Geschiedenis van Abbinge Warff      

Bouwkundige gegevens

Kop-hals-romp-boerderij

De boerderij kent een bewogen bouwkundige geschiedenis. Op de eerder getoonde foto uit de veertiger jaren is duidelijk te zien dat de boerderij oorspronkelijk een kop-hals-romp-type was. Dit is het friese boerderijtype. Op de hiernaast getoonde foto wordt het functionele karakter duidelijk. Boerderijen van dit type met grote ramen in de achterzijde duiden op de landbouw. Vermoedelijk dateert die uit het begin van de 18e eeuw. In een baksteen uit de schouw in het voorhuis, de kop, stond een jaartal en naam gekerfd. Het jaartal begon met 17.. de laatste twee cijfers waren onleesbaar. De naam was Bernd. Wat er daarvoor geweest is is onbekend, maar er heeft waarschijnlijk al vroeg een huis van steen gestaan gezien het feit dat er kloostermoppen zijn gevonden in de grond.

Reconstructietekening plattegrond
Reconstructietekening zuidgevel
Reconstructietekening

 

terug naar homepage De foto is omstreeks 1945 genomen