Geschiedenis van Abbinge Warff  

Bijzonderheden

De naam

De oudste bronnen spreken van Abbinge Warff omstreeks het midden van de 15e eeuw. Toch moet deze naam enigszins in de vergetelheid zijn geraakt want in 1704 vinden we voor het eerst de vermelding van het Moeshuis. In de rekeningen van het Heilige Geest Gasthuis te Groningen wordt de boerenplaats echter nooit aangeduid als het Moeshuis maar altijd als Abbinge Warff tot en met het jaar 1873. De oorsprong van de naam Abbinge is onduidelijk. Een enkele keer is er sprake van Abbringe Warff. In de doop-, trouw- en begraafboeken van Hoogkerk worden een aantal mensen vermeld met de achternaam Abbring. Er is echter geen directe aanwijzing tussen deze familie en de boerderij gevonden. Een andere familie dankt wel haar naam aan de boerderij namelijk de familie Moes. Leden van deze familie wonen nog steeds in de omgeving van Hoogkerk. Het is aangetoond dat Jan Roelefs de stamvader van de familie Moes is, hij woonde in de periode 1700-1706 op het Moeshuis. De vermelding Moeshuis vinden we het eerst bij de doop van zijn dochter Geertjen Jans in 1704.

Abbinge Warff komt voor op de kaart hiernaast uit 1722. Het ligt boven in het midden van de kaart. Rechts van het woord Hoogkerk en links van het woord Woltgraf. Je kan de kaart beter bekijken door het aan te klikken.

lees verder>>

terug naar homepage         Kaart van het Westerstadshamrik uit 1722 van Hendricus Teysinga