KWARTIERSTAAT VAN JOHAN WOBBES

 GENERATIE VI
34
Jannes Goitzens Wobbes, zoon van Goitzen Folkerts Wobbes en Jan(ne)ke Jans Lijnstra, geboren Opende, 04.01.1827, arbeider te Surhuzum, overleden aldaar, 03.08.1863. Gehuwd op 04.09.1852 te Bûtenpost met
35
Sytske Sytzes Fokkinga, dochter van Sijtze Roels Fokkinga en Wipke Berends van der Heide, geboren Harkema-Opein, 30.11.1826, dienstmeid te Stynsgea, overleden Bûtenpost, 18.12.1891. Gehuwd 2) met Sijtze Jitzes Jagersma.

Bijlagen bij de huwelijksakte: Certificaat van de Nationale Militie van d.d. 18.08.1852. Hierin wordt het signalement van Jannes als volgt beschreven: lengte: 1 el, 733 st.; aangezicht: ?, voorhoofd: rond; ogen: blauw; neus: ordinair; mond: ordinair; kin: rond; haar/wenkbrauwen: blond, merkbare tekenen: geen. Omdat Jannes beide broers Jan en Sjoerd zijn overleden in diensttijd is Jannes finaal vrijgesteld. Attest van onvermogen. Volgens het bevolkingsregister Surhuizum 1850-1860 wonen Jannes en Sytske bij zijn ouders in huis nr. 59 samen met zijn zus Jantje en haar dochter Janke, verder Janke Lammerts de Vries, dochter van Klaaske zijn zus en hun kinderen. Voordat Sytske met Jannes trouwde was ze boerenmeid en woonde ze bij de landbouwer Geert Hendriks van Schepen en Buntje Teunis de Vries en hun drie kinderen (in huis nr. 89 doorgestreept 86 afgebrand nr. 162) te Surhuizum samen met boerenknecht Wolter Eintes Postma. Volgens het bevolkingsregister Harkema Opeinde 1860-1880 gaat Sytske samen met haar vier kinderen wonen in huis nr. 61 op 12 mei 1869, van hieruit vertrekt Sytske naar Buitenpost, Wipke naar Buitenpost, Janke naar Grootegast op 1 mei 1873, Sijtze naar Augustinusga en Goitzen naar Surhuizum. Volgens het bevolkingsregister Buitenpost 1860-1880 gaat Sytske kort na haar huwelijk met Sytze bij hem in wonen op 12 mei 1875 in huis nr. 120a, 132b, 114. Sytze woont daar dan met zijn kinderen: Jitze, Jinke, Grietje en Teetske. Volgens het bevolkingsregister Buitenpost 1880-1890 wonen Sytske en Sytze Jagersma in West huis nr. 184. Bij hen wonen zijn dochters Jinke en Grietje, Jannes de kleinzoon van Sytske en Goitzen haar zoon vanaf 22 augustus 1889, hij komt van Ommerschans en vertrekt later naar Augustinusga.
Jannes Goitzens Wobbes koopt in 1862 samen met zijn broer Hendrik een stuk heide met poel te Opende voor fl. 100,00 van Pieter Pieters Gjaltema te Surhuisterveen (bron: Tresoar, toegangsnr. 26, inv.nr. 6043, rep.nr. 202 (10.12.1862)). Goitzen Jannes Wobbes te Surhuisterveen en anderen verkopen in 1892 het erfrecht in de nalatenschap van Sytske Sytzes Fokkinga, in leven gehuwd met wijlen Sytze Jagersma, voor fl. 80,00 aan Sytze Jagersma te Buitenpost (bron: Tresoar, toegangsnr. 26, inv.nr. 24086, rep.nr. 23 (26.01.1892))
.

 Uit dit huwelijk:
1. Goitzen Wobbes, geboren Surhuzum, 07.01.1853, overleden aldaar, 31.01.1853.
2. Goitzen Wobbes, geboren Surhuzum, 08.04.1854, woonde te Surhuzum 1869, Twizel na 1869, [ongehuwd] overleden Drachten, 17.08.1902.
3. Wipke Wobbes, zie nr. 17.
4. Janke Wobbes, geboren Surhuzum, 15.07.1859, overleden Twizel, 30.06.1934. Gehuwd op 18.05.1882 te Bûtenpost met Geert Postma (weduwnaar van Etje Dijkstra), geboren Kollumersweach, 30.01.1846, koopman te Twizel, overleden Achtkarspelen, 30.01.1915. Zoon van Jacob Gooitzens Postma en Jitske Lubberts Boersma. Kinderen (volgorde onzeker): Gooitzen, Sytske, Klaske, Jannes, Jitze. Janke heeft een zoon van voor het huwelijk, vader onbekend: Douwe Wobbes.
5. Sijtze Wobbes, geboren Surhuzum, 30.03.1862, arbeider aldaar, overleden Surhústerfean, 26.11.1934. Gehuwd 1) op 14.02.1885 te Bûtenpost met Aafke Hendriks Kielstra, geboren Surhústerfean, 07.07.1860, overleden aldaar, 11.03.1902. Dochter van Hendrik Kielstra en Aaltje Hoeksma. Kinderen: Jannes, Aaltje, Sytske, Hendrik, Roelof, Annechien, Janke. Gehuwd 2) op 22.03.1913 te Bûtenpost met Sijtske Broersma, weduwe van Tjerk Veenwijk, geboren Harkema-Opein, 24.04.1861, overleden [Achtkarspelen, 20.04.1938]. Dochter van Waatze Ietzes Broersma en Antje Folkerts Nieuwenhuis. Jan Klazes Vonk te Bergum verkoopt in 1885 samen met Geert Postma te Twijzel en Sytze Jannes Wobbes te Surhuisterveen, een aandeel in een huis met erf en bouwland te Augustinusga voor fl. 26,00 aan Roel Sytzes Fokkinga te Augustinusga (Tresoar: toegangsnr. 26, inv.nr. 24079, rep.nr. 90 (15.06.1885)).


 36
Jan Hendriks van Huizen, zoon van Hendrik Sybes van Huizen en Jetske Jans, geb/ged. Oentsjerk, 30.11.1798/06.01.1799, boerenknecht later winkelier, overleden aldaar, 20.06.1859. Gehuwd op 21.06.1823 te Tietjerksteradeel met
 37
Janke Alderts de Graaf, dochter van Aldert Lammerts de Graaf en Nieske Klazes, geb/ged. Oentsjerk, 29.07/29.09.1799, overleden aldaar, 05.04.1854.
Bijlagen bij de huwelijksakte: Certificaat van de Nationale Militie van d.d. 03.06.1823. Hierin wordt het signalement van Jan als volgt beschreven: Lengte: 1 el, 700 st.; Aangezicht: ?; Voorhoofd: rond; Ogen: blauw; Neus: Ordinair; Mond: idem; Kin: rond; Haar: ?; Wenkbrauwen: ros; Merkbare tekenen: geen. Jan is niet opgeroepen voor militaire dienst.
 Uit dit huwelijk:
1. Aldert Jans van Huizen, geboren Oentsjerk, 11.09.1823, arbeider, ongehuwd overleden aldaar, 08.05.1850.
2. Hendrik Jans van Huizen, geboren Oentsjerk, 19.07.1826, overleden Tietjerksteradeel, 06.11.1830.
3. Sybe Jans van Huizen, geboren Oentsjerk, 30.12.1828, overleden aldaar, 10.09.1891. Gehuwd op 14.05.1859 te Tietjerksteradeel met Hiltje Alles Allema, geboren Suwâld, 07.05.1836, overleden Leeuwarderadeel, 26.02.1905. Dochter van Alle Klazes Allema en Taetske Jacobs Bosma. Kinderen: Alle, Alle, Taetske, Teetske, Jan, Janke, Hendrik, Janke, Hendrik.
4. Hendrik Jans van Huizen, geboren Oentsjerk, 08.04.1831. Gehuwd 1) op 16.05.1860 te Tietjerksteradeel met Antje Sikma, geboren Aldtsjerk, 17.03.1838, overleden Tietjerksteradeel, 31.07.1871. Dochter van Jacob Jacobs Sikma en Antje Jans van der Meer. Kinderen: Jan, Jacob, Antje, Antje, Aldert. Gehuwd 2) op 11.04.1874 te Tietjerksteradeel met Eke Jans Hoogstins, geboren Garyp, 13.01.1835, overleden Tietjerksteradeel, 05.06.1902. Dochter van Jan Klases Hoogstins en Wytske Joukes Veenstra. Kinderen: Wytske, Wytske.
5. Nieske Jans van Huizen, geboren Oentsjerk, 24.08.1834, overleden Tietjerksteradeel, 28.11.1913. Gehuwd op 14.05.1853 te Tietjerksteradeel met Hendrik Jacobs Hempenius, geboren Menaldumadeel, 01.10.1824, overleden Tietjerksteradeel, 18.02.1887. Zoon van Jacob Jacobs Hempenius en Jeltje Geerts Wiersma. Kinderen: Janke (1854), Jeltje (1858), Jan (1861).
6. Jitske Jans van Huizen, geboren (huisnr. 79 of 19) Oentsjerk, 10.07.1837, overleden aldaar, 10.08.1837.
7. Lammert Jans van Huizen, zie nr. 18.
8. Jitske Jans van Huizen, geboren [1841], overleden Tietjerksteradeel, 09.06.1923, weduwe. [Gehuwd op 11.05.1861 te Tietjerksteradeel met Geert Gurbes Wenterp.]

 38
Willem Aukes Sikma, zoon van Auke Cornelis Sikma en Janke Gerbens, geb/ged. Oentsjerk, 10.04/17.07.1791, dagloner te Readtsjerk, overleden (huisnr. 26) aldaar, 26.02.1868, begraven aldaar. Gehuwd op 02.04.1823 te Burgum met
 39
Jifke Aukes van der Meulen, dochter van Auke Haijes van der Meulen en Yttje Sipkes van der Woude, geb/ged. Oentsjerk, 03.09/17.10.1802, overleden (huisnr. 24) Readtsjerk, 03.07.1868.
Willem is in 1832 samen met anderen eigenaar van moeras gelegen aan het meer Zwarte Broek onder Mûnein (hisgis.nl)
De grafzerk van Kornelis Willems Sikma, Annegie Jans Bloem en Willem Aukes Sikma te Roodkerk (foto: graftombe.nl)
 Uit dit huwelijk:
1. Yttje Willems Sikma, geboren Tietjerksteradeel, 23.12.1823, overleden aldaar, 01.02.1915. Gehuwd op 03.06.1882 te Tietjerksteradeel met Romke Joukes Sikma, geboren Altsjerk, [1846], overleden voor 1915. Zoon van Jouke Romkes Sikma en Sipkje Arends van der Ploeg. Romke huwde 1) op 08.02.1872 te Tietjerksteradeel met Aukje Ritskes Veenstra.
2. Auke Willems Sikma, geboren Oentsjerk, 09.10.1825, overleden aldaar, 28.02.1890. Gehuwd op 16.05.1857 te Tietjerksteradeel met Dirkje Martens van der Kloet, geboren Burgum, [1828], overleden Tietjerksteradeel, 26.05.1876. Dochter van Marten Sakes van der Kloet en Jantje Ebes Stel. Kinderen: Jantje (1859), Jifke (1859), Willem (1866), Marten (1866), Marten (1867).
3. Janke Willems Sikma, geboren Tietjerksteradeel, 03.09.1828, overleden aldaar, 05.11.1828.
4. Haije Willems Sikma, geboren Tietjerksteradeel, 13.10.1830. Gehuwd op 15.05.1858 te Tietjerksteradeel met Saapke Hylkes Veenstra. Kinderen: Tettje (1860), Willem (1861), Hylke (1863), Jifke (1866), Jan (1870), Auke (1872), Janke (1875), Ytje (1878).
5. Cornelis Willems Sikma, geboren Readtsjerk, 16.08.1833, gedoopt Oentsjerk, 21.08.1836, arbeider, woonde te Readtsjerk, overleden Bolsward, 21.05.1928, begraven Readtsjerk. Gehuwd op 13.05.1865 met Annegie (Antje) Jans Bloem, geboren Oentsjerk, 15.04.1843, overleden, begraven Readtsjerk. Dochter van Jan Dirks Bloem en Rixtje Gosses Hansma. Kinderen: Rigtje, Willem, Jan, Iefke, Jan, Auke.
6. Janke Willems Sikma, geboren Tietjerksteradeel, 17.04.1836, overleden Achtkarspelen, 06.09.1924. Gehuwd op 16.05.1867 met Pieter Pieters Storm, geboren Harkema-Opein, 11.04.1841, overleden Bûtenpost, 24.12.1928. Zoon van Pieter Sjoukes Storm en Grietje Pieters Kleinstra. Kinderen: Maria, Jifke, Pieter, Pieter, Willem, Pieter, doodgeboren dochter, Willem.
7. Jeltje Willems Sikma, geboren Tietjerksteradeel, 26.01.1839, overleden aldaar, 29.04.1907. Gehuwd op 01.08.1863 te Tietjerksteradeel met Jurjen Reins Beerda, geboren Tietjerksteradeel, 31.03.1830, schipper, overleden aldaar, 02.01.1915. Zoon van Reint Tekkes Beerda en Trijntje Jurjens van der Wal. Kinderen: Rein (1868), Jifke (1870), Trijntje (1871), Ytje (1871), Yttje (1873), Reint (1875), Rein (1876), Dieuwke (1877), Dieuwke (1879), Willemke (1880), Rein (1881), Willem (1883).
8. Minke Willems Sikma, zie nr. 19.

 40
Klaas Simmes Huizingh, zoon van Simme Jans Huising en Zwaantje Gerlofs, geboren Hoogemeeden, 29.02.1779, gedoopt Lagemeeden, 04.04.1779, koopman te Leegkerk, overleden Hoogkerk, 16.10.1826. Gehuwd op 08.06.1821 te Hoogkerk met
 41
Grietje Harms, dochter van Harm Jurjens en Klare Pouwels Nové, gedoopt Kommerzijl, 09.12.1798, kraamster, overleden Oldekerk, 26.03.1837. Grietje huwde 2) op 07.11.1827 te Hoogkerk met Harm Hindriks Lipping, geboren Wierum, [1786], koopman, overleden Oldekerk, 12.05.1861. Zoon van Hindrik Harms Lipping en Trijntje Jans. Kinderen: Hendrik, Harmke.
 In de bijlagen bij de huwelijksakte is het certificaat van de Nationale Militie van d.d. 19.05.1821. Hierin wordt het signalement van Klaas als volgt beschreven: lengte: 1el 6pm 2dm, aangezicht: smal, voorhoofd: rond, ogen: grijs, neus: spits, mond: klein, kin: rond, haar: bruin. Als beroep wordt marskramer opgegeven.
In 1832 is Harm Hindriks Lipping eigenaar van een huis (1) en tuin (2) te Niekerk, zie afbeelding. (hisgis.nl)
 Uit dit huwelijk:
1. doodgeboren kind, (huisnr. 10) Leegkerk, 05.06.1822.
2. Simme Huizingh, zie nr. 20.
3. Klaartje Huizingh, geboren (huisnr. 68) Hoogkerk, 27.05.1826, dienstmeid en dagloonster, overleden Warffum, 07.07.1859. Gehuwd op 16.05.1857 te Ezinge met Jacob Werkema, geboren Feerwerd, 02.11.1830, pelmolenaarsknecht, winkelier en schuitevaarder, overleden Warffum, 08.04.1888. Zoon van Hidde Geerts Werkema en Bouktje Haijes Feeringa. Kinderen: Hidde. Jacob huwde 2) op 17.07.1861 te Warffum met Malina Margreta Bolt, geboren Sauwerd, [1838]. dagloonster, overleden Warffum, 23.01.1915. Dochter van Pieter Nicolaas Bolt en Mieke Meints Wildeveld. Kinderen: Hieke, Jacoba Ebelina, Bouktje.

 42
Jan Wiebes Baron, zoon van Wiebe Hendriks Baron en Antje Wietses Welling, geboren Noorderdrachten, 23.03.1827, dagloner en landbouwer, overleden De Wilp (Marum), 06.04.1867. Gehuwd op 01.02.1850 met
 43
Richtje Liekeles de Haan, dochter van Liekele Foppes de Haan en Tjitske Halbes Boonstra, geboren Noorderdrachten, 01.12.1825, overleden De Wilp (Marum), 30.06.1898.
In de bijlagen bij de huwelijksakte is het certificaat van de Nationale Militie van d.d. ?. Hierin wordt het signalement van Jan Wiebes Baron als volgt beschreven: lengte: ?, aangezicht: ?, voorhoofd: rond, ogen: blauw, neus: spits, mond: ordinair, kin: rond, haar: blond.
Jan Wiebes Baron te Drachten verkoopt in 1854 een huis en land te Drachten voor fl. 500,00 aan Tjitse Joons Jongsma te Boornbergum. Pieter Klazes Pel te Drachten is cessionaris. (Tresoar: toegangsnr. 26, inv.nr. 32067, rep.nr. 16 (02.02.1854)). Jan Wiebes Baron te Drachten koopt in 1850 grond te Drachten (Folgeralaan) (Tresoar: toegangsnr. 26, inv.nr. 33023, rep.nr. 94 en 111 (25.11.1850)).
Uit dit huwelijk:
1. Wiebe Baron, geboren Noorderdrachten, 09.08.1850, arbeider, overleden De Wilp (Marum), 13.11.1872.
1. Tjitske Baron, geboren Drachten, [1853], overleden Terheijl (Roden), 03.03.1929. Gehuwd op 10.05.1879 te Marum met Frans Houtsma, geboren Sygerswâld, [1850], arbeider. Zoon van Evert Baukes Houtsma en Janke Fokkes Hogeveen.
3. Liekele Baron, geboren Noorderdrachten, 11.02.1854, arbeider, overleden De Wilp (Marum), 15.03.1873.
4. Antje Baron, zie nr. 21.
5. Lutske Baron, geboren De Wilp (Marum), [1857], dienstbode, overleden Leek, 06.06.1940, begraven Midwolde. Kind van onbekende man: Lutske Jansje. Gehuwd op 16.02.1884 te Leek met Anne Hendriks, geboren Nie-/Oldekerk, 15.10.1847, arbeider, overleden Leek, 16.10.1921, begraven Midwolde. Zoon van Marten Geerts Hendriks en Lutske Annes Kuipers. Anne is weduwnaar van Frouktje Zwaanstra.
6. Foppe Baron, geboren De Wilp (Marum), 21.04.1858, arbeider, overleden Leek, 02.06.1935. Gehuwd met Margje Bode.
7. Aafke Baron, geboren De Wilp (Marum), 16.04.1862, overleden Midwolde, 08.11.1938. Gehuwd op 19.05.1905 te Opsterland met Aldert Annes Hietkamp, (weduwnaar van Meintje Wiegers Kooistra), geboren Opsterland, 17.08.1841, arbeider. Zoon van Anne Alderts Hietkamp en Grietje Thees Venema.
8. Jannes Baron, geboren De Wilp (Marum), 16.08.1864, arbeider en landbouwer, overleden aldaar, 01.05.1931. Gehuwd op 24.03.1899 te Marum met Geeltje Sissing, geboren De Wilp (Marum), 31.01.1876, naaister, overleden aldaar, 30.10.1937. Dochter van Willem Sissing en Tettje Oost. Kinderen: Tettje (1899), Jan (1901), Willem (1903), Foppe (1906), Foppe (1908), Hendrik (1912).

 44
Ewold Ebels Jager, zoon van Ebel Pieters Jager en Grietje Ewolds de Boer, geb/ged. Oostwold, 06.12.1810/03.02.1811, landbouwer, overleden aldaar, 02.10.1892. Gehuwd 1) op 28.12.1832 te Aduard met Willemke Fridsers de Wit, geboren Zuidhorn, 29.10.1809, overleden Oostwold, 07.10.1843. Dochter van Fridser Kornelis de Wit en Aafke Dinkela. Kinderen: Ebel, Fritzer, Gerrit, Kornelis, Aafien. Gehuwd 2) op 12.10.1844 te Leek met
 45
Willemina Faber, dochter van Gerke Johannes Heringa en Roelfke Lukas Rinkema, geboren (huisnr. 802) Noordhorn, 09.11.1811, dienstmeid wonende te Oostwold bij huwelijk, overleden Oostwold, 12.03.1892.
Ewold Ebels Jager en zijn vader kopen of verkopen een huis en tuin te Zuidhorn d.d. 15 februari 1857. (GA: Notariaat Zuidhorn (standplaats 15), Toegangnr. 99, (18-2-1857 aktenr. 30))
 Uit dit huwelijk:
1. Gerke Jager, zie nr. 22.
2. Hannes Jager, geboren Oostwold, 18.03.1847, arbeider en dagloner te Niekerk 1871, Oostwold 1873, Zuidwolde 1876, Westerhorn (Grijpskerk) 1878. Gehuwd 1) op 17.05.1869 te Oldekerk met Martje Hoogstra, geboren Niebert, 28.03.1846, overleden Zuidwolde (Bedum), 14.02.1876. Dochter van Jakob Derks Hoogstra en Anna Annes Nanninga. Kinderen: Ewold (1871), Anna (1873), Jelke. (1876). Gehuwd 2) op 10.02.1877 te Grijpskerk met Jantje Dijkstra, geboren Visvliet, 17.02.1845. Dochter van Sjirk Douwes Dijkstra en Grietje Alles van der Wal. Kinderen: Grietje (1878).
3. Grietje Jager, geboren Oostwold, 27.01.1849, overleden aldaar, 02.02.1849.
4. Grietje Jager, geboren Oostwold, 23.12.1850, arbeidster, overleden Enumatil, 01.06.1916. Gehuwd op 08.05.1875 te Leek met Anne Alkema, geboren Nuis, 22.08.1848, arbeider en houtzaagmolenaarsknecht, overleden Enumatil, 08.12.1917. Zoon van Popke Annes Alkema en Martje Roelfs Ypma. Kinderen: Martje (1875), Wilhelmina (1877), Hiltje (1879).
5. Roelf Jager, geboren Oostwold, 18.03.1855, scheepsjager en arbeider, overleden Aduard, 10.05.1899. Gehuwd op 29.05.1880 te Leek met Trientje ter Veer, geboren Oostwold, [1858]. Dochter van Geert ter Veer en Renske Hoeksema. Kind: Willemina (1883).

 46
 Onbekend
 47
Janna Jans Molenkamp, dochter van Jan Kriens Molenkamp en Tjaartje Tjaarts, geboren Niekerk, 02.04.1816, dienstmeid en arbeidster, overleden Oldekerk, 05.07.1883. Gehuwd op 18.06.1845 te Oldekerk met Bouke Willems Bakker, gedoopt Niekerk [1808], dagloner en watermolenaar, overleden Oldekerk, 23.06.1861. Zoon van Willem Jeltes Bakker en Anje Klazens.
 Kinderen, vader onbekend:
1. Arend Molenkamp, geboren Niekerk, 13.10.1840, overleden Oldekerk, 05.06.1842.
2. Reina Molenkamp, zie nr. 23.
Uit dit huwelijk:
1. Jannes Bakker, geboren Niekerk, 22.08.1845.
2. Willemke Bakker, geboren Niekerk, 01.01.1847.
3. Willem Bakker, geboren Niekerk, 20.05.1849, arbeider, overleden Hoogkerk. Gehuwd op 01.06.1878 te Zuidhorn met Eva Zuidersma, geboren Drachten, [1851], dienstmeid. Dochter van Feike Jans Zuidersma en Feikjen Hendriks Zeilstra.
4. Saartje Bakker, geboren Zuidhorn, 10.11.1850.
5. Abeltje Bakker, geboren Zuidhorn, 31.05.1852.
6. Klaas Bakker, geboren Zuidhorn, 18.05.1854, molenaarsknecht en arbeider, overleden Grootegast, 13.08.1904. Gehuwd op 04.12.1880 te Oldekerk met Klaaske van Dijk, geboren Grootegast, [1854], dienstmeid. Dochter van Bralt Pieters van Dijk en Aaltje Roelfs Huistra.
7. Abeltje Bakker, geboren Zuidhorn, 14.12.1856, overleden Oldekerk, 18.12.1861.


 48
Pieter Pieters de Jong, zoon van Antje Jakobs de Jong, geboren Koartsweagen, [21].01.1798, boerenknecht en arbeider te Gordyk, Zevenhuizen, overleden aldaar, 22.03.1866. Gehuwd op 12.06.1829 te Leek met
 49
Bouktje Jans Roda, dochter van Grietje Nutterts, geboren Drachten, 20.05.1796, arbeidster te Zevenhuizen, overleden aldaar, 24.01.1867. Bouktje Jans Roda heeft een zoon van mogelijk Wietze Boersma, Foke Wietzes Boersma, geboren Drachten, 12.02.1816.
De geboortedatum van Pieter Pieters de Jong blijkt uit de Akte van Bekendheid opgesteld d.d. 25.03.1829 voor het Vredegerecht van het kanton Leek en bekrachtigd door de Rechtbank van eerste aanleg te Groningen op 28 april; getuigen o.a. zijn moeder Antje Jacobs de Jong, zijn grootmoeder Tjitske Hindriks, weduwe van Doeke Bakes Hofstra en 'moeijke' (tante) Metskje Jacobus de Jong 'uit hoofde hij niet was gedoopt'.
De geboortedatum van Bouktje Jans Roda blijkt uit dezelfde Akte van Bekendheid; getuigen o.a. zijn Hindrik Geerts Oost en Trijntje Derks Oost, weduwe van Albert Geerts Oost, respectievelijk neef en aangehuwde nicht, verklarende verder dat de moeder van Bouktje, arbeidster te Drachten, niet kon getuigen 'zijnde dezelve wegens ligchaams zwakheid onbekwaam om voor ons vrederegter te compareren, 'uit hoofde zij niet was gedoopt'.
Ten tijde van opkomst voor de Nationale Militie woonde Pieter met zijn moeder te Gorredijk. Hij werd wegens niet nader genoemde gebreken finaal vrijgesteld (gemeente Opsterland, lichting 1817; als geboortedag 21 januari vastgelegd). In 1828 luidde zijn persoonsbeschrijving: lengte: 1.66 meter; aangezicht: ovaal; voorhoofd: rond; ogen: blauw; neus: spits; mond: groot; kin: rond; haar en wenkbrauwen: licht bruin.
Pieter en Bouktje woonden samen. Pas op 12 juni 1829, op de geboortedag van hun vierde kind huwden ze (alleen burgerlijk). Bij de geboorte van hun voorhuwelijkse kinderen, die steevast de familienaam De Jong kregen, werd steeds omslachtig vastgelegd dat Pieter de vader was en deze ook alszodanig erkende. Op 2 augustus van datzelfde jaar lieten ze hun vier kinderen dopen in de gereformeerde kerk van Midwolde en Leek. De volgende kinderen blijven ongedoopt. Het gezin woonde te Zevenhuizen in de Oost-Indische wijk, ongenummerd (Volkstelling 1830). In 1840 (Volkstelling) aldaar in de Kokswijk. De natuurlijke voorzoon Foke Wietzes Boersma van Bouktje komt op deze lijsten niet voor. Klaarblijkelijk woonde hij elders. Pas vanaf 1835, wanneer hij voor de Nationale Militie, gemeente Leek, moet opkomen, verschijnt hij weer ten tonele.
Pieter en Bouktje verwierven te Leek 'op de Zevenhuizen' een prachtig bezit. Hun gezamenlijke nalatenschap omvatte een 'behuizinge, tuin, bouwland en heide' aldaar, kadastraal bekend sectie E. nrs. 509, 510, 511 en 512 met een gezamenlijke oppervlakte van 2 bunders, 83 roeden en 80 vierkante ellen. (Gens Nostra 51 (1996) blz 408,409)
In 1832 is Pieter Pieters de Jong, arbeider te Zevenhuizen, eigenaar van een huis en erf (1), bouwland (2) en twee stukken heide (3) gelegen aan de Kokswijk, zie afbeelding. (hisgis.nl)
 Uit dit huwelijk:
1. Jakob de Jong, geboren Zevenhuizen, 03.11.1819, gedoopt Midwolde, 02.08.1829, arbeider te Zevenhuizen 1866, Niebert 1867.
2. Albert de Jong, geboren Zevenhuizen, 20/22.12.1822 om 1 uur 's middags, gedoopt Midwolde, 02.08.1829, arbeider en grutterknecht te Marum 1857, Zevenhuizen 1866, Groningen 1867. Gehuwd op 30.12.1871 te Leek met Jeltje Aalders, geboren Zevenhuizen, 15.02.1841 om 7 uur 's morgens, arbeidster, overleden aldaar, 01.02.1917. Dochter van Jan Hendriks Aalders en Grietje Hiddes Ipema (ook wel Ibema).
3. Antje de Jong, geboren Zevenhuizen, 23.04.1826, gedoopt Midwolde, 02.08.1829, overleden Valthermond (Odoorn), 23.07.1898. Gehuwd op 04.08.1849 te Leek met Geert Wint (de Wind), geboren Zevenhuizen, arbeider. Zoon van Jan Hendriks Wint en Antje Hendriks Buist. Zij verhuizen op 20.03.1850 naar Stadskanaal (Nieuw Buinen).
4. Tjitske de Jong, geboren Zevenhuizen, 12.06.1829, gedoopt Midwolde, 02.08.1829, arbeidster, overleden Musselkanaal, 04.04.1868. Gehuwd 1) op 20.03.1852 te Leek met Johannes Aakster, geboren Zevenhuizen, 24.12.1824, arbeider, overleden Nieuw Buinen (Borger), 18.05.1860. Zoon van Roelf Klasens Aakster en Roelfke Jennes Deelstra. Gehuwd 2) op 30.03.1865 te Onstwedde met Lubbert Gringhuis, geboren Wildervank, 07.05.1825, gedoopt aldaar, 29.05.1825, arbeider te Stadskanaal (Nieuw Buinen), overleden Musselkanaal, 16.09.1901. Lubbert is weduwnaar van Trientje Riksten. Zoon van Hillebrand Poppes Gringhuis en Grietje Douwes (Snijder). Kinderen: Pieter, Geert.
5. Benne de Jong, zie nr. 24.
6. Gerrit de Jong, geboren Zevenhuizen, 23.10.1835, arbeider later landbouwer woonde (wijk B nr. 104) Zevenhuizen, overleden Leek, 17.12.1900. Gehuwd 1) op 02.08.1862 te Leek met Jantje Louwes, geboren Zevenhuizen, 16.09.1842, overleden aldaar, 10.07.1886. Dochter van Siewert Hendriks Louwes en Doetje Berends Hofstee. Kind: Jakob. Gehuwd 2) op 29.12.1888 te Leek met Grietje Zorge, geboren Marum, 29.08.1841, werkvrouw, overleden Zevenhuizen, 27.01.1902. Dochter van Klaas Jans Zorge en Willemke Akes Auwema. Grietje is weduwe van Cornelis Maans.


50
Alle Hendriks Hummel, zoon van Hendrik Jannes en Fenje Alberts Hummel, geboren Zevenhuizen, 05.02.1796, gedoopt Leek, 14.02.1796, boerenknecht, arbeider, overleden Zevenhuizen, 07.08.1874. Gehuwd op 23.03.1834 te Leek met
51
Aafke Willems Hummel, dochter van Willem Jans Hummel en Feike Louwes, gedoopt Midwolde, 29.04.1798, arbeidster, overleden Zevenhuizen, 11.04.1837. Gehuwd 1) op 15.06.1828 te Leek met Harke Kornelis Bron, geboren [1804], overleden Leek, 12.09.1832. Zoon van Kornelis Harkes Bron en Grietje Alberts Doornbosch.
In 1832 is Harke Cornelis Bron, arbeider te Zevenhuizen, eigenaar van een huis en erf (1), een boomgaard (2), een tuin (3), een weg als bouwland (4), 6 stukken bouwland (5), een weiland (6) en 2 stukken heide (7) gelegen te Diepswal, zie afbeelding. Alles is direct boven het eigendom van Aafke Willems Hummel's broer Louwe Willems Hummel gelegen. (hisgis.nl)
Uit dit huwelijk:
1. Fenje Hummel, zie nr. 25.
2. Fijke Hummel, geboren Zevenhuizen, 12.03.1836, overleden aldaar, 27.01.1837.

52
Roelf Jans Voortman, zoon van Jan Jurgens Vortman en Egbertje Ludolfs Meijer, geboren Westerlee, 12.10.1815, gedoopt aldaar, 05.11.1815, boerenknecht en landbouwer, overleden Zevenhuizen, 08.07.1890. Gehuwd op 25.11.1844 te Veendam met
53
Annechien Vriezes de Vries, dochter van Vrieze Tjakkes de Vries en Reine Kornelis Venema, geboren Zuidbroek, 25.02.1820, overleden Zevenhuizen, 08.11.1892.
In de bijlagen bij de huwelijksakte is het certificaat van de Nationale Militie van d.d. 27.06.1844. Hierin wordt het signalement van Roelf Jans als volgt beschreven: lengte: 3el 6pm 7dm, aangezicht: ovaal, voorhoofd: ordinair, ogen: blauw, neus: gewoon, mond: groot, kin: rond, haar: licht-blond, wenkbrauwen: licht-blond. Als beroep wordt arbeider opgegeven.
Uit dit huwelijk:
1. Roelf Voortman, zie nr. 26.
2. Reina Voortman, geboren Korte Akkers, 29.08.1844 gewettigd, dienstmeid, overleden Roden, 01.02.1900. Gehuwd 1) op 16.05.1868 te Veendam met Klaas Luis, geboren Zuidlaren, 13.07.1835, overleden Meeden, 06.03.1869. Zoon van Jan Klasens Luis en Nantje Roelofs Blink. Gehuwd 2) op 08.04.1870 te Muntendam met Hindrik Albertema, geboren Muntendam, 08.05.1846, arbeider en landbouwer, overleden Hoogkerk. Zoon van Albert Jans Albertema en Hindrikje Jans Zuidema. Kinderen: Jan, Albert, Hinderika, Roelf, Angina.
3. Egberdina Voortman, geboren Korte Akkers, 04.02.1854, overleden Zevenhuizen, 03.06.1896. Gehuwd op 16.01.1878 te Leek met Evert Zoutman, geboren Veendam, 24.05.1853, binnenvaartschipper, overleden Zevenhuizen, 13.09.1944. Zoon van Rense Everts Zoutman en Pietertje Hindriks de Weerd. Kinderen: Pietronella Annechiena, Annechiena Everdina Rencina, Rente Evert, Roelf Tjakko, Johanna Tjakkina Alieda, Vrieso, Petronella Annechiena, Reina.
4. Friese Voortman, geboren Korte Akkers, 23.01. 1856, landbouwer, overleden Nietap, 08.04.1939, begraven Zevenhuizen. Gehuwd op 23.05.1885 te Marum met Antje Renkema, geboren Opende, 24.02.1858, overleden Zevenhuizen, 27.11.1926, begraven aldaar. Dochter van Anne Garmke Renkema en Antje Lubbes de Boer. Kinderen: Annechien, Antje Anne Rensina, Roelfina, Roelf Lubbe.


54
Engel Roelfs Giezen, zoon van Roelf Hindriks Giezen en Trijntje Jans Brouwer, geboren Veendam, 01.09.1806, landbouwer te Ommelanderwijk, overleden aldaar, 26.02.1864. Gehuwd op 30.04.1838 te Veendam met
55
Elizabeth Hindriks Snijder, dochter van Johan Hindrik Snijder en Jantje Sebes Bellinga, geboren Ommelanderwijk, 10.07.1815, overleden Nieuwe Pekela, 24.01.1895.
Uit dit huwelijk:
1. Roelf Giezen, geboren Ommelanderwijk, 18.04.1839, overleden aldaar, 09.06.1839.
2. Jantje Giezen, zie nr. 27.
3. Trijntje Giezen, geboren Ommelanderwijk, 24.02.1843, overleden 18.12.1913, begraven Stadskanaal hv Brugstraat. Gehuwd op 16.04.1864 te Veendam met Franciskus Johannes Feringa, geboren Achtkarspelen, 04.09.1836, bakker te Stadskanaal, overleden aldaar, 18.07.1913. Zoon van Wijtze Abes Feringa en Elibarta Elisabeth Witkop. Kinderen: Wietse, Engel, Elibarta Elizabeth, Elizabeth, Wijtze Abe, Franciska Johanna, Hendrik, Hendrik, Lubbartus, Lubbartus Roelf, Lubbarta Roelfina, Lubbartus Roelf.
4. Hindrikje Giezen, geboren Ommelanderwijk, 13.09.1845. Gehuwd op 21.05.1873 te Veendam met Jan Hofkamp, geboren Beerta, 25.08.1843, arbeider en bakker te Musselkanaal, overleden aldaar, 21.11.1907. Zoon van Tonnis Harms Hofkamp en Pieterdina van der Tuuk. Kinderen: Pieterdina, Elizabeth.
5. Hindrik Giezen, geboren Ommelanderwijk, 10.09.1848.
6. Roelfjen Giezen, geboren Ommelanderwijk, 06.11.1850, overleden aldaar, 18.07.1852.
7. Roelf Giezen, geboren Ommelanderwijk, 02.08.1852, overleden aldaar, 17.09.1852.
8. Elizabeth Giezen, geboren Ommelanderwijk, 26.01.1855, overleden Nieuwe Pekela, 05.02.1905, begraven aldaar op de Ned. Hervormde begraafplaats. Gehuwd op 09.06.1877 te Veendam met Jan Meijer, geboren Oude Pekela, 17.08.1852, praamschipper later landbouwer te Nieuwe Pekela, overleden aldaar, 03.01.1939, begraven aldaar op de Ned. Hervormde begraafplaats. Zoon van Hindrik Roelfs Meijer en Insina Jans Davids. Kinderen: Engel, Hendrik, Johannes, Elisabeth, Hendrikus, Insiena.

56
Rones Gerks Huisma, zoon van Gerk Atzes Huisma en Engeltje Rones Bloembergen, geb/ged. Eastermar, 07.05/05.06.1796, boerenknecht, huisman, overleden aldaar, 27.06.1868. Gehuwd op 10.01.1827 te Tietjerksteradeel met
57
Minke Petrus Bouma, dochter van Petrus Liebbes Bouma en Heiltje Eeuwes Rinkema, geboren Eastermar, 04.1805, overleden (huisnr. 96) aldaar, 07.03.1836.
Uit dit huwelijk:
1. Heiltje Rones Huisma, geboren Eastermar, 15.04.1827, overleden Opsterland, 07.08.1898. Gehuwd op 20.09.1851 te Eastermar met Wabe Kornelis de Kroon, geboren Beetstersweach, 25.12.1826, overleden aldaar, 08.08.1889. Zoon van Kornelis Wabes de Kroon en Jeltje Minderts Nicolai. Kinderen: Minke, Kornelis, Rones, Rones, Mindert.
2. Engeltje Rones Huisma, geboren Eastermar, 03.09.1828, overleden Eastermar, 28.01.1889. Gehuwd op 09.09.1850 te Tietjerksteradeel met Tjerk Foppes Bouma, geboren Schoterland, 02.05.1824, overleden aldaar, 22.02.1864. Zoon van Foppe Liebbes Bouma en Aaltje Jacobs Hoekstra. Kinderen: Minke, Foppe, Aaltje, Heiltje, Rones.
3. Petrus Rones Huisma, geboren Eastermar, 27.03.1831, overleden Eastermar, 14.03.1878. Gehuwd op 02.02.1856 te Tietjerksteradeel met Jitske Pieters Tjepkema, geboren Bûtenpost, 25.07.1817, overleden Tietjerksteradeel, 15.02.1902. Dochter van Pieter Jelles Tjepkema en Gebke Ouwes Wiersma. Kinderen: Rones, Pieter, Sybren.
4. Gerk Rones Huisma, zie nr. 28.


58
Johannes Gerks Huisma, zoon van Gerk Atzes Huisma en Engeltje Rones Bloembergen, geb/ged. Eastermar, 22.11/22.12.1805, koopman, overleden Opsterland, 06.09.1847. Gehuwd op 29.12.1827 te Tietjerksteradeel met
59
Trijntje Jurjens Jager, dochter van Jurjen Wijtzes Jager en Jinke Alles Wiersma, geboren Hardegarijp, [1805], dienstmeid te Eastermar, overleden Opsterland, 22.03.1845.
Uit dit huwelijk:
1. Jinke Johannes Huisma, geboren Tietjerksteradeel, 08.04.1828.
2. Gerk Johannes Huisma, geboren Tietjerksteradeel, 15.04.1830, overleden Beetstersweach, 01.02.1911, begraven aldaar.
3. Auke Johannes Huisma, geboren Tietjerksteradeel, 05.12.1832, overleden Smallingerland, 02.05.1909. Gehuwd op 16.05.1856 te Opsterland met Durkje Jelmers de Vries, geboren Opsterland, 30.04.1835, overleden aldaar, 02.09.1899. Dochter van Jelmer Gerrits de Vries en Aaltje Siegers de Jong. Kinderen: Johannes (1858), Trijntje (1863), Aaltjen, Trijntje (1866), Jantje, Minke, Dirkje.
4. Engeltje Johannes Huisma, zie nr. 29.
5. Jinke (Minke) Johannes Huisma, geboren 1835, overleden Opsterland, 19.01.1894. Gehuwd op 10.05.1855 te Opsterland met Mindert Jans Nicolai, geboren Opsterland, 1823, overleden aldaar, 23.03.1889. Zoon van Jan Minderts Nicolai en Aaltje Gerbens Huizinga. Kind: Trijntje (1864).
6. Jantje Johannes Huisma, geboren Tietjerksteradeel, 25.01.1837, overleden Opsterland, 28.03.1869. Gehuwd op 10.01.1862 te Opsterland met Jan Fokkes van der Schaaf, geboren Opsterland, 1827, overleden aldaar, 05.09.1887. Zoon van Fokke Haytes van der Schaaf en Wypkje van der Werf. Kinderen: Otto, Fokjen, Andries.
7. Heebeltje Johannes Huisma, geboren Eastermar, 08.10.1839, overleden Leeuwarden, 20.08.1925. Gehuwd op 18.05.1861 te Opsterland met Eelke Sytzes Hemrica, geboren Garijp, 22.12.1832, overleden Drachten, 05.11.1874. Zoon van Sytse Jans Hemrica en Ymkje van der Heyde. Kinderen: Iemkje, Trijntje, Seitze, Jinke, Ietje, Johannes, Engeltje.
8. Pieter Johannes Huisma, geboren Opsterland, 25.10.1841, overleden aldaar, 10.12.1918, begraven Beetstersweach. Gehuwd op 14.05.1880 te Opsterland met Janke Harmsma, geboren Beets, 03.09.1845. Dochter van Harmen Annes Harmsma en Bontje Binnes Bruinsma.
9. Trijntje Johannes Huisma, geboren Olterterp, 12.03.1845, overleden Beetstersweach, 29.08.1906, begraven aldaar.
   
60
Jan Sjoerds van der Heide, zoon van Sjoerd Durks en Antje Johannes van der Heide, geboren Surhústerfean, [1789], arbeider, overleden aldaar, 31.05.1862. Ongehuwd samenwonend te Surhústerfean met
61
Fopkje Wopkes Loonstra, dochter van Wopke Hendriks Loonstra en Wytske Foppes, geboren Surhústerfean, [1812], arbeidster, overleden aldaar, 06.04.1857.
Jan Sjoerds, 17 jier, Surhústerfean is binnen syn straftiid werom kommen en is tige tokear gien. Syn omke Hendrik Johannes, dy’t him hwat delbêdzje woe, hat er mei in lodde sa goed op ‘e earm slein, dat dy earm foar altyd wol stijf bliuwe sil. 3 jier tichthús en dan foar 5 jier banne, 490-9-2-1811 en 485-28-9-1810. (Criminele sententies Achtkarpelen)
Jan Sjoerds van der Heide huurt in 1833 samen met zijn broer Johannes Sjoerds van der Heide een overdekte praam voor vier jaar voor fl. 50,00 per jaar van Mient Jacobs Stienstra te Surhuisterveen (Tresoar: toegangsnr. 26, inv.nr. 6012, rep.nr. 66 (12.07.1833)). Jan Sjoerds van der Heide te Surhuisterveen verkoopt in 1855 voor fl. 250,00 een huis, erf en stuk bouwland te Surhuisterveen aan de diaconie van de N.H. Gemeente te Surhuisterveen (Tresoar: toegangsnr. 26, inv.nr. 6036, rep.nr. 118 (10.12.1855)).
Volgens het bevolkingsregister Surhuisterveen 1840 woont Jan (46) samen met Fopkje (28) en hun dochter Antje (3). Bij hen in wonen de zus van Jan, Trientje Sjoerds van der Heide (53), Durk Jans van der Wijk (14), vermoedelijk haar zoon, en Antje van der Heide (23). Zij wonen naast het gezin van Johannes Sjoerds van der Heide, de broer van Jan.
Beide ouders worden genoemd bij het huwelijk van dochter Antje terwijl bij de huwelijken van Hendrikje en Sjoerd alleen de moeder wordt vermeld. Dit zou er op kunnen duiden dat Jan niet hun vader is. Toch is het aannemelijk dat hij wel de vader is. Men heeft hem niet genoemd omdat Jan en Fopkje niet gehuwd waren. Bij de eerste twee kinderen is Jan de aangever en erkent daarbij de vader te zijn.
Uit deze relatie:
1. Antje, geboren Akkerwoude, 21.06.1835.
2. Antje van der Heide, geboren Surhústerfean, 04.09.1836, arbeidster, overleden Grootegast, 30.08.1902. Gehuwd op 09.07.1874 te Grootegast met Jacob Boerema, geboren Opende, [1840], schaapherder, overleden Grootegast, 30.10.1901. Zoon van Jan Ebels Boerema en Aaltje Jans Westerhof. Kinderen: levenloos geboren kind 1876, Jan (1879).
3. Hendrikje Loonstra, geboren Surhústerfean, 18.03.1840, dagloonster, overleden Grootegast, 05.04.1895. Gehuwd op 16.12.1887 te Grootegast met Sijbrien van der Veen, geboren Surhústerfean, [1849], dagloner, overleden Grootegast, 09.08.1896. Zoon van Pieter Wiggeles van der Veen en Romkjen Jakobs van der Schaaf. Bij huwelijk wettiging van 1 kind. Kinderen: Jan (1873).
4. Sjoerd, geboren Akkerwoude, 01.05.1841, overleden aldaar, 14.04.1842.
5. Sjoerd Loonstra, zie nr. 30.


62
Eppe Kornelis van Duinen, zoon van Kornelis Lippes van Duinen en Sijke Sikkes Boonstra, geboren op het Dorp onder Doezum, 11.04.1810, gedoopt Doezum, 06.bloeimaand.1810, boerenknecht te Lutjegast, overleden Surhuzum, 17.11.1855. Gehuwd op 08.01.1835 te Grootegast met
63
Antje Taekes Oldenburger, dochter van Taeke Jans Oldenburger en Luiktje Wiebes de Boer, geb/ged. Noordwijk, 14.01.1809/05.02.1809, dienstmeid op het dorp onder Doezum, dagloonster woonde te Opende 1874, overleden Grootegast, 22.01.1894.
In de bijlagen bij de huwelijksakte is het certificaat van de Nationale Militie van d.d. ?. Hierin wordt het signalement van Eppe Kornelis als volgt beschreven: lengte: ..el 6pm 10dm, aangezicht: rond, voorhoofd: rond, ogen: blauw, neus: ordinair, mond: ordinair, kin: rond, haar: bruin, wenkbrauwen: bruin. Als beroep wordt boerenknecht opgegeven.

Uit dit huwelijk:
1. Luiktje van Duinen, geboren Doezum, 26.09.1835, arbeidster en dagloonster, overleden Grootegast, 18.11.1918. Gehuwd 1) met Jan Homan, weduwnaar van Jantje Mulder, geboren Norg. Zoon van Andries Homan en Maschje Louise. Gehuwd 2) op 20.06.1874 te Grootegast met Gosling Jans Pieters, weduwnaar van Minke Kornelis Raven, geboren Surhústerfean, 22.01.1822, dagloner, overleden Grootegast, 15.08.1885. Zoon van Jan Jans Pieters en Froukjen Goslings Lant. Kind: Hendrik.
2. Kornelis van Duinen, geboren Doezum, 30.04.1838, overleden Oostwold, 30.07.1930. Gehuwd op 18.02.1866 te Marum met Wijtske Hummel, geboren Noordwijk, 26.12.1840, overleden Groningen, 21.01.1932. Dochter van Hendrik Hendriks Hummel en Sepke Willems Heemstra. Kinderen: Eppe, Eppe, Kornelis, Wietse, Sepke, Antje, Hendrikje, Hendrik.
3. Sijke van Duinen, geboren Doezum, 25.09.1840, overleden Grootegast, 12.09.1908. Gehuwd op 08.02.1867 te Grootegast met Jan Hamstra, geboren Opende, 28.08.1839, arbeider, overleden Grootegast, 18.01.1912. Zoon van Bote Jans Hamstra en Geertje Hendriks Cazemier. Kinderen: Bote, Antje, Geertje.
4. Tetje van Duinen, geboren Doezum, 06.09.1843, overleden Grootegast, 05.01.1922. Gehuwd op 14.07.1864 te Grootegast met Hesder de Vries, geboren Marum, 12.08.1839, dagloner. Zoon van Anke Sakes de Vries. Kinderen: Eppe, Anke, Antje, Wietske, Kornelis, Hiltje, Wiepkje, Pieter, Luikje, Wietske, Taeke, Iemkje.
5. Iempkje van Duinen, geboren Doezum, 05.09.1847, overleden Groningen, 29.04.1932. Gehuwd op 22.05.1875 te Leek met Lammert Looijinga, geboren Grootegast, 20.10.1849, dagloner. Zoon van Jakob Lammerts Looijinga en Bouktje Meinderts Froentjes. Kinderen: Jakob, Eppe, Boukje, Trientje, Antje.
6 . Hiltje van Duinen, zie nr. 31.