Geschiedenis van Abbinge Warff      

Inleiding

Tussen de middeleeuwse kerken van Hoogkerk en Leegkerk ligt de oude boerenplaats 'Abbinge Warff.' De boerderij ligt op een verhoogd stuk grond een zogenaamde huisterp. Deze oude terpjes zijn zeer oud en zeldzaam want zij komen alleen in de omgeving van Hoogkerk voor. Elders in de provincie en in Friesland zijn de terpen vaak groter en dienden als bescherming tegen overstroming door zeewater. De huisterpen in het gebied rond Hoogkerk dienden naar alle waarschijnlijkheid tegen overstroming van de riviertjes die vanuit Drenthe richting de Waddenzee stroomden.

Helaas is er weinig bewaard gebleven van de oude boerderij. Toch heeft de plek nog steeds iets karakteristieks en aangenaams over zich. Bij het onderhoud van de tuin kwamen vaak oude scherven en soms wel eens kloostermoppen te voorschijn. Dit duidt erop dat, ook voor de kophalsromp boerderij uit vermoedelijk de 17e eeuw, er al een stenen huis op de plek heeft gestaan. Uit archiefonderzoek blijkt dat gegevens over de plaats tot zover als het midden van de 15e eeuw te traceren zijn.

Het onderzoek valt uiteen in vier delen:

Bijzonderheden

Bouwkundige gegevens

Agrarische ontwikkeling

Lijst van bewoners

 

terug naar homepage Deze foto is omstreeks 1940 genomen