INTRODUCTIE

Johan Wobbes
Groningen 1966


Ambities
Een van de doelstellingen die ik me stel in mijn werk is te onderzoeken hoe bepaalde beeldelementen betekenissen kunnen genereren, op de grens van het zinvolle en het zinloze. Dit hangt samen met de vraag hoe we de beeldtaal van schilderijen begrijpen. Narratieve structuren en de mogelijkheden ervan hebben mijn interesse. Volstrekt onmogelijke zaken kunnen in een schilderij een ogenschijnlijk logisch beeld opleveren en dat kan erg verrassende gezichtspunten opleveren.

Ik heb mijn gedachten over het schilderen en alles wat ermee te maken heeft verwerkt in mijn bachelorscriptie filosofie. Het is een poging om zicht te krijgen op de schilderkunst van onze tijd.

Opleidingen
Schilderen: kunstacademie Constantijn Huygens te Kampen 1992
Filosofie: Universiteit van Amsterdam 2010
Kunstgeschiedenis: Universiteit van Amsterdam 2013

Contact
Je kunt me bereiken via dit mailadres: johan@wobbes.com.

16 december 2014