GENEALOGIE WOBBES

Omdat de biologische vader van Gooitzen niet bekend is kunnen we alleen via zijn moeder Claaske Clases het voorgeslacht van Gooitzen onderzoeken. De moeder van Claaske Clases was Grietje Sjoeks. Claaske is een buitenechtelijk kind, maar omdat Grietje in aanraking is gekomen met politie en justitie weten we wie de natuurlijke vader van Claaske is geweest namelijk Klaas Pieters. Hieronder volgt de afstamming via hem. Deze gegevens worden nog nader onderzocht.

VOORGESLACHT VAN GOOITZEN FOLKERTS WOBBES

I. KLAAS PIETERS. Hij is de natuurlijke vader van het hierna vermelde kind van GRIETJE SJOEKS JONGSMA, gedoopt Ee, 28 maart 1745, overleden Surhuisterveen, 11 februari 1818. Dochter van Sjoek Clases en Wiske Eelkes. Zij huwde op 20 augustus 1775 te Surhuisterveen met Goitzen Sjoerds, geboren Surhuisterveen, [1735], overleden aldaar, augustus 1799. Zoon van Sjoerd Goitzens en Aaltje Simons.
Natuurlijke dochter van Klaas en Grietje:
1. Claaske Clases (Claaske Goitzens Jongsma).
Grietje Sjoeks Jongsma komt geregeld in aanraking met politie en justitie. Op 19 januari 1759 , als zij ongeveer 13 jaar oud is, wordt ze veroordeeld wegens diefstal van doeken en luiers. Het vonnis luidt 14 dagen brood en water. In deze zaak legt o.a. Grietjes vader een verklaring af. Dit blijkt een Sjoek Clases, 58 jaar, te zijn. Op 14 september 1768 dient de tweede zaak waarin Grietje de hoofdrol speelt. Het gaat over een diefstal uit het huis waar Grietjes zuster, Aagtje Sjoeks, dienstmaagd is. In de stukken wordt vermeld dat Grietje ongeveer 30 weken voor deze zaak een onecht kind heeft gekregen. Ze verklaart dat het kind van Claas Pijtters, van Ee, is. Het gaat hier om Claaske. Grietje wordt veroordeeld tot één jaar werken in het Landschapstucht- en werkhuis wegens "hoererije" en het niet opvolgen van bevelen van het Hof. Ze wordt vrijgesproken van de diefstal, waarschijnlijk omdat ze het gestolene teruggegeven heeft. Op 21 september 1770 wordt Grietje veroordeeld tot 4 jaar Landschapstucht- en werkhuis. Na haar ontslag uit dit tuchthuis in 1769 is Grietje opnieuw zwanger geworden, nu van een onbekende man. Tot de geboorte van dit kind op 2 september 1770 ontkent Grietje zwanger te zijn. Nadat ze het kind in haar eentje ter wereld heeft gebracht, vindt een getuige haar met een dode baby op de grond. Het is dan de vraag of het kind dood geboren is, of dat Grietje het kind heeft vermoord of dat het door onachtzaamheid is overleden. De stukken bevatten o.a. een verklaring van de doktoren die sectie hebben verricht op de baby. Gedetailleerd wordt daarin beschreven hoe het lijkje tijdens de sectie is ontleed en welke beschadigingen men aantrof. De doktoren concluderen dat de baby tijdens of na de geboorte nog geademd heeft. Ze kunnen geen zekerheid geven over de doodsoorzaak.
Ook de ouders van Grietje, Sjoek Clases en Wiske Eelkes, komen met justitie in aanraking. Zij worden in 1746 veroordeeld tot geseling op het schavot en drie jaar werken in het Landschapstucht- en werkhuis wegens diefstal van een schaap. Wiske had haar man daartoe aangezet, zodat het gezin, met het vlees van het schaap, de winter door zou kunnen komen.
Kind van Grietje en Goitzen:
1.Sjoerd Goitzens Jongsma, geboren Surhuisterveen, 8 juni 1783, koopman, overleden Opende, 14 september 1842. Gehuwd op 21 mei 1818 te Grootegast met Klara Oetzes Bosma, geboren Lutjegast, 12 februari 1797, overleden Opende, 6 februari 1868. Dochter van Oetze Cornelis Bosma en Hendrikje Hendriks. Kinderen: Gooitzen, Gooitzen, Ietze, Hendrikje, Grietje, Grietje, Oetze, Hendrik, Grietje.
In 1832 is Sjoerd Guitsens Jongsma, dagloner te Opende, eigenaar van een stuk bouwland (1) en heide (2), gelegen tussen het huidige Topweer en de Drachtsterweg, zie afbeelding. (www.hisgis.nl)