

170
Wietze Jans Welling, zoon van Jan Jelles en Antje Lieuwes, geboren Terwispel, 09.09.1754, grofsmit later rentenier te Aldegea, overleden aldaar, 01.04.1830. Gehuwd op [09.01.1780 of 14.01.1781] te Aldegea met
171
Aafke Hattums Hoekstra of de Boer, dochter van Hattum Gjalts en Frytzen Douwes, geboren Aldegea, gedoopt aldaar, 31.12.1758, overleden Boarnburgum, 22.05.1845.
In 1811 neemt Wietze Jans te Oudega 74 de familienaam Welling aan. Ook voor zijn kinderen: Jan (30) te Hardegarijp, Fritzen (28) te Boornbergum, Antje (26), Alle (21), Gjalt (16), Trijntje (14). En voor zijn kindskinderen: van Jan; Aafke (7), Wietze (4), Minze (2), Janke (10 maanden); van Fritzen; Gosse (3), Wietze (1) (Tresoar: Mairie Oudega, fol. 90v). Wietze is in 1832 eigenaar van een huis (1) en een moestuin (2) te Oudega in Smallingerland, zie afbeelding (hisgis.nl) Ook heeft hij nog een stuk heide gelegen ten noorden van Oudega.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Wietzes Welling, geboren Aldegea, 13.01.1782, overleden aldaar, 11.12.1817. Gehuwd op 28.10.1804 te Aldegea met Tjitske Minzes (Minsma), geboren Garijp, 29.02.1776, overleden Hurdegaryp, 24.04.1815. Dochter van Minze Feddes en Janke Feitses. Kinderen: Aafke, Wietze, Minze, Janke, Antje, Tjitske.
2. Frijtsen Wietzes Welling, geboren Aldegea, 28.12.1783, overleden Boarnburgum, 12.03.1880. Gehuwd op 04.10.1807 te Aldegea met Jan Gosses de Boer, geboren Aldegea, 23.11.1779, overleden Boarnburgum, 20.06.1851. Zoon van ? en ?.
3. Antje Wietzes Welling, zie nr. 85.
4. Hattum Wietzes, geboren Aldegea, 03.08.1788, overleden aldaar, 10.10.1809.
5. Alle Wietzes Welling, geboren Aldegea, 05.01.1791, smid, overleden aldaar, 17.10.1860. Gehuwd op 20.11.1816 te Smallingerland met Jitske Jans Houwink, geboren Smallingerland, 21.07.1795. Dochter van Jan Hendriks Houwink en Christina Hermannus Ritsma. Alle bezit in 1832 een smederij en huis (1) en een moestuin (2) te Oudega. (hisgis.nl)
6. Trientje Wietzes , geboren Aldegea, 12.10.1793.
7. Gjalt Wietzes Welling, geboren Aldegea, 07.01.1796, (veer)schipper en koopman, overleden aldaar, 16.06.1846. Gehuwd 1) op 08.05.1819 te Smallingerland met Trijntje Reinders Kielstra, geboren Aldegea, 11.04.1797, overleden aldaar, 15.06.1826. Dochter van Reinder Klazes Kielstra en Sjoukjen Broers. Gehuwd 2) op 07.02.1829 te Smallingerland met Jeltje Hanzes Herder, geboren Aldegea, 12.05.1804. Dochter van Hans Annes Herder en Folkjen Tjeerds. Gjalt is schipper en bezit in 1832 een huis en erf te Oudega. Evenals zijn vader bezit hij ook een stuk heide ten noorden van Oudega, gelegen ten oosten naast het stuk van zijn vader. (hisgis.nl)
8. Trijntje Wietzes Welling, geboren Aldegea, 08.02.1798, overleden Garyp, 02.10.1870. Gehuwd op 19.03.1817 te Smallingerland met Pieter Hendriks Baron, geboren Noorderdrachten, 15.05.1789, overleden Drachten, 23.05.1855. Zoon van Hendrik Hanzes Baron en Lutske Wijbes Pool. Pieter bezit in 1832 een huis en erf (1), schuur (2) en moestuin (3) te Oudega. Evenals zijn schoonvader bezit hij heide (2 stukken) ten noorden van Oudega. (hisgis.nl)
 
172
Foppe Gerrits de Haan, zoon van Gerrit Lykles de Haan en Antje Douwes, van Noorderdrachten, gedoopt Drachten, 30.07.1752, overleden Tietjerksteradeel, 19.08.1828. Gehuwd op 25.05.1783 te Drachten met
173
Lutske Berends Hofman, dochter van Berend Alberts en Fettje Davids, gedoopt Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen, 01.02.1761, overleden Tietjerksteradeel, 18.08.1828.
In 1811 neemt Foppe Gerrits te Noorderdrachten 256 de familienaam De Haan aan. Ook voor zijn kinderen: Gerret (28) te Noorderdrachten 83, Fettje (25) te Grouw, Beernt (17) te Groninger Opende, Antje (15) te Kortehemmen, Lykle (13) te Groninger Opende, Aafke (11), Harmen (5). (Tresoar: Mairie Drachten, deel 2, fol. 5)
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Foppes de Haan, geboren Noorderdrachten, 11.02.1784, gedoopt Drachten, 07.03.1786, overleden Smallingerland, 16.05.1858. Gehuwd op 29.08.1806 te [Aldegea Nijega Opeinde] met Gaaitske Remmelts Bos, geboren [1784], overleden Smallingerland, 12.04.1864. Dochter van Remmelt Hendriks Bos en Rinske Jans Harma. Kinderen: Lutske, Rinske, Remmelt, Antje, Foppe, Iebeltje, Alle, Fettje, Trijntje, Harmen, Jan.
2. Fettje Foppes de Haan, geboren Noorderdrachten, 25.11.1786, gedoopt Drachten, 24.12.1786, overleden Smallingerland, 25.06.1831. Gehuwd op 05.05.1830 te Smallingerland met Hans Jelles Linting, geboren Drachten, [1783]. Zoon van Jelle Jans Linting en Jitske Hendriks. In 1832 bezit Hans een huis en erf (1) te Drachten. (hisgis.nl)
3. Beerend Foppes, geboren Noorderdrachten, 25.08.1788, gedoopt Drachten, 28.09.1788.
4. Antje Foppes, geboren Noorderdrachten, 14.03.1790, gedoopt Drachten, 18.04.1790.
5. Antje Foppes de Haan, geboren Noorderdrachten, 14.04.1792, gedoopt Drachten, 13.05.1792.
6. Berent Foppes de Haan, geboren Noorderdrachten, 05.07.1794, gedoopt Drachten, 03.08.1794, overleden Opsterland, 08.08.1849. Gehuwd op 23.12.1819 te Opsterland met Froukjen Hendriks Bosma, geboren [Ureterp, 1801], overleden Opsterland, 13.04.1871. Dochter van Hendrik Pieters en Taapke Everts. Kinderen: Taapken, Foppe, Hendrik, Lutske, Hendrikjen, Sijke, Sijke, Hendrik, Fettje, Aafke. Berend is loteling lichting 1788 marie Drachten marine van leger van Napoleon; in september 1813 bij de zeemacht; wordt in november 1813 als vermist opgegeven. (Tresoar toegang 16/161 mairie Drachten; Raf Drachten dl. 2 fol. 5) In 1832 bezit Berend een huis en erf (1) met moestuin (2) te Ureterp. (hisgis.nl)
7. Antje Foppes de Haan, geboren Noorderdrachten, 25.04.1796, gedoopt Drachten, 29.05.1796, overleden Smallingerland, 29.11.1866. Gehuwd op 16.05.1818 te Tietjerksteradeel met Albert Klazes Feenstra. Kinderen: Baukje (1819), Klaaske (1822), Klaas (1825), Baukje (1832).
8. Lykele Foppes de Haan, zie nr. 86.
9. Aafke Foppes de Haan, geboren Noorderdrachten, 08.02.1800, gedoopt Drachten, 23.03.1800, overleden Opsterland, 29.12.1882. Gehuwd 1) op 24.05.1823 te Smallingerland met Jan Tjibbes Bloemstra. Zoon van Tjibbe Jans Bloemstra en Janneke Ottes. Kinderen: Lutske (1825). Gehuwd 2) op 07.05.1828 te Smallingerland met Douwe de Vries, geboren Drachten, [1795]. Zoon van Johannes Jans en Janke Douwes de Vries. Noot: Oktober 1821. Verzoek om Douwe de Vries te Bergum te arresteren wegens diefstal ten huize van Aafke de Haan te Kollum. Juni 1822: Arrestatie Douwe de Vries i.v.m. diefstal bij Aafke de Haan te Kollum. N.B. Aafke trouwde met Douwe in 1828. (http://www.friesarchiefnet.nl)
10. Hiltje Foppes, geboren Noorderdrachten, 17.09.1803, gedoopt Drachten, 30.10.1803.
11. Harmen Foppes de Haan, geboren Noorderdrachten, 11.06.1806, gedoopt Drachten, 06.07.1806, overleden Tietjerksteradeel, 24.12.1882. Gehuwd op 28.08.1830 te Tietjerksteradeel met Jantje Sjoerds Teyema, geboren Garijp, 14.01.1809, overleden aldaar, 02.10.1859. Dochter van Sjoerd Andries Teyema en Antje Pieters Bouma. Kinderen: Foppe, Antje, Gerrit, Pieter, Lutske, Andries, Bouwe, Jan, Aafke, Baukje. Noot: Jantje Sjoerds Teyema kreeg in 1827 een kind, vermoedelijk van Van der Meer, gezien de naam van het kind: Sjoerd Johannes van der Meer Teyema. (Verwijzing: http://www.sakewagenaar.nl)
 
174
Halbe Hendriks (Putting), zoon van Hendrik Halbes Putting en Rigt Bouwes, geboren Oldeboorn, [1761], doopsgezind, arbeider, overleden aldaar, voor 1801. Gehuwd op 30.08.1789 te Oldeboorn met
175
Janke J(oh)annes 
 
176
Pieter Willems, zoon van Willem Thomas en Gepke Pieters, van Westeremden, gedoopt Bedum, 20.01.1732, landbouwer en dagloner, overleden Sint Annen, 1801. In ondertrouw voor de kerk op 10.04.1773 te Bedum met
177
Imke Thomas, dochter van Thomas Dercks en Ebeltje Jans, gedoopt Westeremden, 12.02.1741, overleden Sint Annen, 1801.
Uit dit huwelijk:
1. Wilm Pieters, gedoopt Bedum, 13.02.1774, overleden Münster, 17.11.1812.
2. Tomas Pieters van Deel, geb/ged. Middelstum, 19/25.12.1775, overleden Stitswerd, 10.01.1844.
3. Gepke Pieters van Deel, geb/ged. Middelstum, 06/13.12.1778, overleden Sint Annen, 17.06.1837.
4. Ebel Pieters Jager, zie nr. 88.
5. Grietje Pieters, gedoopt Middelstum, 10.06.1787.
 
178
Ewold Roelfs, zoon van Roelef Ewolts en Pieterke Jans, gedoopt Zuidwolde, 13.04.1755, overleden aldaar, 05.11.1807, begraven aldaar, 11.11.1807. Gehuwd 2) op 25.11.1793 te Wetsinge met Anje Hindriks, van Noordwolde. Gehuwd 1) op 10.02.1782 te Nieuwe Pekela met
179
Geessien Kiers, dochter van Kier Hindriks en Grietje Jans (Koster), gedoopt Nieuwe Pekela, 26.07.1750, overleden aldaar, 25.11.1793.
Uit dit huwelijk:
1. Pieterke Ewolds, geb/ged. Nieuwe Pekela, 12/17.08.1783, overleden na 05.11.1807.
2. Grietje Ewolds de Boer, zie nr. 89.
3. Roelf Ewolds, geb/ged. Nieuwe Pekela, 03/08.01.1786, overleden voor 05.11.1807.

 
180
Johannes Pieters Heringa, afkomstig van Surhústerfean, overleden Niekerk, 23.10.1810. Gehuwd op 22.11.1778 te Surhústerfean met
181
Doetje Gerkes, dochter van Gerke Jans, afkomstig van Surhústerfean, overleden Oldekerk, 17.09.1825.
   

Lidmaten Nie-/Oldekerk/Faan: Op 14.04.1808 Na voorgaande Geloofsbelijdenis tot ledematen van onse Gereformeerde kerk aangenomen: Johannes Peters [en] Gerke Johannes, vader en zoon van den Mennoniten tot onsen Gereformeerden Godsdienst overgegaan na voorgaande geloofsbelijdenis van onse kerk door den doop dezelve ingelijft (menneglas.nl).

   
Uit dit huwelijk:
1. Gerke Johannes Heringa (Faber), zie nr. 90.
2. Pieter Johannes Heringa, geboren Niekerk, [1784], arbeider en grofsmid, woonde te Niekerk, overleden Oldekerk, 23.02.1827. Gehuwd op 14.03.1822 te Oldekerk met Siepke Willems, geboren Warfstermolen, 26.11.1785, gedoopt Burum, 01.01.1786, wollennaaister, overleden Oldekerk, 08.12.1826. Dochter van Willem Jacobs en Antje Pieters. Kinderen: Doetje, Doetje.

 
182
Lukas Gerrits (Rinkema), zoon van Gerrit Egberts en Siewke Lucas, geboren Niebert, gedoopt Nuis, 19.04.1739, Cercer bij de Nieberder Molen, begraven Niebert, 21.09.1805. Gehuwd voor de kerk op 15.05.1780 te Tolbert met 
183
Hiltje Jannes Dijk, dochter van Jan(nes) Meints Dijk en Roelfke Willems, gedoopt Faan, 14.11.1757, overleden Tolbert, 21.12.1828.
Uit dit huwelijk:
1. Roelfke Lukas, gedoopt Tolbert, 22.04.1781.
2. Roelfke Lukas Rinkema, zie nr. 91.
3. Sijwke (Sieuwke) Lukas Rinkema, geboren Tolbert, gedoopt aldaar, 16.07.1786, overleden Oldekerk, 01.10.1852. Gehuwd 1) te Niekerk, (p) 25.12.1808 te Tolbert met attestatie vertrokken naar Niekerk, met Haaije (Haaike) Derks Dijk, van Niehove. Kind: Derktje (1816). Gehuwd 2) op 02.12.1840 te Oldekerk met Willem Bouwes Ipema, geboren Roderwolde, [1780], timmerman, overleden Oldekerk, 19.10.1857. Zoon van Bouwe Geerts en Akke Willems.
4. Jannes Lukas, gedoopt Tolbert, 07.12.1788.
5. Anke Lukas Renkema, gedoopt Tolbert, 20.11.1791, overleden Niebert, 13.10.1870. Gehuwd met Harm Tjerks van der Schaaf, timmerman. Kinderen: Lucas, Tjerk, Sieuwke, Tjerk, Hiltje, Jannes [Schaap], Martje.
6. Gerrit Lukas Renkema, geb/ged. Tolbert, 10/25.05.1794, dienstknecht, overleden Nietap, 29.[03/06].1866. Gehuwd op 13.07.1818 te Leek met Antje Klaassens Cazemier, geboren Leek, [1795], overleden Nietap, 28.11.1857. Dochter van Klaas Alberts Cazemier en Auktje Derks. Kinderen: Hiltje (1823), Lucas (1829), doodgeboren (1834). In de overlijdensakte van Gerrit worden zijn ouders als Lukas Lukas Renkema en Hiltje Rodenboog omschreven en zijn geboortedatum als 10.05.1794.
7. Willem Lucas Renkema, geboren [1797], koopman en winkelier, overleden Oldekerk, 19.09.1859. Gehuwd op 27.11.1817 te Grootegast met Ruurtje Wiebes Hazenberg, geboren Grootegast, [1799], overleden Oldekerk, 01.12.1884. Dochter van Wiebe Willems Hazenberg en Doetje Jetzes. Kinderen: Wijbe, Wiebe, Hiltje, Lucas, Berend, Doetje, Jannes, Pieter.
 
188
Crijn Yzebrands, zoon van Isebrant Sijmens en Auke Alberts (Ploeg), gedoopt Faan, 14.04.1732, woonachtig te Faan 1760, Niekerk 1768-1772. Gehuwd op 24.05.1759 te Niekerk met
189
Trientje Reinders, gedoopt Zuidhorn, 29.03.1733.
Uit dit huwelijk:
1. Aukje Crijns, gedoopt Faan, 21.03.1760.
2. Bregtje Crijns, gedoopt Niekerk, 21.11.1768.
3. Jan Crijns Molenkamp, zie nr. 94.

 
190
Tjaard Arends, zoon van Arent Arents en Anje Tjaarts, gedoopt Nie-/Oldekerk/Faan, 02.06.1743, woonde Sebaldeburen 1769-1780, overleden voor 1782.
191
Joukje Wybes, van de Jouwer. Joukje huwde 2) op 18.05.1783 te Sebaldeburen met Bonne Jans, van de Jouwer. Kinderen: Jan, Geertje, Bonne.
Uit dit huwelijk:
1. Anje Tjaards, gedoopt Sebaldeburen, [1]3.12.1769.
2. Trijntje Tjaards, gedoopt Sebaldeburen, 29.12.1771, overleden Grootegast, 10.12.1845.
3. Arend Tjaards Kremer, gedoopt Sebaldeburen, 19.02.1775, landbouwer, dagloner, overleden Grootegast, 14.02.1832. Gehuwd met Ebeltje Jacobs van der Laan, overleden Grootegast, 29.08.1831. Dochter van Jacob Pieters van der Laan en Tjoktje Hendriks. Kinderen: Jacob, Tjaard, Joukje, Hendrik, Harm, Harm. In 1832 is Arent Tjaards Kremer, dagloner te Sebaldeburen, eigenaar van een huis met erf (1) en een stuk bouwland (2), gelegen in het land achter de huidige t-splitsing van de Verlengde Kerkweg met de Zandbalk en De Banten, zie afbeelding. (hisgis.nl)
4. Tjaartje Tjaards, zie nr. 95.

 
194
Jakob Harms, woonde te Koartsweagen in het Oosterend 1780-1792, timmerman, overleden vóór 1814. Gehuwd op [1776] met
195
Tjitske Hendriks (de Jong), dochter van Hendrik Binnes en Janke (Jantje) Linzes, geboren Siegerswoude, 05.06.1754, overleden Ooststellingwerf, 26.12.1823. Tjitske huwde 2) op 21.11.1814 te Drachten met Doeke Bokkes Hofstra, geboren Akkrum, [1746], overleden (in het water) Koartsweagen, 18.12.1824. Zoon van Bokke Iepes en Sjoukjen Uilkes.
Uit dit [huwelijk]:
1. Antje Jakobs de Jong, zie nr. 97.
2. Hendrik Jakobs de Jong, geb/ged. Koartsweagen, 03/13.07.1777, overleden Opsterland, 09.09.1825. Gehuwd 1) op 29.11.1801 te Kortezwaag met Wytske Teijes, afkomstig van Lippenhuzen. Gehuwd 2) op 20.08.1809 te Koartsweagen met Jantje Feddes, afkomstig van Langezwaag. Kinderen: Teije, Jakob, Tjitske, Fedde, Klaas. In 1811 neemt Hendrik Jakobs te Kortezwaag de familienaam De Jong aan. Ook voor zijn kinderen: Teije (10), Jakob (6), Tjitske (5), Fedde (2), Klaas (1/4). (Tresoar: Mairie Langezwaag, fol. 19)
3. Hinke Jakobs, geb/ged. Koartsweagen in het Oosterend, 09.03/09.04.1780.
4. Harm Jakobs, geb/ged. Koartsweagen in het Oosterend, 04/25.04.1784.
5. Harm Jakobs, geb/ged. Koartsweagen in het Oosterend, 26.07/28.08.1785.
6. Harm Jakobs, geb/ged. Koartsweagen in het Oosterend, 05.02.1788/01.07.1792.
7. Met[sk]je Jakobs de Jong, geb/ged. Koartsweagen in het Oosterend, 05.06/01.07.1792, arbeidster, ongehuwd overleden (huisnr. 159) Zevenhuizen, 28.10.1836. In 1832 is Metje eigenaar van een huis met erf te Oosterend (Kortezwaag), vermoedelijk is dit het ouderlijk huis, terwijl zij ook eigenaar is van een huis en erf (1), tuin (2), boomgaard (3) en weiland (4) gelegen aan het Hoofddiep recht tegenover de Kokswijk te Zevenhuizen, zie afbeelding (hisgis.nl).

 
198
Nutte(rt) Fokes de Roode (Roorda), zoon van Fokke Nuttes en Grietje Jacobs, geboren Noorderdrachten, [1732], woonde te Noorderdrachten in 1755 en 1781 en te Zuiderdrachten, arbeider, overleden aldaar (armenhuis nr. 167), 27.02.1814. Gehuwd op 23.03.1755 te Drachten met
199
Marijke (Maria/Margje) Alberts Flok, dochter van Albert Klazes Flok en Trijntje Eizes, geboren Noorderdrachten, 17.01.1732, arbeidster.
Nuttert was gereformeerd. In 1796 woonde hij met vier andere gezinsleden in de Noorderdrachten huisnr. 123; zijn zoon Albert c.s. woonde in hetzelfde complex. Hij overleed 'op 82-jarige leeftijd' in het Algemeen Armhuis alwaar hij werd bedeeld. (Gens Nostra 51 (1996) blz. 404)
(Verwijzing: http://members.lycos.co.uk/lantinga/)
Uit dit huwelijk: (volgorde onzeker)
1. Fokje Nuttes de Vries (De Olde), geboren Drachten, 12.11.1763, overleden Tjalleberd, 13.08.1832. Gehuwd op 25.11.1787 te Terband met Koop Wolters Klaren, geboren Giethoorn, 1752, ging naar Sint Johannesga in 1780, overleden Tjalleberd, 30.03.1807. Zoon van Wolter (Wouter) Wychers (Wiegers) Klaren en Jantje (Jantien) Coops Hogeweg. Kinderen: Jantje, Maria (Marijke), Afke (Aafjen), Wolter, Grietje, Wicher, Geesje. De ouders van Koop waren doopsgezind.
2. Foke Nuttes (Roorda, Rooda), geboren Drachten, [1764], arbeider, overleden (Algemeen Armhuis) aldaar, 11.02.1845. Gehuwd op 19.04.1795 te Drachten met Antje Jacobs, geb/ged. Zuiderdrachten/Drachten, 26.05/13.06.1773, arbeidster, overleden (Algemeen Armhuis) aldaar, 23.12.1846. Dochter van Jacob Annes en Grijtje Jilts.
3. Albert Nuttes (Roorda), geboren Drachten, 14.05.1775, arbeider, overleden (Wijk K, huisnr. 281) Noorderdrachten, 31.07.1829. Gehuwd te Drachten met Mijke (Mike) Everts, geb/ged. Zuiderdrachten/Drachten, 10.02/05.03.1775, arbeidster, overleden Drachten, 28.12.1855. Dochter van Evert Jans en Henke Jans.
4. Grietje Nuttes, zie nr. 99.
5. Willemke (Willemtje) Nutte(r)s de Roode, geboren Noorderdrachten, [1760], arbeidster, overleden aldaar, 26.05.1824. Gehuwd 1) op 18.05.1794 te Drachten met Jan Harmens (Haksel, Haxel, Hakzel), afkomstig van Peperga, arbeider te Balk, overleden voor 14.04.1805. Kinderen: Baukjen. Gehuwd 2) op 14.04.1805 te Drachten met Sijbren Harmens Loijenga, afkomstig van Noorderdrachten, geboren 14.05.1756, arbeider, overleden (Algemeen Armhuis) Drachten, 03.03.1836. Zoon van Harmen Lieuwes en Sietske Sieberens.

 
200
Jan Harms, woonde in de Holm. Gehuwd op 16.03.1748 te Tolbert met
201
Aaltien Hendriks
Uit dit huwelijk:
1. Harm Jans, gedoopt Tolbert, 04.01.1750.
2. Hindrik Jans, gedoopt Tolbert, 05.12.1751.
3. Geessien of Geertien Jans, gedoopt Tolbert, 27.01.1754.
4. Jantie Jans, gedoopt Tolbert, 02.11.1755.
5. Anke Jans, gedoopt Tolbert, 08.05.1757.
6. Aaltien Jans, gedoopt Tolbert, 06.05.1759.
7. Grietie Jans, gedoopt Tolbert, 03.05.1761.
8. Hendrik Jan(ne)s, zie nr. 100.
9. Grietie Jans, gedoopt Tolbert, 16.06.1765.

 
202
Albert Harms Hummel, zoon van Harm Jans Hummel(ing) en Trijntje Jans, geboren Zevenhuizen, gedoopt Leek, 03.01.1740, veenbaas, landbouwer en ouderling, overleden Zevenhuizen, 01.05.1811. Bij zijn dood nalatende 8 kinderen en 27 kleinkinderen. Gehuwd op 23.10.1759 te Leek met
203
Hinderikje Jans, dochter van Jan Pieters en Fennechien Roelefs, gedoopt Roden, 24.02.1737, overleden Zevenhuizen, 04.04.1822.
Uit dit huwelijk:
1. Harm Alberts Hummel, geboren Zevenhuizen, gedoopt Leek, 17.08.1760, arbeider en landbouwer, overleden Zevenhuizen, 27.12.1840. Gehuwd 1) op 02.1790 te Leek met Trijntje Jans Hummel. Kinderen: Jan, Hendrikje, Lutgertje, Albert. Gehuwd 2) op 28.07.1805 te Leek met Bouktje Rinks, geboren Grootegast. Kinderen: Auktjen. Gehuwd 3) op 18.04.1813 te Leek met Aaltje Freerks Homan, geboren Tolbert, gedoopt aldaar, 17.02.1771, overleden Zevenhuizen, 04.03.1842. Dochter van Freerk Luitjes en Aagtje Jobs. In 1832 is Harm Alberts Hummel, dagloner te Zevenhuizen, eigenaar van een huis en erf (1), weiland (2), een weg als weiland (3), 3 stukken bouwland (4) en een stuk heide (5) gelegen te Evertswijk aan de Jonkersvaart, zie afbeelding. (hisgis.nl)
2. Jan Alberts Hummel, geboren Zevenhuizen, gedoopt Leek, 11.04.1762, arbeider, overleden Zevenhuizen, 19.12.1837. Gehuwd 11.1792 te Leek met Antje Harms, geboren Diepswal [1770], arbeidster, overleden Zevenhuizen, 21.02.1831. Kinderen: Albert, Harm, Geertje, Geert, Hendrik, Hendrik.
3. Trijntje Alberts, geboren Zevenhuizen, gedoopt Leek, 23.09.1764.
4. Jannes Alberts Hummel, geboren Zevenhuizen, gedoopt Leek, 07.12.1766, landbouwer, overleden Zevenhuizen, 30.12.1842. Gehuwd op 01.06.1794 te Leek met Anke Frankes, geboren Zevenhuizen, gedoopt Leek, 19.02.1769, overleden Zevenhuizen, 12.11.1831. Dochter van Franke Jacobs en Tryntje Jannes. Kinderen: Trijntje, Albert, Franke, Trijntje, Femke, Fransina.
5. Roelf Alberts Hummel, geboren Zevenhuizen, gedoopt Leek, 07.01.1769, veenbaas, landbouwer en lid municipale raad Leek, overleden Zevenhuizen, 13.09.1847. Gehuwd op 21.04.1794 te Leek met Jitske Klaasens Hummel, geboren Zevenhuizen, gedoopt Leek, 12.11.1769, overleden Zevenhuizen, 20.08.1839. Dochter van Klaas Jans en Martje Harms Hummel. Kinderen: Albert, Martje, Hindrikje, Trijntje, Klaas. In 1832 is Roelf Alberts Hummel, landbouwer te Zevenhuizen, eigenaar van een huis en erf (1), 3 weilanden (2), een boomgaard (3), 5 stukken bouwland (4), 4 stukken heide (5) en een water (6) gelegen te Diepswal, zie afbeelding. (hisgis.nl)
6. Albert Alberts Hummel, geboren Zevenhuizen, gedoopt Leek, 18.09.1770, arbeider, overleden Zevenhuizen. Gehuwd op 22.04.1798 te Leek met Geertje Hendriks Wint(d), geboren Leek, gedoopt Midwolde, 22.12.1776, arbeidster, overleden Zevenhuizen, 27.06.1849. Dochter van Hindrik Jans en Martje Jans. Kinderen: Martje, Albert, Hindrik, Hindrikje. In 1832 is Albert Alberts Hummel, landbouwer te Zevenhuizen, eigenaar van een huis en erf (1), 5 stukken bouwland (2) en een stuk heide (3), gelegen te Veldstreek, direct naast dat van zijn broer Hendrik, zie afbeelding. (hisgis.nl)
7. Fenje Alberts Hummel, zie nr. 101.
8. Hendrik Alberts Hummel, geboren Zevenhuizen, gedoopt Leek, 16.04.1775, landbouwer, overleden Zevenhuizen, 20.04.1855. Gehuwd op 27.04.1806 te Leek met Martje Hendriks Casemier, geboren Zevenhuizen, gedoopt Midwolde, 07.08.1774, overleden Zevenhuizen, 02.12.1857. Dochter van Hindrik Beerents en Jantjen Roelfs. Kinderen: Hendrik, Trijntje, Albert, Auktje. In 1832 is Hendrik Alberts Hummel, landbouwer te Zevenhuizen, eigenaar van een huis en erf (1), 6 stukken bouwland (2) en 3 stukken heide (3) gelegen deels in de Boerenstreek en deels in de Veldstreek, direct naast zijn broer Albert, zie afbeelding. (hisgis.nl)
9. Martjen Alberts Hummel, geboren Zevenhuizen, gedoopt Leek, 26.07.1778, overleden Zevenhuizen. Gehuwd met Sander Jans Venema, geboren Zevenhuizen [1779], vervener, overleden Leek, 07.03.1864. Kinderen: Menke, Jan, Albert, Hindrikje, Geeske, Geeke, Hindrik, Sieger. Sander is in 1832 landbouwer en eigenaar van 16 huizen (1), circa 23 weilanden (2), een boomgaard (3), circa 9 stukken bouwland (4) en 9 percelen heide (5) gelegen in de Veldstreek te Zevenhuizen, zie afbeelding. (hisgis.nl)
10. Berend Alberts, geboren Zevenhuizen, gedoopt Leek, 13.08.1780, overleden Zevenhuizen, 09.07.1822.

 
204
Jan Harms Hummeling, zoon van Harm Jans Hummel(ing) en Trijntje Jannes, geb/ged. Zevenhuizen, 18/23.02.1720, landbouwer. Gehuwd op 05.05.1743 te Leek met
205
Lutchert Willems, dochter van Willem Jacobs en Aafke Derx, geboren Zevenhuizen, 13.05.1722, gedoopt Midwolde, 14.05.1722.
Uit dit huwelijk:
1. Aefke Jans, gedoopt Leek, 21.06.1744.
2. Harm Jans, geboren Zevenhuizen, gedoopt Leek, 10.12.1745, veenbaas en landbouwer, overleden Zevenhuizen, 07.11.1806, begraven aldaar, 11.11.1806. Gehuwd op 1781 te Leek met Antje Geerts, gedoopt Leek, 21.03.1756, arbeidster. Dochter van Geert Jans en Margaretha Willems. Kinderen: Lutje, Geert, Aafke, Jan, Renskje, Grietje, Trijntje.
3. Jacob Jans, geboren Zevenhuizen, gedoopt Leek, 19.11.1747. Gehuwd op 24.04.1774 te Roderwolde met Jantje Hendriks Hut.
4. Willem Jans Hummel, zie nr. 102.
5. Trijntje Jans, gedoopt Leek, 28.09.1752.
6. Derk Jans Hummel, geboren Zevenhuizen, 1754, gedoopt Leek, 1754, landbouwer, overleden Zevenhuizen, 29.03.1816. Gehuwd 1) in 1781 te Leek met Grietje Pieters, gedoopt Leek, 25.12.1750, overleden Zevenhuizen, 08.12.1800. Dochter van Pieter N.N. en Asseltje Sjirks. Kinderen: Jan, Pieter, Geert, Jannes. Gehuwd 2) op 29.11.1801 te Midwolde/Leek met Asseltje Sjirks, afkomstig van Zevenhuizen, geboren [1777], arbeidster, overleden aldaar, 28.02.1842. Kinderen: Lutske, Dieuwke, Sjirk, Jouke, Iemtje, Jantje, Leffert, Derk.
7. Jannes Jans Hummel, geboren Zevenhuizen, gedoopt Leek, 27.06.1757, arbeider en landbouwer, overleden Zevenhuizen. Gehuwd 1) op 16.01.1791 te Leek met Antje Dates, van Siegerswoude, arbeidster. Kinderen: Hltje, Geertje, Lutgert Willems, Jan. Gehuwd 2) op 29.06.1838 te Leek met Hiltje Krol, geboren Zevenhuizen, 18.08.1808.
8. Trijntje Jans Hummel, geboren Zevenhuizen, gedoopt Leek, 08.01.1758. Gehuwd op 02.1790 te Leek met Harm Alberts Hummel, geboren Zevenhuizen, gedoopt Leek, 17.08.1760, landbouwer, overleden Zevenhuizen, 02.12.1840.
9. Geert Jans, gedoopt Leek, 03.02.1760.
10. Aaltje Jans Hummel, geboren Zevenhuizen, gedoopt Leek, 17.10.1762, overleden Zevenhuizen, 09.06.1821. Gehuwd op 21.04.1793 te Leek met Reinder Wijmers, gedoopt Tolbert, 24.01.1762. Zoon van Wijmer Reinders en Aaltie Oedses. Kinderen: Jan, Aaltje, Wijmer Reinders Hummel, Geert.

 
206
Louwe Geerts, zoon van Geert Claassen Breemhaar en Feike Louwes, geboren Zevenhuizen, gedoopt Midwolde/Leek, 01.04.1731. Gehuwd op 21.03.1762 te Midwolde met
207
Jantjen Jans, van Tolbert.
 
Uit dit huwelijk:
1. Feike Louwes, zie nr. 103.
 
208
Johann Lampe Rudolff Vortmann, zoon van Rolff Vortmann en Maria Louise Hoffmann, gedoopt (Luth) Badbergen (D), 07.05.1749, arbeider, overleden en begraven aldaar, 28.11.1810/30.11.1810. Gehuwd op 04.02.1777 voor de kerk te Badbergen (D) met
209
Maria Vehslage, dochter van Johann Vehslage en Marcke Rantze, gedoopt (Luth) Badbergen (D), 13.08.1751, overleden en begraven aldaar, 19.01.1801/22.01.1801.
Uit dit huwelijk:
1. Johann Rudolff, gedoopt Badbergen, 08.09.1778.
2. Jürgen, gedoopt Badbergen, 12.10.1780, overleden Langen bei Badbergen, 23.11.1822, begraven Badbergen, 25.11.1822. Gehuwd op 06.11.1806 te Badbergen met Lucia Maria Lücke Ermeling, geboren Langen bei Badbergen, gedoopt Badbergen, 10.07.1779, overleden Langen bei Badbergen, 07.06.1839, begraven Badbergen, 10.06.1839. Dochter van Hermann Gerdt Ermeling en Margaretha Adelheit Wehselmann. Kinderen: Catharina Maria Adelheit, Maria Adelheit, Johann Gerhard, Jürgen Heinrich, Catharina Maria, Johann Hermann Heinrich.
3. Maria, gedoopt Badbergen, 16.01.1783. Gehuwd [1807] met Jürgen Ehlmann.
4. Anna Adelheit, geb/ged. Langen bei Badbergen/Badbergen, 01/08.03.1787, overleden aldaar, 08.04.1808, begraven aldaar, 11.04.1808. Gehuwd op 08.11.1806 te Badbergen met Hermann Lindemann.
5. Johann Henrich, geb/ged. Badbergen, 13/17.11.1789.
6. Johann Jürgen Vortmann, zie nr. 104.
7. Anna Catharina, geb/ged. Badbergen, 16/20.05.1796.

 
210
Ludolf Berents Meijer, uit 't graafschap Lippe (D), boerenknecht, overl/begr. Westerlee, 10/14.11.1806. Gehuwd op 28.01.1787 te Westerlee met
211
Zwaantje Lammerts, dochter van Lammert Harms en Egbertjen Tammes, geboren Heiligerlee, 27.02.1764, gedoopt Westerlee, 04.03.1764, overleden na 1828. 
   
Uit dit huwelijk:
1. Beerend Ludolfs Meijer, geboren Westerlee, [1790], boerenknecht, overleden Midwolda, 19.09.1845. Gehuwd op 25.05.1816 te Midwolda met Elsien Hindriks Brouwer, geboren Midwolda, [1792], overleden aldaar, 24.02.1862. Dochter van Hindrik Hindriks Brouwer en Tetje Pieters.
2. Egbertje Ludolfs Meijer, zie nr. 105.
3. Jan Ludolfs Meijer, geboren Westerlee, [1795], boerenknecht en arbeider, overleden Midwolda, 17.01.1880. Gehuwd op 09.09.1815 te Midwolda met Anna Willems van der Laan, geboren [1795], dienstmaagd. Dochter van Willem Hindriks en Jantje Teijen. Kinderen: Swaantje (1815), Ludolf, Willem, Hindrik, Jantje, Anje, Beerend.
4. Harm Ludolfs Meijer, geboren Westerlee, 29.06.1800, arbeider en boerenknecht, overleden Midwolda, 07.10.1828. Gehuwd op 29.01.1823 te Termunten met Attje Harms Stek, geboren Nieuw Scheemda, 29.03.1801, arbeidster en dienstmeid, overleden Midwolda, 18.10.1868. Dochter van Harm Cornelius Stek en Jaantje Hindriks. Kinderen: Jaantje (1825). Attje huwde 2) op 15.07.1832 te Midwolda met Derk Jans van der Wal, geboren Bunderhamrik, [13.01.1769], gedoopt Bunde, 15.01.1769, arbeider en veldwachter, overleden Midwolda, 25.07.1842. Zoon van Jan Derks en Hindrikje Martens. Attje huwde 3) op 22.01.1844 te Midwolda met Johann Jürgen Vortmann.
5. Anna Ludolfs Meijer, geboren Westerlee, 25.12.1804, dienstmeid, overleden Noordbroek, 05.06.1868. Gehuwd op 21.05.1830 te Scheemda met Bartelt Derks Meijer, geboren Noordbroek, 24.11.1806, boerenknecht. Zoon van Derk Jans Meijeringa en Aaltje Egges Batting. Kinderen: Aaltje, Zwaantje, Derk, Ludolf, Grietje.
   
212
Tjakke Eltjes (de Vries), zoon van Eltje Louwes en Maria Tjackes, gedoopt Muntendam, 02.10.1750. Gehuwd 1) op 29.09.1782 te Zuidbroek met Anna Jans Brouwer, weduwe van Klaas Remkes, van Leer. Kinderen: Eltje, Frouwke. Gehuwd 2) op 26.10.1794 te Zuidbroek met 
213
Annechien Wolters (Kroon), dochter van Wolter Gosses Kroon en Aaltje Jans, gedoopt Veendam, 01.08.1754, overleden Muntendam (Tripscompagnie nr. 204), 08.06.1814. Annechien huwde 1) 1777 met Jacob Tjasses, van Zuidbroek.
Uit Annechien:
1. Tjaktjen Wolters Kroon, geb/ged. Zuidbroek, 04/26.02.1792, dienstmeid, later arbeidster, overleden Groningen Nieuwe Kijk in 't Jatstraat L 242, 23.12.1837. Gehuwd op 16.08.1821 te Groningen met Jakob Doedens, gedoopt Groningen, 26.01.1796, letterzetter en boekdrukkersknecht, overleden Groningen Nieuwe Kijk in 't Jatstraat L 243, (tijdens de epidemie) 01.10.1826. Zoon van de timmermansknecht Harm Doedens en Hinderkien de Graaf.
Uit dit huwelijk:
2. Vrieze Tjakkes de Vries, zie nr. 106.
3. Jan Tjakkes, gedoopt Zuidbroek/Muntendam, 29.10.1797.
4. Gosse Tjakkes de Vries, gedoopt Zuidbroek/Muntendam, 28.09.1800, boerenknecht, overleden Zuidbroek, 15.11.1853. Gehuwd op 06.06.1833 te Zuidbroek met Albertje Jurjens van der Haag, geboren Zuidbroek, [1803], dienstmeid, overleden aldaar, 09.11.1842. Dochter van Jurjen Cornelis en Anneke Fokkens. Kinderen: Anke, Jurjen, Annechien.

 
214
Cornelius Jans Venema, zoon van Jan Uepkes en Riena Popkes, geboren Uiterburen, 15.06.1774, gedoopt Zuidbroek, 10.07.1774, arbeider, overleden Zuidbroek, 19.06.1817. Gehuwd met
215
Janna Hendriks Veentjer, dochter van Hindrik Hindriks Veentjer en Frouke Wolters, geb/ged. Noordbroek, 03.02.1769/12.02.1769, arbeidster, overleden Zuidbroek, 19.12.1842.
 Uit dit huwelijk:
1. Reina, geboren Noordbroek, 28.12.1792, overleden voor 02.1798.
2. Hindertje (Hinderkien), geboren Noordbroek, 28.12.1792, overleden Wildervank, 21.05.1828. Gehuwd op 16.10.1814 te Zuidbroek met Eerke Harms Eerkes, geboren Wildervank, 28.05.1791, overleden Kloosterveen (Assen), 03.02.1877. Zoon van Harm Eerkes en Geessien Schuur. Kinderen: Geessien, Pietertje, Johanna.
3. Hindrik Kornelius Venema, geboren Zuidbroek, 26.02.1795. Gehuwd op 07.11.1819 te Zuidbroek met Heiltje Friedriks Meijer, geboren Muntendam, 15.01.1800. Dochter van Friderk Jurjens en Anna Geerts. Kinderen: Anna, Cornelius, Jan, Geert, Janna, Dietje, Hindrik, Friedrik.
4. Reine Kornelis Venema, zie nr. 107.
5. Jan Oepkes Venema, geboren Uiterburen, 25.12.1800, schoenmaker, overleden ?, 10.12.1839. Gehuwd op 24.05.1830 te Zuidbroek met Stijntje Jans Olthof, geboren Zuidbroek, 19.09.1804, dienstmeid. Dochter van Jan Geerts Olthof en Jakobje Pieters Wol. Kinderen: Jakobje, Jan, Janna.
6. Frouwke Venema, geboren Uiterburen, 18.01.1804, arbeidster, overleden Hoogezand, 15.10.1888. Gehuwd op 29.05.1828 te Zuidbroek met Dedde Foppes Broekman, geboren Zuidbroek, 19.03.1806, dienstknecht en arbeider te Zuidbroek, Sappemeer, Kleinemeer en Borgercompagnie, overleden aldaar, 07.04.1881. Zoon van Foppe Deddes Broekman en Mattje Ebbes Wind. Kinderen: Martje, Foppe, Janna, Geeltje, Cornelius, Reina, Derkie.
7. Oepke (Uipke of Wipko) Kornelius Venema, geboren Uiterburen, 20.02.1809, boerenknecht. Gehuwd op 24.07.1834 te Zuidbroek met Aaffien Everts Smid, geboren Zuidbroek, 20.05.1809, dienstmeid. Dochter van Evert Sientjes Smid en Antje Stoffers Kolthof. Kinderen: Janna (1836), Kornelius (1842), Hendrik, Evert, Anja, Geessien.
8. Johanna Venema, geboren Zuidbroek, [1812], overleden aldaar, 18.03.1837.
 
216
Hindrik Roelfs, zoon van Roelf Gijses en Arentien Hindriks (Ligger), gedoopt Veendam, 13.10.1726, vervener te Veendam, overleden aldaar, na 03.02.1802 voor 1811. Gehuwd op 25.02.1752 te Veendam met
217
Anje (Annigje) Harms, dochter van Harm Jans en Margien Jans, gedoopt Veendam, 15.04.1731, overleden aldaar, 09.02.1811.
 
(Gruoninga 1992)
   
Uit dit huwelijk (8 kinderen deels met de naam Giezen):
1. Arentien Hindriks, gedoopt Veendam, 28.07.1754. [Gehuwd op 14.07.1776 te Veendam met Berent Lubberts, van Veendam. Kinderen: Janke, Annigjen, Hindrik, Lubbert, Hindrikjen.]
2. Marchien Hindriks, gedoopt Veendam, 16.10.1757.
3. Roelfien Hindriks Giezen, gedoopt Veendam, 28.11.1762, overleden Zuidbroek, 01.08.1834. Gehuwd op 27.01.1788 te Veendam met Jakob Jans Hondel, afkomstig van Veendam. Kinderen: Leentje, Hindrik, Annigjen, Margjen. Roelfien liet bij haar overlijden een huis (nr. 572) met tuin en pachtgrond te Veendam na aan haar drie kinderen: Hindrik Roelfs Bakker, Leena Jacobs Timmer en Annechien Jacobs Timmer. De akte wordt opgesteld ten huize van Hindrik Jacobs Bakker, het Stoofhuis nr. 156 te Zuidbroek. Het vreemde is natuurlijk dat de zoon het patroniem van zijn grootvader heeft en een andere achternaam dan zijn zussen. Bovendien heten de zussen Timmer i.p.v. Hondel. (Memorie van Successie, Zuidbroek)
4. Geesjen Hindriks Giezen, gedoopt Veendam, 01.12.1765, overleden aldaar, 10.11.1827. Gehuwd met Berent Hindriks Schipper, schipper, overleden Veendam, 08.02.1831. Kinderen: Feike, Hindrik, Hindrik, Jantje, Annigjen. Berent liet bij zijn overlijden na de onverdeelde halfscheid van een huis (nr. 629) en tuin gelegen aan het Westerdiep te Veendam nabij het benedenste verlaat en een onverdeelde haldscheid in een vergraving van een veenplaats (nr. 21) van de markte van Gasselder Nieuwveen in Drenthe groot 600 Nederlandse roeden aan zijn kinderen: Fijka, Hendrik, Jantje en Annechien allen wonende te Veendam. Hendrik is absent, hij is zeeman. De akte is opgesteld ten huize van de overledene nr. 629 te Veendam. Wat verder duidelijk wordt uit deze akte is dat alle familieleden uit dit gezin schippers zijn. (Memorie van Successie, Veendam)
5. Harmke Hindriks Giezen, gedoopt Veendam, 19.02.1769, overleden aldaar, 06.05.1831. Gehuwd met Here Eilkes Duintjer, schipper, overleden Veendam, 07.07.1814. Zoon van Eilke Jurjens Duintjer en Grietje Heeres. Kinderen: Hindrik, Geesjen.

6. Albertjen Hindriks, gedoopt Veendam, 09.08.1772.
7. Roelf Hindriks Giezen, zie nr. 108.
 
218
Jan Engels Brouwer, zoon van Engel Jans en Sijwertje Gramsbergen, gedoopt Zuidbroek, 08.10.1752, brouwer later deurwaarder te Veendam, overleden aldaar (Oosterdiep) 01.06.1822. Gehuwd op 29.10.1775 te Zuidbroek met
219
Eltje Jans Brouwer, dochter van Jan Hindriks en Trijntje Jans, gedoopt Wildervank, 20.03.1757, overleden Veendam, 29.11.1826.
Jan en Eltje woonden te Oosterdiep 46 te Veendam. In 1775 kochten ze een bierbrouwerij in de Ommelanderwijk van Hendrik Hayes en Lutgert Hindriks voor f 4214,--. In 1786 werd Jan eigenaar van een herberg (kroeg) en verkocht zijn brouwerij aan Lubbartus de Jonge en Hillegijn Person voor f 3300,--. In de overeenkomst werd vastgelegd dat Jan alleen bier van de brouwerij van Lubbartus zou afnemen en dat Lubbartus zich verplichtte eerste klas bier te leveren. Jan en Eltje sloten een huwelijkscontract op 27.10.1775.
(http://familytreemaker.genealogy.com/users/w/o/l/Hindrik-Wolda/PDFGENE10.pdf)
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje Jans Brouwer, zie nr. 109.
2. Engel Jans Brouwer, geboren Veendam, 05.04.1778, overleden aldaar, voor 02.1781.
3. Engel Jans Brouwer, geboren Veendam, 11.02.1781, arbeider te Zuidlaren, Anloo en Wildervank. Gehuwd 1) op 08.04.1810 te Zuidlaren met Janna Hindriks Ekkelkamp. Kinderen: Eltje, Jan Engel(s), Berendina, Engel Jans. Gehuwd 2) op 11.08.1823 te Wildervank met Wemeltje Andries (Mengeltje), geboren Wildervank, 29.08.1790. Dochter van Andries Daniels en Fennegien Harms. Kinderen: Hindrik, Fennegien.
4. Jan Hindriks Brouwer, gedoopt Veendam, 14.11.1784.
5. Siewertje Jans Gramsbergen, gedoopt Veendam, 18.12.1785, overleden Veendam (Oosterdiep 86), 07.06.1823. Gehuwd op 12.1810 te Veendam met Sijmon Heijes van der Woude, geboren Midwolda, 06.08.1786, landgebruiker en landbouwer. Zoon van Heijo Simens van der Woude en Heiltje Harms Pot. Kinderen: Haije, Jan, Klaas. Sijmon huwde later op 05.02.1826 te Veendam met Grietje Jakobs Geugjes, geboren Veendam, 23.09.1792. Dochter van Jakob Jans Geugjes en Arentje Daniels.

 
220
Johann Gerdt Schneider, begraven Ostercappeln (D), 14.03.1812.
221
Maria Elisabeth Bulmans
 
222
Sebo Jacobs, zoon van Jacob Jans en Hille Sebes, gedoopt Bellingwolde, 16.01.1756, arbeider, overleden Nieuwe Pekela, 14.01.1802. Gehuwd op 27.11.1785 te Nieuwe Pekela met
223
Stientje Roelfs, dochter van Roelf Douwes en Brechtje Lucas, geb/ged. Nieuwe Pekela, 06.04.1767/26.04.1767, arbeidster, overleden aldaar, 27.10.1825.
Uit dit huwelijk:
1. Roelf Sebes Bellinga, geboren Nieuwe Pekela, 28.12.1786, arbeider en soldaat, overleden op zee onderweg naar Oostindië, 16.01.1829, begraven Nieuwe Pekela, 28.02.1833. Gehuwd op 06.04.1811 te Nieuwe Pekela met Geessien Jacobs Riensema, geboren Veendam, 30.11.1788, overleden Nieuwe Pekela, 18.02.1880. Dochter van Jacobus Riensema en Annigjen Derks Oostinga. Kinderen: Evert, Jacob, Sebastiaan, Stientje.
2. Jacobje Sebes, geboren Nieuwe Pekela, 14.08.1788, overleden aldaar, 04.08.1863.
3. Jantje Sebes Bellinga, zie nr. 111.
4. Geeske Sebes Bellinga, geb/ged. Nieuwe Pekela, 03/12.01.1794, overleden Veendam, 22.12.1875. Gehuwd op 17.02.1825 te Veendam met Willem Jans Kijf, geboren Nieuwe Pekela, 12.01.1793, overleden Veendam, 30.11.1877. Zoon van Jan Jans Kijf en Klaasje Jans Meijer. Kinderen: Jan, Sebe, Stijntje, Sebe.
5. Harm Sebes Bellinga, geb/ged. Nieuwe Pekela, 15/25.09.1796. Gehuwd op 28.06.1819 te Veendam met Marchien Freerks Sonius, gedoopt Veendam, 10.01.1796. Dochter van Freerk Jans Sonius en Hindrikje Alberts Plaisier. Kinderen: Freerk, Hindrikjen, Sebe, Harm, Stijntje.
6. Brechtje Sebes Bellinga, geb/ged. Nieuwe Pekela, 27.03/14.04.1799, overleden aldaar, 11.07.1875. Gehuwd op 09.08.1828 te Nieuwe Pekela met Harm Hilverts Dijken, geboren 29.11.1798, arbeider. Zoon van Hilvert Harms Dijken en Leentje Freeks Mulder. Kinderen: Hilvert, Japien, Sebe.
7. Jan Sebes, geb/ged. Nieuwe Pekela, 24/29.11.1801.

 
224
Atze Jans, zoon van Jan Oebeles en Talke Gerckes, gedoopt Eastermar, 13.08.1724, kuiper, wagenmaker, landbouwer, overleden [1779] voor 1790. Gehuwd [1755] met
225
Akke (Aukje) Roels, [dochter van Roelof Egberts en Martjen Berends, geboren 02.11.1734, gedoopt Ureterp, 17.12.1734], overleden na 1790.
Acke Roels, 53 jier, wid. Atse Jans to Surhuzum 306-6-2-1790. (Criminele sententies Achtkarpelen)
Uit dit huwelijk:
1. [Oebele Atzes, van Eastermar. Gehuwd met Antje Meinders, afkomstig van Eastermar. Kinderen: Tjitske, Atse, Grietje, Meindert, Auke, Jan.]
2. Jan Atzes van Wieren (Wieringa), geboren Surhuzum, [1761], arbeider, dagloner, overleden Grootegast, 11.01.1838. Gehuwd op 24.08.1791 te Surhuzum met Janke Gerkes Pottinga/Pettema/Pettenga, geboren Surhuzum, [1759], overleden Grootegast, 09.05.1833. Kinderen: Atze, Akke, Hebeltje, Frouktje. In 1832 is Jan Atzes Wieringa, dagloner te Opende, eigenaar van een huis met erf (1), een stuk bouwland (2) en 3 weilanden (3), gelegen aan de huidige Kaleweg, zie afbeelding. (hisgis.nl)
3. Gerk Atzes Huisma, zie nr. 112.
4. Maaike Atzes, geb/ged. Surhuzum, 30.03/12.05.1774.
5. Antje Atzes, geb/ged. 31.09/06.10.1776.

 
 
226
Rones Reitzes Bloembergen, zoon van Reitse Ronesz en Engeltje Aukesdr, gedoopt Terband, 08.04.1725, belijdenis Eastermar, 29.05.1763, huisman op de Hornst onder Eastermar, overleden aldaar, 17.11.1808. Gehuwd 1) [1750] met Aukjen Klazes, geboren [1727], overleden [1756]. Gehuwd 2) op 29.08.1756 te Eastermar met
227
Hiltje Jans, dochter van Jan Jans en Tetje Heinzes, gedoopt Harkema-Opeinde, 04.05.1724, belijdenis aldaar, 29.05.1763, overleden 1796. Hiltje huwde 1) op 26.12.1746 te Eastermar met Egbert Johannes, geboren Jistrum, 01.10.1713, boer, overleden Eastermar, [1754]. Zoon van Johannes Jans en Wytske Egberts. Kinderen: o.a. Johannes Egberts van der Meer. Kinderen: Johannes, Jan.
   
Volgens het doopboek van Oostermeer worden twee kinderen van Rones en Hiltje gedoopt in 1757, Tetje in augustus en Reitze in december, hun geboortedata staan erbij vermeld. Er moet dus sprake van een fout zijn. Rones Reitzes Bloembergen wordt ook wel Jeroen Reitsma genoemd. (Verwijzing: http://www.henstraweb.com)
Op 18 september 1771 mist Rones Reitses, huisman te Oostermeer, 44 jaar, een lam. (bron: Informatieboeken Nedergerecht Tietjerkeradeel)
29 februari 1772: Foppe Jans, huisman te Oostermeer, oud 39 jaar, verklaart dat hij gisteren een manspersoon tegenkwam die hem verdacht voorkwam, heeft hem daarop achtervolgd en gegrepen; de man had een zak met wat aardappelen bij zich, die van getuige gestolen waren. Met behulp van Rones Reitses hebben ze de dief naar Rones' huis gebracht en de biesjager erbij gehaald, die hem in verzekerde bewaring heeft genomen. De dief heet volgens eigen zeggen Minne, wonende met vrouw en twee kinderen aan het Wildpad onder Twijzel - verklaring van Rones Reitses, huisman te Oostermeer, oud ca. 45 jaar, buurman van Foppe Jans - idem van Johannes Egberts, oud 24 jaar, wonende bij zijn stiefvader Rones Reitses - idem van Jan Egberts, alsvoren - confessie van de gedetineerde Minne Harmens, oud 30 jaar, geboren te Opeinde, met vrouw en twee kinderen wonende aan het Wildpad onder Twijzel; verklaart dat hij vorige zomer heeft gewerkt in het veen te Scharmer (Gr.) en in de herfst onder Twijzel is komen wonen; was van plan om met zijn gezin naar Gorredijk te vertrekken en daar werk te zoeken; door het slechte weer verbleef hij een tijdje bij Jelk Jans aldaar (w.g. Menn Haarms) (bron: Informatieboeken Nedergerecht Tietjerkeradeel)
   
Uit dit huwelijk:
1. Tetje Rones Bloembergen, geb/ged. Eastermar, 31.07/12.08.1757, overleden Workum, 20.08.1814. Gehuwd 1) met Thomas Lammerts van Spanjen, geboren. Kinderen: Hiltje (1789), Antje (1791), Roneske (1794). Gehuwd 2) met Sjoerd Broers Stellingwerff, geboren [1774], overleden IJlst, 09.03.1851. Zoon van Broer Sybes en Ytje Sjoerds. Kinderen: Ytje (1798). In 1832 is Sjoerd eigenaar van een huis en erf (1) te IJlst. (hisgis.nl)
2. Reitze Rones Bloembergen, geb/ged. Eastermar, 29.11/16.12.1757, overleden Rottefalle, 10.11.1835. Gehuwd op 02.09.1787 te Opeinde met Aaltje Gjalts van der Lei, geboren Sumar, [1768], overleden Rottevalle, 28.01.1838. Dochter van Gjalt Lieuwes en Antje Klazes. Kinderen: Rone, Gjalt. In 1811 neemt Reitze Roones te Rottevalle 74 de familienaam Bloembergen aan. Ook voor zijn kinderen: Rones (13), Gjalt (10). (Tresoar: Mairie Oudega, fol. 43) In 1832 is Reitze eigenaar van een weiland (1), een bouwland (2) en een witte wijk als bouwland (3) te Rottevalle. Zijn zoon Gjalt bezit daar een huis en erf (4) en is timmerman. (hisgis.nl)
3. Auke Rones Bloembergen, geb/ged. Eastermar, 01/19.09.1762, koopman en landbouwer, ongehuwd overleden Tietjerksteradeel, 02.07.1852. 31 januari 1806: Auke Rones, huisman te Oostermeer, oud 43 jaar, doet aangifte van diefstal van een schaap; 10 oktober 1806: Auke Rones, vrijgezel, huisman te Oostermeer, oud 47 jaar, doet aangifte van diefstal van een schaap; het is even verderop geslacht, op het land van Ypias Reitsma; 8 januari 1808: Auke Rones, huisman onder Oostermeer, 48 jaar oud, doet aangifte van diefstal van een koperen theeketel; deze is teruggebracht door Tamme Allerts, Johannes Rienks en Auke Jans, allen wonend te Oostermeer, in gezelschap van een Jood, die beweert de ketel gekocht te hebben aan de Zomerweg - Tjerk Atzes, huisman onder Oostermeer, oud 47 jaar, heeft iemand (vermoedelijk de gedetineerde Jood) met een ketel gezien die hij trachtte te verbergen - Antje Harms, oud 49 jaar, huisvrouw van Auke Jans, wonende op het Witveen, verklaart dat de ketel haar te koop is aangeboden door een Jood; deponente heeft hem gekocht voor £ 3, waarvan zij meteen £ 2 heeft betaald; de verkoper kwam gisteren de resterende gulden halen - Baukjen Sjoerds, weduwe van Jan Tjallings, oud 59 jaar, wonende te Oostermeer, is getuige geweest van de verkoop van de ketel - verklaring over hetzelfde door Auke Jans, ongeveer 44 jaar oud, wonend op het Witveen - confessie van Levy Philippus, oud 26 jaar, wonende te Leeuwarden, verklaart dat hij de ketel op de Zomerweg heeft gekocht van een reizend persoon; 17 februari 1808: Auke Rones, huisman onder Oostermeer, doet aangifte van diefstal van twee drachtige schapen. (bron: Informatieboeken Nedergerecht Tietjerksteradeel)
In 1811 neemt Auke Rones Bloembergen als voogd te Oostermeer voor de kinderen van Wytse Hendriks de familienaam Hageboer aan. Kinderen: Aalle (26), Hendrik (14), (Tresoar: Mairie Oostermeer, fol. 4) Auke is een succesvol koopman geweest gezien zijn vele bezittingen in Oostermeer en omstreken. In 1832 is hij eigenaar van Haersma State (1), laan (2), boomgaard (3) en vijver (4) te Oostermeer, verder bezit hij in de omgeving van Oostermeer 6 weilanden, 3 bouwlanden (5) en hij heeft nog 3 stukken heide met een huisje te Harkema. (hisgis.nl)

4 . Engeltje Rones Bloembergen, zie nr. 113.

 
228
Liebbe Petrus Bouma, zoon van Petrus Warners en Fopkjen Liebbes, geboren Wytfean, [1745], boer, overleden Eastermar, 20.04.1816. Gehuwd 2) op 13.12.1789 te Eastermar met Sietske Durks, afkomstig van Eastermar. Kinderen: Dirk. Gehuwd 1) op 09.10.1772 te Eastermar met
229
Minke Sijgers Zijlstra, dochter van Sieger Tjerks en Ankje Fokkes, geboren Wytfean, overleden 1787.
 

Op 3 juni 1782 doet Liebbe Petrus, huisman op 't Witveen, aangifte van diefstal van twee schapen. Ze zijn even verderop geslacht. (bron: Informatieboeken Nedergerecht Tietjerksteradeel)
Op 25 augustus 1796 doet Liebbe Petrus, huisman op 't Witveen onder Oostermeer, 52 jaar, aangifte van inbraak in de "molkenkelder"; er is ongeveer 46 pond boter gestolen. Sietske Durks zijn vrouw, 33 jaar geeft een verklaring af (zij tekent met x). Idem Hendrikje Gerrits, 18 jaar, dienstmeid van Liebbe Petrus (zij tekent met x). (bron: Informatieboeken Nedergerecht Tietjerksteradeel)
Op 16 september 1808 heeft Liebbe Petrus, 64 jaar, huisman onder Oostermeer en diaken van de Doopsgezinde gemeente te Witveen, samen met zijn confrater Klaas Jelles Wijngaarden, ontdekt dat de "bos" waarin de liefdegaven worden verzameld, uit de Vermaning zijn weggenomen; hij weet niet hoeveel geld er in de bus zat. Verklaring over hetzelfde door Klaas Jelles Wijngaarden, mr. bakker te Oostermeer, 48 jaar. (bron: Informatieboeken Nedergerecht Tietjerksteradeel)
In 1811 neemt Liebbe Petrus te Oostermeer de familienaam Bouma aan. Ook voor zijn kinderen: Tjerk (31), Foppe (27), Dirk (19), Fokje (16), Aukje (12). En voor zijn kindskinderen: van Petrus Liebbes, overleden; Minke (6), Aukjen (5), Liebbe (3), Pitie (2); van Foppe; Minke (2), Japik (4). (Tresoar: Mairie Oostermeer, fol. 16v). Liebbe Petrus Bouma te Oostermeer koopt in 1816 land te Rottevalle voor fl. 126,00 van Tjeerd Bonnes van der Heide te Rottevalle en Aukjen Eises te Rottevalle (bron: Tresoar, toegangsnr. 26, inv.nr. 32009, rep.nr. 673 en 683 (15.03.1816)). Liebbe Petrus Bouma te Oostermeer koopt in 1816 een kamp bouwland te Rottevalle  van Tjeerd Bonnes van der Heide te Rottevalle en Aukjen Eizes te Rottevalle (bron: Tresoar, toegangsnr. 26, inv.nr. 32009, rep.nr. 692 (10.04.1816)). Sietske Durks te Oostermeer, weduwe van Liebbe Petrus Bouma,  leent (obligatie) in 1817 fl. 1500,00 van Willem Jacobus Willemans te Rottevalle (bron: Tresoar, toegangsnr. 26, inv.nr. 32012, rep.nr. 989 (12.05.1817)). Sietske Durks te Oostermeer, weduwe van Liebbe Petrus Bouma, koopt in 1831 voor fl. 600,00 land, zathe en landen met huis en schuur te Oostermeer en Rottevalle van Foppe Liebbes Bouma te Jubbega Schurega (bron: Tresoar, toegangsnr. 26, inv.nr. 32037, rep.nr. 3480 (20.04.1831)). In 1832 is Sytske Durks, weduwe van Liebbe Petrus, te Oostermeer eigenares van huis en erf (1), weiland (2), bouwland (3), tuin (4), boomgaarden (5), heide (6), laan als weiland (7) en hooiland (8) ten zuidoosten van Oostermeer, zie afbeelding (hisgis.nl)
Dirk Liebbes Bouma, zoon van Liebbe Petrus Bouma en Sytske Dirks, boerenzoon geboren Oostermeer 21.05.1792, was loteling lichting 1812 mairie Oostermeer lot nr. 6; geschikt voor de actieve dienst; volgens de alphabetische lijst op 21.03.1813 vervangen door Jacob Kestel, volgens een andere bron door Bartele Jacobs Koster, gleibakkersknecht te Harlingen voor een bedrag van f. 2. 500. -; woont in 1815 te Oostermeer; zijn plaatsvervanger is in april 1815 nog niet teruggekeerd; is bij aanneming familienaam 19 jaar (Bronnen: OA Tytsjerksteradiel Alphabetische lijst lichting 1812 mairie Oostermeer volgnr 20; mairie Bergum ing. stukken febr. 1813 nr. 5 lotingslijst lichting 1812; nr. 16 op Inschrijvingsregister Nationale Militie 5. 4. 1815 Oostermeer Tresoar toegang 8 inv.nr. 4065 akte nr. 373; Register aanneming familienaam Oostermeer fol. 26v)

 

Uit dit huwelijk:
1. Petrus Liebbes, zie nr. 114.
2. Tjerk Liebbes Bouma, geboren Eastermar, [1780], overleden Achtkarspelen, 03.07.1861. Gehuwd op 20.11.1830 te Tietjerksteradeel met Antje Gjalts Dijkstra, geboren Hurdegaryp, [1787]. Dochter van Gjalt Jurjens en Maaike Feyes Dijkstra. 13 september 1803: Tjerk Jans, huisman op 't Witveen onder Oostermeer, oud 76 jaar, doopsgezind, doet aangifte van inbraak en diefstal - Hiltje Tjerks, oud 30 jaar, ongehuwd, doopsgezind, dochter van vorige aangever, verklaart dat de gestolen goederen haar eigendom zijn en zijn gevonden door Willem Gaukes, dorprechter van Surhuisterveen, in een hut onder genoemd dorp, bewoond door ene Wopke Eelkes - (pag. 401) Tjerk Liebbes, oud 24 jaar, wonende als dienstknecht bij Tjerk Jans voornoemd, doopsgezind, verklaart ook goederen te missen, met name de kleren die zijn gevonden in de hut van Wopke Eelkes alias Wopke Mud. (bron: Informatieboeken Nedergerecht Tietjerksteradeel)
3. Foppe Liebbes Bouma, geboren [1784], overleden Tietjerksteradeel, 06.10.1840. Gehuwd met Aaltje Jakobs Hoekstra. Kinderen: Menke, Japik (Jacob), Liebbe, Sieger, Swaantje, Liebbe, Petrus, Tjerk. In 1832 is Foppe samen met anderen, eigenaar van een huis en erf (1), 11 weilanden (2), 4 bouwlanden (3), een boomgaard (4), een stuk hooiland en een stuk moeras te Oostermeer. Een aantal stukken ligt aan het meertje de Leijing en een groot stuk bouwland ten noorden van zijn huis. (hisgis.nl)
Uit het tweede huwelijk:
4. Durk Liebbes Bouma, geboren Eastermar, [1792], overleden Achtkarspelen, 30.12.1865. Gehuwd op 14.12.1816 te Eastermar met Loltje Geukes de Vries, geboren Surhuzum, [1792]. Dochter van Geuke Liebbes de Vries en Tettje Petrus. Kinderen: Hiltje.
5. Fopkje Liebbes Bouma, geboren [1795], overleden na 1864. Kind: Petrus. Gehuwd op 25.10.1830 te Tietjerksteradeel met Sjoerd Wygers Veenstra, geboren Drachten, [1795], overleden Tietjerksteradeel, 02.02.1864. Zoon van Wieger Jelles Veenstra en Sjoukjen Sjoerds. Kinderen: Sytske, Wieger.
6. Aukje Liebbes Bouma, geboren [1799].

 
230
Eeuwe Alberts (Rinkema), zoon van Albert Geerts en Trijntje Eeuwes, van Nuis, landbouwer, woonde te Noordwijk 1766-1770. Gehuwd op 20.06.1761 te Niebert met
231
Anke (Aukje) Hedzers, dochter van Hedzer Lucas en Jantje Willems, van Niebert.
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje Eeuwes Renkema, gedoopt Nuis, 06.1762, overleden Surhústerfean, [1797]. Gehuwd met Ruurd Gjalts Gjaltema, geboren Kollum, 1767, gedoopt Surhústerfean, 08.02.1805 (doopsgezind), koopman, overleden aldaar 14.07.1830. Zoon van Gelt Ruurds Birsema en Antje Hepkes Buma. Kinderen: Ank, Aafke. Ruurd huwde later [1800] te Surhústerfean met Willemke Symens, geboren Surhústerfean, 1771, gedoopt aldaar, 08.02.1805 (doopsgezind), overleden aldaar, 25.02.1814. Dochter van Sijmon Jilkes en Sytske Sytses. In december 1810 moest aan de toenmalige regering een lijst met welgestelde kooplieden in Achtkarspelen worden opgesteld. Ruurd was toen de rijkste koopman van Surhuisterveen. (bron: http://home.planet.nl/~olaus/genealogie/hz006557.htm) De erven van Ruurd zijn in 1832 eigenaar van een huis en erf (1), 2 weilanden (2), bos (3) en een stuk vergraven land (4) te Surhuisterveen. (hisgis.nl)
2. Jantje, gedoopt Noordwijk, 22.06.1766.
3. Hedsger, gedoopt Noordwijk, 26.12.1768.
4. Hedsger (Hedzer) Eeuwes Renkema, gedoopt Noordwijk, 11.03.1770, landbouwer, woonde te Niebert, overleden aldaar, 01.03.1852. Gehuwd op 28.01.1798 (voor de kerk) te Marum met Ytje Berends Alserda, geboren Noordwijk, gedoopt Marum/Noordwijk, 21.04.1776, overleden Niebert, 05.05.1862. Dochter van Berend Jacobs Alserda en Jantje Hendriks. In 1832 is Hesder Ewes Renkema, landbouwer te Niebert, eigenaar van een huis met erf en tuin (1), 7 weilanden (2), 2 stukken bouwland (3), 2 stukken heide (4) en 3 stukken hooiland, gelegen te Niebert, alles zo goed als in één opstrek, zie afbeeldingen A en B. (hisgis.nl)
(verwijzing: http://home.planet.nl/~olaus/genealogie/hz006557.htm)

5. Wipke Eeuwes Rinkema, geboren Marum, [1772], arbeidster, overleden aldaar, 22.05.1854. Gehuwd 1) op 12.10.1795 te Rottevalle met Tabe Jacobs, afkomstig van Rottevalle, geboren [1773], overleden aldaar, 06.12.1810. Kinderen: Jacob Tabes Rinkema (1795), Eeuwe (1798), ?. Gehuwd 2) op 13.05.1815 te Marum met Sake Alles de Vries, geboren [1781], arbeider, overleden Marum, 15.10.1847. Zoon van Alle Sakes de Vries en Pietje Pieters. Kinderen: Pietje. In 1832 is Sake Alles de Vries, arbeider te Marum, eigenaar van een huis en erf (1), tuin (2), weg als bouwland (3) en een stuk bouwland (4), gelegen in De Linde, vlakbij Wipkes broer Albert, zie afbeelding. (hisgis.nl)
6. Yktje Eeuwes Rinkema, geboren Niebert, [1776], overleden Marum, 31.01.1826. Gehuwd op 22.05.1800 te Marum/Noordwijk met Evert Hendriks Zijlstra, geboren Rottevalle, [1774], overleden Marum, 02.05.1857. Kinderen: Anna Cathrina, Anke, Hindrik. In 1832 is Evert Hindriks, wagenmaker te Marum, eigenaar van een huis met erf (1), 2 tuinen (2), 3 stukken bouwland (3) en een weg als bouwland (4), gelegen te Marum, zie afbeelding. (hisgis.nl)
7. Heiltje Eeuwes Rinkema, zie nr. 115.
8. Albert Eeuwes Rinkema, geboren Niebert,[1786], boer. Gehuwd op 31.05.1813 te Marum met IJda Ottes Nuismer, geboren Nuis, [1793], arbeidster, overleden Marum, 20.07.1858. Dochter van Otte Itskes Nuismer en Jeltje Jannes. Kinderen: Anke, Jeltje, Eeuwe, Otto. In 1832 is Albert Eeuwes Renkema, arbeider te Marum, eigenaar van een huis met erf (1), tuin (2) en een stuk bouwland (3), gelegen te De Linde, nabij het huidige Willemstad, zie afbeelding. (hisgis.nl)

 
236
Wijtze Jurjens Jager, vlaschhouwer te Feanwâldsterwâl, overleden vóór 01.03.1801. Gehuwd (ot op 12.04.1760 te Burgum) met
237
Trijntje Jans, geboren Burgum, overleden na 1801 en voor 1847.

Bij de doop van Trijntje dochter van Lieuwe Wytzes op 1 maart 1801 te Hardegarijp is grootmoeder Trijntje Jans de doopheffer. Zij is op dat moment weduwe.

Uit dit huwelijk:
1. Jan Wytzes, geb/ged. Feanwâlden, 23.06/04.12.1763.
2. Antje Wytzes Jager, geb/ged. Feanwâlden, 10.05/14.09.1766, overleden Burgum, 08.06.1849. Gehuwd op 25.11.1792 te Burgum met Olgert/Olfert Jans Klomp(stra), gedoopt Driezum, 01.07.1770, arbeider, overleden Tietjerksteradeel, 06.09.1844. Zoon van Jan Olcherts en Dieuke Sijmens. Kinderen: Jan, Trijntje, Wytse. Op 20.12.1811 neemt Rienk Jans te Bergum als gelastigde van Jan Olpherts de familienaam Klomp aan voor de kinderen: Rinske (41) te Bergum, Dettje (39) te Bergum, Olphert (37) te Veenwouden, Sijmon (35) te Wetzens, Rienk (31) te Bergum en voor de kindskinderen; Jan (16) zoon van Rinske, Jan (4), Douwe (3) en Dieuwke (1/2) kinderen van Sijmon, Jan (16), Trijntje (13) en Wijtze (6) kinderen van Olphert. (Naamsaanneming Bergum folio 64) Olfert verklaart ook nog eens voor zichzelf en zijn kinderen Jan (18), Trijntje (13) en Wytze (7) te Veenwouden de familienaam Klomp aan te nemen. Hij kan niet schrijven. (Naamsaanneming Veenwouden folio 37) In 1832 is Olphert Jans Klompstra, arbeider wonende te Bergum, eigenaar van een stuk heide (1) te Bergum. (hisgis.nl)
3. Baukjen Wytzes, geb/ged. Feanwâlden, 27.10/20.11.1768.
4. Jurjen Wytzes Jager, zie nr. 118.
5. Roel(of) Wytzes Jager, geboren Feanwâlden, 1772, arbeider en schipper, overleden aldaar, 10.10.1847. Gehuwd 1) op 15.07.1798 te Feanwâlden met Tjitske Alberts Pruik, geboren [1773], overleden Dantumadeel, 11.05.1817. Dochter van Albert Annes en Janke Sjoerds. Kinderen: Albert, Janke, Trijntje, Willem, Wytze, Grietje, Wytske. Gehuwd 2) met Janke Ruurds Dijkstra, geboren Hantum, [1795]. Kind: Wytze. In 1811 neemt Roel Wytses wonende te Veenwouden de familienaam Jager aan. Ook voor zijn kinderen: Albert (9), Janke (7), Trijntje (5), Willem (2). Roel Wytses verklaart niet te kunnen schrijven. (Naamsaanneming Veenwouden folio 25) Volgens de volkstelling van 1829 woont Roel en [zijn] twee kinderen Froukje (9) en Menke (1) in huisnr. 94a te Veenwouden. Op dat moment is hij weduwe en wonen Janke Ruurds Dijkstra (34), arbeidster, en Marten Ruurds Dijkstra (12) bij hem in. Janke is de moeder van Menke. Zij zijn protestants. (bron: http://www.angelfire.com/vt/sneuper/main.html) In 1832 bezat Roelof Wijtzes Jager schipper wonende te Veenwouden twee stukken hooiland te Veenwouden. (hisgis.nl)
6. Lieuwe Wytzes Jager, afkomstig van onder Feanwâlden. Gehuwd op 03.08.1800 te Feanwâlden met Dooitske Jochums, afkomstig van Burgum. Kinderen: Trijntje (1801), Jochum (1803), Wytze, Baukjen. In 1811 neemt Lieuwe Wytses wonende te Veenwouden de familienaam Jager aan. Ook voor zijn kinderen: Trijntje (10), Jochum (8), Wytze (5), Baukjen (1). Lieuwe Wytses verklaart niet te kunnen schrijven. (Naamsaanneming Veenwouden folio 25)

 
238
Alle Jans Wiersma, afkomstig van Driesum, overleden [voor 1787]. Gehuwd op 12.04.1772 te Dantumawoude met
239
Dettje Jilles, dochter van Jilis Eelkes en [Jenke Jans], gedoopt Westergeest/Oudwoude, 26.05.1738. Dettje huwde 1) op 09.03.1760 te Driesum met Hessel Meinderts, afkomstig van Driesum. Kinderen: Jentje/Ientje, Jille (1767), Jillis/Jiltje. Detje huwde 3) op 22.04.1787 te Driesum met Cornelis Sijtses, afkomstig van Driesum.
 
Uit dit huwelijk:
1. Jentje (Jenke) Alles Wiersma, zie nr. 119.
2. Sjoukje Alles Westra, geb/ged. Driesum, 24.10/04.12.1774, overleden Kollumerland, 14.05.1847. Gehuwd op 17.05.1795 te Dantumawoude met Wijbe Martens Westra, afkomstig van Driesum, geboren [1769], overleden Dantumadeel, 02.03.1838. Kinderen: Detje (1796), Detje (1797), Marten (1799), Detje (1810). In 1811 neemt Wijbe Martens woonachtig te Wouterswoude de familienaam Westra aan. Hij heeft op dat moment een dochter genaamd Detje oud 14 maanden. Hij tekent met Wijbe Martens. (Naamsaanneming Dantumawoude 1811) Op 22.11.1834 staat Wijbe Martens Westra borg betreffende de verkoop van een huis te Westergeest, koopsom fl. 852, koper is Harke Gerbens Hoekstra te Westergeest en verkopers zijn Rinze Rinderts Triemstra te Westergeest en Baukje Rinderts Triemstra te Driesum gehuwd met Wybe Gerlofs Damstra. (Tresoar: NA. Toegangnr. 26, Inv.nr. 71008, rep.nr. 101 en 104)
3. Jan of Janke Alles, geb/ged. Driesum, 22.03/04.05.1777.
 
242
Johannes Hendriks van der Heide, zoon van Hendrik Johannes en Tjitske Sakes, geboren [1734], overleden Achtkarspelen, 27.06.1813. Gehuwd met
243
Trijntje Jochums, overleden voor 1813.
 
Uit dit huwelijk:
1. Antje Johannes van der Heide, zie nr. 121.
2. Jan Johannes van der Heide, afkomstig van Rottefalle, geboren [1760], overleden Achtkarspelen, 13.07.1827. Gehuwd op 29.01.1804 te Surhústerfean met Antje Jurjens, afkomstig van Surhústerfean, geboren [1745], overleden Achtkarspelen, 29.05.1835.
3. Hendrik Johannes van der Heide, geboren [1769], overleden Achtkarspelen, 09.10.1835. Gehuwd [op 14.02.1802 te Surhústerfean met Ytje Jans, afkomstig van Surhústerfean]. Hendrik Johannes, 25 jier to Surhústerfean is ûntslein. Hy waerd der fan biskuldige mei Saake Sjoerds op 3-12-1796 út Johannes Claases syn skieppehok in skiep stellen to hawwen. Hy seit dat it net wier is. 354-31-3-1797. (Criminele sententies Achtkarspelen)
 
244
Hendrik Gooitsens Loonstra, geboren [1745]. Gehuwd met
245
[Wytske Wopkes of Goitske Hendriks]
In 1811 neemt Hendrik Gooitsens te Surhuisterveen de familienaam Loonstra aan. Ook voor zijn kinderen: Gooitsen (41), Wopke (36). En voor zijn kindskinderen: van Gooitsen; Gooitske (9), Bauke (6), Hendrik (4), Freerk (3/4). (Tresoar: Maire Surhuizum, fol. 6v)
Uit dit huwelijk:
1. Gooitsen Hendriks Loonstra, geboren Surhústerfean, [1770], overleden aldaar, 14.10.1835. Gehuwd op 02.04.1797 te Surhústerfean met Trijntje Baukes Oldenburger, geboren Surhústerfean, [1774], overleden aldaar, 25.03.1836. Dochter van Bauke Jans en Geertje Freerks. Kinderen: Jan, Geertje, Bauke, Hendrik, Freerk, Jan, Goitske, levenloze zoon, Gertje.
2. Wopke Hendriks Loonstra, zie nr. 122.

 
246
Foppe Rengers
247
Janke Hendriks
 
248
Lippe Folkerts, geboren Niezijl 1727. Gehuwd op 01.01.1748 te Niezijl met
249
Aafke Jans, geboren Niezijl 1730.
 

Niezijl: Op 26 maart 1751 ‘op belijdenisse des geloofs zijn aengenomen tot het Heijlig Avontmael’ Lippe Folkerts.  En op 11 december 1750 is Aafke Jans ‘Op belijdenisse des geloofs is aengenomen tot het Avontmael des Heren’.  (menneglas.nl)

 

Uit dit huwelijk:
1. Jan Lippes, gedoopt Niezijl, 01.12.1748. Gehuwd 1) op 14.05.1780 te Niehove met Hiltje Kornelis, afkomstig van Noordhorn. Kinderen: Lippe, Lippe. Gehuwd 2) (att. van Zuidhorn naar Niezijl op 28.01.1787) op 28.01.1787 te Noordhorn met Gebke Cornellis, afkomstig van Noordhorn, weduwe van Cornellis Julles.
2. Folkert Lippes Boersma, gedoopt Niezijl, 09.11.1750, timmerman woonde te Noordhorn. Gehuwd (att. van Oldehove naar Noordhorn op 16.12.1792) op 28.10.1792 te Noordhorn met Elske Alberts, afkomstig van Noordhorn, [gedoopt Noordhorn, 05.06.1768. Dochter van Albert ? en Lammegien Pieters.]. Kinderen: Lippe, Albert, Jacob, Aafke Boersema, Anna Boersema. Lippe Volkerts Boersma, soldaat 1e Cie is op 27.10.1817 te Antwerpen overleden. Jacob Folkers Boersma, schutter 2-2 1RS, is overleden te Groningen op 24.06.1831. Albert Folkerts Boersema, boerenknecht is overleden op 01.08.1823 te Noordhorn.
3. Trijntje Lippes, gedoopt Niezijl, 26.05.1752, overleden Noordhorn, 28.04.1828. Gehuwd op 26.05.1805 te Noordhorn met Lammert/Lambert Berends, afkomstig van Noordhorn/Stedum.
2. Kornelis Lippes van Duinen, zie nr. 124.

 
250
Zikke Zikkes, zoon van Sicco Sicces en Zijeke Jacobs, gedoopt Grootegast, 20.03.1737. Gehuwd op [28.08] of [11.09].1763 te Grootegast met
251
IJmke Jans, van Grootegast.
 
Uit dit huwelijk:
1. Jan Sikkes, gedoopt Grootegast, 14.09.1764.
2. Sicke (of Sijke) Sikkes, gedoopt Grootegast, 16.08.1767.
3. Sijke Sikkes Boonstra, zie nr. 125.
4. Martje Sikkes, gedoopt Grootegast, 19.08.1770.
5. Ipe (Ype) Sikkes Boonstra, geboren Grootegast, gedoopt Grootegast, 05.12.1773, dagloner, woonde te Siegerswoude en De Wilp, overleden Marum, 19.11.1834. Gehuwd met Aafke Ebels, geboren [1786], overleden Marum, 12.01.1813. Kinderen: Imke, Geertje. Op 31.07.1824 is Ype Sikkes Boonstra te Marum aannemer samen met anderen vanwege het slatten van enige wijken te Siegerswoude, Eeuwe Jans Duursma is de aanbesteder. (Tresoar: NA. Toegangnr. 26, Inv.nr. 9016, rep.nr. 62) Op 15.07.1825 idem betreffende het graven van 2 percelen zand te Siegerswoude. (Tresoar: NA. Toegangnr. 26, Inv.nr. 9017, rep.nr. 38) Op 08.08.1826 is Ype Sikkes Boonstra te Marum eveneens aannemer samen met Albert Hendriks van der Jagt te Siegerswoude betreffende het graven van een stuk wijk te Siegerswoude voor de aanneemsom van fl. 315. (Tresoar: NA. Toegangnr. 26, Inv.nr. 9018, rep.nr. 77) In 1832 is Ipe Sikkes Boonstra, arbeider te Wilp, eigenaar van 2 huizen met erf (1), een tuin (2), twee weilanden (3), 7 stukken heide (4) en 3 stukken bouwland (5) en een hut met erf (6), gelegen in De Linde, aan de huidige Oudemolenweg grenzend aan de provincie Friesland en aan de Dijkswijk, zie afbeelding. (hisgis.nl)
6. Willem Sikkes, gedoopt Grootegast, 16.02.1777.

 
252
Jan Jans Oldenburger, overleden voor 1820. Gehuwd op 30.12.1764 voor de kerk te Grijpskerk met
253
Hiltje Teekes, geboren [1728], overleden Grootegast, 18.08.1820.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Jans Oldenburger, gedoopt Grijpskerk, 19.05.1765, overleden Lutjegast, 28.12.1808, begraven aldaar (nalatende 4 kinderen). Gehuwd op 09.10.1785 te Grootegast/Doezum met Hendriktje Willems Bestema, afkomstig van Styngea, geboren [1755], overleden Grootegast, 08.08.1840. Dochter van Willem ? en Hinke ?. Kinderen: Henke (1788), Hiltje (1791), Willem (1797), Fokke (1802), Wipke (1802).
2. Wibke Jans, gedoopt Grijpskerk, 19.05.1765.
3. Anna Jans Oldenburger, geboren Opende, gedoopt aldaar, 30.08.1767, arbeidster, overleden Visvliet, 08.10.1845. Gehuwd met Fedde Eeuwkes Fliedstra/Vlietstra, overleden Visvliet, 02.02.1837. Zoon van Euke Alberts en Auktje Feddes. Kinderen: IJwke, Jan, Auktje, Taeke, Hiltje, Johannes.
4. Taeke Jans Oldenburger, zie nr. 126.

 
254
Wybe Meines de Boer, zoon van Meine Egberts en Lueke Wybes, gedoopt Noordwijk, 23.12.1759, landbouwer, overleden aldaar, 03.10.1826. Gehuwd op 13.05.1781 te Noordwijk met
255
Antje Lubbes, dochter van Lubbe Sywerts en Grietje Harts, geboren Noordwijk, gedoopt Marum, 15.01.1758, overleden aldaar, 03.05.1831.
Op 04.01.1827 verkopen Meine Wybes de Boer, landbouwer te Noordwijk, voor zich en in kwaliteit voor Antje Lubbes te Noordwijk, Grietje Wybes de Boer te Noordwijk gehuwd met Johannes de Vries, Lukje Wybes de Boer te Marum gehuwd met Teeke Jans Oldenburger, Gepke Wybes de Boer te Doezum gehuwd met Garrit Jans Renkema, Fetje Wybes de Boer te Surhuisterveen gehuwd met Louwe Lieuwes Mellema, Lubbe Wybes de Boer en Oene Wybes de Boer te Noordwijk 1/6 deel van een plaatsje land, 1/3 deel van een stuk losland en een stuk hooiland te Noordwijk voor de koopsom van fl. 500 aan Etta Arnolda, Saco en Oeno van Teyens te Beetsterzwaag. (Tresoar: NA. Toegangnr. 26, Inv.nr. 10016, rep.nr. 4)
In 1832 is de weduwe van Meine Wiebes de Boer, eigenaar van een huis en tuin (1) te Lukaswolde gelegen nabij de Westerweg, zie afbeelding. Hoogstwaarschijnlijk wordt hier Antje Lubbes mee bedoeld, die dan al is overleden. Rondom dit huis liggen de eigendommen van haar zoons en dochter Luiktje en ook de schoonvader van zowel dochter Grietje als zoon Meine, Freerk Johannes de Vries. Deze Freerk Johannes de Vries heeft veel eigendommen in Noordwijk maar woont echter in Nuis. Waarschijnlijk bij zijn zoon Johannes en schoondochter Grietje Wiebes de Boer. (hisgis.nl)
Uit dit huwelijk:
1. Luiktje Wiebes de Boer, zie nr. 127.
2. Grietje Wiebes de Boer, geboren Noordwijk, gedoopt aldaar, 19.09.1783, overleden Nuis, 09.01.1842. Gehuwd op 01.02.1816 te Marum met Johannes Freerks de Vries, geboren Surhústerfean, [1794], arbeider en koopman te Nuis, overleden Grootegast, 16.10.1847. Zoon van Freek Johannes de Vries en Grietje Sipkes. Kinderen: Fetje, Martje. Johannes (boerenknecht) huwde 1) op 07.02.1812 te Marum met Anje Corneles, boeremeid. Dochter van Corneles Popkes Snip en Albertje Geerts. Johannes huwde 3) op 23.05.1846 te Marum met Antje Hendriks Kies, geboren Tolbert, [1826], arbeidster, overleden Leek, 20.10.1870. Dochter van Hendrik Feddes Kies en Iktje Pieters van der Velde. Kind: Iekje.
3. Meine Wiebes de Boer, gedoopt Noordwijk, 05.02.1786, landbouwer, overleden aldaar, 13.03.1867. Gehuwd op 16.01.1820 te Marum met Ma(r)tje Freerks de Vries, geboren Grootegast, 29.01.1802, overleden Noordwijk, 04.11.1877. Dochter van Freerk Johannes de Vries en Grietje Sipkes. Kinderen: Antje, Wiebe, Freerk, Gebke, Onne, Trijntje, Lubbe, Lubbe, Bauktje, Luiktje, Pieter. In 1832 is Meine Wiebes de Boer, landbouwer te Noordwijk, eigenaar van 2 erven en een huis (1), een boomgaard (2), twee tuinen (3), 5 weilanden (4) en 9 stukken bouwland (5), gelegen aan weerszijden van de Westerweg, zie afbeelding. Elders heeft hij nog een stuk hooiland. Tevens is hij eigenaar van een huis met erf (1), een tuin (2), twee weilanden (3) en twee stukken bouwland (4), gelegen te Nuis aan de huidige Nieuweweg en de Zuiderhoeksweg, zie afbeelding. (hisgis.nl)
4. Lubbe Wiebes de Boer, geboren Noordwijk, gedoopt aldaar, 15.06.1788, landbouwer, overleden aldaar, 30.12.1876. Gehuwd op 27.08.1826 te Marum met Renske Jacobs Helder, geb/ged. Opende, 07.04/04.05.1806, overleden Noordwijk, 10.07.1872. Dochter van Jacob Jans Helder en Foktje Ubels/Abels Oosterhof. Kinderen: Foktje, Antje, Wiebe, Geertje, Jacob, Meine, Jan, Geertje. In 1832 is Lubbe Wiebes de Boer, landbouwer te Noordwijk, eigenaar van een huis met erf (1), 7 stukken bouwland (2), een boomgaard (3), 11 weilanden (4), een tuin (5), een hakbos (6) en een stuk hooiland (7), dit laatste deelt hij samen met andere eigenaren, alles gelegen aan weerszijden van de Westerweg, zie afbeelding. Tevens heeft Lubbe elders nog 2 stukken hooiland. (hisgis.nl)
5. Fetje Wiebes de Boer, geboren Noordwijk, gedoopt aldaar, 06.03.1791. Gehuwd op 22.04.1812 te Surhuzum met Louwe Lieuwes Mellema, geboren Grootegast, [1776], herbergier te Surhústerfean. Zoon van Lieuwe Lammerts Mellema en Roelfke Wijers. Kind: Wiebe. Op 31.03.1815 staat Louwe Liewes Mellema borg voor fl. 90 voor Hepke Egberts Buma te Surhuizum betreffende een huis (nr. 65) te Surhuisterveen. (Tresoar: NA. Toegangnr. 26, Inv.nr. 6003, rep.nr. 11) Op dezelfde datum staat vreemd genoeg Hepke Egberts Buma borg voor fl. 30 voor Louwe Lieuwes Mellema betreffende een huis (nr. 99) te Surhuizum. (Tresoar: NA. Toegangnr. 26, Inv.nr. 6003, rep.nr. 12) Op 06.05.1815 staat Eildert Johannes Wijnalda te Surhuisterveen borg voor fl. 100 voor Louwe Lieuwes Mellema te Surhuisterveen betreffende een stuk land te Surhuisterveen. (Tresoar: NA. Toegangnr. 26, Inv.nr. 6003, rep.nr. 54) Op 11.05.1826 leent Louwe Lieuwes Mellema te Surhuisterveen een bedrag van fl. 600 van Louw Klazes Gorter te Kootstertille. (Tresoar: NA. Toegangnr. 26, Inv.nr. 6006, rep.nr. 20) Op 08.11.1828 verkoopt Lieuwe Louwes Mellema, schoenmaker te Surhuisterveen, een 1/2 deel in een huis te Surhuisterveen voor fl. 400 aan Louwe Lieuwes Mellema te Surhuisterveen en Fetje Wybes de Boer. (Tresoar: NA. Toegangnr. 26, Inv.nr. 6009, rep.nr. 158) In 1832 is Louwe herbergier te Surhuisterveen en eigenaar van een huis en erf (1) en een weiland (2), verder bezit hij nog een weiland en een stuk water ten westen van huis. (hisgis.nl) Op 04.12.1839 huurt Louwe Lieuwes Mellema samen met Lieuwe Louwes Mellema, Sytze Jans Ploeg en Jelle Aukes Huizinga allen te Surhuisterveen twee kamers voor twee jaar voor fl. 43 van Jille Gerkes van Dekken te Surhuisterveen. (Tresoar: NA. Toegangnr. 26, Inv.nr. 6018, rep.nr. 207) Op 07.12.1848 verkoopt Louw Lieuwes Mellema en anderen percelen vastigheden te Surhuisterveen voor fl. 850 aan Petrus Alberts Couperus te Augustinusga. (Tresoar: NA. Toegangnr. 26, Inv.nr. 6027, rep.nr. 173 en 178)
6. Gepke Wiebes de Boer, gedoopt Noordwijk, 25.05.1794, overleden Grootegast, 10.08.1865. Gehuwd op 18.06.1820 te Marum met Garmt Jans Renkema, geboren Westerzand, 07.10.1787, landbouwer te Doezum, overleden aldaar, 28.07.1872. Zoon van Jan Lubbes Renkema en Antje Garmts Renkema. Kinderen: Jan Lubbes, Anne, Antje, Matje, Wiebe.
7. Onne Wiebes de Boer, geboren Noordwijk, gedoopt aldaar, 12.11.1797, overleden Grootegast, 27.04.1878. Gehuwd op 25.05.1823 te Marum met Fenna Pieters Helder, geboren Noordwijk, gedoopt aldaar, 31.05.1801, overleden Grootegast, 29.01.1872. Dochter van Pieter Jans Helder en Antje Berends Reitsema. Kinderen: Pieter, Antje, Wiebe, Jantje, Fettje, Gebke. In 1832 is Onne Wiebes de Boer, landbouwer te Noordwijk, eigenaar van een huis (1), boomgaard (2), vijf weilanden (3) en een stuk bouwland (4) gelegen aan de Westerweg, zie afbeelding. (hisgis.nl)