GENEALOGIE WOBBES

NAGESLACHT VAN GOOITZEN FOLKERTS WOBBES

GENERATIE I

GOOITZEN FOLKERTS WOBBES, zoon van Claaske Clases, geboren Surhuisterveen, 4 maart 1795, gedoopt 5 april 1795, arbeider te Surhuisterveen later dagloner te Opende 1830-1840 en Surhuizum, soldaat op 26-jarige leeftijd garnizoen houdende te Groningen, overleden Surhuizum, 17 augustus 1864. Gehuwd op 29 september 1814 te Surhuizum met JANKE JANS LIJNSTRA, geboren Lucaswolde, gedoopt Marum, 27 september 1789, arbeidster, overleden Surhuizum, 21 september 1858. Dochter van Jan Klazes Lijnstra en Jantje Sijts.
Volgens het bevolkingsregister van Grootegast 1830 blijkt dat het gezin van Goitzen samenwoonde met het gezin van Sjoerd Goitzens Jongsma in huis 33a/b. Bij hen woont ook Frederika Bennes Kasemier (22 jr.), boerenmaagd, afkomstig van Nietap. In 1832 was Guitsen Folkerts Wobbes eigenaar van een huis en erf (1) met een stuk bouwland (2) te Opende, zie afbeelding. Het huis, dat niet meer bestaat, was gelegen aan de rand van een groot heidegebied in de buurt van de tegenwoordige Hemkesstraat. (bron: www.hisgis.nl)
In 1840 woont het gezin van Goitzen in huis nr. 36 en het gezin van Sjoerd Goitzens Jongsma in huis nr. 39. Op 26.05.1840 koopt Goitzen Folkerts Wobbes te Opeinde (Sm) een stuk weiland, water en bouwland te Grootegast voor de koopsom van fl. 200 van Ritske Jans de Vries te Opeinde (Sm). (Tresoar: NA. Toegangsnr. 26, Inv.nr. 6019, rep.nr. 128) Op 15.05.1848 pacht Gooitzen Folkerts Wobbes te Surhuizum vastigheden te Surhuizum voor de som van fl. 18 per jaar van Hendrik Alderts Piersma te Opende. (Tresoar: NA. Toegangsnr. 26, Inv.nr. 6027, rep.nr. 82) Op 17.12.1850 huurt Gooitzen Folkerts Wobbes te Surhuizum een stuk land te Surhuizum voor 5 jaar voor de som van fl. 16 per jaar van Wiebe Wiebrens van Dijk te Surhuisterveen en Bartele Rienks de Boer te Opende. (Tresoar: NA. Toegangsnr. 26, Inv.nr. 6029, rep.nr. 142) Op 26.03.1864 leent Gooitsen te Surhuizum een bedrag van fl. 100 van Gooitsen Johannes Nicolai te Twijzel. (Tresoar: NA, toegangsnr. 26, inv.nr. 24056, rep.nr. 41) Op 18.01.1865 akte van royement van Gooitsen Johannes Nicolai te Twijzel en Gooitsen Louws Wobbes te Surhuizum. (Tresoar: NA, toegangsnr. 26, inv.nr. 24057, rep.nr. 16) Volgens het bevolkingsregister Surhuizum 1850-1860 wonen Goitzen en Janke in huis nr. 59. Bij hen wonen hun zoon Jannes en zijn vrouw en hun dochter Jantje. Jantje vertrekt op 1 januari 1855 naar Drogeham. Verder wonen bij hen Janke Lammerts de Vries, dochter Klaaske en Janke Wobbes, dochter van Jantje en de kinderen van Jannes en Sytske. Volgens het bevolkingsregister van Surhuizum 1860-1880 woont Gooitzen in huisnr. 59 en is daar ingeschreven op 1 december 1861 samen met zijn kleindochters Janke, dochter van Klaaske, en Janke, dochter van Jantje. Gooitzen is hier overleden.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Goitzens Wobbes, geboren Surhuisterveen, 25 juni 1814, boerenknecht en soldaat, overleden Fort de Kock (Bukkittinggi op West-Sumatra), 3 januari 1845. Jan was als soldaat op 7 juni 1842 vertrokken met het schip Flevo naar Oost-Indië. Hij stierf in Fort de Kock en liet 1,75 gulden na. (bron: Nederlandsche Staatscourant 25-03-1848, Ministerie van Koloniën)
2. Klaaske Goitzens Wobbes, volgt B1.
3. Sjoerd Goitzens Wobbes, geboren Opende, 7 oktober 1817, overleden aldaar, 20 december 1817.
4. Sjoerd Goitzens Wobbes, geboren huisnr. 53 Opende, 2 november 1818, soldaat en fuselier, overleden Amboina (Ambon), 3 mei 1843. Sjoerd vertrok als soldaat op 15 augustus 1842 naar Oost-Indië aan boord van de Immagonda Sara Clasina. Hij overleed als fuselier en liet 2,18 gulden na. (bron: Nederlandsche Staatscourant 13-01/04-02-1846, staat van nalatenschappen van onder-officieren)
5. Jantje Goitzens Wobbes, volgt B2.
6. Hendrik Goitzens Wobbes, volgt B3.
7. Jannes Goitzens Wobbes, volgt B4. 

GENERATIE II

B1. KLAASKE GOITZENS WOBBES, dochter van Gooitzen Folkerts Wobbes en Janke Jans Lijnstra, geboren Opende, 25 juni 1816, overleden Marum, 15 november 1898. Gehuwd op 13 mei 1839 te Grootegast met LAMMERT DE VRIES, geboren Doezum, 13 maart 1802, gedoopt aldaar, 15 april 1802, dagloner en koopman, overleden Opende, 20 januari 1858. Zoon van Anke Ubels van der Laan en [Wessel Jans]. Lammert is een onecht kind van Anke Ubels. Zij trouwde later met Jan Gerbens de Vries. Lammert neemt dus de familienaam van zijn stiefvader aan. Klaaske woonde in het begin van de jaren 80 van de 19e eeuw in huisnr. D 134a in de gemeente Grootegast samen met Dirk Zijlstra, Antje Veenstra en Jan de Vries, zij was hoofd. Op 26 augustus 1881 vertrok ze naar Marum. Volgens het bevolkingsregister Marum 1880-1900 woont Klaaske twee maal bij haar jongste dochter Grietje te Marum in huis nr. A 175a. Op 8 februari 1896 verhuisde Klaaske naar Grootegast en komt terug op 25 januari 1898. Klaaske en Lammert konden niet schrijven. Op 29.12.1864 verkoopt Klaaske Gooitsens Wobbes te Opende samen met anderen een huis en erfpacht van land te Surhuizum voor fl. 761 aan Feitze Gabriels Veenstra te Surhuisterveen. (Tresoar: NA, toegangsnr. 26, inv.nr. 24057, rep.nr. 215 en 8)
Uit Klaaske Goitzens Wobbes, de vader onbekend:
1. Janke Wobbes, geboren huisnr. 33a Opende, 14 december 1834, overleden Surhuizum, 22 november 1915. Gehuwd op 2 december 1865 te Buitenpost met Durk Geerts Mozes, weduwnaar van Klaske Sierks van der Veen, geboren Harkema Opeinde, geb/ged. 8 november/13 december 1807, arbeider te Drogeham, Kooten, overleden Harkema Opeinde, 14 november 1871. Zoon van Geert Jeltes Mozes en Bregtje Durks Kuipers. Kinderen: Bregtje, Klaas. Volgens het bevolkingsregister Surhuizum 1860-1880 woont Janke in huisnr. 59 samen met haar opa Gooitzen Folkerts Wobbes en haar nichtje Janke Wobbes. Zij staat hier ingeschreven sinds 1 december 1861 en vertrekt op 30 december 1864 naar Doezum. Volgens het bevolkingsregister Drogeham 1860-1880 woont Durk op 1 december 1861 in huis nr. 121 samen met Sjoek Klazes Hoogstra die bij hem in dienst is. Op 5 november 1865 komt Janke bij hen wonen vanuit Opende. Sjoek vertrekt in 1869 naar Kooten en Durk en Janke gaan later naar Harkema Opeinde. Volgens het bevolkingsregister Harkema Opeinde 1860-1880 (blad 199) vestigen Janke en Durk zich met hun dochter in huis nr. 99a te Harkema Opeinde op 12 mei 1870. Zij komen van Drogeham. Een dag later wordt hun zoon ingeschreven, die dan net geboren is. Durk is hier overleden. Volgens het bevolkingsregister Harkema Opeinde 1880-1890 woont Janke met haar kinderen in huis nr. 126 en vertrekt ze in 1888 naar Surhuizum. Volgens het bevolkingsregister Surhuizum 1880-1890 woont Janke in huis nr. 167a, haar zoon Klaas komt op 2 december 1889 van Oostermeer. Op 22.06.1912 verkoopt Janke Wobbes te Surhuizum, weduwe van Durk Geerts Mozes een perceeltje bouwgrond te Surhuizum voor fl. 80 aan Bintje Piekstra te Surhuizum, weduwe van Jan Wijma. (Tresoar: NA, toegangsnr. 26, inv.nr. 24110, rep.nr. 115)
Uit dit huwelijk:
1. Anke de Vries, geboren Opende, 11 oktober 1840, dienstmeid te Grootegast. Gehuwd op 20 mei 1871 te Achtkarspelen met Johannes de Vries, geboren Drachten, 14 december 1843, dagloner/boerenknecht te Doezum. Zoon van Gerrit Johannes de Vries en Tjitske Fokkes de Vries. Johannes was vrijgesteld van dienstplicht.
2. Grietje de Vries, geboren Opende, [1844], overleden aldaar, 15 juni 1849.
3. Gooitske de Vries, geboren Opende, 23 januari 1846, overleden aldaar, 5 maart 1848.
4. Gooitzen de Vries, geboren Opende, 12 maart 1848, dienstknecht, overleden aldaar, 19 april 1875.
5. Gerrit de Vries, geboren Opende, 18 april 1850, boerenknecht, overleden Fransum, 16 februari 1885. Gehuwd op 11 november 1871 te Aduard met Katrina Spanjer, geboren Den Ham, [1849]. Dochter van Jan Spanjer en Aafke Moes.
6. Jannes de Vries, geboren Opende, 6 april 1852, boerenknecht, overleden Groningen, 21 augustus 1873.
7. levenloos meisje, Opende, 12 januari 1855.
8. Grietje de Vries, geboren Opende, 6 november 1857, dienstmeid. Gehuwd op 28 september 1878 te Marum met Jan Koekoek, geboren Marum, 27 november 1855, timmerman te Marum. Zoon van Freerk Jans Koekoek en Eltje Klazens Linstra. Kinderen: Freerk, Lammert, Eltje, Eltje, Klaaske, Jantje, Gerrit, Gerdina. Jan kreeg toestemming van zijn Artilleriecommandant om te trouwen. Hij was op 14 mei 1875 ingelijfd en toen hij huwde nog dienende.

B2. JANTJE GOITZENS WOBBES, dochter van Gooitzen Folkerts Wobbes en Janke Jans Lijnstra, geboren Opende, 10 december 1820, in een ongenummerde hut op de heide, woonachtig te Drogeham 1855, overleden Zwaagwesteinde, 11 september 1891. Gehuwd 1) op 8 januari 1853 te Buitenpost met ROEL JOCHUMS ZANDSTRA (weduwnaar van Gertje Ates van der Veer, overleden Drogeham, 27 juli 1850), geboren Drogeham, 12 februari 1794, arbeider/wagenaar, overleden aldaar, 24 januari 1856. Zoon van Jochum Roels Zandstra en Aaltje Takes van Teeken. Roel Jochums Zandstra is niet gedoopt en moest om te kunnen trouwen een gerechtelijke akte met getuigen laten opstellen waarin zijn geboortedatum werd vermeld. Hij is niet gedoopt omdat zijn ouders doopsgezind waren. Roel kan schrijven. Gehuwd 2) op 6 maart 1858 te Buitenpost met JACOB JANS VAN DER ZWAAG, geboren Rinsumageest, geb/ged. 18 februari/16 maart 1806, arbeider te Veenwouden, overleden (Dant), 5 augustus 1874. Zoon van Jan Jacobs van der Zwaag en Antje Johannes van der Woude. Op 14.12.1874 koopt Jantje Gooitsens Wobbes weduwe van Jacob Jans van der Zwaag een huis en erf voor fl. 225 van Jan Sjoerds van der Zwaag te Zwaagwesteinde. (Tresoar: NA, toegangsnr. 26, inv.nr. 24066, rep.nr. 212)
Uit Jantje Goitzens Wobbes, de vader onbekend:
1. Janke Wobbes, geboren Surhuizum, 6 maart 1846, arbeidster te Twijzel, overleden aldaar, 18 mei 1905. Gehuwd op 12 september 1868 te Buitenpost met Jelle Andries van Nimwegen, geboren Zwaagwesteinde, 10 februari 1835, arbeider te Twijzel, overleden aldaar, 16 december 1896. Zoon van Andreas Johan van Nimwegen en Jeltje Jans Tjoelker. Kinderen: Jantje, Riekele. Volgens het bevolkingsregister Surhuizum 1860-1880 woont Janke in huisnr. 59 samen met haar opa Gooitzen Folkerts Wobbes en haar nicht Janke Wobbes. Zij staat hier ingeschreven sinds 1 december 1861 en vertrekt op 14 januari 1867 naar Kollum. Op 18.02.1905 wordt er een boedelscheiding vastgesteld met Janke Wobbes te Twijzel, weduwe van Jelle Andries van Nimwegen, Riekele van Nimwegen te Kollumerzwaag, Harm de Haan te Kollumerzwaag gehuwd met Jeltje van Nimwegen, Sietze Prins te Kollumerzwaag gehuwd met Jantje van Nimwegen en Taeke van Nimwegen te Twijzel. (Tresoar: NA, toegangsnr. 26, inv.nr. 24101, rep.nr. 48) Jantje de oudste dochter van Janke en Jelle was getrouwd met Sytze Prins. Eén van hun kinderen was de bekende etser Riekele Prins. Hij behoorde sinds de oprichting in 1934 bij de kunstkring 'De Regenboog' later na de Tweede Wereldoorlog trad hij toe tot de bekende Groningse kunstgroep 'De Ploeg'. Volgens het bevolkingsregister Twijzel 1880-1890 wonen Jelle en Janke op Heide 225 met hun kinderen bij hen woont Sytze Sjoerds Prins, schoonzoon. Hij is arbeider en komt van Zwaagwesteinde.
Uit het eerste huwelijk:
1. Taeke Zandstra, geboren Drogeham, 19 september 1853.
2. Aaltje Zandstra, geboren Drogeham, 17 oktober 1854, overleden [Dantumadeel], 10 juli 1923. Gehuwd op 30 april 1874 te Dantumadeel met Wijbe Johannes Postma, geboren Zwaagwesteinde, 7 juni 1848, dagloner. Zoon van Johannes Wijbes Postma (voerman) en Ytje Doeijes Dijkstra. Kinderen: Ykje.

B3. HENDRIK GOITZENS WOBBES, zoon van Gooitzen Folkerts Wobbes en Janke Jans Lijnstra, geboren huisnr. 53 Opende, 5 december 1822, dagloner te Surhuizum, Opende 1852-1861, Surhuizum 1861-1866, Opende 1866-1875, overleden aldaar, 20 januari 1875. Gehuwd op 10 juli 1847 te Buitenpost met LUTSKE JANS DAMSTRA, geboren Surhuisterveen, 1 juni 1815, overleden Opende, 13 mei 1883. Dochter van Jan Sakes Dam(stra) en Sijke Tjeerds Witteveen.
Op 27.02.1849 verkopen Lutske Jans Damstra te Surhuisterveen gehuwd met Wobbes en Sytze Tjeerds Witteveen te Surhuisterveen weduwe van Damstra vaste goederen te Surhuizum voor een som van fl. 45 aan Binne Eits Wietzema te Surhuisterveen. (Tresoar: NA. Toegangsnr. 26, Inv.nr. 6028, rep.nr. 30) Volgens het bevolkingsregister Surhuizum 1850-1860 wonen Hendrik en Lutske in huis [nr. 108a] op 17 februari 1852 vertrokken ze met 2 kinderen naar Grootegast. Volgens het bevolkingsregister Grootegast 1850-1870 vestigde Hendrik zich te Opende huis nr. 33g doorgestreept 76b op 17 februari 1852 en vertrekt hij naar Achtkarspelen op 8 april 1861 met het hele gezin. Volgens het bevolkingsregister van Surhuizum woont Hendrik in huisnr. 180 samen met zijn vrouw en kinderen. Hij wordt hier ingeschreven op 1 december 1861 en vertrekt van hieruit op 18 april 1866 met zijn gezin naar Opende. Op 26.02.1862 koopt Hendrik Goitzens Wobbes te Surhuizum een 1/2 deel in en stuk vergraven land te Surhuizum voor fl. 200 van Andries Pieters Veenstra en Johannes Pieters Veenstra te Surhuizum. (Tresoar: NA. Toegangsnr. 26, Inv.nr. 6043, rep.nr. 36) Op 10.12.1862 koopt Hendrik samen met zijn broer Jannes beiden te Surhuizum een stuk heide en poel te Opende voor fl. 100 van Pieter Pieters Gjaltema te Surhuisterveen. (Tresoar: NA. Toegangsnr. 26, Inv.nr. 6043, rep.nr. 202) Op 06.02.1866 verkoopt Hendrik zijn woning te Surhuizum voor fl. 250 aan Sake en Pieter Romkes van der Kloet te Surhuizum. (Tresoar: NA. Toegangsnr. 26, Inv.nr. 6047, rep.nr. 34)

Uit dit huwelijk:
1. Sijke Wobbes, geboren Surhuizum, 24 november 1848, overleden aldaar, 2 april 1864.
2. Janke Wobbes, geboren Surhuizum, 26 juli 1850, dienstmeid, overleden na 1895. Gehuwd op 24 mei 1876 te Grootegast met Fokke Johannes Nijboer, geboren Surhuisterveen, 30 maart 1826, kuiper te Opende, overleden Doezum, 4 januari 1895. Zoon van Johannes Jans Nijboer en Grietje Sjoerts Wijma. Volgens het bevolkingsregister Grootegast 1860-1880 wonen Janke en Fokke in huis nr. 42 samen met de vader van Fokke en zijn zus Gepke. Volgens het register van 1880-1900 wonen ze nog in hetzelfde huis. Nu woont Grietje van der Lei, commensaal, bij hen in. Op 2 juni 1888 verhuizen Janke en Fokke naar Marum.
3. Guitsen Wobbes, volgt B5.

B4. JANNES GOITZENS WOBBES, zoon van Gooitzen Folkerts Wobbes en Janke Jans Lijnstra, geboren huisnr. 35a Opende, 4 januari 1827, arbeider/boerenknecht, woonachtig te Surhuizum, overleden aldaar, 3 augustus 1863. Gehuwd op 4 september 1852 te Buitenpost met SYTSKE SYTZES FOKKINGA, geboren Harkema Opeinde, 30 november 1826, dienstmeid te Augustinusga, overleden Buitenpost, 18 december 1891. Dochter van Sytze Roels Fokkinga en Wipke Berends van der Heide. Sytske huwde 2) op 27 maart 1875 te Buitenpost met Sytze Jitzes Jagersma (weduwnaar van Taetske Hendriks van der Veen), geboren Veenwouden, 22 december 1833, arbeider, overleden Buitenpost, 25 december 1893. Zoon van Jitze Sytzes Jagersma en Grietje Jurjens Postma.
Volgens het bevolkingsregister Surhuizum 1850-1860 wonen Jannes en Sytske bij zijn ouders in huis nr. 59 samen met zijn zus Jantje en haar dochter Janke, verder Janke Lammerts de Vries, dochter van Klaaske zijn zus en hun kinderen. Voordat Sytske met Jannes trouwde was ze boerenmeid en woonde ze bij de landbouwer Geert Hendriks van Schepen en Buntje Teunis de Vries en hun drie kinderen (in huis nr. 89 doorgestreept 86 afgebrand nr. 162) te Surhuizum samen met boerenknecht Wolter Eintes Postma.
Volgens het bevolkingsregister Surhuizum 1860-1880 (blad 210) woont Jannes in huisnr. 177. Hij is arbeider en Nederlands Hervormd. Hij woont samen met zijn vrouw Sytske en zijn kinderen Gooitzen, Wipkje, Janke en Sijtze en staat hij daar ingeschreven sinds 1 december 1861. Hij is hier overleden op 3 augustus 1863. Sytske en haar kinderen Gooitzen, Wipkje, Janke en Sijtze vertrekken van hieruit naar Harkema Opeinde.
Volgens het bevolkingsregister Harkema Opeinde 1860-1880 (blad 232) gaat Sytske samen met haar vier kinderen wonen in huis nr. 61 op 12 mei 1869, van hieruit vertrekt Sytske naar Buitenpost, Wipke ook, Janke naar Grootegast op 1 mei 1873, Sijtze naar Augustinusga en Goitzen naar Surhuizum.
Volgens het bevolkingsregister Buitenpost 1860-1880 gaat Sytske kort na haar huwelijk met Sytze bij hem in wonen op 12 mei 1875 in huis nr. 120a, 132b, 114. Sytze woont daar dan met zijn kinderen: Jitze, Jinke, Grietje en Teetske. Op 18 november 1876 wordt Wipke Jannes Wobbes samen met haar pas geboren zoon Jannes ook ingeschreven op dit adres. Zij komt van Harkema-Opeinde. Zij vertrekt op 21 oktober 1878 naar Veenklooster. In de tussentijd heeft zij nog een kind gekregen, Teye. Hij wordt op dit adres ingeschreven op 14 september 1878.
Volgens het bevolkingsregister Buitenpost 1880-1890 wonen Sytske en Sytze Jagersma in West huis nr. 184. Bij hen wonen zijn dochters Jinke en Grietje, Jannes de zoon van Wipke en kleinzoon van Sytske en Goitzen haar zoon vanaf 22 augustus 1889, hij komt van Ommerschans en vertrekt later naar Augustinusga.
Op 10.12.1862 koopt Jannes samen met zijn broer Hendrik beiden te Surhuizum een stuk heide en poel te Opende voor fl. 100 van Pieter Pieters Gjaltema te Surhuisterveen. (Tresoar: NA. Toegangsnr. 26, Inv.nr. 6043, rep.nr. 202) Op 26.01.1892 verkoopt Goitzen Jannes Wobbes samen met anderen het erfrecht van de nalatenschap van Sytske Sytses Fokkinga, in leven gehuwd met wijlen Sytze Jagersma voor fl. 80 aan Sytze Jagersma te Buitenpost. (Tresoar: NA, toegangsnr. 26, inv.nr. 24086, rep.nr. 23)

Uit dit huwelijk:
1. Goitzen Wobbes, geboren Surhuizum, 7 januari 1853, overleden aldaar, 31 januari 1853.
2. Goitzen Wobbes, geboren Surhuizum, 8 april 1854, arbeider, woonachtig Surhuizum 1869, Twijzel 1869-, Ommerschans -1889, Buitenpost 1889-, Augustinusga, ongehuwd overleden Drachten, 17 augustus 1902. Volgens het bevolkingsregister van Surhuizum 1860-1880 (blad 210) woont Goitzen in huisnr. 177 samen met zijn ouders, broer en zusters. Hij vertrekt op 18 juni 1867 naar Opende en komt terug op 18 augustus. Van hieruit gaat Goitzen als dienstknecht naar Harkema Opeinde. Volgens het bevolkingsregister Harkema Opeinde 1860-1880 woont Goitzen daar in huisnr. 61 bij zijn moeder en zijn broer en zusters. Het gezin is daar ingeschreven op 12 mei 1869. Zij komen van Surhuizum. Van hieruit vertrekt hij terug naar Surhuizum vermoedelijk naar zijn ouderlijk huis (nr. 177 of 117) waar op dat moment het gezin van Andries Johannes Veenstra woont. Hij wordt hier ingeschreven in november 1869 en vertrekt van hieruit naar Twijzel.
3. Wipke Wobbes, volgt B6.
4. Janke Wobbes, volgt B7.
5. Sijtze Wobbes, volgt B8.GENERATIE III

B5. GUITSEN WOBBES, zoon van Hendrik Goitzens Wobbes en Lutske Jans Damstra, geboren Opende, 13 oktober 1855, dagloner en arbeider aldaar, overleden Grootegast, 12 augustus 1920. Gehuwd op 6 oktober 1885 te Grootegast met HENDRIKJE van der MOLEN, geboren Doezum, 4 januari 1858, overleden Grootegast, 10 februari 1910. Dochter van Hiltje van der Molen. Volgens het bevolkingsregister Grootegast 1880-1900 woont het gezin in huis D nr. 26 later 103 te …
Uit dit huwelijk:
1. Lutske Wobbes, geboren Opende, 6 december 1885, overleden aldaar, 27 november 1938. Gehuwd op 11 november 1903 te Grootegast met Kornelis Raven, geboren Surhuisterveen, 12 februari 1868, overleden Opende, 30 juni 1943. Zoon van Sjoerd Kornelis Raven en Aaltje Adams Witteveen.
2. Hendrik Wobbes, volgt B9.
3. meisje, levenloos geboren Opende, 14 mei 1897.

B6. WIPKE WOBBES, dochter van Jannes Goitzens Wobbes en Sytske Sytzes Fokkinga, geboren Surhuizum, 28 september 1856, arbeidster te Buitenpost, overleden Burgumerheide, 1 november 1931. Gehuwd op 7 mei 1881 te Burgum met JAN KLAZES VONK, weduwnaar van Tjitske Jelles Hooijenga, geboren Burgum, 1 november 1848, landbouwer en wagenaar aldaar, overleden Burgumerheide, 16 november 1929. Zoon van Klaas Jans Vonk en Antje Hendriks van der Galiën.
Volgens het bevolkingsregister Harkema-Opeinde 1860-1880 woont Wipke daar in huisnr. 61 bij haar moeder en haar broers en zus. Het gezin is daar ingeschreven op 12 mei 1869. Zij komen van Surhuizum. Van hieruit vertrekt Wipke naar Buitenpost.
Volgens het bevolkingsregister Buitenpost 1860-1880 gaat Wipke kort voor de geboorte van Jannes bij haar moeder en Sytze Jagersma wonen. Zij wordt daar ingeschreven op 18 november 1876. Zij komt dan van Harkema Opeinde. Een half jaar na de geboorte van Teye verhuist Wipke, op 21 oktober 1878 vertrekt ze naar Veenklooster.
Wipke Jannes Wobbes wordt op 21 oktober 1878 ingeschreven in het dienstbodenregister Kollumerland 1870-1880. Zij staat te boek als dienstmeid en is Nederlands Hervormd. Ze vestigde zich in Westergeest en was in dienst bij Van der Wal. Op 12 mei 1879 vertrekt ze naar Grootegast.
V
olgens het bevolkingsregister Burgum 1880-1889 woont het gezin in huis nr. 219 doorgestreept 255. Opvallend is dat Jan Klazes Vonk Chr. Gereformeerd is en Wipke Ned. Hervormd. Wipke komt vanuit [Hardegarijp] bij hem wonen. Jacob broer en Antje zus van Jan wonen ook bij hen in en tot slot ook Goitzen Jannes Wobbes. Op 9 juli 1887 komt ook Teye bij hen wonen. Uit een aantal akten blijkt dat Wipke en Jan kunnen schrijven. Op 15.06.1885 verkoopt Jan Klazes Vonk te Bergum samen met Geert Postma te Twijzel en Sytze Jannes Wobbes te Surhuisterveen een aandeel in een huis met erf en bouwland te Augustinusga voor fl. 26 aan Roel Sytzes Fokkinga te Augustinusga. (Tresoar: NA, toegangsnr. 26, inv.nr. 24079, rep.nr. 90)
Uit Wipke Wobbes [zonen van ? Brandsma]:
1. Jannes Wobbes, volgt B10.
2. Teye Wobbes, volgt B11.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Jans Vonk, geboren Burgum, 15 maart 1882, arbeider aldaar. Gehuwd op 12 mei 1906 te Tietjerksteradeel met Trijntje Veenstra, geboren Burgum, 23 september 1884. Dochter van Pieter Willems Veenstra en Jitske Feijes Sikkema.
2. Sijtze Jans Vonk, geboren Burgum, 2 juni 1884, overleden aldaar, 9 juni 1884.
3. Sijtze Jans Vonk, geboren Burgum, 4 september 1885, arbeider aldaar. Gehuwd 1) op 12 mei 1906 te Tietjerksteradeel met Sjoukje Grijpstra, geboren Burgum, 17 november 1885, overleden Burgum, 5 februari 1941. Sjoukje is gewettigd op 12 mei 1894 bij het huwelijk van haar ouders. Dochter van Gerrit Wijgers Grijpstra en Jeltje Willems Paulusma. Kinderen: Jeltje, Jan, Gerrit, Hendrik, Wipkje, Jacob, Wipkje, Anne, Klaas. Gehuwd 2) 1942 met Antje Baron, geboren Drachten, 2 augustus 1885. Dochter van Wietze Wiebes Baron en Dieuwke Johannes Veninga.
4. Sijtske Jans Vonk, geboren Burgum, 15 oktober 1886, overleden 1924. Gehuwd op 14 mei 1908 te Tietjerksteradeel met Klaas Jans Kloosterman, geboren Burgum, 12 juni 1879, arbeider aldaar. Zoon van Jan Klazes Kloosterman en Froukje Roels de Wilde.
5. Antje Jans Vonk, geboren Burgum, 23 september 1888. Gehuwd op 14 mei 1908 te Tietjersteradeel met Hotze Sierks van der Wal, geboren Suameer, 6 juni 1883, voerman te Burgum. Zoon van Sierk Hotzes van der Wal en Tjitske Jans Douma.
6. Tjitske Jans Vonk, geboren Burgum, 28 oktober 1890. Gehuwd op 21 mei 1910 te Tietjerksteradeel met Abraham Atema, geboren Burgum, 11 januari 1887, arbeider aldaar. Zoon van Klaas Douwes Atema en Dirkje Aukes de Vries.
7. Jacob Jans Vonk, geboren Burgum, 14 januari 1892, overleden 1926. Gehuwd op 29 augustu 1914 te Tietjerksteradeel met Wijtske Vellinga, geboren Burgum, 18 oktober 1892. Dochter van Doeije Klazes Vellinga en Marijke Sijbrens Venema.
8. Gooitzen Jans Vonk, geboren Burgum, 22 juni 1895, overleden 1895.
9. levenloos kind, Tietjerksteradeel, 25 november 1893.
10. levenloos kind, Tietjerksteradeel, 21 mei 1900.Wipke Wobbes
 
Wipke en Jan Vonk
Wipke Wobbes en Jan Klazes Vonk (foto Loes Kleefsman)

Uit overlevering binnen de familie van Teye Wobbes worden we nog het een en ander gewaar over Wipke. Volgens Doederina (B11/4) had ze veel in haar mars. 's Ochtends molk zij de koeien die ze hadden en had de koffie gezet voordat pake Jan uit bed kwam. Dit is in de periode dat Doederina kind was en Wipke circa zestig jaar oud was. Beide broers Jannes en Teije kenden het 'geheim' van hun afkomst. Zij praatten daar in principe nooit over omdat het als een schande werd ervaren. Eens hebben zij een en ander uit de doeken gedaan en hebben afgesproken daar verder nooit meer over te praten, volgens Ritske (B19). De Brandsma die hun vader zou zijn was destijds boer of boerenzoon in Buitenpost. Wipke was als dienstmeid werkzaam bij deze familie. De mogelijkheid bestaat dat de afkomst van Wipke een eventueel huwelijk in de weg stond. Zekerheid hierover zullen we echter nooit krijgen.B7. JANKE WOBBES, dochter van Jannes Goitzens Wobbes en Sytske Sytzes Fokkinga, geboren Surhuizum, 15 juli 1859, overleden Twijzel, 30 juni 1934. Gehuwd op 18 mei 1882 te Buitenpost met GEERT JACOBS POSTMA, weduwnaar van Eltje Dijkstra, geboren Kollumerzwaag, 30 januari 1846, koopman te Twijzel, overleden (Achtk), 30 januari 1915. Zoon van Jacob Gooitzens Postma en Jitske Lubberts Boersma. Kinderen van Geert en Eltje: Sake, Klaaske, Jitske.
Volgens het bevolkingsregister Harkema-Opeinde 1860-1880 woont Janke daar in huisnr. 61 bij haar moeder en haar broers en zus. Het gezin is daar ingeschreven op 12 mei 1869. Zij komen van Surhuizum. Van hieruit vertrekt Janke op 1 mei 1873 naar Grootegast.
Volgens het bevolkingsregister Buitenpost 1860-1880 gaat Janke op 10 december 1877 bij haar moeder en Sytze Jagersma wonen, ze komt dan van Grootegast. Korte tijd later op 31 december 1877 vertrekt ze naar Leeuwarden.
Volgens het bevolkingsregister Twijzel 1880-1890 woont Geert en zijn vrouw Eltje in buurt 104. Naast hun kinderen woont ook Roelof Klazes van der Veen en Lammert Egberts Oosterhuis, beiden als commensaal aangetekend en Douwe het kind van Janke bij hen. Janke wordt vreemd genoeg niet vermeld. Janke wordt wel vermeld bij de landbouwer Wijtze Binderts Kloosterman en Joukje Gaeles Cuperus en hun zeven kinderen en nog zes andere dienstbodes (overigens niet allen tegelijkertijd) in West huis nr. 121. Janke vertrekt van daaruit naar Augsbuurt op 30 juni 1880. [Douwe Taekes van der Ploeg, geboren (Tietj.), +/- 27 oktober 1846, overleden (Tietj.), 16 oktober 1920. Zoon van Taeke Arents van der Ploeg en Geeske Hendriks Douma. Gehuwd op 9 november 1878 te Tietjerksteradeel met Eetske Jans van der Meer.]
Op 15.06.1885 verkoopt Jan Klazes Vonk te Bergum samen met Geert Postma te Twijzel en Sytze Jannes Wobbes te Surhuisterveen een aandeel in een huis met erf en bouwland te Augustinusga voor fl. 26 aan Roel Sytzes Fokkinga te Augustinusga. (Tresoar: NA, toegangsnr. 26, inv.nr. 24079, rep.nr. 90)
Uit Janke Wobbes, vermoedelijk een zoon van Douwe van der Ploeg:
1. Douwe Wobbes, volgt B12.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob Postma, geboren Twijzel, 16 juni 1883, koopman. Gehuwd op 9 mei 1908 te Achtkarspelen met Hendrikje Veenstra, geboren Twijzel, 10 februari 1889. Dochter van Harm Veenstra en Jeltje van der Veen.
2. Jannes Postma, geboren Twijzel, 21 september 1884. Gehuwd op 21 mei 1910 te Achtkarspelen met Jitske van der Pas, geboren Westergeest, 31 januari 1888, dienstbode te Oudwoude. Dochter van Seije Jurks van der Pas en Aafke Wijtzes Veenstra.
3. Goitzen Postma, geboren 6 januari 1887, overleden aldaar, 21 september 1887.
4. Sytske Postma, geboren Twijzel, 7 juli 1888. Gehuwd op 6 maart 1909 te Achtkarspelen met Jan Hendrik Brons, geboren Winschoten, [1889], muzikant te Amsterdam. Zoon van Jan Brons en Antje Koolman. Bij vonnis d.d. 7 januari 1916 van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam is het huwelijk ontbonden. Op 18 mei 1916 is de akte van het vonnis aan Sytske betekend. Hierin wordt overspel door Sytske als reden gegeven.
5. Jitske Postma, geboren Twijzel, 20 september 1889.
6. Gooitzen Postma, geboren Twijzel, 17 maart 1891. Gehuwd op 20 november 1915 te Achtkarspelen met Minke Wijma, geboren Twijzel, 7 augustus 1889, arbeidster. Dochter van Gelske Wijma. Minke is gescheiden van Willem van der Heide.
7. Wytze Postma, geboren Twijzel, 21 november 1892.
8. Jitze Postma, geboren Twijzel, 21 november 1892, overleden aldaar, 24 november 1892.
9. Jitze Postma, geboren 16 mei 1895.
10. Jitske Postma, geboren 20 maart 1897.
11. Sytze Postma, geboren 16 maart 1898.
12. Wipkje Postma, geboren Twijzel, 11 augustus 1901. Gehuwd op 18 mei 1922 te Achtkarspelen met Auke Bilijam, geboren Twijzel, 25 maart 1898, spoorbeambte te Zwaagwesteinde. Zoon van Jakob Bilijam en Tjalkje Korporaal.
13. Klaske Postma.

B8. SIJTZE WOBBES, zoon van Jannes Goitzens Wobbes en Sytske Sytzes Fokkinga, geboren Surhuizum, 30 maart 1862, arbeider aldaar, Harkema Opeinde, overleden Surhuisterveen, 26 november 1934. Gehuwd 1) op 14 februari 1885 te Buitenpost met AAFKE HENDRIKS KIELSTRA, geboren Surhuisterveen, 7 juli 1860, overleden aldaar, 11 maart 1902. Dochter van Hendrik Klazes Kielstra en Aaltje Jacobs Hoeksma. Gehuwd 2) op 22 maart 1913 te Buitenpost met SIJTSKE BROERSMA, weduwe van Tjerk Veenwijk, geboren Harkema-Opeinde, 24 april 1861, overleden [(Achtk), 20 april 1938]. Dochter van Waatze Ietes Broersma en Antje Folkerts Nieuwenhuis.
Volgens het bevolkingsregister Harkema-Opeinde 1860-1880 woont Sijtze daar in huisnr. 61 bij zijn moeder en zijn broer en zusters. Het gezin is daar ingeschreven op 12 mei 1869. Zij komen van Surhuizum. Van hieruit vertrekt Sijtze naar Augustinusga.
Volgens het bevolkingsregister Harkema Opeinde 1880-1890 wonen Sijtze en Aafke in huis nr. 70. Sijtze komt op 5 april 1888 van Oostermeer en samen vertrekken ze in 1888 naar Surhuizum, Aafke kwam van Surhuisterveen.
Volgens het bevolkingsregister Surhuizum 1880-1890 wonen ze in huis nr. 93 en komen ze van Harkema Opeinde.
Op 15.06.1885 verkoopt Jan Klazes Vonk te Bergum samen met Geert Postma te Twijzel en Sytze Jannes Wobbes te Surhuisterveen een aandeel in een huis met erf en bouwland te Augustinusga voor fl. 26 aan Roel Sytzes Fokkinga te Augustinusga. (Tresoar: NA, toegangsnr. 26, inv.nr. 24079, rep.nr. 90)
Op 14.05.1888 leent Sijtze te Surhuizum een bedrag van fl. 250 van Simon Meines Luimstra te Surhuisterveen. (Tresoar: NA, toegangsnr. 26, inv.nr. 6074, rep.nr. 1320) Op 27.04.1897 leent hij nogmaals van Simon Luimstra nu een bedrag van fl. 160. (Tresoar: NA, toegangsnr. 26, inv.nr. 6086, rep.nr. 1962) Op 06.04.1901 nogmaals nu een bedrag van fl. 420. (Tresoar: NA, toegangsnr. 26, inv.nr. 6090, rep.nr. 2922) Op 10.11.1908 koopt Sijtze te Surhuisterveen een stuk bouwland te Augustinusga voor fl. 1000 van Nanne Gerrits Bouius te Augustinusga en anderen. (Tresoar: NA, toegangsnr. 26, inv.nr. 6099, rep.nr. 4922 en 4928) Op 02.02.1909 verkoopt Sytze Jannes Wobbes te Surhuisterveen en anderen een huis, erf en enige grond te Surhuisterveen voor fl 1050 aan Sieger Bulthuis te Niehove. (Tresoar: NA, toegangsnr. 26, inv.nr. 6100, rep.nr. 5010) Op 11.05.1909 leent Sytze een bedrag van fl. 1200 van Jantje Wybrens Wouda te Groningen, weduwe van Simon Meines Luimstra. (Tresoar: NA, toegangsnr. 26, inv.nr. 6100, rep.nr. 5106) Op 09.05.1916 maken Sytze en Sytske te Surhuizum beiden een testament op. (Tresoar: NA, toegangsnr. 26, inv.nr. 6108, rep.nr. 176 en 177, akten niet aanwezig) Op 25.03.1925 koopt Sytze te Surhuizum een bouwterrein te Surhuisterveen voor fl. 440 van Berendje Teyes van der Meulen te Surhuisterveen. (Tresoar: NA, toegangsnr. 26. inv.nr. 6125, rep.nr. 3404) Op 17.08.1925 verkoopt Sytze te Surhuisterveen een huis en grond te Augustinusga Roodeschuur voor fl. 4000 aan Sytze Haarsma te Surhuizum. (Tresoar: NA, toegangsnr. 26, inv.nr. 6126, rep.nr. 3581)
Uit het eerste huwelijk:
1. Jannes Wobbes, geboren Surhuisterveen, 19 april 1885, ongehuwd overleden aldaar, 14 november 1938. Op 15.12.1914 koopt Jannes te Surhuizum een huis, schuurtje en enig land te Harkema Opeinde voor fl. 1550 van Hendrik Willems Henstra te Harkema Opeinde. (Tresoar: NA, toegangsnr. 26, inv.nr. 6105, rep.nr. 6484) Jannes te Surhuizum leent op 14.03.1906 een bedrag van fl. 1000 van zijn zus Aaltje te Surhuisterveen. (Tresoar: NA, toegangsnr. 26, inv.nr. 6108, rep.nr. 115)
2. Aaltje Wobbes, geboren Harkema Opeinde, 6 november 1887, ongehuwd overleden Surhuisterveen, 8 mei 1956.
3. Sijtske Wobbes, geboren Surhuizum, 28 september 1890, overleden Surhuisterveen, 11 april 1971. Gehuwd op 22 maart 1913 te Buitenpost met Oeds Hoekstra, geboren (Achtk.), 28 oktober 1888, overleden 8 juli 1963. Zoon van Geert Hoekstra en Trijntje Wijma. Kinderen: Geert, Aafke, Trijntje.
4. Hendrik Wobbes, volgt B13.
5. Roelof Wobbes, geboren Surhuizum, 15 december 1896, overleden aldaar, 17 januari 1897.
6. Annechien Wobbes, geboren Surhuizum, 30 januari 1899, overleden Warffum, 23 juni 1981. Gehuwd op 2 juni 1921 te Buitenpost met Gerben Straatsma, geboren Jislum, 16 november 1895, slager te Ferwerd en Warffum 1926-, overleden Groningen, 5 februari 1958. Zoon van Popke Kornelis Straatsma en Janke Gerbens Nicolai. Kinderen: Popke Kornelis, Sietse, Janke, Jannes, Cornelis Binnert, Hendrik, Aafke, Benno.
7. Janke Wobbes, geboren Surhuisterveen, 1 maart 1902, overleden 5 mei 1954. Gehuwd op 17 mei 1923 met Rinze Bijker, geboren (Achtk), 4 maart 1901. Zoon van Gerrit Bijker en Grietje Huizenga. Kinderen: Aaf, Gerrit, Sietske, Griet, Alie, Atze, Sieke, Cobie.
Een week na Janke’s geboorte overleed haar moeder. Janke werd opgenomen in het gezin van Wipke Wobbes en Jan Vonk te Noord-Bergum (bron: Tonnis Musschenga).


Sijtze Wobbes en Sijtske Broersma (foto: Tonnis Musschenga)


Sijtze Wobbes, 1925 (foto: Tonnis Musschenga)


Jannes Wobbes (foto: Tonnis Musschenga)


vlnr: Aaltje, Sijtske, Annechien, Janke, Hendrik (foto: Tonnis Musschenga)


Gezin Hoekstra (foto: Tonnis Musschenga)


Gezin Straatsma (foto: Tonnis Musschenga)


Gezin Bijker (foto: Tonnis Musschenga)
 
 

GENERATIE IV

B9. HENDRIK WOBBES, zoon van Guitsen Wobbes en Hendrikje van der Molen, geboren Opende, 30 mei 1891, landarbeider, woonachtig te Kornhorn, overleden Groningen, [1959]. Gehuwd 1) op 15 oktober 1914 te Grootegast met AALTJE VAN DER TUIN, geboren Harkema Opeinde, 5 oktober 1898. Dochter van Hinke van der Tuin en [Cornelis Alma]. Gescheiden 31 juli 1934. Gehuwd 2) met BONTJE COPINGA, weduwe van Hendrikus Kats, geboren Leek, [1897], overleden Groningen, 23 oktober 1940. Dochter van Derk Copinga en Antje Huberts.
Aaltje van der Tuin gaat een verhouding aan met IJje Wijkstra (geboren Doezum, 4 juli 1895). Zij gaat zonder haar kinderen bij hem inwonen. Hendrik zat op dat moment in de gevangenis wegens diefstal. Vier veldwachters hadden de opdracht Aaltje op te halen en haar voor het gerecht te doen verschijnen omdat zij haar kinderen onverzorgd had achtergelaten. IJje Wijkstra schoot op 18 januari 1929 de vier politieagenten, bij zijn huis te Lukaswolde, dood. Uiteindelijk belandde hij in de gevangenis. Hij stierf te Eindhoven, 6 juni 1941. Aaltje werd naar Amsterdam gebracht en kwam daar in een gesticht. Zij verliet deze op 26 mei 1932 en ging in de Elandsstraat 186 wonen (hoofdbewoner Wimmers). Daar kreeg zij op 10 januari 1933 een dochter, Antje Wobbes. Zij verhuisden op 30 oktober 1933 naar de Van Reigersbergenstraat 81 (tevens hoofdbewoner Wimmers).
Uit dit huwelijk:
1. Hendrikje Wobbes, geboren Opende, 1914, overleden Beerta, 3 oktober 1963. Gehuwd met Jacob Bruinink.
2. Hinke Wobbes, geboren Opende, 1917.
3. Lutske Wobbes, geboren Opende, 1920.
4. Tetje Wobbes, geboren Opende, 13 juli 1922, woonachtig te Schiermonnikoog. Gehuwd met Gijsbert (Gijs) Smink, geboren 21 september 1920, visser, overleden 12 oktober 1988, begraven Schiermonnikoog. Zoon van Jacob Smink en Trijntje Willemina Visser. Kinderen: Jacob, Riek, Janke, Jan, Thea.
5. Janke Wobbes, geboren Opende, 23 januari 1925, cheffin bij een wasserij. Gehuwd op 3 augustus 1948 te Groningen (gescheiden van) met Eltjo Meuken, geboren 3 november 1920, gemeente-ambtenaar. Kinderen: Henk.
6. Guitsen Wobbes, volgt B14.

Kind van Aaltje van der Tuin, vader onbekend:
7. Antje Wobbes, geboren Amsterdam, 10 januari 1933.

 

B10. JANNES WOBBES, zoon van Wipke Wobbes, geboren Buitenpost, 16 november 1876, arbeider later veehouder woonachtig te Roodkerk, "Eiteweerd" Matsloot, overleden aldaar, 2 mei 1939, begraven te Hoogkerk. Gehuwd op 19 mei 1900 te Wouterswoude met JIFKE van HUIZEN, geboren Roodkerk, 22 december 1878, overleden Boornbergum, 17 juni 1965, begraven te Hoogkerk. Dochter van Lammert Jans van Huizen en Minke Willems Sikma.
Volgens het bevolkingsregister Buitenpost 1860-1890 groeit Jannes op bij zijn oma Sytske Sytzes Fokkinga, zie B4.
Vanuit Oenkerk zijn Jannes en Jifke naar Tijnje verhuisd. Hier betrokken ze een huurboerderij die in slechte staat verkeerde. Ze moesten de mest, het hooi en het gras allemaal per boot van en naar het land vervoeren. Nadat Jannes het land weer in orde had gemaakt moest hij verhuizen omdat een zoon van de eigenaar op de boerderij ging wonen. Ongeveer in de periode 1914-1934 woonden Jannes en Jifke in Garijp. Daar hebben zij de eerste drie jaren gewoond in een huurboerderij waar heel veel land bij was maar dat land lag heel erg versnipperd. Daarna zijn zij verhuisd naar een huurboerderij waar zij zeventien jaar hebben gewoond. In deze boerderij is nog een glasraampje aanwezig waarin de naam van Jannes' zoon Hendrik is geschreven. Tijdens de crisisjaren werden de huren extreem hoog. Een hectare land was 500 gulden. Hierdoor waren zij gedwongen te verhuizen. In 1934 verhuisden Jannes en Jifke naar de boerderij "Eiteweerd" te Matsloot (zie afbeelding) waar de huren veel lager waren, circa 600 gulden per hectare. Jifke is in 1957 verhuisd naar Hoendiep 51 te Briltil (zie B23). Daar heeft zij tot ongeveer 1963 gewoond. Zij werd ziek en is toen door haar dochter Wipkje te Boornbergum in huis opgenomen. (bron: Jannes en Wiesje Wobbes)
Jannes Wobbes te Roodkerk (obligatie) in 1900 met Johannes Theodorus Moonen te Leeuwarden en Taede Doeies Bloemhof te Giekerk (bron: Tresoar, toegangsnr. 26, inv.nr. 76147, rep.nr. 3073 (11.05.1900)). Royement in 1901 Jannes Wobbes te Roodkerk (bron: Tresoar, toegangsnr. 26, inv.nr. 76148, rep.nr. 3405 (22.11.1901)). Royement in 1904 Jannes Wobbes te Roodkerk (bron: Tresoar, toegangsnr. 26, inv.nr. 76151, rep.nr. 3886 (27.04.1904)).

Uit dit huwelijk:
1. Minke Wobbes, geboren Oenkerk, 20 mei 1901, overleden Tijnje, 14 augustus 1963. Gehuwd op 8 april 1920 te Tijnje met Egbert Jeens Jeeninga, geboren Tijnje, 31 maart 1895, timmerman, overleden aldaar, 25 april 1968. Zoon van Jeen Jeens Jeeninga en Egbertje Moed. Kinderen: Jeen (is gesneuveld in 1940 op de Grebbeberg), Jannes, Jifke, Jeen, Jan, Lammert.
2. Wipkje Wobbes, geboren Oenkerk, 31 oktober 1902, overleden Boornbergum, 13 maart 1989. Gehuwd op 11 mei 1924 te Garijp met Oene Krist, geboren Terwispel, 6 oktober 1897, veehouder te Boornbergum, overleden aldaar, 3 juni 1987. Zoon van Rienk Krist en Piertje Kalfsbeek. Kinderen: Rienk, Jifke, Jannes, Pytsje, Andries, Jan, Wimke (Wimmy).
3. Lammertje Wobbes, geboren Oenkerk, 7 oktober 1904, overleden Dokkum, 15 november 1986. Gehuwd met Jouke Arends Hoekstra, geboren Suameer, 28 juni 1902, veehouder, overleden aldaar, 25 oktober 1950. Zoon van Arend Sjoerds Hoekstra en Albertje Joukes Bosma. Kinderen: Arend, Jifke, Appie, Minke, Sybrigje.
4. Jan Wobbes, volgt B15.
5. Lammert Wobbes, volgt B16.
6. levenloos kind, 10 januari 1911.
7. Sijtze Wobbes, volgt B17.
8. Hendrik Wobbes, geboren Tijnje, 15 december 1919. Hij was verloofd met Geesje Holtman, geboren Onnen, 11 juli 1917, ongehuwd overleden Haren, 8 november 1992, begraven aldaar Eshof deel 1. Hendrik nam deel aan het verzet tegen de Duitsers. In november 1944 is voor het laatst iets van hem vernomen. Alles over het onderzoek naar zijn vermissing klik hier.
9. Jacob Wobbes, volgt B18.Jannes Wobbes en Jifke van Huizen


Boerderij IJteweerd te Matsloot


vlnr: Hendrik, Sijtze, Minke, Lammert, Jannes Wobbes, Wipkje, Jifke van Huizen, Jan, Jacob, Lammertje


Geesje Holtman en Hendrik Wobbes

 

B11. TEYE WOBBES, zoon van Wipke Wobbes, geboren Buitenpost, 13 september 1878, veehouder te Ureterp en Donkerbroek, later winkelier van een groenten- en levensmiddelenzaak te Haulerwijk en Drachten, overleden Drachten, 2 januari 1951. Gehuwd 1) op 18 mei 1901 te Burgum met YMKJE DOEDES POSTMA, geboren Burgum, 12 september 1882, overleden (Tietj), 7 december 1909. Dochter van Doede Rinzes Postma en Atje Geerts Duursma. Gehuwd 2) op 7 mei 1910 te Burgum met AALTJE VEENSTRA, geboren Opeinde, 17 oktober 1879, overleden Drachten, 19 juli 1978. Dochter van Ritske Teunis Veenstra en Hiltje Pieters de Vries.
Volgens het bevolkingsregister Buitenpost 1860-1890 wordt Teije opgenomen door het gezin Heidema in mei 1879. Tot 9 juli 1887, als hij 9 jaar is, zal hij bij hen wonen daarna gaat hij naar Burgum bij zijn moeder en Jan Klazes Vonk wonen. Het gezin Heidema bestaat uit: Pieter Geerts Heidema (timmerman) en Martje Geerts van der Glas en hun kinderen Grietje, Geert, Merkjen, Martjen en Andries. Teye is de jongste binnen het gezin. Ze wonen in West nr. 173, 106b. Op 22.02.1917 koopt Teye Wobbes te Ureterp een huis en land te Donkerbroek voor fl. 6200 van Jan Rooyenga te Donkerbroek. (Tresoar: NA, toegangsnr. 26, inv.nr. 33101, rep.nr. 48) Op 01.05.1917 leent Teye Wobbes te Ureterp een bedrag van fl. 5000 van Maria Johanna Diephuis te Drachten, weduwe van Jan Plantinus. (Tresoar: NA, toegangsnr. 26, inv.nr. 33101, rep.nr. 126) 24.11.1921 verkoop Teye Wobbes te Donkerbroek. (Tresoar: NA, toegangsnr. 26, inv.nr. 33110, rep.nr. 422) 22.05.1922 obligatie Teye Wobbes te Haulerwijk. (Tresoar: NA, toegangsnr. 26, inv.nr. 33111, rep.nr. 200) Op 03.12.1923 verkoopt Teye Wobbes te Haulerwijk een huis met erf en grond voor fl. 4500 aan Remmelt Dijkstra te Haulerwijk.(Tresoar: NA, toegangsnr. 26, inv.nr. 111103, rep.nr. 1131) Op 26.04.1924 boedelscheiding Teye Wobbes te Haulerwijk en anderen. (Tresoar: NA, toegangsnr. 26, inv.nr. 111104, rep.nr. 1323) 30.06.1925 obligatie Teye Wobbes te Drachten. (Tresoar: NA, toegangsnr. 26, inv.nr. 33118, rep.nr. 243)
Teye en Aaltje waren gereformeerd maar zij hebben zich tot het baptisme bekeerd, in de periode dat zij in Donkerbroek woonden. Zij konden zich niet meer in het gereformeerde geloof vinden, omdat het niet bijbels genoeg was. Met name de kinderdoop was hun een doorn in het oog omdat het niet op bijbelse grondslagen berust. Zij hebben zich opnieuw laten dopen en werden en waren gedreven baptisten. In de jaren voor de oorlog was Teye niet zelden voorganger van de Baptistengemeente in het kleine kerkje 'Bethel' te Drachten. Ook Aaltje is tot op hoge leeftijd actief gebleven in de Baptistengemeente in Drachten. Om gezondheidsredenen en omdat Teye toch al niet een boer in hart in nieren was is hij een levensmiddelenzaak begonnen in Haulerwijk. Na enige jaren heeft hij deze van de hand gedaan en is zo’n zaak in Drachten begonnen. Teye liet een huis bouwen aan de Schwartzenberghlaan te Drachten en ze begonnen er een kruidenierswinkel, die vooral gedreven werd door Aaltje, terwijl Teye met paard en wagen met groenten, fruit, eieren, etc. door de nabije omgeving trok. Het huis bestaat nog steeds evenals het huis er naast dat Teye heeft laten bouwen voor zijn dochter Doederina, nadat deze in 1925 getrouwd was met Durk Tiekstra. (bron: Theo Wobbes)

Uit het eerste huwelijk:
1. Wipkje Wobbes, geboren Burgum, 10 maart 1902, overleden Ermelo, 22 februari 1989. Gehuwd 1) september 1929 te Ermelo met Dirk Hop, geboren Ermelo, 12 april 1903, overleden Ermelo, 3 januari 1937. Zoon van Jan Hop en Maria van Diermen. Kinderen: Jan, Teije, Maria, Dirk. Gehuwd 2) april 1938 te Ermelo met Albertus (Bert) Marinus, geboren Zuidwolde (Dr), 18 oktober 1903, overleden Ermelo, 21 december 1964. Zoon van Albertus Marinus en Hielkje Holtrop. Kinderen: Bertus, Aaltje, Albert.
2. Atje Wobbes, geboren Burgum, 7 mei 1903, overleden Leeuwarden, 23 februari 1958, begraven Poppingawier. Gehuwd 1) op 19 mei 1922 te Burgum met Jitze Rinsma, geboren Warga, 24 september 1899, overleden Poppingawier, 11 november 1947. Zoon van Egbert Rinsma en Tietje Postma. Kinderen: Ymkje, Egbert, Tiete. Gehuwd 2) 1957 te Rauwerd met Harm Klamer.
3. Sietske Wobbes, geboren Burgum, 15 juni 1904, overleden aldaar, 23 mei 1913.
4. Doederina Wobbes, geboren Burgum, 28 juni 1905, overleden Drachten (Verpleeghuis Berthilla), 23 oktober 2003. Gehuwd op 23 oktober 1925 te Drachten met Durk Tiekstra, geboren Drachten, 11 januari 1893, overleden aldaar, 3 mei 1977. Zoon van Lammert Tiekstra en Folkje Piebes Klaver. Kinderen: Lammert, Ymkje Sietske, Teije, Lambertus Piet (Bertus).
Uit het tweede huwelijk:
5. Hiltje Wobbes, geboren Ureterp, 2 juni 1913. Gehuwd op 6 mei 1947 met Hendrik Bos, geboren Drachten, 20 april 1912, overleden aldaar, 26 december 1986. Zoon van Eise Bos en Jeltje Boonstra.
6. Ymkje Sietske Wobbes, geboren Ureterp, 2 juni 1915, overleden Drachten, 20 januari 1927.
7. Antje (Annie) Wobbes, geboren Ureterp, 8 december 1916, overleden Amsterdam, 28 december 1968. Gehuwd te Drachten met Lieuwe van der Ploeg, geboren Kollum, 5 augustus 1912, overleden Amsterdam, 1961. Kinderen: Jarig, Theo.
8. Ritske Wobbes, volgt B19.
9. Jantine Wobbes, geboren Donkerbroek, 10 juli 1921, overleden Amsterdam, 8 maart 1985. Gehuwd op 2 oktober 1947 te Amsterdam met Jacob (Jaap) van Zweeden, geboren Amsterdam, 3 maart 1918. Zoon van Jacob van Zweeden en Femia Gezina Joling. Kinderen: Jacob (Jaap), Theo.Teije Wobbes en Aaltje Veenstra, 1 mei 1943 (foto: Theo Wobbes)


B12. DOUWE WOBBES, zoon van Janke Wobbes, geboren Burgum, 20 december 1881, veehouder te Kooten, overleden Ljouwert, 16 maart 1969, begraven te Twijzel. Gehuwd op 21 juli 1923 te Buitenpost met ANTJE BOUIUS, geboren Twijzel, 16 juni 1894, overleden Ljouwert, 28 juni 1971. Dochter van Gerrit Bouius en Beertje Brander.
Op 29.01.1921 kocht Douwe Wobbes te Twijzel iets van Michiel Kramer te Kooten. (Tresoar: NA, toegansnr. 26, inv.nr. 24123, rep.nr. 957) Op 03.11.1921 leent Douwe te Kooten een bedrag van Jan Johannes Nicolai te Twijzel. (Tresoar: NA, toegansnr. 26, inv.nr. 24124, rep.nr. 1267) Op 03.11.1921 koopt Douwe te Kooten een alimentatie af. (Tresoar: NA, toegansnr. 26, inv.nr. 24124, rep.nr. 1268)
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Wobbes, volgt B20.
2. Jannes Wobbes, volgt B21.

B13. HENDRIK WOBBES, zoon van Sijtze Wobbes en Aafke Hendriks Kielstra, geboren Surhuizum, 6 februari 1894, veehouder en grafdelver te Bedum, overleden aldaar, 5 oktober 1960. Gehuwd met STIJNTJE van der BERG, geboren Bedum, 28 november 1897, overleden 17 juli 1983. Dochter van Cornelis van der Berg en Seike de Wit.
Uit dit huwelijk:
1. Sijtze Wobbes, geboren Bedum, 11 augustus 1924, arbeider bij een machinefabriek en een melkfabriek, later in militaire dienst afgezwaaid als korporaal 1 te Bedum, later Leeuwarden, overleden aldaar, 20 mei 2001. Gehuwd op 9 augustus 1950 te Bedum met Henderika van Dijken, geboren Bedum, 6 december 1925, overleden Leeuwarden, 29 september 1988. Dochter van Hybo van Dijken en Egberdina Kraaima. Sijtze en Henderika hebben een pleegdochter.Hendrik Wobbes, Sijtze, Stijntje van der Berg (foto: Tonnis Musschenga)


Sijtze Wobbes, circa 1930 (foto: Tonnis Musschenga)
 

GENERATIE V

B14. GUITSEN WOBBES, zoon van Hendrik Wobbes en Aaltje van der Tuin, geboren Opende, 1927, overleden. Gehuwd 1) met GEESSIEN van der LAAN, overleden Kiel-Windeweer, 7 augustus 1987. Dochter van Willem van der Laan en Cijkelina Koekkoek. [Gehuwd 2).]
Uit het eerste huwelijk:
1. zoon
2. dochter

 

B15. JAN WOBBES, zoon van Jannes Wobbes en Jifke van Huizen, geboren Oenkerk, 8 oktober 1905, veehouder te Briltil, overleden aldaar, 10 februari 1973, begraven Rottevalle. Gehuwd 1) op 8 mei 1929 te Wouterswoude met MAAIKE van der VEEN, geboren Wouterswoude, 3 juni 1906, overleden aldaar, 17 maart 1930. Dochter van Pieter van der Veen en Siebrigje Spriensma. Gehuwd 2) op 6 juni 1963 te Leek met GRIETJE BENEDICTUS, weduwe van Geert de Boer, geboren Grootegast, 14 september 1913, overleden, 9 mei 2006. Dochter van Rindert Benedictus en Grietje Wijma.
Jan en Maaike zijn in mei 1929 kort na hun huwelijk in Wouterswoude gaan wonen op een boerderij die de ouders van Maaike destijds huurden van de N.H. kerk. Zij hebben daar slechts één jaar gewoond. Kort na de geboorte van Jannes is Maaike overleden aan trombose. Jan is daarna verhuisd naar de boerderij in Garijp. Dit waren zeer moeilijke tijden voor hem. Hij moest, gedurende de crisisjaren, een knecht en een huishoudster betalen. In het voorjaar van 1934 heeft hij boeldag gehouden en is samen met zijn ouders in Matsloot (zie B10) gaan wonen. Jan heeft in april 1957 een boerderij Hoendiep 51 te Briltil gekocht. Hier is hij toen samen met zijn moeder gaan wonen. (bron: Jannes en Wiesje Wobbes)

Uit het eerste huwelijk:
1. Jannes Wobbes.


Verlovingsfoto van Maaike van der Veen en Jan Wobbes


Boerderij te Garijp


Boerderij te Briltil, Hoendiep 51


Jan Wobbes en Grietje Benedictus


B16. LAMMERT WOBBES, zoon van Jannes Wobbes en Jifke van Huizen, geboren Oenkerk, 23 december 1906, veehouder te Roden, overleden aldaar, 26 juni 1976, begraven aldaar. Gehuwd op 21 augustus 1932 te Garijp met BARTJE van der WEIJ, geboren Opende, 8 januari 1912, overleden, 4 juni 1998, begraven Roden. Dochter van Halbe van der Weij en Janna Drijfhout.
Uit dit huwelijk:
1. Janna Wobbes.
2. Jannes Wobbes.
3. Jannes Wobbes.
4. Jifke Wobbes.
5. Trijntje Wobbes.
6. Minke Wobbes.
7. Halbe Wobbes.
8. Wipkje (Wippy) Wobbes.
9. IJtje Wobbes.
10. Jan Wobbes.
11. Petronella (Nelly) Wobbes.
12. Lammertje (Ammy) Wobbes.
13. Reinder Wobbes.
14. Sytze Wobbes.
15. Renskje (Kinge) Wobbes.
16. Hendrik (Henk) Wobbes.
17. Grietje (Kieke) Wobbes.
18. Jacob (Jack) Wobbes.
19. Bartje (Attie) Wobbes.
               


vlnr v: IJtje, Janna, Wipkje, Bartje, Minke, Grietje, Petronella, Renskje, Lammertje, Bartje van der Weij, Jifke, Trijntje
vlnr m: Lammert Wobbes, Sytze, Halbe, Jacob, Hendrik, Jan, Reinder, JannesB17. SIJTZE WOBBES, zoon van Jannes Wobbes en Jifke van Huizen, geboren Oenkerk, 9 augustus 1914, veehouder en veeverloskundige, woonachtig te Leegkerk, Hoogkerk, Leek, Zuidhorn, overleden aldaar, 8 november 1993. Gehuwd op 11 februari 1937 te Hoogkerk met ANTJE HUIZINGH, geboren Leek, 12 januari 1916, overleden Zuidhorn, 24 februari 1992. Dochter van Klaas Huizingh en Grietje Jager.
Sijtze en Antje woonden achtereenvolgens Noodweg 6 te Leegkerk, Kerkstraat 127, Kerkstraat 145, Zuiderweg 54 te Hoogkerk, Goldbergsingel te Leek.
Uit dit huwelijk:
1. Jannes Wobbes.
2. Klaas Wobbes.
3. Grietje Jifke (Gré) Wobbes.
4. Hendrik Wobbes.
5. Reinder Wobbes.


vlnr: Sijtze Wobbes, Hendrik, Grietje Jifke, Reinder, Antje Huizingh, Klaas, Jannes


B18. JACOB (JAAP) WOBBES, zoon van Jannes Wobbes en Jifke van Huizen, geboren Tijnje, 10 juni 1921, veehouder te Roden, overleden Frieschepalen, 13 juni 1986, begraven te Hoogkerk. Gehuwd 1) op 23 mei 1947 te Haren met WIETSKE WILHELMINA VENEMA, geboren Marum, 1 december 1919, overleden Groningen, 8 februari 1984, begraven te Hoogkerk. Dochter van Pieter Venema en Anje Blauwwijkel. Gehuwd 2) op 12 september 1985 te Beetsterzwaag met GRIETJE JONGSMA, weduwe van Geert Bijma, geboren Siegerswoude, 3 september 1917, overleden Haulerwijk, 15 juli 2002, begraven Ureterp, 19 juli 2002. Dochter van Jouke Jongsma en Gepke Pool.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jannes (Hans) Wobbes.
2. Pieter Wobbes.
3. Jan Wobbes.
4. Anje Siebrigje (Anneke) Wobbes.
5. Lammert Wobbes.
6. Fokke Wobbes.


B19. RITSKE WOBBES, zoon van Teije Wobbes en Aaltje Veenstra, geboren Donkerbroek, 23 september 1918, horlogemaker te Drachten, later chef en bedrijfsleider te Groningen, Bedum en Drachten, overleden Verpleeghuis Berthilla te Drachten, 18 september 1999, begraven Drachten Burgemeester Wuiteweg. Gehuwd op 7 februari 1945 te Ljouwert met AKKE KAMMINGA, geboren Oosterend (Fr), 8 maart 1919, verkoopster, overleden Drachten, 11 februari 2009. Dochter van Oege Willem Kamminga en Klaaske Visser.
Uit dit huwelijk:
1. Theo Wobbes.
2. Oege Klaas (Klaas) Wobbes.


B20. GERRIT WOBBES, zoon van Douwe Wobbes en Antje Bouius, geboren Kooten, 16 maart 1924, eigenaar van een tuinderij, woonachtig te Holwerd. Gehuwd op 8 maart 1950 te Buitenpost met WIEKJE KOSTER, geboren Kooten, 28 april 1926, dienstmeid. Dochter van Wiebe Koster en Trijntje de Vries.
Uit dit huwelijk:
1. Douwe Wobbes.
2. Wiebe Wobbes.


B21. JANNES WOBBES, zoon van Douwe Wobbes en Antje Bouius, geboren Kooten, 20 juni 1935, automonteur en spuiter te Kootstertille, overleden aldaar, 16 september 2004, begraven aldaar. Gehuwd op 21 april 1955 te Buitenpost met LUTSKE FEITSMA, geboren Opperkoten, 1 mei 1936, overleden Kootstertille, 10 juli 2002, begraven aldaar. Dochter van Harm Feitsma en Geertje de Haan.
Uit dit huwelijk:
1. Douwe Wobbes.
2. Geertje Wobbes.
3. Antje (Anneke) Wobbes.