FRAGMENT VAN GENEALOGIE DE JONG

GENERATIE I


I. Antje Jakobs de Jong, dochter van Jakob Harms en Tjitske Hendriks (de Jong), geboren [1775], arbeidster, overleden (ongenummerd huis) Zevenhuizen, 16 december 1840.
In 1832 is Antje de Jong, arbeidster te Zevenhuizen, eigenaar van een huis (1), bouwland (2) en heide (3) gelegen aan de Drostinne Wijk Oostindië te Zevenhuizen, zie afbeelding. (bron: www.hisgis.nl)
Kinderen:
1. Pieter Pieters de Jong, volgt zie IIa.
2. Binne de Jong, volgt zie IIb.

GENERATIE II

IIa. Pieter Pieters de Jong, zoon van Antje Jacobs de Jong, geboren Kortezwaag, [21] januari 1798, boerenknecht en arbeider te Gorredijk, Zevenhuizen, overleden aldaar, 22 maart 1866. Gehuwd op 12 juni 1829 te Leek met Bouktje Jans (Nutterts) Roda, geboren Drachten, 20 mei 1796, arbeidster te Zevenhuizen, overleden aldaar, 24 januari 1867. Dochter van Grietje Nutterts.
De geboortedatum van Pieter Pieters de Jong blijkt uit de Akte van Bekendheid opgesteld d.d. 25.03.1829 voor het Vredegerecht van het kanton Leek en bekrachtigd door de Rechtbank van eerste aanleg te Groningen op 28 april; getuigen o.a. zijn moeder Antje Jacobs de Jong, zijn grootmoeder Tjitske Hindriks, weduwe van Doeke Bakes Hofstra en 'moeijke' (tante) Metskje Jacobus de Jong 'uit hoofde hij niet was gedoopt'.
De geboortedatum van Bouktje Jans Roda blijkt uit dezelfde Akte van Bekendheid; getuigen o.a. zijn Hindrik Geerts Oost en Trijntje Derks Oost, weduwe van Albert Geerts Oost, respectievelijk neef en aangehuwde nicht, verklarende verder dat de moeder van Bouktje, arbeidster te Drachten, niet kon getuigen 'zijnde dezelve wegens ligchaams zwakheid onbekwaam om voor ons vrederegter te compareren, 'uit hoofde zij niet was gedoopt'.
Ten tijde van opkomst voor de Nationale Militie woonde Pieter met zijn moeder te Gorredijk. Hij werd wegens niet nader genoemde gebreken finaal vrijgesteld (gemeente Opsterland, lichting 1817; als geboortedag 21 januari vastgelegd). In 1828 luidde zijn persoonsbeschrijving: lengte: 1.66 meter; aangezicht: ovaal; voorhoofd: rond; ogen: blauw; neus: spits; mond: groot; kin: rond; haar en wenkbrauwen: licht bruin.
Pieter en Bouktje woonden samen. Pas op 12 juni 1829, op de geboortedag van hun vierde kind huwden ze (alleen burgerlijk). Bij de geboorte van hun voorhuwelijkse kinderen, die steevast de familienaam De Jong kregen, werd steeds omslachtig vastgelegd dat Pieter de vader was en deze ook alszodanig erkende. Op 2 augustus van datzelfde jaar lieten ze hun vier kinderen dopen in de gereformeerde kerk van Midwolde en Leek. De volgende kinderen blijven ongedoopt. Het gezin woonde te Zevenhuizen in de Oost-Indische wijk, ongenummerd (Volkstelling 1830). In 1840 (Volkstelling) aldaar in de Kokswijk. De natuurlijke voorzoon Foke Wietzes Boersma van Bouktje komt op deze lijsten niet voor. Klaarblijkelijk woonde hij elders. Pas vanaf 1835, wanneer hij voor de Nationale Militie, gemeente Leek, moet opkomen, verschijnt hij weer ten tonele.
Pieter en Bouktje verwierven te Leek 'op de Zevenhuizen' een prachtig bezit. Hun gezamenlijke nalatenschap omvatte een 'behuizinge, tuin, bouwland en heide' aldaar, kadastraal bekend sectie E. nrs. 509, 510, 511 en 512 met een gezamenlijke oppervlakte van 2 bunders, 83 roeden en 80 vierkante ellen. (bron: Gens Nostra 51 (1996) blz 408, 409)

In 1832 is Pieter Pieters de Jong, arbeider te Zevenhuizen, eigenaar van een huis en erf (1), bouwland (2) en twee stukken heide (3) gelegen aan de Kokswijk, zie afbeelding. (bron: www.hisgis.nl)
Kind van Bouktje Jans Roda (en mogelijk Wietze Boersma):
1. Foke Wietzes Boersma, geboren Drachten, 12 februari 1816, overleden Eijsden, 11 april 1889. Gehuwd op 29 maart 1849 te Maastricht met Anna Elisabeth Fourestier Lanous, geboren Maastricht, 29 mei 1828, overleden Eijsden, 1 juli 1902. Dochter van Johan Daniël Fourestier Lanous en Catharina Lute. Kinderen: Maria Catharina, Anna Cornelia, Maria Anna Jacobine, Baukje, Johan Daniël, Pieter Jan Lodewijk, Victor, Johanna Amelia.
Op 12 februari 1816 is Baukje te Drachten (Algemeen Armhuis) bevallen van een zoon die ze de naam Foke Wietzes Boersma gaf. De aangifte bij de burgerlijke stand werd gedaan door Geert Jans Hanekam (weesvader, en samen met zijn echtgenote beheerder van het genoemde Armhuis), in tegenwoordigheid van Hans Marcus Brouwer, brouwer, en van Geert Jogchimus Offeringa, veldwachter. Baukjen Jans, zoals ze werd genoemd, was ten tijde van de geboorte van haar zoon arbeidster en woonde in de Zuiderdrachten. Een (kinder-)doopinschrijving van Foke werd niet achterhaald. De identiteit van de vader kon niet worden vastgesteld. Aan het patronym van Foke en het feit dat Baukjen Jans haar zoon Boersma als achternaam meegeeft, zou erop kunnen duiden dat zekere Wietze Boersma hier meer vanaf weet. Dat blijkt zo te zijn. Toen Foke in 1843 alsnog werd gedoopt (hervormd, Maastricht, St. Jan) werd vastgelegd dat een verder onbekende 'Wijse Boersma' zijn vader is. De voornaam Foke komt meerder malen voor in de familie van moederszijde.
In de memorie van successie van zijn moeder (hij is uiteraard geen wettige erfgenaam van zijn stiefvader) wordt Foke Wietzes niet als erfgenaam genoemd, hetgeen verrassend is. Klaarblijkelijk werd reeds op een andere wijze daarin voorzien. (bron: Gens Nostra 51 (1996))
Uit dit huwelijk:
1. Jakob de Jong, volgt zie IIIa.
2. Albert de Jong, volgt zie IIIb.
3. Antje de Jong, geboren Zevenhuizen, 23 mei 1826, gedoopt Midwolde, 2 augustus 1829, overleden Valthermond (Odoorn), 23 juli 1898. Gehuwd op 4 augustus 1849 te Leek met Geert Wint (de Wind), geboren Zevenhuizen, 18 oktober 1824, arbeider, overleden Odoorn, 25 januari 1906. Zoon van Jan Hendriks Wint en Antje Hendriks Buist. Zij verhuizen op 20 maart 1850 naar Stadskanaal (Nieuw Buinen). Kinderen: Jan, Pieter Wint, Bouke, Antje, Tjitske, Tjitske. Volgens de hierna vermelde site is Antje geboren op 24.05.1824. (Verwijzing: http://home.hetnet.nl/~windgenealogie/RE/re_00094.htm) (Verwijzing: http://members.home.nl/h.bodewits/)
4. Tjitske de Jong, geboren Zevenhuizen, 12 juni 1829, gedoopt Midwolde, 2 augustus 1829, arbeidster, overleden Musselkanaal, 4 april 1868. Gehuwd 1) op 20 maart 1852 te Leek met Johannes Aakster, geboren Zevenhuizen, 24 december 1824, arbeider, overleden Nieuw Buinen (Borger), 18 mei 1860. Zoon van Roelf Klasens Aakster en Roelfke Jennes Deelstra. Gehuwd 2) op 30 maart 1865 te Onstwedde met Lubbert Gringhuis, geboren Wildervank, 7 mei 1825, gedoopt aldaar, 29 mei 1825, arbeider te Stadskanaal (Nieuw Buinen), overleden Musselkanaal, 16 september 1901. Lubbert is weduwnaar van Trientje Riksten. Zoon van Hillebrand Poppes Gringhuis en Grietje Douwes (Snijder). Kinderen: Pieter, Geert. (Verwijzing: http://home.hccnet.nl/j.deelstra/Deelstra/stamboom.html)
5. Benne de Jong, volgt zie IIIc.
6. Gerrit de Jong, volgt zie IIId.

IIb. Binne de Jong, zoon van Antje Jacobs de Jong, geboren Kortezwaag, [1803]. Gehuwd op 23 juli 1838 te Opsterland met Martje (Martzen) Siegers Bijstra, geboren Beetsterzwaag, [1805]. Dochter van Syger Ates Bijstra en Lammechyen Annes. (Bij huwelijk kind gewettigd)
Uit dit huwelijk:
1. Antje de Jong, geboren Opsterland, 24 april 1838.
2. Lamkjen de Jong, geboren Opsterland, 29 september 1840, overleden Uteringadeel, 23 januari 1926. Gehuwd op 9 mei 1873 te Utingeradeel met Kornelis Aalderts Mulder, geboren Akkrum, [1848], overleden voor 1926. Zoon van Aaldert Kornelis Mulder en Saakje Haites Loots.
3. Trijntje de Jong, geboren Opsterland, 2 augustus 1842, overleden Uteringadeel, 14 novemder 1924. Gehuwd op 11 mei 1873 te Schoterland met Jan Kornelis Koenen, geboren Oudehorne, [1839], overleden voor 1924. Zoon van Kornelis Kornelis Koenen en Aaltje Jeips Klaver.

 

GENERATIE III
IIIa. Jakob Pieters de Jong, zoon van Pieter Pieters de Jong en Bouktje Jans Roda, geboren Zevenhuizen, 3 november 1819, gedoopt Midwolde, 2 augustus 1829, arbeider te Zevenhuizen 1866, Niebert 1867, overleden Grootegast, 9 april 1895. Gehuwd op 5 april 1840 te Leek met Emke Jans Pruim, geboren Zevenhuizen, [1821], arbeidster. Dochter van Jan Jans Pruim en Renske Andries.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter de Jong, volgt zie IVa.
2. Renstje (Renske) de Jong, volgt zie IVb.
3. Bouktje de Jong, geboren Zevenhuizen, 28 juli 1845, overleden Emmen, 18 april 1923. Gehuwd op 16 oktober 1869 te Leek met Koene Pruim, geboren Zevenhuizen, [1844], overleden voor 1923. Zoon van Jan Jans Pruim en Geeske Jans Wiltschut. Kinderen: Lamke, Jakob, Jan, Geeske, Geeske, Emke, Harm, Binne.
4 . Jan de Jong, volgt zie IVc.
5. Alberdina de Jong, geboren Niebert, 9 december 1849, dienstmeid en boerin, overleden Oldekerk, 18 oktober 1917. Gehuwd 1) op 20 januari 1872 te Leek met Harke Meek, weduwnaar van Eltje Veenstra, geboren Leek, [1837], landbouwer. Zoon van Willem Harkes Meek en Liefke Jans Ruiter. Kinderen: Willem, Jakob, Harm, Lieuwe Liefke. Gehuwd 2) op 8 december 1888 te Leek met Reinder Cluving Hoenderken, gescheiden van Zwaantje Voortman, geboren Haren, [1844], arbeider. Zoon van Otte Hoenderken en Catarina Willems Holthuis. Kinderen: Imke, Grietje Willemina, Reinder Cluiving.
6. Antje de Jong, geboren Niebert, 18 augustus 1853. Gehuwd 1) op 14 oktober 1882 te Leek met Harm Schuil, geboren Zevenhuizen, [1843], arbeider. Zoon van Harm Schuil en Dieuwktje Wint. Wettiging 2 kinderen bij huwelijk. Gehuwd 2) op 19 juli 1897 te Roden met Hindrik Ramaker, weduwnaar van Annegien Popken, geboren Roden, [1833]. Zoon van Pieter Hindriks Ramaker en Anna Dorothea Garlik.
7. Andries de Jong, volgt zie IVd.
8. Lamke de Jong, geboren Zevenhuizen, 2 november 1858. Gehuwd op 6 maart 1880 te Roden met Luurd Alles de Vries, geboren Appelscha, [1858]. Zoon van Alle de Vries en Wietske Jurjens de Vries.
9. Benne de Jong, geboren Zevenhuizen, 26 april 1861, overleden aldaar, 21 juni 1864.
10. Tjitske Jakobs de Jong, volgt zie IVe.

 

IIIb. Albert de Jong, zoon van Pieter Pieters de Jong en Bouktje Jans Roda, geboren Zevenhuizen, 20/22 december 1822 om 1 uur 's middags, gedoopt Midwolde, 2 augustus 1829, arbeider en grutterknecht te Marum 1857, Zevenhuizen 1866, Groningen 1867, overleden Zevenhuizen, 13 augustus 1879. Gehuwd op 30 december 1871 te Leek met Jeltje Aalders, geboren Zevenhuizen, 15 februari 1841 om 7 uur 's morgens, arbeidster, overleden aldaar, 1 februari 1917. Dochter van Jan Hendriks Aalders en Grietje Hiddes Ipema (ook wel Ibema). Aaltje huwde 1) op 21 september 1862 te Marum met Hendrik Jongst, geboren Tolbert, arbeider. Zoon van Evert Hendriks Jongst en Grietje Imes de Vries. Aaltje huwde 3) met Berend Looper.
Uit dit huwelijk:
1. Pieterrina de Jong, geboren Zevenhuizen, 23 februari 1873, overleden Norg, 16 juli 1929. Gehuwd op 17 december 1904 te Leek met Harm Veen, geboren Noordhorn, [1864], arbeider. Zoon van Pieter Veen en Itje Wouda. Kinderen: wettiging bij huwelijk van 4 kinderen.
2. Grietje de Jong, geboren Leek, 6 augustus 1877, overleden Zevenhuizen, 14 september 1882.


IIIc. Benne de Jong, zoon van Pieter Pieters de Jong en Bouktje Jans Roda, geboren Zevenhuizen, 4 oktober 1832, arbeider, grutter en landbouwer, overleden aldaar, 29 december 1902. Gehuwd op 27 februari 1858 te Leek met Fenje Hummel, geboren Zevenhuizen, 30 februari 1834, arbeidster, overleden aldaar, 21 januari 1917. Dochter van Alle Hendriks Hummel en Aafke Willems Hummel.
In 1867 wordt Benne als vaste huurder genoemd van het ouderlijk huis cum annexa voor een bedrag van 10 gulden per jaar. (bron: Gens Nostra 1996, blz. 409)
Uit dit huwelijk:
1. Alle de Jong, geboren Zevenhuizen, 10 januari 1859, arbeider, overleden Groningen, 29 april 1882.
2. Pieter de Jong, volgt zie IVf.
3. Bouke de Jong, geboren Zevenhuizen, 1 december 1862, landbouwer, overleden aldaar, 21 februari 1931, begraven Zevenhuizen. Gehuwd op 5 november 1910 te Leek met Aaltje van der Vinne, geboren Zevenhuizen, 15 december 1868, overleden 13 februari 1955, begraven Zevenhuizen. Dochter van Auke van der Vinne en Wietske Hummel.
4. Aafke de Jong, geboren Zevenhuizen, 6 juli 1865, overleden aldaar, 29 juli 1929. Gehuwd 1) op 29 april 1893 te Leek met Jenne Hummel, geboren Zevenhuizen, 12 augustus 1865, arbeider en landbouwer, overleden aldaar, 21 november 1896. Zoon van Jan Hummel en Renske Deelstra. Kinderen: (bij huwelijk 1 kind gewettigd, Alledina) Gehuwd 2) op 18 maart 1899 te Leek met Martinus Gort, geboren Leek, 16 november1857, landbouwer. Zoon van Johannes Gort en Wytske Hoogstra. Kind: Johannes.
5. Jakob de Jong, volgt zie IVg.
6. Benne de Jong, geboren Zevenhuizen, 17 april 1871, overleden aldaar, 6 augustus 1877.
7. Fenje de Jong, geboren Zevenhuizen, 28 augustus 1873, overleden Leek, 14 september 1935, begraven Zevenhuizen. Gehuwd 1) op 16 september 1905 te Leek met Roelof Ruiter, (weduwe van Aaltje Neef) geboren Zevenhuizen, 21 mei 1876, landbouwer, overleden Westervelde (Norg), 16 mei 1909. Zoon van Derk Ruiter en Roelfke Schmidt. Gehuwd 2) op 1 juli 1911 te Roden met Harm Kalfsbeek, (weduwnaar van Hilligjen van Halen) geboren Zevenhuizen, 5 augustus 1866, overleden aldaar, 2 maart 1945, begraven aldaar. Zoon van Wijtse Kalfsbeek en Jantje Louwes.

IIId. Gerrit de Jong, zoon van Pieter Pieters de Jong en Bouktje Jans Roda, geboren Zevenhuizen, 23 oktober 1835, arbeider later landbouwer woonde (wijk B nr. 104) Zevenhuizen, overleden Leek, 17 december 1900. Gehuwd 1) op 2 augustus 1862 te Leek met Jantje Louwes, geboren Zevenhuizen, 16 september 1842, overleden aldaar, 10 juli 1886. Dochter van Siewert Hendriks Louwes en Doetje Berends Hofstee. Gehuwd 2) op 29 december 1888 te Leek met Grietje Zorge, geboren Marum, 29 augustus 1841, werkvrouw, overleden Zevenhuizen, 27 januari 1902. Dochter van Klaas Jans Zorge en Willemke Akes Auwema. Grietje is weduwe van Cornelis Maans.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrik de Jong, volgt zie IVh.
2. Siewert de Jong, volgt zie IVi.
3. Jakob de Jong, volgt zie IVj.

GENERATIE IV


IVa. Pieter de Jong, zoon van Jakob Pieters de Jong en Emke Jans Pruim, geboren Zevenhuizen, 12 juni 1841, arbeider, overleden Groningen, 21 november 1919. Gehuwd 1) op 27 mei 1871 te Marum met Roelfke Hof, geboren Niebert, [1834], overleden Zevenhuizen, 23 mei 1874. Dochter van Hendrik Berends Hof en Elske Jans Essink. Gehuwd 2) op 26 oktober 1878 te Marum met Antje Grit, geboren Zevenhuizen, 19 januari 1853, overleden Groningen, 23 december 1915. Dochter van Jakob Grit en Eldertje de Jong.
Uit het eerste huwelijk:
1. Emke de Jong, geboren Zevenhuizen 1 november 1871, overleden aldaar, 23 november 1874.
2. Elske de Jong, geboren Zevenhuizen, 16 december 1873, overleden Niebert, 13 juli 1874.
Uit het tweede huwelijk:
1. Emke de Jong, geboren Zevenhuizen, 3 augustus 1879, overleden Groningen, 8 maart 1952. Gehuwd op 31 mei 1903 te Groningen met Aldert Mellema, geboren Groningen 22 augustus 1878, sigarenmaker. Zoon van Alje Mellema en Gesien Kok.
2. Geert de Jong, volgt zie Va.
3. Jakob de Jong, geboren Zevenhuizen, 1883, overleden Groningen, 29 augustus 1884.
4. Jakob de Jong, volgt zie Vb.
5. Eldertje de Jong, geboren Groningen, [1889]. Gehuwd op 10 augustus 1913 te Groningen met Hendrik Beerda, geboren Groningen, [1885], arbeider. Zoon van Kornelis Beerda en Hinderika van der Es. Bij huwelijk wettiging 2 kinderen.
6. Reinder de Jong, volgt zie Vc.


IVb. Renstje (Renske) de Jong, dochter van Jakob Pieters de Jong en Emke Jans Pruim, geboren Zevenhuizen, 14 september 1843, overleden Middelstum, 25 februari 1938. Gehuwd 1) op 8 januari 1870 te Marum met Harm Ates van Dijk, geboren Oldekerk, 8 juli 1823, arbeider, overleden Kantens, 25 december 1884. Zoon van Ate Jans van Dijk en Antje Jans. Kinderen: Anke, Jakob, Harm, Jan, Jan, Pieter. Gehuwd 2) op 19 december 1885 te Kantens met Sibrant Wiltjer, weduwnaar van Pieterke Kremer, geboren Stedum, [1831], dagloner. Zoon van Hindrik Sibrands Wiltjer en Anna Alberts Prins.
Kind:
1. Benne de Jong, geboren Zevenhuizen, 30 januari 1867.


IVc. Jan de Jong(e), zoon van Jakob Pieters de Jong en Emke Jans Pruim, geboren Zevenhuizen, 7 juli 1847, arbeider, overleden Nieuwbuinen (Borger), 3 januari 1892. Gehuwd op 21 oktober 1876 te Leek met Harmina Nuismer, geboren Niebert, 23 december 1848, arbeidster, overleden Nieuwbuinen (Borger), 15 september 1890. Dochter van Otte Itskes Nuismer en Ieda Hendriks Koenes.
Uit dit huwelijk:
1. Jakob de Jong, volgt zie Vd.
2. Otte de Jong(e), geboren Horsten (Onstwedde), 27 mei 1879, overleden Nieuw Buinen (Borger), 23 mei 1883.
3. Imke de Jong, geboren Nieuw Buinen (Borger), 20 juni 1880, overleden aldaar, 13 november 1880.
4. Emmo de Jong, geboren Nieuw Buinen (Borger), 18 juli 1881, overleden aldaar, 2 augustus 1881.
5. Emke (v) de Jong(e), geboren Nieuw Buinen (Borger), 20 september 1882, overleden aldaar, 20 augustus 1918. Gehuwd op 11 augustus 1906 te Borger met Hendrik Jager, geboren Wildervank, [1883]. Zoon van Otto Luitjes Jager en Wicherdina Schut.
6. Ida de Jong, geboren Nieuw Buinen (Borger), 27 april 1884, overleden aldaar, 19 mei 1884.
7. Ida de Jong, geboren Nieuw Buinen ( Borger), 12 juni 1885, woonde te Den Haag, overleden Ruinen, 5 augustus 1944. Gehuwd op 12 november 1910 te Onstwedde met (en gescheiden op 20 januari 1942 te Den Haag) Derk Prins, geboren Onstwedde, [1888], kleermaker. Zoon van Hendrik Prins en Trijntje van Walree. Ida is omgekomen tijdens een bombardement op een trein door de geallieerden.
8. Otto de Jong, geboren Nieuw Buinen (Borger), 31 juli 1886, overleden aldaar, 29 september 1886.
9. Otto de Jong, geboren Nieuw Buinen (Borger), 16 februari 1888, overleden aldaar, 10 maart 1888.
10. Renstje de Jong, geboren Nieuw Buinen (Borger), 7 augustus 1889. Gehuwd op 10 maart 1917 te Onstwedde met Jakob Medema, geboren Onstwedde, [1889], handelsagent. Zoon van Harmannus Medema (kruidenier) en Grietje de Groot.
11. Harmina de Jong, geboren Nieuw Buinen (Borger), 15 september 1890, overleden aldaar, 16 oktober 1891.

ida de jong
Ida de Jong

 

IVd. Andries de Jong, zoon van Jakob Pieters de Jong en Emke Jans Pruim, geboren Zevenhuizen, 6 april 1856, arbeider. Gehuwd op 15 november 1879 te Marum met Grietje Dijk, geboren Tolbert, [1853], overleden 's Hertogenbosch, 17 november 1894. Dochter van Annegien Dijk. Wettiging 2 kinderen bij huwelijk.
Uit dit huwelijk:
1. Annechien de Jong, geboren [Groningen], [1879], overleden aldaar, 3 maart 1884.
2. Jakob de Jong, geboren Marum, [1880], sigarensorteerder. Gehuwd op 14 juni 1913 te Hilversum met Elisabeth Jannetje Beekman, geboren Ubbergen, [1886]. Dochter van Joseph Beekman en Neeltje Korbijn.
3. levenloos kind, geboren Marum, 12 juli 1881.
4. Benne de Jong, geboren Marum, 4 juni 1882, overleden Groningen, 23 februari 1885.
5. Annechien de Jong, geboren Groningen, [juli 1884], overleden aldaar, 18 februari 1885.


IVe. Tjitske Jakobs de Jong, dochter van Jakob Pieters de Jong en Emke Jans Pruim, geboren Zevenhuizen, 8 januari 1864, dienstmeid. Gehuwd op 8 september 1883 te Grootegast met Willem Hiemstra, weduwnaar van Antje de Vries, geboren Oostermeer, [1840], landbouwer, overleden Stedum, 20 april 1905. Zoon van Kornelis Sjoukes Hiemstra en Sjoukje Willems Swolstra. Kinderen: Harm, Sjoukje, Imke, Kornelia, Jacoba, Tietje, Kornelis, Kornelis, Antje, Jakob, Willem, Rinske, Sietske, Lammechien.
Kind van onbekende vader:
1. Alberdina de Jong, geboren Tolbert, 23 september 1881. Gehuwd op 19 mei 1899 te Grootegast met Gerrit Schuiteboer, geboren Grootegast, [1868], arbeider. Zoon van Jan Schuiteboer en Grietje Visser. Kinderen: Jan, Tjitske, Marten.


IVf. Pieter de Jong, zoon van Benne de Jong en Fenje Hummel, geboren Zevenhuizen, 17 mei 1860, stelmaker en timmerman te Zevenhuizen, bakker te Haulerwijk 1913, turfsteker te Bunnerveen, Roderes en Steenbergen, overleden aldaar, 11 mei 1933, begraven Roden. Gehuwd op 5 januari 1895 te Leek met Roelfina Alida Johanna Voortman, geboren Veendam, 14 februari 1871, overleden Hoogkerk, 31 december 1936, begraven aldaar. Dochter van Roelf Voortman en Jantje Giezen.
Uit dit huwelijk:
1. Fenje de Jong, geboren Zevenhuizen, 1 februari 1895, begraven Zevenhuizen. Gehuwd op 19 januari 1919 te Norg met Jan Vonk, geboren Haulerwijk, [1895], overleden Leeuwarden, 8 december 1973. Zoon van Gerrit Vonk en Trientje Buist.
2. Roelf de Jong, volgt zie Ve.
3. Jantje de Jong, geboren Zevenhuizen, 22 april 1898, overleden Nieuw Roden, 11 augustus 1968. Gehuwd op 24 mei 1919 te Roden met Derk ter Veld, geboren Roden, [1895], overleden, 13 augustus 1983. Zoon van Derk ter Veld en Annechien Roona. Kinderen: Derk, Roelfina Alida Johanna.
4. Benne de Jong, volgt zie Vf.
5. Aafke de Jong, geboren Zevenhuizen, 9 november 1900, overleden Roden, 28 april 1971. Gehuwd op 10 juni 1922 te Roden met Lammert Cazemier, geboren Alteveer, [1895], overleden, 24 september 1955. Zoon van Harm Cazemier en Jakobje Willems Slofstra.
6. Pieter de Jong, geboren Zevenhuizen, 14 september 1902, overleden aldaar, 25 februari 1905.
7. Friese de Jong, geboren Zevenhuizen, 4 maart 1904, overleden aldaar, 7 maart 1905.
8. Bouke de Jong, geboren Zevenhuizen, 11 februari 1905, overleden aldaar, 27 februari 1905.
9. Roelfina Alida Johanna de Jong, geboren Zevenhuizen, 11 februari 1905, overleden aldaar, 6 maart 1905.
10. Pieter (Piet) de Jong, volgt zie Vg.
11. Engel de Jong, volgt zie Vh.
12. Bouke de Jong, volgt zie Vi.
13. Roelfina Annegina Jantina de Jong, geboren Haulerwijk, 22 mei 1910, overleden aldaar, 10 augustus 1910.
14. Alle de Jong, geboren Haulerwijk, 19 juli 1911, overleden aldaar, 30 juli 1911.
15. Roelfina Annegina Jantina de Jong, geboren Bunne, 19 november 1912, overleden Leek, 1 april 1974. Gehuwd met Abel Westerhof, geboren Terheijl, 1 juli 1909, overleden Leek, 29 juni 2001. Abel heeft bij een andere vrouw een zoon Albert. Kinderen: Gerrit. R.A.J. (Finie).
16. Jacob Jan de Jong, geboren Bunne, 18 juli 1914, overleden Wagenborgen, 8 november 1966, begraven te Hoogkerk.


pieter en roelfina de jong
Pieter de Jong en Roelfina Alida Johanna Voortman
 

Jan Vonk en Fenje de Jong
 
Jantje de Jong en Derk ter Veld
 
Jacob Jan
Jacob Jan de Jong, maart 1929
IVg. Jakob de Jong, zoon van Benne de Jong en Fenje Hummel, geboren Zevenhuizen, 24 maart 1868, landbouwer. Gehuwd 1) op 19 mei 1900 te Leek met Grietje Jakobs, geboren Tolbert of Leek, 12 oktober 1871, overleden Leutingewolde (Roden), 24 maart 1910. Dochter van Jan Jakobs en Roelina van der Schaaf. Gehuwd 2) op 30 april 1914 te Roden met Berendina Belga, geboren Leutingewolde (Roden), 28 mei 1894, overleden Leutingewolde (Roden), 26 juli 1919. Dochter van Abel Belga en Roelfien Douwes.
Uit het eerste huwelijk:
1. Benne de Jong, geboren Ooststellingwerf, 28 april 1901.
2. Jan de Jong, geboren Ooststellingwerf, 22 augustus 1902.
3. Fenje de Jong, geboren Norg, [1905]. Gehuwd op 10 augustus 1932 te Assen met Jan Smeenk Janssens, geboren Assen, [1909]. Zoon van Jan Janssens en Roelfien Nijmeijer.
4. Alle de Jong, geboren Leutingewolde (Roden), 19 april 1909, overleden aldaar, 22 november 1911.
Uit het tweede huwelijk:
1. Roelfien de Jong, geboren Leutingewolde (Roden), [1916], overleden aldaar, 28 januari 1921.

 

IVh. Hendrik de Jong, zoon van Gerrit de Jong en Jantje Louwes, geboren Zevenhuizen, [1871], arbeider en landbouwer, overleden Niebert, 11 juli 1945. Gehuwd op 27 mei 1896 te Marum met Grietje van Olst, geboren Niebert, [1870], overleden Marum, 7 juli 1938. Dochter van Hendrik van Olst en Grietje Pennema.
Uit dit huwelijk:
1. Doetje de Jong, geboren Niebert, 13 juli 1896.
2. Gerrit de Jong, geboren Niebert, 12 september 1897.
3. Hendrik de Jong, geboren Niebert, 16 september 1899.
4. Jantje Louwina de Jong, geboren Niebert, 19 maart 1901, overleden aldaar, 26 november 1951. Gehuwd met Jan de Wind. Kind: N.N. (m).
5. Margrieta de Jong, geboren Niebert, 30 juni 1902.
6. Pieterdina de Jong, geboren Niebert, 31 oktober 1903.
7. Jan de Jong, geboren Niebert, 23 maart 1905.

IVi. Siewert de Jong, zoon van Gerrit de Jong en Jantje Louwes, geboren Zevenhuizen, 21 december 1874, arbeider, overleden aldaar, 8 maart 1954, begraven aldaar. Gehuwd op 25 mei 1901 te Leek met Grietje van Hoorn, geboren Zevenhuizen, 9 juni 1879, arbeidster, overleden Zevenhuizen, 5 mei 1951, begraven aldaar. Dochter van Jan van Hoorn en Grietje Drent.
Uit dit huwelijk:
1. Doetje de Jong, geboren Zevenhuizen, 14 november 1904, overleden aldaar, 21 april 1911.
2. Jantina de Jong, geboren Zevenhuizen, 9 november 1907, overleden Groningen, 22 november 1917.
3. N.N. de Jong (m), overleden Zevenhuizen, 19 augustus 1908.
4.Gerrit de Jong, geboren Zevenhuizen, 26 oktober 1909, overleden aldaar, 28 oktober 1909.
5. Doetje de Jong, geboren Zevenhuizen, 6 januari 1913, overleden aldaar, 8 januari 1913.
6. N.N. de Jong (v), overleden Zevenhuizen, 26 januari 1914.
7. N.N. de Jong (m), overleden Zevenhuizen, 7 juni 1915.
8. N.N. de Jong (v), overleden Zevenhuizen, 16 december 1916.
9. N.N. de Jong (m), overleden Zevenhuizen, 6 februari 1918.
10. N.N. de Jong (v), overleden Zevenhuizen, 16 februari 1922.
11. N.N. de Jong, overleden Groningen, 4 mei 1926.

IVj. Jakob de Jong, zoon van Gerrit de Jong en Jantje Louwes, geboren Zevenhuizen, [1879], klompenmaker, overleden Een (Norg), 2 april 1929. Gehuwd op 28 mei 1904 te Leek met Berendina Looper, geboren Zevenhuizen, [1885], arbeider. Dochter van Berend Looper en Jeltje Aalders.
Uit dit huwelijk: 1 kind gewettigd bij huwelijk
1. Jeltje de Jong, geboren Zevenhuizen, [1904]. Gehuwd op 15 april 1922 te Roden met Jan Willems, geboren Roderesch, [1901]. Zoon van Geert Willems en Aafke Ensing.
2. Jantje de Jong, geboren Zevenhuizen, [1906]. Gehuwd op 21 augustus 1926 te Roden met Hendrik Siegers, geboren Roderveld, [1902]. Zoon van Harmannus Siegers en Jitske van der Velde.
3. Berend de Jong, geboren Zevenhuizen, [1906], arbeider. Gehuwd op 9 mei 1931 te Roden met Zwaantje Brink, geboren Alteveer (Roden), [1910], dienstbode. Dochter van Jannes Brink en Zwaantje Kok.
4. Gerrit de Jong, geboren Zevenhuizen, [1908]. Gehuwd op 6 juli 1929 te Norg (gescheiden op 1 februari 1951 te Groningen) met Harmina Hofkamp, geboren Niebert, [1912]. Dochter van Arnold Hendrik Hofkamp en Sjoukje Kats.
5. Harm de Jong, overleden Zevenhuizen, 18 november 1915 (6 maanden).
6. Doetje de Jong, geboren Roderveld (Roden), [12] november 1925, overleden aldaar, 7 december 1925.


GENERATIE V


Va. Geert de Jong, zoon van Pieter de Jong en Antje Grit, geboren Niebert, 12 december 1880, arbeider. Gehuwd op 26 november 1905 te Groningen met Annechien Swaving, geboren Hoogkerk, [1880]. Dochter van Albert Swaving en Aaltje Stuut.
Uit dit huwelijk: (circa 3 kinderen)

 

Vb. Jakob de Jong, zoon van Pieter de Jong en Antje Grit, geboren Groningen, [1885], sigarenmaker, overleden Ranum/Winsum, 16 oktober 1940. Gehuwd 1) op 10 september 1905 te Groningen (gescheiden op 21 januari 1927 aldaar) met Tietia Swaving, geboren Groningen, [1887]. Dochter van Albert Swaving en Aaltje Stuut. Gehuwd 2) met Everdina de Vries.
Uit het eerste huwelijk: (circa 6 kinderen)

 

Vc. Reinder de Jong, zoon van Pieter de Jong en Antje Grit, geboren Groningen, [1892], arbeider. Gehuwd op 5 mei 1919 te Groningen met Jantje Egberdina Henderika de Jonge, geboren Groningen, [1898]. Dochter van Swier de Jonge en Geertruida Hinderika Johanna Bos.

 

Vd. Jakob de Jong, zoon van Jan de Jong en Harmina Nuismer, geboren Zevenhuizen, 17 november 1877, vertrok in 1896 naar Duitsland en kwam in 1917 terug en was sindsdien werkzaam in de glasfabriek te Nieuw Buinen, overleden Musselkanaal, 4 juli 1965, begraven te Stadskanaal. Gehuwd op 9 mei 1913 te Gevelsberg (Duitsland) met Anna Martha (Martha) Kühnöl, geboren Weissstein (Duits Silezië, huidige Polen), 3 september 1886, overleden Ter Apel, 8 april 1976, begraven te Stadskanaal. Dochter van Wilhelm Kühnöl en Christiana Mehl.
Uit dit huwelijk:
1. Harmina Elfrida de Jong, geboren Gevelsberg (D), 8 juni 1913, overleden aldaar, 9 juli 1913, begraven aldaar.
2. Emke Harmina de Jong, geboren Nieuw Buinen, 24 februari 1919, overleden Leerdam, 24 december 1991, begraven te Stadskanaal.
3. Jan Jakob de Jong, geboren Musselkanaal (Onstwedde), 28 november 1923. Gehuwd 1) met Janna Osnabrugge, geboren Musselkanaal (Onstwedde), 15 januari 1925, overleden Leerdam, 4 oktober 1996, begraven aldaar. Dochter van Janus (Jan) Osnabrugge en Aaltje Prins. Kinderen: 8. Gehuwd 2) met Helouise Holsine Baal, geboren Paramaribo (Suriname), 11 juli 1916, overleden Leerdam, 7 juni 2009. Dochter van William Carel Baal en Evelina Margaretha Bilkerdijk. Helouise huwde 1) met Antonie van Lit.


Jakob en Anna
Jakob de Jong en Anna Martha (Martha) Kühnöl

 

Ve. Roelf de Jong, zoon van Pieter de Jong en Roelfina Alida Johanna Voortman, geboren Zevenhuizen, 21 augustus 1896, machinist bij de strokartonfabriek 'De Halm' te Hoogkerk, overleden Peize, 23 november 1986, begraven aldaar. Gehuwd op 18 augustus 1917 te Peize met Johanna Luinge, geboren Peize, 8 juni 1896, overleden Hoogkerk, 17 juli 1965, begraven Peize. Dochter van Jan Luinge en Rieka Ruiter.
Uit dit huwelijk:
1. Roelfina (Finie) de Jong, geboren 12 december 1917, overleden 14 september 2004, begraven Peize. Gehuwd met Roelof Wekema, geboren 27 september 1913, overleden 10 juni 1960, begraven Peize. Kinderen: Michiel, Roelf, Hannie, Jannie.
2. Jan de Jong, volgt zie VIa.
3. Hinderika (Riek) de Jong, Gehuwd met Stoffer Pater. Kinderen: Jeltje (Jelly), Roelf.
4. Pieter de Jong, geboren Peize, 1926, overleden aldaar, 5 februari 1927.
5. Pieter de Jong, volgt zie VIb.


johanna luinge
Johanna Luinge met kleindochter
roelf en johanna  
roelf de jong
ongedateerde krantenartikel over Roelf de Jong
 

Op achterzijde foto staat: an riekje de Jong op haar 24 verjaardag, van roefienie
     
 

Vf. Benne de Jong, zoon van Pieter de Jong en Roelfina Alida Johanna Voortman, geboren Zevenhuizen, 14 augustus 1899, fabrieksarbeider te Alteveer, overleden Hoogkerk, 6 november 1980, begraven aldaar. Gehuwd op 27 augustus 1921 te Roden met Aaltje Beuving, geboren Alteveer (Roden), 24 december 1888, overleden Hoogkerk, 1 december 1975, begraven aldaar. Dochter van Tiem Beuving en Hinderkien de Groot.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter de Jong, volgt zie VIc.
2. Tieme de Jong, volgt zie VId.
3. Fieni de Jong. Gehuwd met Abel Tienstra. Kind: Harm, Benne.
4. Hindrik de Jong.
5. Fenje de Jong. Kind: Henk.


v.l.n.r.: bovenste rij; Marten, Henk ?, Robby; tweede rij; Benne Tienstra, Benne, Benne; derde rij; Abel Tienstra, Thea Boskamp, Fenje, Harm Tienstra, Tieme, Jantje Zeinstra; onderste rij; Pieter, Aaltje Beuving, Benne de Jong, Fieni.
 
Vg. Pieter (Piet) de Jong, zoon van Pieter de Jong en Roelfina Alida Johanna Voortman, geboren Zevenhuizen, 4 februari 1906, imker, fruit and poultry farmer, overleden Grimsby (Canada), 31 augustus 1974. Gehuwd op 2 maart 1929 te Norg met Henderika Bolhuis, geboren Chicago (USA), 12 maart 1908, overleden Grimsby (Canada), 22 mei 1997.
Uit dit huwelijk:
1. Roelfina Alida Johanna (Ali) de Jong, (twee dochters).
2. Roelf (Ralph) de Jong, (twee dochters en een zoon)
3. Pia Rika de Jong, geboren Steenbergen, 6 augustus 1943, overleden Grimsby (Canada), 11 maart 1965.
4. Rita Henrietta de Jong, (twee dochters)
 

pieter en henderika
Henderika en Pieter 10 november 1928

  imker
Hendrika en Pieter voor hun bijenkasten in 1949
 

Vh. Engel de Jong, zoon van Pieter de Jong en Roelfina Alida Johanna Voortman, geboren Zevenhuizen, 22 februari 1907, fabrieksarbeider, overleden Steenbergen, 27 september 1963, begraven Roden. Gehuwd op 17 maart 1928 te Roden met Marchien Sikkes Noord, geboren Alteveer (Roden), 17 juni 1907, overleden Groningen, 26 november 1997, begraven Roden, 1 december 1997. Dochter van Sikke Geerts Noord en Lammechien Egberts Gerrits.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter (Piet) de Jong, volgt zie VIe.
2. Lammie de Jong. Gehuwd met Hilbrand Tammenga. Kinderen: 4
3. Roel de Jong. Gehuwd met Annechien Wouters. Kinderen: 2
4. Sikko de Jong. Gehuwd met Aaltje Turksema. Kinderen: 3


engel en marchien de jong
Engel de Jong en Marchien Noord met zoon Pieter
     
 

Vi. Bouke de Jong, zoon van Pieter de Jong en Roelfina Alida Johanna Voortman, geboren Haulerwijk, 21 juli 1908, woonde te Haulerwijk 1908-, Bunnerveen, Roderes, Steenbergen -1933, Hoogkerk 1933-1949, op 'Abbinge Warff' Hoogkerk 1949-1969, Hoogkerk 1969-1972, fabrieksarbeider bij de Karton- en Papierfabriek 'De Halm' te Hoogkerk, overleden Groningen, 18 april 1972, begraven te Hoogkerk. Gehuwd op 1 oktober 1937 te Grootegast met Jantje Huisma, geboren Sebaldeburen, 18 mei 1913, woonde voor haar huwelijk aldaar, overleden Hoogkerk, 24 juli 2003, begraven aldaar.
Bouke woonde kort voor zijn huwelijk op het adres Zuiderweg [45] te Hoogkerk, samen met zijn jongste broer Jacob Jan. In 1949 kwam het huizenblok in aanmerking voor renovatie. Hierdoor moesten Bouke en zijn gezin een tijdelijk onderkomen hebben. Dit vonden zij op 'Abbinge Warff', kerkstraat 144 te Hoogkerk. Omdat ze daar met veel plezier woonden en omdat het klikte tussen hen en de eigenaar Gerrit Swaagman zijn ze daar blijven wonen. Nadat hun oudste dochter Finy en haar man de boerderij 'Abbinge Warff' in 1969 hadden gekocht verhuisden Bouke en Jantje naar kerkstraat 113 samen met Gerrit Swaagman. Dit huis had Engeltje Huisma, zus van Jantje, gekocht. Ook zij woonde daar bij hen in tot haar dood. Jantje heeft voor haar huwelijk, een betrekking gehad op Schiermonnikoog. Foto-impressie van het leven van Bouke. Foto-impressie van het leven van Jantje.
Uit dit huwelijk:
1. Roelfina Alida Johanna (Finy) de Jong.
2. Antje (Anneke) de Jong.
3. Pieter (Piet) de Jong.
4. Hiltje (Hilda) de Jong.


bouke en jantje de jong
Trouwfoto 1937
 
krantenknipsel

 
GENERATIE VI


VIa. Jan de Jong, zoon van Roelf de Jong en Johanna Luinge, werknemer bij de strokartonfabriek 'De Halm' te Hoogkerk. Gehuwd met Mitzy Leithner.
Uit dit huwelijk: Roelf, Rosa, Christa.

 

VIb. Pieter de Jong, zoon van Roelf de Jong en Johanna Luinge, geboren Peize, 29 augustus 1928, rijschoolhouder, overleden Hoogkerk, 4 juni 2006. Gehuwd 1) op [26 februari 1953] met Cornelia S. Engels, geboren Ballum (Ameland), 15 juni 1928, overleden Hoogkerk, 8 april 1991, gecremeerd, bijgezet te Peize. Gehuwd 2) met Johanna Wilhelmina Waworuntu.
Uit het eerste huwelijk: Roelf, Henk.

 

VIc. Pieter de Jong, zoon van Benne de Jong en Aaltje Beuving. Gehuwd met Thea Boskamp.
Uit dit huwelijk: Benne, Robby.

 

VId. Tieme de Jong, zoon van Benne de Jong en Aaltje Beuving. Gehuwd met Jantje Zeinstra.
Uit dit huwelijk: Benne, Marten.

 

 
VIe. Pieter (Piet) de Jong, zoon van Engel de Jong en Marchien Sikkes Noord, woonde te Nieuw Roden. Gehuwd met Tjitske Aalders.
Uit dit huwelijk:
1. Marga de Jong, Gehuwd met Jan Oving, Kinderen: Nick, Anniek, John.
2. Annie de Jong, Gehuwd met Jan Beumers, Kinderen: Stan.

 

Indien u vragen of aanvullende informatie heeft kunt u hier contact opnemen

opgesteld d.d. 12-05-2006
laatst aangepast d.d. 10-08-2012